En Güzel Risale-i Nur Sözleri
Ana Sayfa »Güzel Sözler » En Güzel Risale-i Nur Sözleri

En Güzel Risale-i Nur Sözleri

   

En Güzel Risale-i Nur Sözleri

Risale i Nur nedir? Risale i Nur anlamı ile Said Nursi hazretlerinin Risale-i Nur Külliyatından En Güzel Risale-i Nur Sözleri (Bediüzzaman Said Nursi sözleri) bu sayfada siz değerli takipçilerimiz için hazırladık. Sizler için hazırladığımız birbirinden güzel Bediüzzaman sözleri (Said nursi sözleri) arkadaşlarınıza, dostlarınıza, akrabalarınıza daha doğrusu sevdiklerinize cep telefonunuzdan sms olarak yada sosyal medya (Facebook, twitter, tumblr, google plus) aracılığıyla gönderebilirsiniz. İşte Risale-i Nur'dan Vecizeler ve Risale i Nur hakkında bilgi.

Risale i Nur (Nurlu Kitaplar); doğrudan doğruya Kur'an-ı Kerim'den ilhamı alıp asrın idrakine anlatılan İslamdır.

Risale-i Nur, konu sırası takip etmeyen ve güncel ve İslamî konularda Said Nursî tarafından 1925 yılında yazılmaya başlanmış, 24 yılda tamamlanmış kitapçıklardan oluşan bir külliyattır. Risale-i Nur, yaklaşık 6000 sayfadan oluşan ve ayet sırası takip etmeyen bir tefsir külliyatıdır. Ancak bu tefsir çalışması dışında külliyat -inanç başta olmak üzere- siyasi, ahlaki, felsefi sorunları irdeleyen bir eserdir.

Ayrıca Risale-i Nur, bir Kur'ân tefsiri olması itibariyle, aklın yanı sıra, kalb, ruh ve diğer bütün duygulara da hitap etmektedir. Ahlâkın bütün boyutlarına ışık tutmakta ve bir çok sosyal probleme çözümler sunmaktadır.

Risale i Nur VecizelerRİSALE-İ NUR KÜLLİYATI, dili ve muhtevasıyla olduğu kadar, telif tarzı ve tertibiyle de sıradan İslami eserlerden farklı bir eserdir. Ekseriyetle dağlarda, kırlarda, yahut zindanların amansız şartları altında telif edilen bu eser, telif şartlarından hiç beklenmeyecek bir şekilde, en ağır, en derin, en muğlâk ilmî meseleleri incelemekte, en çetin soruları ele almakta, yüzyıllar boyunca tartışma konusu teşkil edegelmiş problemler için çözümler ortaya koymakta, çağın tereddütlerine cevap getirmekte, üstelik bütün bunları, tamamen kendisine has bir üslûp ve metod içerisinde gerçekleştirmektedir.

RİSALE İ NUR SÖZLERİ ( RİSALE İ NUR VECİZLER)

risale i nur sözleri  Bu çiçek kimin turrası, kimin mührü ve kimin nakşı ise, elbette bütün yeryüzündeki o nevi çiçekler onun mühürleridir.

risale i nur sözleri  Ey nefsim! Kalbim gibi ağla ve bağır ve de ki: “Fânîyim, fânî olanı istemem; âcizim, âciz olanı istemem.

risale i nur sözleri  Allah'a tevekkül edene Allah kâfidir.

risale i nur sözleri  Heykel, asla Şeri'ate uymayan, taş halinde dondurulmuş ve put şeklinde çizgileştirilmiş bir benlik ve nefsâniyet abîdesidir.

risale i nur sözleri  Kabrin arkası için çalışınız, hakikî saadet ve lezzet ondadır.

risale i nur sözleri  Zalim izzetinde, mazlum zilletinde kalıp buradan göçüp gidiyorlar. Demek bir mahkeme-i kübraya bırakılıyor.

risale i nur sözleri  Nasihat istersen ölüm yeter. evet, ölümü düşünen, hubb-u dünyadan kurtulur ve ahiretine ciddi çalışır.

risale i nur sözleri  Nasihat istersen, ölüm yeter.

risale i nur sözleri  İslamiyet güneş gibidir, üflemekle söndürülmez gündüz gibidir, göz yummakla gece olmaz. Gözünü kapayan, yalnız kendine gece yapar.

risale i nur sözleri  Zaman gösterdi ki, cennet ucuz değil; cehennem dahi lüzumsuz değil.

risale i nur sözleri  Ey alem-i İslam! Uyan, Kur'an'a sarıl, İslamiyete maddi ve manevi bütün varlığınla müteveccih ol.

risale i nur sözleri  Dergah-ı izzete iltica eden kurtuluyor. sual eden saillerin istekleri veriliyor. en adi bir zihayatın sesi işitiliyor ve haceti kabul ediliyor.

risale i nur sözleri  Her şey mânen Bismillâh der. Allah nâmına Allah'ın nimetlerini getirip bizlere veriyorlar.

risale i nur sözleri  Sultan-ı kainat birdir. herşeyin anahtarı onun yanında, herşeyin dizgini onun elindedir.

risale i nur sözleri  Hastalık, sabun gibi, günahların kirlerini yıkar, temizler.

risale i nur sözleri  Allah için işleyiniz, Allah için görüşünüz, Allah için çalışınız. O vakit sizin ömrünüzün dakikaları, seneler hükmüne geçer.

risale i nur sözleri  İman, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. öyle ise, insanın vazife-i asliyesi iman ve duadır.

risale i nur sözleri  Cisminin küçüklüğüne bakıp da günahlarını küçük zannetme.

risale i nur sözleri  Bu kainatta görünen bütün güzellikler öyle bir güzelden geliyorki,bu mütemadiyen değişen ve tazelenen kainat,bütün mevcudatiyle ayinedarlık dilleriyle ,o güzelin cemalini tavsif ve tarif eder.

risale i nur sözleri  Ey insan! Sen kendine mâlik değilsin… Rahmeti hadsiz bir Rahîm-i Zât-ı Zülcelal'in memluküsün.

risale i nur sözleri  Gıybet odur ki, gıybet edilen adam hazır olsaydı ve işitseydi, kerahet edip darılacaktı. Eğer doğru dese, zaten gıybettir. eğer yalan dese, hem gıybet, hem iftiradır; iki katlı çirkin bir günahtır.

risale i nur sözleri  Kâinatta en yüksek hakikat imandır.

risale i nur sözleri  Ey nefis! Böyle ebleh olmamak istersen : ALLAH namına ver, ALLAH namına al, ALLAH namına başla, ALLAH namına işle, vesselam.

risale i nur sözleri  Nefsini ıslah etmeyen, başkasını ıslah edemez.

risale i nur sözleri  Bak çeşmelere, çaylara, ırmaklara; yerden, dağlardan kaynamaları tesadüfi değildir.

risale i nur sözleri  Lillah, livechillah, lieclillah rızası dairesinde hareket ediniz. O vakit sizin ömrünüzün dakikaları, seneler hükmüne geçer.

risale i nur sözleri  Ebedi ömrün önündedir. O ömrü bakide göreceğin rahat ve lezzet, ancak bu fani ömürde sa'y ve çalışmalarına bağlıdır.

risale i nur sözleri

risale i nur sözleri  Ahirette seni kurtaracak bir eserin olmadığı takdirde, fani dünyada bıraktığın eserlere de kıymet verme.

risale i nur sözleri  Evet her hakikî hasenat gibi cesaretin dahi menbaı, imandır, ubudiyettir.

risale i nur sözleri  Sadaka nasıl mal ile olur. İlim ile dahi olur. kavl ile, fiil ile, nasihat ile de oluyor.

risale i nur sözleri  Sen başıboş olmadığın gibi, bu hâdiseler de başıboş olamazlar.

risale i nur sözleri  Sünnet-i Seniye, edebdir. Hiçbir mes"elesi yoktur ki, altında bir nur, bir edeb bulunmasın!

risale i nur sözleri  Ölüm firak değil, visaldir, tebdil-i mekandır, baki bir meyveyi sünbül vermektir.

risale i nur sözleri  Her kim hayat-ı fâniyeyi esas maksad yapsa, zahiren bir Cennet içinde olsa da manen cehennemdedir.

risale i nur sözleri  Biliyor musun vesvesen neye benzer? Musibete benzer. ehemmiyet verdikçe şişer. Ehemmiyet vermezsen söner.

risale i nur sözleri  Bir şey tamamiyle elde edilemediği takdirde, o şeyi tamamiyle terketmek câiz değildir.

risale i nur sözleri  Hırs, hasaret ve muvaffakiyetsizliğin sebebidir.

risale i nur sözleri  Şu misafirhane-i dünyada nazar-ı hikmetle baksan,hiçbir şeyi nizamsız gayesiz göremezsin. Nasıl sen nizamsız, gayesiz kalabilirsin?

risale i nur sözleri  Hırs, sebeb-i mahrumiyettir; tevekkül ve kanaat ise, vesile-i rahmettir.

risale i nur sözleri  Acaba sırf dünya için mi yaratılmışsın ki, bütün vaktini ona sarfediyorsun!

risale i nur sözleri  Kuran kalblere kuvvet ve gıdadır, ruhlara şifadır.

risale i nur sözleri  Ey insan! senin nokta-i istinadın, ancak ve ancak ALLAH'a olan imandır.

risale i nur sözleri  Asıl musibet ve muzır musibet, dine gelen musibettir.

risale i nur sözleri  Felsefe, herşeyi çirkin, korkunç gösteren siyah bir gözlüktür. iman ise, herşeyi güzel, ünsiyetli gösteren şeffaf, berrak, nurani bir gözlüktür.

risale i nur sözleri  Aklı başında olan insan, ne dünya umurundan kazandığına mesrur ve ne de kaybettiği şeye mahzun olmaz. Zira dünya durmuyor gidiyor, insan da beraber gidiyor.

risale i nur sözleri  Evet ümidvar olunuz. Şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sadâ, İslâmın sadâsı olacaktır.

risale i nur sözleri   Aklın nuru fen ilimleridir. Kalbin nuru ise din ilimlerdir.

risale i nur sözleri  Eğer hasmını mağlub etmek istersen, fenalığına karşı iyilikle mukabele et.

risale i nur sözleri  Allah'ın hesabına kainata bakan adam her ne müşahede ederse ilimdir.Eğer gaflet hesabına bakarsa, ilim zannettiği şeyde cehil olur.

risale i nur sözleri  Sabrın mükâfâtı zaferdir; atâletin mücâzâtı sefalettir; sa'yin sevabı servettir; sebatın mükâfâtı galebedir.

risale i nur sözleri  Bu zamanda en büyük bir ihsan bir vazife imanı kurtarmaktır. Başkalarının imanına kuvvet verecek bir surette çalışmaktır.

risale i nur sözleri  Dünya seyyar bir ticaretgâhtır. Öyle ise alış-verişini yap, gel...

risale i nur sözleri  Ey nefis! Eğer takva ve amel-i sâlih ile Hâlıkını razı etti isen, halkın rızasını tahsile lüzum yoktur; o kâfidir.

risale i nur sözleri   Belki kutsi hizmeti imaniye, bu nefsi bütün hevesatından vazgeçirmiş ve o hizmetteki manevi zevk ona kafi geliyor.

risale i nur sözleri  Bu meydan-ı imtihanda olanlar başıboş değiller, saadet sarayları ve zindanlar onları bekliyorlar.

risale i nur sözleri  Adâvet etmek istersen, kalbindeki adâvete adâvet et, onun ref'ine çalış.

risale i nur sözleri  Cennet olmazsa cehennem tazip etmez.

risale i nur sözleri  Herkesin bütün saadetleri, bir Rabb-ı Rahîm'e olan teslimiyete bağlıdır.

risale i nur sözleri  Cenab-ı Hak senin ibadetine, belki hiçbir şeye muhtaç değil. Fakat sen ibadete muhtaçsın, manen hastasın. İbadet ise manevi yaralarına tiryaklar hükmündedir.

risale i nur sözleri  Dinî olmayan musibetler, hakikat noktasında musibet değildirler. Bir kısmı ihtar-ı Rahmânîdir (…) Ve bir kısmı keffâretü'z-zünubdur.

risale i nur sözleri  Cenab-ı Hah bir abdini severse dünyayı ona küstürür, çirkin gösterir.

risale i nur sözleri  Ebedî ve sermedî olan bir cemâlin seyirci müştâkı ve âyinedar âşıkı, elbette bâkî kalıp, ebede gidecektir.

risale i nur sözleri  Düşmanın düşmanı düşman kaldıkça dosttur; nasıl ki düşmanın dostu dost kaldıkça düşmandır.

risale i nur sözleri  İman hem nurdur, hem kuvvettir. Evet, hakikî imanı elde eden adam, kâinata meydan okuyabilir.

risale i nur sözleri  Evet bir incir çekirdeğinden koca bir incir ağacını ve ince bir sap ile koca bir kavunu bağlayıp çıkaran kudrete hiç bir şey ağır gelmez.

risale i nur sözleri  Hakiki zevk ve elemsiz lezzet ve kedersiz sevinç ve hayattaki saadet yalnız imandadır ve iman hakikatleri dairesinde bulunur.

risale i nur sözleri  Elbette yer altına girmiş bir çekirdeğin hava aleminde bir ağaç olması gibi; yer altına giren bir insanda, alem-i berzahta elbette bir hayatı bakiye sümbülü verecektir.

risale i nur sözleri  Kalb, ebedü'l-âbâda müteveccih açılmış bir penceredir; bu fâni dünyaya razı değildir.

risale i nur sözleri  En bahtiyar o'dur ki: Dünya için ahretini unutmasın.

risale i nur sözleri  Kabrin öbür tarafındaki endişe-i istikbal her ferdin en mühim mes'elesidir.

risale i nur sözleri  Esbab bir zarftır. Ve masnuatı Rabbaniye ye bir kılıftırlar. Ve hedaya-yı Rahmaniye bir tablacıdırlar.

risale i nur sözleri  Gençlik kuvvetini ibadette sarfetmenin neticesi, dâr-ı saâdette ebedi bir gençliktir.

risale i nur sözleri  Fıtratı müteheyyic olan insanın rahatı, yalnız sa'y ve cidaldedir.

risale i nur sözleri  Aynada görünen güzellik aynaya ait olmadıgı gibi, hiçbir güzellik de o güzelin malı değildir. Bütün güzellikler Cemîl isminden yansıyor.

risale i nur sözleri  Ferzden arşa, ezelden ebede kadar en geniş dairelerde insanın vazifesi, yalnız duadır.

risale i nur sözleri  Amelinizde rıza-yı İlâhî olmalı. Eğer O razı olsa, bütün dünya küsse ehemmiyeti yok.

risale i nur sözleri  Fena şeylerle meşguliyet fena tesir eder, fena iz bırakır.

risale i nur sözleri  “Sen, “Mesleğim haktır veya daha güzeldir” demeye hakkın var. Fakat “Yalnız hak benim mesleğimdir” demeye hakkın yoktur.”

risale i nur sözleri  Gayri meşru bir muhabbetin neticesi, merhametsiz azap çekmektir.

risale i nur sözleri  Evet, kainat iman nuruyla matem-i umumi olmaktan çıkıp mescid-i zikir ve şükür olmuştur.

risale i nur sözleri  Gafletle yapılan zikirler dahi feyizden hali değildir.

risale i nur sözleri  Böyle dehşetli bir asırda insanın en büyük meselesi, imanını kurtarmak yada kaybetmek davasıdır.

risale i nur sözleri  Gözleri hasta olan, güneşin ziyasını inkar eder. Ağzı acı olan, tatlı suya acı der.

risale i nur sözleri  İmanı kurtarmak ve kuvvetlendirmek ve tahkiki yapmanın en kısa ve kolay yolu Risalet'in nurdadır.

risale i nur sözleri  Kabir, bu dâr-i fâniden firâk-ı ebedî ile ebedü"l-âbâd yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır.

risale i nur sözleri  Millet, vatan, hayatı içtimaiyeyi ve siyasiyeyi anarşilikten kurtarmak ve büyük tehliklelerden halas olmak için beş esas lazım: Merhamet, hürmet, Emniyet, Haram ve helali bilip haramdan kaçmak, serseriliği bırakıp itaat etmek.

risale i nur sözleri  “Ne kadar güzel yapılmış” de, “Ne kadar güzeldir.” deme.

risale i nur sözleri  Size böyle bir nimet eden Zat, sizi başıboş bırakmaz ki, kabre girip kalkmamak üzere yatasınız.Kabirde sizi ihya edip haşre getirip huzuru Kibriyasında hesabınızı görecektir.

risale i nur sözleri  Evet, herşeyi maddiyatta arayanların akılları gözlerindedir. Göz ise maneviyatı göremez.

risale i nur sözleri  Risale-i Nur seciyeye asalet, ruha yükseklik, kalbe parlaklık verir.

risale i nur sözleri  İman hakikati öyle bir çekirdektir ki; eğer tecessüm etse bir cennet-i hususiye ondan çıkar, o çekirdeğin şecere-i tubası olur.

risale i nur sözleri  Risale-i Nur iman hakikatlarının izahı olduğu için hem ilim, hem marifetullah hem ibadettir.

risale i nur sözleri  Elde Kur'ân gibi bir burhan-ı hakikat varken, Münkirleri ilzam için gönlüme sıklet mi gelir?

risale i nur sözleri  Bizler uzun bir seferdeyiz. Buradan kabre, kabirden haşre, haşirden ebed memleketine gitmek.

risale i nur sözleri  Zamanın geçti kabirden başka mekânın var mı?

risale i nur sözleri  İnsanın bu dünyaya gönderilmesinin hikmeti ve gâyesi; Hâlık-ı Kâinat'ı tanımak ve O"na îmân edip ibâdet etmektir.

risale i nur sözleri  Bütün yıldızları elinde tutmayan, birtek zerreye Rab olamaz.

risale i nur sözleri  Ömür kuşu da şimşek gibi geçmekte olup, seni kabir yuvasında hemen hemen nerede ise yumurtlamak üzeredir.

Bediüzzaman Said Nursi sözleri (Risale i Nur Sözler)

Yazının Devamı İçin Aşağıdan 2. Sayfayı Tıklayın.
Benzer Konular

canlı kuran oku kuran dinle kuran izle
mekke kabe canlı yayın izle
büyük islam ilmihali
hadisi şerif
yemek tarifleri
en güzel oyunlar, oyun oyna