Rüyada Sayılar Görmek Ne Anlama Gelir ve Tabiri
Ana Sayfa »Rüya Tabirleri » Rüyada Sayılar Görmek Ne Anlama Gelir ve Tabiri

Rüyada Sayılar Görmek Ne Anlama Gelir ve Tabiri

   

Rüyada Sayılar görmek ile alakali tabirler, Rüyada Sayılar görmek ne anlama gelir? Rüyada Sayılar nasil tabir edilir? Diyanet rüya tabirlerine göre ve Sayılar dini rüya tabirlerinde Sayılar anlamı ve tabirini huzursayfasi.com sitemizden takip edebilirsiniz.

Tiflisi Tabirleri : » İbn-i Sîrîn: Rüyada sayısal şeylergörmek; iyiye tabir edilir.

Birlira, bir kuruş vb. gibi bir adetli şeyler; iyiye işarettir. "Kim(Allah huzuruna) bir iyilikle gelirse ona getirdiğinin on katı vardır. Kim dekötülükle gelirse, o sadece getirdiğinin dengiyle cezalandırılır."[166]

» Kirmanî: Bir;iyiye…

İki;üzüntüye…

Üç;faydası olmayan işe... [O: Rabbim! dedi, (çocuğum olacağına dair) bana birişaret ver. Allah: Sana işaret, sapasağlam olduğun halde üç gün insanlarla konuşamamandır,buyurdu."[167]]

Dört;iyiye… ["Göklerde ve yerde olanları Allah’ın bildiğini görmüyor musun?Üç kişinin gizli konuştuğu yerde dördüncüsü mutlaka O’dur."[168]]

Beş;beş vakit namaza işaret olduğu için iyiye…

Altı;son derece güzel bir netice ve murada... ["O, hanginizin amelinin dahagüzel olacağı hususunda sizi imtihan etmek için, Arş’ı su üzerinde iken,gökleri ve yeri altı günde yaratandır."[169]

Yedive sekiz; kötüye… ["Allah onu, artarda yedi gece, sekiz gün onlarınüzerine musallat etti. Öyle ki (eğer orada olsaydın), o kavmi, içi boş hurmakütükleri gibi oracıkta yere serilmiş halde görürdün."[170]]

Dokuzve on; zahmet ve fesada… ["Kurban kesmeyen kimse hac günlerinde üç,memleketine döndüğü zaman yedi olmak üzere oruç tutar ki, hepsi tam on gündür."[171]]

Onbir; iş hayatınızın son bulacağına…

Oniki; iyiye… ["Gökleri ve yeri yarattığı günde Allah’ın yazısınagöre Allah katında ayların sayısı on iki olup, bunlardan dördü haram aylarıdır.İşte bu doğru hesaptır."][172]

Onüç; işlerinizin kötüye gideceğine…

Ondört; iyiye…

Onbeş; dağınıklığa…

Onaltı; işinizin yolunda gideceğine…

Onyedi; kötüye giden işinizin tekrar düzeleceğine…

Onsekiz; muradınıza eremeyeceğinize…

Ondokuz; zahmetsizce iş sahibi olacağınıza… ["Üzerinde on dokuz(muhafız) vardır."[173]]

Yirmi;gelir elde edeceğinize ve düşmanınızı alt edeceğinize…

Otuz;birine işinizin düşeceğine ve ondan yardım alacağınıza… ["Musa ileotuz gece (bana ibadet etmesi) için sözleştik."[174]]

Kırk;işlerinizin kötüye gideceğine...

Elli;sıkıntıya veya faydasız işe… ["Andolsun ki biz Nuh'u kendi kavminegönderdik de o bin yıldan elli yıl eksik bir süre onların arasında kaldı.Sonunda onlar zulümlerini sürdürürken tufan kendilerini yakalayıverdi."[175]]

Altmış; yemininizi bozacağınıza…

Yetmiş; arzu ettiğiniz şeyin geçgerçekleşeceğine…

Seksen; zinayla itham edileceğinize…

Doksan; varlıklı ve büyük bir ailekızıyla evlenmek istediğinize…

Yüz;hayır ve berekete… ["Allah yolunda mallarını harcayanların örneği, yedibasak bitiren bir dane gibidir ki, her basakta yüz dane vardır."[176]]

İkiyüz; düşmanın zafer kazanacağına…

Üçyüz; arzu ettiğiniz şeyin geç gerçekleşeceğine… ["Onlar, mağaralarındaüç yüz yıl kadar kaldılar."[177]]

Dörtyüz; düşmanı alt edeceğinize…

Beşyüz; işinizde duraklama olacağına…

Altıyüz; murada ereceğinize…

Yediyüz; zorluktan genişliğe çıkacağınıza…

Sekizyüz, dokuz yüz ve bin; düşmana karşı zafer kazanacağınıza… ["Fakatşimdi Allah size savaştaki hükmü hafifletti ve bildi ki sizde muhakkak bir zaafvar. Artık sizden yüz tane sabır ve sebat sahibi, iki yüzü yener ve siz binkişi olsanız Allah'ın izniyle iki binini alt edersiniz ve Allah, sabır ve sebatedenlerle beraberdir."[178]]

İkibin ve üç bin; kuvvet bulacağınıza…

Dörtbin; zarara uğrayacağınıza…

Beşbin; bereket ve mutluluğa işarettir.

Altıbin; zafer ve fethe…

Yedive sekiz bin; işlerinizin iyiye gideceğine…

Dokuzbin; işlerinizin kötüye gideceğine…

Onbin; zarara uğrayacağınıza…

Yirmibin; düşmanı alt edeceğinize…

Otuzbin; zafer elde edeceğinize…

Kırkbin; yardım ve zafere…

Ellibin; sıkıntı yaşayacağınıza… ["Melekler ve Ruh, kendilerineemredilen yere çıkarlar bir günde ki miktarı elli bin yıldır."[179]]

Altmışbin; mutluluğa…

Yetmişbin; düşmanın galibiyetine…

Seksenveya doksan bin; düşmana galip geleceğinize…

Yüzbin; arzu ettiğiniz şeyleri elde edeceğinize işarettir. "Ve onu yüzbin kişiye, yahut daha da artmakta olan bir topluluğa peygamber olarak gönderdik."[180]


Seyyid Süleyman : Bkz. Saymak.

Benzer Konular

canlı kuran oku kuran dinle kuran izle
mekke kabe canlı yayın izle
büyük islam ilmihali
hadisi şerif
yemek tarifleri
en güzel oyunlar, oyun oyna