Rüyada Sureler Görmek Ne Anlama Gelir ve Tabiri
Ana Sayfa »Rüya Tabirleri » Rüyada Sureler Görmek Ne Anlama Gelir ve Tabiri

Rüyada Sureler Görmek Ne Anlama Gelir ve Tabiri

   

Rüyada Sureler görmek ile alakali tabirler, Rüyada Sureler görmek ne anlama gelir? Rüyada Sureler nasil tabir edilir? Diyanet rüya tabirlerine göre ve Sureler dini rüya tabirlerinde Sureler anlamı ve tabirini huzursayfasi.com sitemizden takip edebilirsiniz.

Tiflisi Tabirleri : ABESE SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Abese suresini okumak;zayıflara ve düşkünlere iyilikte bulunacağınıza…

» İbn-i Sîrîn: Kibirleneceğinize veyüzünüzü insanlara ekşiteceğinize…

» Kirmanî: Çokça oruç tutacağınızaişarettir.

ADİYAT SURESİ

» İbn-i Sîrîn: Rüyada Adiyat suresiniokumak; Ehlibeyt'i (a.s) sevdiğinize…

» Kirmanî: Bir matem meclisine gidiporada matem tutacağınıza işarettir.

AHKAF SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Ahkaf suresini okumak;ilginç şeyler göreceğinize…

» Müellif: Anne-babanızaitaat eden iyi bir evlat olacağınıza…

» Kirmanî: Anne-babanıza iyiliktebulunacağınıza işarettir.

AHZAB SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Ahzab suresini okumak;hayır işler yapacağınıza…

» İbn-i Sîrîn: Para bulacağınıza ve bunusahibine iade edeceğinize…

» Kirmanî: Resul-i Ekrem'i (s.a.a) rüyanızda göreceğinizeişarettir.

ALAK SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Alak suresini okumak; iyihuylu ve alçakgönüllü biri olacağınıza…

» İbn-i Sîrîn: Kurân ilimleriöğreneceğinize işarettir.

ÂL-İ İMRAN SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Âl-iİmran suresini okumak; iman gücünüzün artacağına, dünya ve ahiret saadeti eldeedeceğinize, dinî konularda parmakla gösterilen biri olacağınıza vehacetlerinizin reva olacağına…

» İbn-i Sîrîn: Kötülüklerdenarınacağınıza ve insanların yanında beğenilir bir kişi olacağınıza…

» Kirmanî: Akıbetinizin iyi olacağına…

Aynı surede"Gulillâhumme…"[190] ayetini okuduğunuzu görmek; izzet vemakam bulacağınıza ve arzu ettiğiniz şeylere ulaşacağınıza işarettir.

ANKEBUT SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Ankebut suresini okumak;düşmana galip geleceğinize…

» Müellif:Ölüm vaktinde iman edeceğinize ve Allah'ın himayesi altında olacağınıza işarettir.

ÂRAF SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Âraf suresini okumak;insanların sizden hoşnut olacaklarına…

» İbn-i Sîrîn: Mümin ve ihlas sahibi biriolacağınıza ve akıbetinizin iyi olduğuna…

» Kirmanî: Sina Dağı'nı ziyaret etmedenölmeyeceğinize işarettir.

BAKARA SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Bakara suresini okumak;doğru sözlü olacağınıza…

» İbn-i Sîrîn: Ömrünüzün uzayacağına vebelalara karşı sabırlı olacağınıza…

» Kirmanî: Muradınıza ereceğinize vedüşmandan güvende olacağınıza işarettir.

BELED SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Beled suresini okumak; düşkünlereihsanda bulunacağınıza…

» İbn-i Sîrîn: (Fakirlere) sadakavereceğinize…

» Kirmanî: İnsanlara iyilik edeceğinizeişarettir.

BEYYİNE SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Beyyine suresini okumak;bir grup insanı doğru yola hidayet edeceğinize…

» İbn-i Sîrîn: Tövbe ederek dünyadangöçeceğinize…

» Kirmanî: İnsanları doğru yola irşatedeceğinize işarettir.

BURUC SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Buruc suresini okumak;üzüntülerden kurtulacağınıza…

» İbn-i Sîrîn: Dünyada üzüleceğinize, amaahirette mutlu olacağınıza…

» Kirmanî: Ahirette yüceleceğinizeişarettir.

CASİYE SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Casiye suresini okumak; günahkârbiriyseniz, günahlarınızdan dolayı tövbe edip rabbinize döneceğinize…

» İbn-i Sîrîn: Tövbe etmek için gayretsarf edeceğinize…

» Kirmanî: Dünyaya yüz çevireceğinize,yaptıklarınızdan dolayı pişmanlık duyacağınıza ve tövbe edeceğinize işarettir.

CİN SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Cin suresini okumak;cinlerden yana bir zarar görmeyeceğinize…

» İbn-i Sîrîn: Şeytandan ve cindenkorkacağınıza işarettir.

CUMA SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Cuma suresini okumak;hayır işler yapacağınıza…

» İbn-i Sîrîn: Allah'ın size tevriyeilmini ilham edeceğine…

» Kirmanî: Saygınlık elde edeceğinizeişarettir.

DUHA SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Duha suresini okumak;zavallı ve kimsesizleri sevdiğinize…

» İbn-i Sîrîn: Sizden bir şeyisteneceğine ve onu vereceğinize…

» Kirmanî: İnsanlara iyilik edeceğinizeişarettir.

DUHAN SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Duhan suresini okumak; zenginve ihsan ehli biri olacağınıza…

» İbn-i Sîrîn: Geceleri çok ibadetedeceğinize ve iyi işler yapmaya muvaffak olacağınıza…

» Kirmanî: Doğru sözlü biri olacağınızave hakka yardım edeceğinize işarettir.

EN’AM SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada En’am suresini okumak; (insanlara)bağışta bulunacağınıza…

» İbn-i Sîrîn: Dünya ve ahiret saadetielde edeceğinize…

» Kirmanî: Hayvancılıkla uğraşacağınızave çok sayıda hayvanınız olacağına işarettir.

ENBİYA SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Enbiya suresini okumak;ilim ehli biri olacağınıza ve bir süre sıkıntı yaşadıktan sonra genişliğe çıkacağınıza…

» İbn-i Sîrîn: Allah'ın size ilim veahlak ihsan edeceğine…

» Kirmanî: Dünya ve ahiret saadeti eldeedeceğinize işarettir.

ENFAL SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Enfal suresini okumak;istikbalinizin iyi olacağına…

» İbn-i Sîrîn: Düşmanlara karşı zaferkazanacağınıza ve bol miktarda mal ve ganimet elde edeceğinize…

» Kirmanî: Makamınızın artacağına veişlerinizin düzene gireceğine işarettir.

FATIR SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Fatır suresini okumak;nimet kapısının yüzünüze açılacağına…

» İbn-i Sîrîn: Akıbetinizin güzelolacağına işarettir.

FATİHA SURESİ

» İbn-i Sîrîn: Rüyada Fatiha suresiniokumak; ömrünüzün uzayacağına ve işinizin iman üzere olacağına işarettir.

FECR SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Fecr suresini okumak; saygınlığınızınazalacağına…

» İbn-i Sîrîn: Hayır işlerle meşgulolacağınıza…

» Kirmanî: Hacca gideceğinize işarettir.

FELAK SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Felak suresini okumak; dünyevîafetlerden güvende olacağınıza…

» İbn-i Sîrîn: Size bir büyü yapılacağına,ancak bir etkisi olmayacağına…

» Kirmanî: Kötülerin şerrinden güvendeolacağınıza ve bol miktarda gelir elde edeceğinize işarettir.

FETİH SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Fetih suresini okumak;Allah'ın sizi dünyada muvaffak kılacağına…

» Müellif:Düşmana galip geleceğinize…

» İbn-i Sîrîn: Allah'ın inayetiyle hayırkapılarının yüzünüze açılacağına…

» Kirmanî: Allah tarafındangünahlarınızın bağışlanacağına, bir takım sıkıntılar yaşayacağınıza, ancak budurumu çabucak atlatıp muradınıza ereceğinize işarettir.

FURKAN SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Furkan suresini okumak; batıldanhakka yöneleceğinize…

» İbn-i Sîrîn: İnsanlar arasında iyi ilekötüyü birbirinden ayırt edebileceğinize…

» Kirmanî: İnsanlara karşı adil veinsaflı olacağınıza işarettir.

FUSSİLET SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Fussilet suresini okumak;ömrünüzün uzayacağına…

» İbn-i Sîrîn: Ahiret azabından güvendeolacağınıza işarettir.

GAŞİYE SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Gaşiye suresini okumak; makamınızınyükseleceğine ev adınızın hayırla anılacağına…

» İbn-i Sîrîn: Kıyametten korkacağınızave tövbe ederek bu korkudan güvende kalacağınıza…

» Kirmanî: Günahlardan dolayı tövbe edeceğinize ve amellerinizde Allah'ınrızasını arayacağınıza işarettir.

HAC SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Hac suresini okumak; dinyolunda mücadele eden eşsiz bir zahit olacağınıza…

» İbn-iSîrîn: Malınızı Allah yolunda harcayacağınıza…

» Kirmanî: Güzel şeyler yapacağınızaişarettir.

HADİD SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Hadid suresini okumak;din yolundaki uğraşlarınızla adınızdan övgüyle söz edileceğine…

» İbn-i Sîrîn: Zahmetle mal eldeedeceğinize…

» Kirmanî: İbadet ehli olacağınızaişarettir.

HAKKA SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Hakka suresini okumak;hak yolunda çaba göstereceğinize…

» İbn-i Sîrîn: Allah'ın size verdiğinimetin azalmasından korkacağınıza…

» Kirmanî: Hak yolunu seçeceğinize ve hakehline yardım edeceğinize işarettir.

HAŞR SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Haşr suresini okumak;düşmana galip geleceğinize…

» İbn-i Sîrîn: Kurtuluş ehli muhliskimselerle haşredileceğinize…

» Kirmanî: Salih kişilere ve âlimlerekarşı muhabbet besleyeceğinize işarettir.

HİCR SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Hicr suresini okumak;insanlar arasında saygınlığınızın artacağına...

» İbn-i Sîrîn: Allah katında makbul biriolacağınıza…

» Kirmanî: Arzu ettiğiniz şeyleri eldeedeceğinize işarettir.

HUCURAT SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Hucurat suresini okumak;insanlarla dostluk kurup kaynaşacağınıza…

» İbn-i Sîrîn: İnsanları lakaplarıylaçağıracağınıza ama dedikodu etmeyeceğinize…

» Kirmanî: İnsanlara eziyet etmeyen veonları incitmeyen biri olacağınıza işarettir.

HUD SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Hud suresini okumak;doğru sözlü ve emin biri olacağınıza…

» İbn-i Sîrîn: Çok yolculuk edeceğinizeve genç yaşta çeşitli çileler çekeceğinize ama sonunda muradınıza ereceğinize…

» Kirmanî: Emin biri olduğunuza veçeşitli sıkıntıların ardından saygınlık kazanacağınıza işarettir.

HUMEZE SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Humeze suresi okumak; düşmanagalip geleceğinize ve fetih gerçekleştireceğinize…

» İbn-iSîrîn: Halk arasında çok konuşanbiri olarak tanınacağınıza…

» Kirmanî: Dünya malına düşkünolacağınıza ve akıbetinizi önemsemeyeceğinize işarettir.

İBRAHİM SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada İbrahim suresini okumak;Allah katında aziz ve değerli olacağınıza…

» İbn-iSîrîn: Daima hayır işlerle veibadetle meşgul olacağınıza…

» Kirmanî: Dünya hayatınızın güzelolacağına işarettir.

İHLÂS SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada İhlâs suresiniokumak; dünya ve ahiret saadetini elde edeceğinize ve geçiminizin güzel olacağına…

» İbn-i Sîrîn: Din yolunda eşsiz biriolacağınıza ve ibadetle meşgul olacağınıza…

» Kirmanî: İnanç konusunda temiz biriolduğunuza ve inancınızın doğruluğuna işarettir.

İNFİTAR SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada İnfitar suresini okumak;söz sahibi kimseler yanında saygın bir konum elde edeceğinize…

» İbn-i Sîrîn: İlahî azaptankorktuğunuza…

» Kirmanî: Dünya malına düşkün biriolduğunuza işarettir.

İNSAN, DEHR SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada İnsan suresini okumak; cömertliktebulunmak ve Allah'a şükrünüzü yerine getirmek için tevfik bulacağınıza…

» İbn-i Sîrîn: Yoksullara yemekvereceğinize ve Allah'ın rızasını arayacağınıza...

» Kirmanî: İnsanlara iyilik edeceğinizeişarettir.

İNŞİKAK SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada İnşikak suresini okumak;neslinizin çoğalacağına…

» İbn-i Sîrîn: Amel defterinizin sağelinize verileceğine…

» Kirmanî: Kıyamette hesabınızın kolayolacağına işarettir.

İNŞİRAH SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada İnşirah suresini okumak;zorluklardan kurtulacağınıza…

» İbn-i Sîrîn: Zorlukların kolaylaşacağına…

» Kirmanî: Kapalı işlerin Allahtarafından önünün açılacağına işarettir.

İSRA SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada İsra suresini okumak; temizve doğru bir inanca sahip olduğunuza…

» İbn-i Sîrîn: Hem Allah hem de Allahkulları yanında makam bulacağınıza, iman ve takva sahibi olacağınıza…

» Kirmanî: Düşmana karşı zafer eldeedeceğinize ve muradınıza ereceğinize işarettir.

KADİR SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Kadir suresini okumak; saygınlığınızınartacağına...

» İbn-i Sîrîn: Kadir Gecesi'nin sevabınıidrak etmeden ölmeyeceğinize…

» Kirmanî: Ömrünün uzayacağına ve arzuettiğiniz şeyleri elde edeceğinize işarettir.

KAF SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Kaf suresini okumak;Allah'ın inayetiyle rızkınızın artacağına…

» İbn-i Sîrîn: İbadet ve itaatle meşgulolacağınıza işarettir.

KÂFİRUN SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Kâfirun suresini okumak;Allah yolunda sağlam bir yapıya sahip olacağınıza…

» İbn-i Sîrîn: Bidat yolunda olacağınıza ve dünyaya aldanacağınıza…

» Kirmanî: Hayır işler yapmaya muvaffakolacağınıza işarettir.

KALEM SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Kalem suresini okumak; Allah'ıninayetiyle güzel konuşma sanatını öğreneceğinize…

» İbn-iSîrîn: Sadaka vermeyi ve hayırişler yapmayı seveceğinize...

» Kirmanî: Herkese iyilik ve ihsanedeceğinize işarettir.

KAMER SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Kamer suresini okumak;mal ve nimet elde edeceğinize…

» İbn-i Sîrîn: Düşmanlarınıza karşı zaferelde edeceğinize…

» Kirmanî: Zorlukların kolaylaşacağınaişarettir.

KARİA SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Karia suresini okumak;insanlar tarafından saygı göreceğinize…

» Müellif:İyi amellerinizin kıyamet terazisinde daha ağır geleceğine…

» Kirmanî: İşleriniz konusunda çıkmazagireceğinize, ancak daha sonra işinizin düzeleceğine işarettir.

KASAS SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Kasas suresini okumak;bol miktarda mal elde edeceğinize…

» Müellif:Mal ve nimet edeceğinize ve Allah'ı yâd edeceğinize…

» Kirmanî: Allah yolunda çabagöstereceğinize işarettir.

KEHF SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Kehf suresini okumak;arzu ettiğiniz şeylere ulaşacak kadar uzun yaşayacağınıza…

» İbn-i Sîrîn: Bütün belalardan güvendekalacağınıza ve Allah yolunda ihlâsla çalışacağınıza…

» Kirmanî: Ömrünüzün uzayacağına veahiret sevabı elde edeceğinize işarettir.

KEVSER SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Kevser suresini okumak;çokça hayır işler yapacağınıza ve sevap kazanacağınıza…

» İbn-i Sîrîn: Bolluk ve bereketgöreceğinize, ancak az çocuk sahibi olacağınıza…

» Kirmanî: Saygın birinden bağışalacağınıza işarettir.

KIYAMET SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Kıyamet suresini okumak;yemininizi bozacağınıza…

» İbn-i Sîrîn: Şehadet vaktinde iman edeceğinizeve tövbeyle dünyadan göçeceğinize…

» Kirmanî: Allah'ın azabındankorkacağınıza işarettir.

KUREYŞ SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Kureyş suresini okumak;iyiliksever biri olacağınıza ve insanlar tarafından sevileceğinize…

» Müellif:Korkudan yana güvende olacağınıza…

» Kirmanî: Birine nasihat edeceğinize veonu doğru yola davet edeceğinize işarettir.

LEYL SURESİ

» İbn-i Sîrîn: Rüyada Leyl suresiniokumak; ihtiyaç sahipleri sizden bir şey istediklerinde malınızı onlardanesirgemeyeceğinize ve malınızın zekâtını vereceğinize…

» Kirmanî: Allah'ın inayetiyleişlerinizde muvaffak olacağınıza işarettir.

LOKMAN SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Lokman suresini okumak; insanlarınilim ve hikmetinizden faydalanacağına…

» Müellif: Abit,akil ve âlim biri olacağınıza…

» Kirmanî: Dindar biri olacağınızaişarettir.

MAARİC SURESİ

» İbn-i Sîrîn: Rüyada Maaric suresiniokumak; bol bol hayır göreceğinize işarettir.

MAİDE SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Maide suresini okumak;sağlığınızın yerinde olacağına ve dürüst işler yapacağınıza…

» İbn-i Sîrîn: Bulunduğunuz bölgedekiinsanlar arasında saygınlık elde edeceğinize…

» Kirmanî: Bolluk ve bereket içindeyaşayacağınıza, dünya ve ahiret saadetini elde edeceğinize işarettir.

MAUN SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Maun suresini okumak; düşmanlarınızakarşı zafer elde edeceğinize…

» İbn-i Sîrîn: Namazlarınızıazaltacağınıza veya vaktinde kılmayacağınıza…

» Kirmanî: Allah yolunda biriyle arkadaşolacağınıza…

» Cabir Mağribî: İyi bir iş yapacağınızaişarettir.

MERYEM SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Meryem suresini okumak;bir iftirayla karşılaşacağınıza, daha gerçeklerin ortaya çıkacağına ve dürüstlüğünüzünanlaşılacağına…

» İbn-i Sîrîn: Kıyamet gününde Allah'ınazabından güvende olacağınıza…

» Kirmanî: Doğru yolu seçeceğinize veResul-i Ekrem'in (s.a.a) sünnetini yerine getireceğinize işarettir.

MUHAMMED (S.A.A) SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Muhammed (s.a.a) suresiniokumak; ahlak ve erdem sahibi biri olacağınıza…

» İbn-i Sîrîn: Düşmanlarınıza karşı zaferelde edeceğinize…

» Kirmanî: Allah'ın sizi afetlerdenkoruyacağına işarettir.

MUTAFFİFİN SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Mutaffifin suresiniokumak; insanlara karşı insaflı olacağınıza…

» İbn-i Sîrîn: Tartıda dürüst olacağınızave Allah'tan çekinerek O'nun itaatine yöneleceğinize…

» Kirmanî: Dürüst biri olacağınızaişarettir.

MUZZEMMİL SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Muzzemmil suresiniokumak; ibadet ve itaat ehli olacağınıza…

» İbn-i Sîrîn: Gece namazı kılmayı arzuettiğinize…

» Kirmanî: Gece namazı kılmayısevdiğinize işarettir.

MÜCADELE SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Mücadelesuresini okumak; ev halkıyla husumet edeceğinize…

» İbn-i Sîrîn: Kadınlarla aranızda birhusumet çıkacağına…

» Kirmanî: Allah yolunda insanlarla mücadele edeceğinizeişarettir.

MÜDDESSİR SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Müddessir suresiniokumak; doğru yolda ilerleyebilmek için çaba sarf edeceğinize…

» İbn-i Sîrîn: Salih amel ehliolacağınıza, ancak birinin kötülüğünü kalbinizde taşıyacağınıza…

» Kirmanî: Kalbinizde doğruluk olduğunaişarettir.

MÜLK SURESİ

» İbn-i Sîrîn: Rüyada Mülk suresiniokumak; kabir azabından kurtulacağınıza…

» Kirmanî: İşinizin akıbetinin güzelolacağına ve insanlara iyilik edeceğinize işarettir.

MÜMİN SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Mümin suresini okumak; duanızınmüstecap olacağına…

» Müellif:Allah'a yakın kişilerden olacağınıza…

» Kirmanî: İşinizin sonunda mutluolacağınıza işarettir.

MÜMİNUN SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Müminun suresini okumak;insanlar tarafından emin olarak bilineceğinize ve herkesçe takdir edileceğinize…

» İbn-i Sîrîn: Cennette müminlerlebirlikte olacağınıza…

» Kirmanî: Makam ve erdem sahibi biriolacağınıza işarettir.

MÜMTEHİNE SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Mümtehine suresiniokumak; ölümünüze neden olacak bir işe girişeceğinize…

» İbn-i Sîrîn: İşlerinizi doğru birşekilde kontrolünüz altına alacağınıza…

» Kirmanî: İyi insanlarla arkadaşolacağınıza işarettir.

MÜNAFİKUN SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Münafikun suresiniokumak; nifaktan dolayı tövbe edeceğinize…

» İbn-i Sîrîn: Gizlice nifakçıkaracağınıza…

» Kirmanî: Münafıklara karşı sevgibesleyeceğinize işarettir.

MÜRSELAT SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Mürselat suresini okumak;rızkınızın bollaşacağına…

» İbn-i Sîrîn: Yalan konuşmaktan tövbeedip kötü şeyleri terk edeceğinize…

» Kirmanî: Doğru ve dürüst bir yaşamtarzı seçeceğinize işarettir.

NAHL SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Nahl suresini okumak;Allah'ın inayetiyle ilim öğreneceğinize ve hastaysanız şifa bulacağınıza…

» İbn-i Sîrîn: Helal kazanç eldeedeceğinize ve dindar kimseleri seveceğinize…

» Kirmanî: Sıkıntılardan güvendekalacağınıza işarettir.

NAS SURESİ

» İbn-i Sîrîn: Rüyada Nas suresiniokumak; Allah'ın sizi kötülerin öfkesinden koruyacağına…

Bu sureyle birlikte "Subhânallâh, lâ ilâheillâllah ve Allâh-u ekber" zikirlerini söylediğinizi, dua okuduğunuzu veyaResul-i Ekrem'e (s.a.a) ve Ehlibeyt'ine (a.s) salâvat getirdiğinizi görmek; rızkınızın çoğalacağına, izzet ve zafer eldeedeceğinize…

Bu sureylebirlikte "Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh” demek; muradınızaereceğinize ve gelir elde edeceğinize işarettir.

NAZİAT SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Naziat suresini okumak;kalbinizin hilelerden temizleneceğine…

» İbn-i Sîrîn: Ölüm anında korku içindeolacağınıza…

» Kirmanî: Azaptan güvende olmak için tövbe edeceğinizeişarettir.

NEBE SURESİ

» İbn-i Sîrîn: Rüyada Nebe suresiniokumak; işinizden dolayı endişe içinde olacağınıza…

» Kirmanî: İşinizin gelişeceğine vekariyerinizin yükseleceğine işarettir.

NECM SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Necm suresini okumak;Allah'ın size salih bir evlat nasip edeceğine…

» İbn-i Sîrîn: Rahmet kapılarınınyüzünüze açılacağına…

» Kirmanî: Düşmana galip geleceğinizeişarettir.

NEML SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Neml suresini okumak; bolmiktarda gelir elde edeceğinize…

» İbn-i Sîrîn: Saygınlık kazanacağınıza…

» Kirmanî:Maddî durumunuzun iyi olacağına işarettir.

NİSA SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Nisa suresini okumak;hacetlerinizin reva olacağına, dinî konularda hassasiyet göstereceğinize veakrabalarınızdan miras alacağınıza…

» İbn-i Sîrîn: Miras alacağınıza veakrabalarınızın çoğalacağına…

» Kirmanî: Makam ve gelir sahibi biriolacağınıza işarettir.

NUH SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Nuh suresini okumak;korku ve endişeden güvende olacağınıza…

» İbn-i Sîrîn: Akıbetinizin iyi olacağınaişarettir.

NUR SURESİ

» İbn-i Sîrîn: Rüyada Nur suresiniokumak; adil bir âlim olacağınıza, kalbinizin ilim ve hikmetle aydınlanacağınaişarettir.

RÂD SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Râd suresini okumak; ömrünüzünkısalacağına…

» İbn-i Sîrîn: Daima dua ve Kurânokumakla meşgul olacağınıza, Allah'ı tespih edeceğinize…

» Kirmanî: İbadet ve hayır işlerle meşgulolacağınıza işarettir.

RAHMAN SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Rahman suresini okumak;mal bulacağınıza…

» İbn-i Sîrîn: Yalan sözlerdenkaçınacağınıza…

» Kirmanî: İyi biri olduğunuza ve doğru yolda ilerlediğinizeişarettir.

RUM SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Rum suresini okumak; düşmanagalip geleceğinize…

» Kirmanî:Cihat edeceğinize ve bazı savaşlara katılacağınıza işarettir.

SAD SURESİ

» Müellif:Rüyada Sad suresini okumak; malınızın çoğalacağına ve büyük bir şahsiyetolacağınıza işarettir.

SAF SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Saf suresini okumak;ömrünüzün şehadetle son bulacağına…

» İbn-i Sîrîn: Allah yolunda hayır işleryapacağınıza…

» Kirmanî: Daima Allah'ın rızasınıgözeteceğinize işarettir.

SAFFAT SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Saffat suresini okumak;salih bir evladınız olacağına…

» İbn-i Sîrîn: Allah tarafından size dinve diyanet verileceğine…

» Kirmanî: Emanet sahiplerininemanetlerini gözetip koruyacağınıza işarettir.

SEBE SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Sebe suresini okumak;salih kişilerin yaşam tarzlarını benimseyeceğinize…

» İbn-i Sîrîn: Zahit ve abit olacağınıza…

» Kirmanî: İbadet konusunda Allah'tanbaşka kimsenin bilmediği eşsiz bir makama ulaşacağınıza işarettir.

SECDE SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Secde suresini okumak;akıbetinizin iyi olacağına…

» İbn-i Sîrîn: Secde halinde dünyadangöçeceğinize işarettir.

ŞEMS SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Şems suresini okumak; belalardangüvende olacağınıza…

» Müellif:Kötü bir iş yapacağınıza…

» Kirmanî: Yaptığınız bir işin sonunda pişman olacağınızaişarettir.

ŞUARA SURESİ

» İbn-i Sîrîn: Rüyada Şuara suresiniokumak; Allah'ın güvencesinde olacağınıza, günahlarınızdan arınacağınıza ve dinyolunda çaba sarf edeceğinize işarettir.

ŞURA SURESİ

» Müellif:Rüyada Şura suresini okumak; namaz ve oruç ehli, takva sahibi iyi biriolacağınıza işarettir.

TÂHÂ SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Tâhâ suresini okumak;meşhur bir alim olacağınıza…

» İbn-i Sîrîn: Düşmanlarınızla husumetiçinde olacağınıza, onlarla savaşacağınıza, onları alt edeceğinize ve adınızdanövgüyle söz edileceğine işarettir.

TAHRİM SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Tahrim suresini okumak; haramlardanuzak duracağınıza…

» İbn-i Sîrîn: Kendi evinizde nifakçıkaracağınıza, ancak içinizdeki sinsice planlara ulaşamayacağınıza işarettir.

TALAK SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Talak suresini okumakeşiyle inatlaşacağına işaret eder

» İbn-i Sîrîn: Eşinizle aranızda tartışmaçıkacağına…

» Kirmanî: Hayatınızın her zamankiseyrinde devam edeceğine işarettir.

TARIK SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Tarık suresini okumak; zorluklarınkolaylaşacağına…

» İbn-i Sîrîn: İyi ve güzel bir çocuğunuzolacağına işarettir.

TEBBET SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Tebbet suresini okumak;bir grup insanın size zarar vermek için bir araya geldiklerine, ancak hedeflerineulaşamayacaklarına…

» İbn-i Sîrîn: Hilekâr biri olduğunuza,bu yüzden ilahî azap tehlikesiyle karşılaşabileceğinize…

» Kirmanî: Zarara uğrayacağınızaişarettir.

TEGABUN SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Tegabun suresini okumak;doğru sözlü biri olacağınıza ve durumunuzun iyi olacağına…

» İbn-i Sîrîn: Çok sadaka vereceğinize…

» Kirmanî: Zayıflara yardımcı olacağınızaişarettir.

TEKASUR SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Tekasur suresini okumak;iyi bir ticaret yapacağınıza ve iyiliklerinizin artacağına…

» İbn-i Sîrîn: Salihlerin ziyaretinegideceğinize işarettir.

TEKVİR SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Tekvir suresini okumak;korktuğunuz şeyden güvende olacağınıza…

» İbn-i Sîrîn: Azaptan korkacağınıza…

» Kirmanî: Doğuya doğru çok sayıdayolculuk yapacağınıza işarettir.

TEVBE SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Tevbe suresini okumak;insanlar arasında sevileceğinize, makbul biri olacağınıza…

» İbn-i Sîrîn: Günahlardan gerçek manadatövbe edeceğinize…

» Kirmanî: Akıbetinizin hayırlı olacağınaişarettir.

TİN SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Tin suresini okumak;dünya ve ahiret saadetini elde edeceğinize…

» İbn-i Sîrîn: İyi huylu ve erdem sahibibiri olacağınıza…

» Kirmanî: Malınızın bollaşacağınaişarettir.

TUR SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Tur suresini okumak;Mekke'ye yerleşeceğinize…

» İbn-i Sîrîn: Düşmana galipgeleceğinize…

» Kirmanî: Hakka yardım edip batılı altedeceğinize işarettir.

VAKIA SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Vakıa suresini okumak;ibadet ehli biri olacağınıza ve bahtınızın açık olduğuna…

» İbn-i Sîrîn: Günahlardan tövbeedeceğinize…

» Kirmanî: İbadet ehli olacağınızaişarettir.

YUNUS SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Yunus suresini okumak;sözlerinizin insanlar tarafından beğenileceğine…

» İbn-i Sîrîn: Rızkınızın bollaşacağınave işlerinizin arzu ettiğiniz gibi gelişeceğine…

» Kirmanî: Kâfirlerin ve hasetçilerinhilelerinden uzak olacağınıza ve düşmanınıza galip geleceğinize işarettir.

ZARİYAT SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Zariyat suresini okumak;Allah'ın size bir hayır bahşedeceğine ve ziraatla uğraşıp gelir elde edeceğinize…

» İbn-i Sîrîn: Hayır işler yapmayamuvaffak olacağınıza…

» Kirmanî: Zor işlerin sizin içinkolaylaşacağına işarettir.

ZİLZAL SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Zilzal suresini okumak;bir topluluğu Allah'a şirk koşmaktan alıkoyacağınıza…

» İbn-iSîrîn: Biriyle iş yapacağınıza vebu işte insafı gözeteceğinize…

» Kirmanî: Üzerinizdeki hakları sahiplerine ödeyeceğinizeişarettir.

ZUHRUF SURESİ

» Müellif:Rüyada Zuhruf suresini okumak; namaz ve niyaz ehli biri olacağınıza ve halkarasında doğru sözlü biri olarak tanınacağınıza işarettir.

ZÜMER SURESİ

» İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Zümer suresini okumak;işiniz konusunda kariyerinizin yükseleceğine ve dinî inancınızı takviye edeceğinize…

» İbn-i Sîrîn: Allah tarafındangünahlarınızın affedileceğine…

» Kirmanî: İşiniz konusunda iyi birnetice alacağınıza işarettir.

Benzer Konular

canlı kuran oku kuran dinle kuran izle
mekke kabe canlı yayın izle
büyük islam ilmihali
hadisi şerif
yemek tarifleri
en güzel oyunlar, oyun oyna