Rüyada Su Görmek Ne Anlama Gelir ve Tabiri
Ana Sayfa »Rüya Tabirleri » Rüyada Su Görmek Ne Anlama Gelir ve Tabiri

Rüyada Su Görmek Ne Anlama Gelir ve Tabiri

   

Rüyada Su görmek ile alakali tabirler, Rüyada Su görmek ne anlama gelir? Rüyada Su nasil tabir edilir? Diyanet rüya tabirlerine göre ve Su dini rüya tabirlerinde Su anlamı ve tabirini huzursayfasi.com sitemizden takip edebilirsiniz.

Tiflisi Tabirleri : » İmam CaferSadık (a.s): Rüyada suya dalmak beş şekilde yorumlanır:

1-Yakin

2-Kuvvet

3-İşte zorluk

4-Pişmanlık

5-Belediye çalışmaları.

» AllameMeclisî: Su içmek; dünya malına doymayacağınıza…

Suyla temizlendiğinizigörmek; günahlardan tövbe etmeniz gerektiğine…

Berrak su görmek; bolmiktarda helal mal elde edeceğinize…

Bulanık su görmek; harammal elde edeceğinize…

Sudan korktuğunuzu görmek;düşmana karşı zafer elde edeceğinize veya hastaysanız iyileşeceğinize… ["Ayağınıyere vur! İşte yıkanacak ve içilecek soğuk bir su (dedik)."[187]]

Bir kuyudan su çektiğinizi veiçtiğinizi görmek; ilim öğreneceğinize…

Kuyudançıkardığınız suyla yıkandığınızı görmek; sıkıntıdan genişliğe çıkacağınıza…

Bir oluktan suaktığını görmek; zenginleşeceğinize…

Bir oluğunüzerinde otururken ansızın su aktığını görmek; daha önce hiç tanımadığınızbiriyle tanışıp dost olacağınıza işarettir.

» İbniSîrîn: Deniz veya nehir gibi suların üzerinde yürümek; imanın kuvveti veitikadın temizliğine…

Berrak ve tatlı sudan bolmiktarda su içmek; ömrün uzayacağına ve geçimin güzelleşeceğine…

Tuzlu su içmek; bunun aksine…

Denizden tatlısu içmek; içilen su miktarınca söz sahibi birinden mal ve nimet elde edeceğinize…

Deniz suyununtamamını içmek; çok yüce bir makama erişileceğine, bazı tabircilere göreiçilen deniz suyu ne kadar saf ve berraksa büyüklük, mal ve nimetin de o kadarçok olacağına…

Bulanık denizsuyu içmek; elde edilecek şeylerin sıkıntı, zorluk ve korkuyla birlikteolacağına işarettir.

» Kirmanî:Sıcak su içmek; hastalık ve sıkıntıya…

Farkındaolmadan üzerine sıcak su döktüklerini görmek; hastalığa veya şiddetli birüzüntüye…

Suya düşmek; üzüntü ve sıkıntıya…

Suyu kadehle almak; dünyamalına kanmaya...

Cam kâsede eşinize suverdiğinizi görmek; anne karnındaki çocuğa…

Cam kâsenin kırıldığını ve içindeki suyundöküldüğünü görmek; eşinizinvefat edeceğine, ama çocuğunuzun hayatta kalacağına…

Kâsenin kırılmadan içindekisuyun döküldüğünü görmek; çocuğun ölümüne ama annenin hayatta kalacağına…

Bir karşılık/ücret almadaninsanlara su vermek; hem dünyada, hem de ahirette insanlara faydalıolacağınıza ve harap bir yeri mamur bir yere çevireceğinize…

İçi su dolu bir eve girmek;üzüntü ve endişeye…

Bir köpeğin berrak suiçtiğini görmek; yaşamınızı eğlence ve boş şeylerle geçireceğinize, ancakbaşınıza belaların geleceğine, malınızı azar azar toplayacağınıza ve bunu hayırişlerde harcayacağınıza işarettir.

» CabirMağribî: Yağmurların sıkça yağdığı zamanlarda su görmek şöyle yorumlanır:

Suyun sürekli arttığınıgörmek; o yıl içerisinde bolluk ve nimet elde edileceğine…

Kendi evinizde bulanıksuların olduğunu görmek; temiz sulardan faydalanacağınıza…

Bağ, bahçe ve tarlayı dere veırmak sularıyla sulamak; mal elde edeceğinize, üzüntü ve sıkıntıdankurtulacağınıza…

İnsanlara su vermek; diniinancınızın ve davranışlarınızın güzelliğine…

Suya girdiğinizi vegirdiğiniz anda bedeninizin sağlıklı olduğunu hissetmek; zor bir meslekleuğraşacağınıza ve o işte söz sahibi olacağınıza…

Bedeniniz örtülü haldeykenberrak suya girmek; inancınızın sağlamlığına…

Bahçeye su götürmek; evleneceğinize…

Birinin üzerinize temiz sudöktüğünü görmek; döken kişiden hayır ve menfaat göreceğinize…

Birinin üzerinize bulanık sudöktüğünü görmek; öncekinin aksine…

Yere bol miktarda su döküldüğünügörmek; o yıl içinde halkın güvenlik ve sağlık içinde olacağına… ["Eyyer, yut suyunu ve ey gök, kes yağmurunu, denildi. Su azaldı, iş bitirildi.(Gemi) Cudi'ye oturdu ve 'Haksızlık yapan kavim yok olsun!' denildi."[188]]

İnsanların başlarınınüzerinden su boşaldığını görmek; o yıl yöre halkının bolluk ve bereketiçinde olacaklarına işarettir. "Şüphesiz, biz, bol bol yağmuryağdırdık."[189]

» ÇağdaşUlema: Berrak su; Başarı ve kazanca…

Durgun veyabulanık su; belirsiz ya da güvenilir olmayan ilişkilere işarettir.


İhya Rüya Tabirleri : Genel anlamda su görmek hoş bir hayata, güzel rızka, iyiliksever insana, sadık dosta, büyüklere yaklaşmaya, din güzelliğine; Bulanık ve çamurlu su görmek üzüntü ve kedere, geçim darlığına, fitne ve karmaşaya; böyle bir suda yıkanıp çıkmak üzüntüden ve haastalıktan kurtulmaya, Berrak su içmek temiz hayata, rızıkza, Sıcak su içmek hastalık ve hüzne, İçtiği suya kanmak din ve inanç güzelliğine, zorluktan so a kolaylığa, sevinç ve mutluluğa, Akarsu ticaret ve kazanca, durgun su hapsolmaya yahut geçimde sıkıntıya düşmeye, Suya akseden yüzünü görmek ev halkına, dost ve yakınlarına iyilik yapmaya, Evinde su görmek mutluluğa, toplu mala yahut evlenmeye, Temiz bir suya atlamak çabuk bir sevince erişmeye, Su istediğini görmek hastalıktan kurtulmaya ya da dedikoduculuğa ve yalancılığa, Tuzlu su geçimde karşılaşılan güçlüklere, Tuzlu ve bulanık olarak deniz suyu içtiğini görmek yönetimden gelecek üzüntüye, Su üzerinde yürümek bir tehlikeye düşmeye, Su ile yıkanmak borcu ödemeye, tövbe etmeye; soğuk su ile gusletmek de hayır ve kurtuluşa, Karanlıkta, dalgalı bir suyun üzerinde çırpındığını görmek küfre ve münafıklığa, Dalgalı suda rahat yüzdüğünü görmek manevi ve maddi ilerlemeye, Elbisesinin su ile ıslanması yolculukta bir yerde gecelemeye yahut istediği şeyden men edilmeye, Bekarın bardak yahut kaseden su içmesi evlenmesine, Ağaç ve bitkiden damlatılan özsu salihlerin çocuklarına, ilmin ve hikmetin hasına, şifa ve ilme, sevinç ve mutluluğa, Elindeki kapla su döken kimseyi görmek güzel Kur'an okumaya, ....


Seyyid Süleyman : Bu rüya; hayat, rızk, rahat, temizlik, menfaat, ni'met, ölüm, üzüntü, helak, evlat, adalet, fitne, gani'met ve ucuzlukla tabir olunur.
Ibn-i Sirin demiştir ki: Rüyasında su içtiğini gören, güzel bir hayata nail olur. Fakat, suyun bulanık olması, üzüntü ve geçim darlığıdır.
Kirmani diyor ki: Sıcak su; hastalık ve hüzündür. Eteğiyle su aldığını görenin malında, noksan olur. Sişedeki suyu yeni bir kaba boşaltıp içtiğini görenin karısı, hamile kalır. Lakin kap kırılırsa; çocuk doğar, anne ölür. Su dökülür kap kalırsa; kadın düşük yapar. Rüya sahibi bekarsa, evlenir. Birine parasız su verdiğini gören, iyilik eder yahut bir yeri i'mar eder. Madeni bir kadehle ne suretde olursa olsun su içtiğini gören, mihnet ve felakete uğrar.
Cabir'ül Mağribi demiştir ki: Bol su hayırdır. Bir yere su döküldüğünü görmek; o bölge için berekettir. Evinde temiz ve berrak su gören, iyi bir hayat sürer. Bulanık su görmek; iyi değildir. Kendini su içinde gören, zor bir işle uğraşır. Bu işte sözü makbul olur. Elbisesiyle suya girdiği halde ıslanmadığını gören; dindar, sağlıklı bir insan olur. Allah'a tevekkül eder. Dünya ve ahirette rahat eder. Hanesine veya bostanına su çevirdiğini gören, evlenir yahut cariyesi ile beraber olur. Üstüne su sıçrayan, hayır ve menfaat görür. Su bulanık ve pis ise, rüya hayır değildir.
Cafer-i Sadık (R.A.


MollaCami Tabiri : Rüyada su görmek, hoş bir hayata ve güzel bir rızka işarettir.Bir kimsenin rüyada suyu evinde görmesi saadete, toplu mala ve ganimete, fazla hayra ve "O, sudan bir beşer yaratıp da onu soy sop yapandır. Rabbin (her şeye) kemaliyle kadirdir." (Furkan Suresi, a. 54) mealindeki ayetişaretince evlenmeye işarettir. Suyu çok temiz görmesi, fiatların ve rızıkların ucuzluk ve bolluğuna ve adaletin yayılmasına işarettir.Suyu emmek geçimce sıkıntı ve zahmete ve sudan içmek düşmandan selamete ve içen kimse için ucuzluk seneye işarettir.Bir kimsenin rüyada suyu uyanıkken içtiğinden daha fazla içtiğini görmesi, o kimsenin rüyada bir kadehten su içtiğini ve doymadığını görmesi, o kimsenin hanımının kendisinden kaçmasına işarettir.ibn-i Şirin (R.A,): Rüyada su görmek: "Eğer onlar o yol üzerinde dosdoğru gitselerdi elbette onlara bol su içirirdik" (cin Suresi, a. 16) mealindeki ayete göre dince fesada ve: "Şüphesiz Allah sizi bir ırmakla imtihan edicidir" (Bakara Süresi, a. 249) mealindeki ayet gereğince de belaya işarettir, dediler. Bir kimsenin kendisine bir kadeh içinde su verildiğini görmesi, çocuğa işarettir. Kadeh içinde bulunan safi suyu içtiğini gören kimse, çocukve hanımından hayra erişir. Çünkü cam kadınların cevherindendir. Onun içindeki su ise, ana karnındaki çocuktur.Sıcak su içtiğini gören kimseye, şiddetli bir üzüntü isabet eder.Safi bir suya atladığını gören kimse, çabucak sevince erişir.Bir kimsenin kendisini su içinde görmesi, fitne, bela ve kedere işarettir.Su istediğini gören kimse, insanlar arasında yalan söylemek suretiyle, dedikoduculuk yapar. Akıntısı olmayan su, hapse işarettir. Bundan dolayı bir kimsenin rüyada akıntisı olmaya bir suya düştüğünü görse, o kimsenin hapse, üzüntü ve kedere düşmesine işarettir. Bazı tabirciler, birikip duran su, tabirce akan sudan daha zayıftır, dediler.

Benzer Konular

canlı kuran oku kuran dinle kuran izle
mekke kabe canlı yayın izle
büyük islam ilmihali
hadisi şerif
yemek tarifleri
en güzel oyunlar, oyun oyna