Muhammed Esed Kadir Suresi Tefsiri
Ana Sayfa »Tefsir Külliyatı » Muhammed Esed Tefsiri Oku » Muhammed Esed Kadir Suresi Tefsiri

Muhammed Esed Kadir Suresi Tefsiri

   

Muhammed Esed Kadir Suresi Tefsiri

KADR SURESİ

Önceki surenin ("Alak) -ki Hz. Peygamber'in nübüvvetinin başlangıcına tekabül eder- ilk beş ayetinin nüzulüne atıfla başladığından Kadr suresi, tartışmasız olarak Mekke döneminin başlangıcına aittir.


1 BİZ bu [ilahî kelâm]ı Kadir Gecesi'nde1 indirdik.


2 Bilir misin nedir Kadir Gecesi?


3 Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır:2


4 o gece melekler, Rablerinin izniyle ilahî bir esin taşıyarak3 bölük bölük inerler;4

(insanı) her türlü [kötülük]ten 5 emîn kılar bu (gece), tâ şafak vaktine kadar.5



DİPNOTLAR

1 Yahut: “Kudret Gecesi” veya “Haşmet Gecesi” -Hz. Peygamber'in ilk vahyi aldığı gece böyle tanımlanmaktadır (bkz. önceki surenin giriş notu). Birçok Hadis'e dayanılarak denilebilir ki, o gece, Hz. Peygamber'in Medine'ye hicretinden onüç yıl önceki Ramazan ayının son on günü içindeki gecelerden biridir, muhtemelen yirmiyedinci gecesidir.


2 Zımnen, “içinde benzer bir gece bulunmayan” (Râzî).


3 Lafzen, “melekler ve [ilahî] esin”. Rûh teriminin bu şekildeki karşılığı için bkz. 16:2'nin birinci cümlesi ve ilgili dipnot 2. Bu ayet, terimin Kur"an'da “ilahî esin/ilham” anlamında kullanıldığı tartışmasız ilk örnektir.


4 Tenezzelu'nun kullanıldığı gramatik kalıp, tekrarlanma, sıklık veya çokluğu gösterir: bu nedenle -İbni Kesîr'in de görüşüne uygun olarak- “bölük bölük inerler” şeklinde çevirdim.


5 Lafzen, “o, kurtuluştur/barıştır (selâm)” (bkz. sure 5, not 29) -yani o, mümini bütün ruhî/manevî kötülüklerden emin kılar; Mücâhid'in yorumu da böyledir (İbni Kesîr'den naklen). Bu ifade, bu gecenin kutsallığını kavramanın gereksiz/yersiz düşünce ve eğilimlere karşı bir sığınak vazifesi gördüğü anlamına gelir.





Benzer Konular

canlı kuran oku kuran dinle kuran izle
mekke kabe canlı yayın izle
büyük islam ilmihali
hadisi şerif
yemek tarifleri
en güzel oyunlar, oyun oyna