Rüyada yılan görmek ne demek
Ana Sayfa »Rüya Tabirleri » Rüyada yılan görmek ne demek

Rüyada yılan görmek ne demek

   

Rüyada yılan görmek ne demek

Rüyada yılan görmek ne anlama gelmektedir. Rüyada yılan görmek ile alakalı tabirleri bu sayfada derledik. İşte rüyada yılan görmek, öldürmek, yakalamak gibi tüm tabirler.
 

Tiflisi Tabirleri'ne göre rüyada yılan görmek :

» İmam Cafer Sadık (r.a) yılanı, gizli düşmanlık, maişet, selamet, saltanat, emirlik, devlet, zevce, evlat ve Sel olarak yorumlamıştır.

» İmamı nablusi; Yılan iyiye yorulmaz. Hasımlarınız size bir komplo hazırlıyor demektir. Adımlarınızı dikkatli atmanız gerektiğine işarettir.

» Allame Meclisî: Yılan görmek; cimri bir arkadaş edineceğinize…,

Yılan eti yemek; mal ve menfaat elde edeceğinize…,

Yılanla dövüştüğünüzü ve onu alt ettiğinizi görmek; düşmana galipgeleceğinize…,

Yılanı bir sandığa veya torbaya koyduğunuzu veya kucağınıza aldığınızı görmek; mal ve menfaat elde edeceğinize…,

Evinize yılan girdiğini görmek; bir sıkıntı yaşayacağınıza…,

Rüyada yılan öldürmek; düşmanı öldüreceğinize veya etkisiz hâle getireceğinize işarettir.

rüyada yılan öldürmek» İbn-i Sîrîn: Yılan; gizli düşmana yorulur.

Evde yılan olduğunu görmek; gizli düşmanınızın aileden biri olduğuna…

Çölde yılan görmek; düşmanınızın yabancı olduğuna…

Yılanla boğuştuğunuzu görmek; düşmanla husumet edeceğinize…

Yılanın size galip geldiğini görmek; düşmanınıza yenik düşeceğinize…

Sizin yılana galip geldiğinizi görmek; düşmanınızı alt edeceğinize…

Yılan eti yediğinizi görmek; hükümet işlerinde yüksek bir mevkiegeleceğinize…

Yılanı ikiye ayırdığınızı görmek; düşmanınızın malını yiyeceğinize…

Ölmüş bir yılan görmek; bir afetin sizden uzaklaşacağına işarettir.

» Kirmanî: Beyaz bir yılan yakaladığınızıgörmek; büyüklüğe…

Yılanın sizden kaçtığını görmek; düşmanınızın zayıf olduğuna…

Siyah yılanlar görmek; düşmanınızın çokluğuna…

Yeşil yılan görmek; düşmanınızın zahit ve salih biri olduğuna…
rüyada yeşil yılan görmek

Sarı yılan görmek; düşmanınızın hasta olduğuna…

Kırmızı yılan görmek; düşmanınızın zevke düşkün biri olduğuna…

Etrafınıza çok sayıda yılan toplandığını görmek; akrabalarınızınsize düşman olacağına işarettir.

» Cabir Mağribî: Ağzınızdan, burnunuzdan,kulağınızdan vs. yılan çıktığını görmek; çocuklarınızın size düşman olduğunaveya olacağına…

Herhangi bir zarar görmeden yılan yakalamak; saygınlık kazanacağınıza, muradınıza ereceğinize ve arzu ettiğiniz şeyleri eldeedeceğinize işarettir.

» Çağdaş Ulema: Yılan görmek; birentrikaya karşı dikkatli olmanız gerektiğine…

Yılan tarafından sokulmak; bir kimsenin hile veentrikaları yüzünden sıkıntı yaşayacağınıza…

Kobra yılanı görmek; aşkta mutluluğa ve evliliktetehlikeye…

Kobra yılanı tarafından ısırılmak; kötü arkadaşlardan veya arkadaşlıklardanuzak durmanız gerektiğine, aksi takdirde zarar göreceğinizeişarettir.


İhya Rüya Tabirleri'ne göre rüyada yılan görmek :

Yılan görmek; gizli düşmana, kadına, çocuğa, esenliğe, saltanata, beyliğe, kişinin geçimine; Vücudunun herhangi bir yerinden yılan çıktığını görmek aile fertlerinden birinin düşmanlığına,

Ağızdan yılan çıkması; kötü söz söyleyerek bundan zarar görmeye,
rüyada ağzından yılan çıktığını görmek

Yastık veya yatağı üzerinde yılan öldürmek; işinin vefat etmesine,

Boğazından yılan çıkıp toprağa girdiğini görmek; ecelinin yaklaşmasına,

Yılanla boğuşmak; düşmanından zarar görmeye,

Yılanı öldürmek yahut kesmek; düşmanına galip gelmeye,

Yılan tutmak; korktuğu şeyden emin olmaya,

Yılana sahip olup ondan korkmadığını görmek; yüksek derecelere,

Büyük yılan; büyük ve güçlü düşmana,

Küçük yılan; zayıf düşmana,

Ağzına yılan girdiğini görmek; ilim ehli olmaya,

Yılanın uçarak yükseldiğini görmek; sevinç ve sürura ermeye,

Yir yere yılan düşmesi, oranın yöneticisinin vefatına,

Başının üzerinde yılan görmek; devlet kademesinde itibar sahibi olmaya,

Rüyada kap dolusu yılan görmek; müslümanlara buğzetmeye,
rüyada kap dolusu yılan görmek

Yeşil yılan; din düşmanına

Etrafında yılanlar görmek; yakınlarının düşmanlığına, onların sokamaması zarar verememelerine,

Yılandan korkmak; düşman şerrinden emin olmaya,

Evde görülen yılan; evdeki düşmana,

hariçte görülen yılan; dışarıdaki düşmana,

Yılanın eti, kemiği ve derisi; düşmanın malına,

Yılanın kendisiyle konuştuğunu görmek; düşmanı ile barışmaya yahut hayır ve menfaate ermeye,

Yılanın kendisine fena söz söylediğini görmek; düşmanı ile kavga etmeye yahut düşmanı yüzünden zarara uğramaya,

Altın, gümüş ve diğer madenlerden yılan görmek; büyük hayra,

Arkadan yürüyen yılan; hileli düşmana.


Seyyid Süleyman'a göre rüyada yılan görmek :  Yılın hilekar bir düşmanı temsil eder.

» Evinde yılan görenin düşmanı, içeridedir.

» Hanesinin dışında yılan görenin düşmanı, dışarıdadır.

» Yılanın eti, derisi, kanı vs. düşmanın malıdır.

» Bir yılanı öldüren, eliyle parçalayıp kaldıran; hem düşmanını yener, hemde onun malını alır.

» Yılanın kendisine güzel bir şey söylediğini gören, düşmanıyla barışır. Bir rivayete göre hayır ve menfaat bulur yahut sevinmesine vesile olacak bir mala kavuşur.

» Yılanın kendisine kötü bir söz söylediğini gören, düşmanıyla kavga eder veya onun yüzünden zarara uğrar.

» Yılanın kendisine itaat ettiğini gören, ni'met, makam ve i'tibar sahibi olur. Serveti artar.

» Madenden bilhassa altın ve gümüşten yılan görmek; büyük hayırdır.

» Kirmani demiştir ki: Beyaz bir yılan tuttuğunu gören, büyük mertebeye nail olur.

» Yanında küçük yılanlar olan siyah bir yılan görenin; malı, itibarı ve yardımcıları artar.

» Yeşil yılan, din düşmanının sembolüdür.

» Sarı yılan; hastalık ve zayıf düşmandır.

» Kırmızı yılan, akrabaları ve taraftarları çok ve kuvvetli bir düşmana delalettir.

» Kanatlı yılan gören ve onu istediği gibi idare eden, servet sahibi olur. Talihi yaver gider.

» Ayaklı yılan; Güçlü bir düşmanın ifadesidir.

» Etrafında birçok yılanlar görenin akrabaları, kendisine düşmanlık ederler. Bu yılanların kendisini soktuğunu gören, akrabalarının zararına uğrar.


MollaCami Tabiri'ne göre rüyada yılan görmek :

» Rüyada iri ve uzun yılan görmek, korkuya işarettir. Bazen de, iri ve uzun yılan, aile, kadın ve evlattan düşmanlığa işarettir. Bazen de, bu rüya, yaramaz, korkunç ve şerli komşuya işarettir.

rüyada iri ve uzun yılan görmek

» İri ve uzun bir yılana sahip olduğunu gören kimse büyük bir saltanata nail otur.

» Rüyada yılan, bir düşman yahut bir devlet ya da, bir hazine veya bir kadın yahut da bir çocuktur.

» Bir kimsenin rüyada gördüğü ve ondan korkmadığı ejderha, o kimsenin kuvvet ve devletidir. Yılan, mal sahibi düşmandır.

» Yılanı kendi evine soktuğunu gören kimse, o yılan kendisine hile edecek bir düşmanıdır.

» Yılanı tuttuğunu gören kimseye emniyet içerisinde bir düşman tarafından mal gelir. Eğer yılanı öldürdüyse düşmanına galip olur.

» Kendisini yılanın ısırdığını gören kimseye düşmanı tarafından bir eza ve meşakkat erişir.

» Rüyada yılanı yaktığını görse, düşmanım katleder ve düşmanlarına galip gelir.

» Yılanın uçtuğunu görse, düşmanları başka bir yere gider.

» Küçük yılan, küçük çocuktur. Küçük bir yılanı öldürdüğünü görse, küçük çocuğu vefat eder.

» Rüyada, sokaklarda yılanların gezdiğini görmek o yerde harbin meydana gelmesine işarettir.

» Yılan avladığını gören kimse düşmanına hile yapmakla onlardan bir şey elde eder.

» Rüyada siyah yılan görmek, hile ve yaramazlığı cihetiyle düşmanının en şiddetliisidir.
rüyada siyah yılan görmek

» Yılanın beyazı, zayıf ve kuvvetsiz düşmandır.

» Bir kimse rüyada, yılanı deliğinden girip çıktığını görse, o kimseyi mahzun edecek şeytanın tasallutuna işarettir.

» Rüyada yılanla kavga ettiğini görse, kuvvetli düşmanı ile harbeder ve düşmanından korkar ve birbirlerinden ayrılırlar. Eğer yılan onu soksa, bir musibete düşer ve halas olmadan ümid kesilir.

» Kendi döşeğinde bir yılan öldürdüğünü gören kimsenin hanımı vefat eder.

» İki parça edilmiş yılanın parçalarını eline aldığını gören kimse, düşmanı bulunan bir kimseden istifade eder.

» Rüyada yılanın etini çiğ olarak yediğini görse, düşmanına ve düşmanının malına zafer bulur ve bu sebeple sevince erişir. Yılanın etini pişirerek yediğini görse, düşmanına galip ve cihat yüzünden helal mala nail olur.

» Yılanın, kendisini zehirleyerek vücudunun şiştiğini gören kimsenin bir düşmanı ile düşmanlığı olur ve kendisine istenmeyen bir şey isabet eder.  Yılanın zehiri kendisine tesir edip et ve kemiklerini birbirinden ayırdığını görse, o kimse düşmanı ile harbeder ve mağlup olur. Ailesi ve çoluk çocuğu muhtelif şehirlere dağılır.

Benzer Konular

canlı kuran oku kuran dinle kuran izle
mekke kabe canlı yayın izle
büyük islam ilmihali
hadisi şerif
yemek tarifleri
en güzel oyunlar, oyun oyna