Rüyada Sakal Görmek Ne Anlama Gelir ve Tabiri
Ana Sayfa »Rüya Tabirleri » Rüyada Sakal Görmek Ne Anlama Gelir ve Tabiri

Rüyada Sakal Görmek Ne Anlama Gelir ve Tabiri

   

Rüyada Sakal görmek ile alakali tabirler, Rüyada Sakal görmek ne anlama gelir? Rüyada Sakal nasil tabir edilir? Diyanet rüya tabirlerine göre ve Sakal dini rüya tabirlerinde Sakal anlamı ve tabirini huzursayfasi.com sitemizden takip edebilirsiniz.

Tiflisi Tabirleri : » İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada sakal görmenin dokuztabiri vardır:

1-Kılıç

2-İzzet

3-Makam

4-Dış görünüş

5-Birine oranla durumunuz

6-İyilik

7-Evlilik

8-Evlat

9-Saygı görmek.

» Hz. Danyal(a.s): Sakalınızın kısa olduğunu görmek; borcunuzun ödeneceğine ve eğerüzgünseniz sevineceğinize…

Sakalınızın tıraşlı olduğunu görmek;geçim konusunda sıkıntı yaşayacağınıza ve küçük düşeceğinize…

Sakalınızın yere düştüğünü görmek;ecelinizin yakın olduğuna…

Sakalınızın yolunduğunu görmek;saygınlığınızı yitireceğinize…

Saç-sakaltıraşı olduğunuzu görmek; sizehürmet edilmeyeceğine…

Sakalınızdaki beyaz tüyleri kopardığınızıgörmek; Peygamber (s.a.a) sünnetine muhalefet edeceğinize işarettir.

» AllameMeclisî: Sakallarınızın uzun olduğunu görmek; saygınlığınızın artacağına veişlerinizin iyiye gideceğine…

Sakalınızıkesilmiş olarak görmek; eşinizin vefat edeceğine işarettir.

» İbn-i Sîrîn: Sakal, erkekler içinsaygınlığa işarettir. Rivayet edilir ki; Allah'ı tespih eden bir melek vardırve sürekli şöyle der: "Erkekleri sakalları, kadınları ise zülüfleriylesüsleyen Allah (her türlü noksanlıktan) münezzehtir."

Sakallarınızın aynı ölçüde uzun olduğunugörmek; iş konusunda kariyerinizin iyi olacağına…

Sakalınızın uzunluğunun göbeğinizigeçtiğini görmek; üzüntü ve sıkıntıya…

Sakalınızı parmaklarınızla taradığınızıgörmek; saygın ve söz sahibi biri olacağınıza…

Sakalınıza kına yaktığınızı, ama kınanıntutmadığını görmek; durumunuzu insanlardan gizlemeyeceğinize…

Sakalınızı yere sürdüğünüzü görmek;ecelinizin yaklaştığına…

Sakalınızın tamamını tıraş ettiğinizigörmek; maddî zararla karşılaşacağınıza ve saygınlığınızı yitireceğinize…

Köse olduğunuzu görmek; malvarlığınızın ve saygınlığınızın azalacağına işarettir.

» Kirmanî: Sakalınızın ağardığını görmek;sabrınızın artacağına, ancak üzüleceğinize…

Sakalınızı dişinizle kestiğinizi görmek;ev halkının zarar göreceğine…

Birhastalık yüzünden sakallarınızın döküldüğünü görmek; ani ölümden yana korku içinde olacağınıza vesaygınlığınızı yitireceğinize…

Sakalınızı taradığınızı veya sakalınızagülsuyu sürdüğünüzü görmek; birini meslek sahibi edeceğinize ve insanlartarafından övgülü sözler işiteceğinize…

Sakalınızın uzadığını görmek; kuvvet bulacağınıza…

Birinin sakalınızı yolduğunu görmek;biriyle aranızda husumet olacağına...

Sakalınızınoldukça uzun olduğunu görmek;üzüntü ve sıkıntıya…

Kısa olduğunu görmek; izzet, makam vemurada işarettir.

» Cabir Mağribî:Sakalınızın uzadığını ve göbeğinizden aşağı sarktığını görmek;borçlanacağınıza, fakirleşeceğinize veya üzüntü ve sıkıntı yaşayacağınıza…

Her bakımdan sakalınızın babanızınsakalına benzediğini görmek; babanızdan miras alacağınıza…

Sakalınızdan bir tutam koparıp attığınızıgörmek; malınızın elinizden çıkacağına…

Sakalınızdanbir tutam kopardığınızı ve bir yerde sakladığınızı görmek; malınızı saklayacağınıza ve kimseyevermeyeceğinize işarettir.

» İsmail Eş’as:Hac mevsiminde saç tıraşı olduğunuzu görmek; borçluysanız borcunuzunödeneceğine, üzgünseniz sevineceğinize…

Sebepsiz yere sakalınızdan bir miktardöküldüğünü ve dökülen yerlerin belli olduğunu görmek; sıkıntılardan kurtulacağınıza…

Sakalınızın tamamen ağardığını görmek;saygınlığınızın bir miktar azalacağına…

Sakalınızı tamamen tıraş ettiğinizigörmek; saygınlığınızın azalacağına…

Yüzünüzde sakal olduğunu görmek;(kadınlar için) fakirleşeceğinize, üzüleceğinize ve kötü bir iş yaparak rezilolacağınıza…

Hanımınızın yüzünde sakal olduğunugörmek; hanımınızın asla çocuk doğuramayacağına ve eğer daha önce çocukdoğurmuşsa, bu çocuğun, kendi halkı içerisinde büyük ve saygın biri olacağına…

Henüz reşit olmayan çocuğunuzun yüzündesakal olduğunu görmek; üzüntü ve sıkıntıya…

Birini sakalından tutup çektiğinizigörmek; çektiğiniz kişinin sizin mirasınıza konacağına…

Bir başkasının sizi sakalınızdan tutupçektiğini görmek; sakalını çektiğiniz kişinin malını miras yoluylaalacağınıza işarettir.

» Çağdaş Ulema:Sakalınızın uzadığını görmek; başkalarıyla iyi bir diyalog içerisinde olacağınıza…

Sakal görmek veya sakallı olmak; sağlığınızın çok iyi olduğuna…

Sakalkesmek veya tümüyle gidermek; zarara uğrayacağınıza…

Kırmızısakal görmek; kötü arkadaşlarınızı himaye edeceğinize…

Birkadının yüzünde sakal görmek; tedbirli olmanız gerektiğine işarettir.


Diyanet Ruya : Rüyada sakal görülmesi değişik şekillerde yorumlanmaktadır. Bir kimsenin rüyasında sakalının çok uzadığını görmesi; o kimsenin keder, sıkıntı, borçlanma ve pişmanlık gibi üzüntü veren şeylerle karşı karşıya kalacağına yorumlanır. Rüyanızda sakalınızdan aşağıya doğru çekildiğinizi görmeniz; ecelinizin yaklaştığına ve ömrünüzün bittiğine işaret eder. Rüyanızda sakalınızın bir kısmının koparılıp yerinin boş kaldığını görmeniz; öyle pek hayra alâmet değildir. Bir kimsenin rüyasında sakalının kesilmiş olduğunu görmesi; o kimsenin dini yönden biraz ihmalkâr olduğuna, bir kimsenin rüyasında sakalının tıraş edildiğini görmesi; o kimsenin eğer hasta ise şifa bulup iyileşeceğine, eğer borçlu ise borcunu ödeme imkânı bulacağına ve eğer bir sıkıntısı varsa o sıkıntının geçeceğine yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında sakalını dişleriyle çiğnediğini görmesi; o kimsenin akılsız birisi olduğuna, kişinin rüyasında sakalını ısırmadan ağzına soktuğunu görmesi; o kimsenin bir şeyden dolayı pişman olacağına ve bir nimete de şükür edeceğine delalet eder. Bir kimsenin rüyasında sakalının kendiliğinden döküldüğünü görmesi; o kimsenin ani bir şekilde öleceğine delalet eder. Bir kimsenin rüyasında sakalına güzel kokular sürdüğünü görmesi; o kimsenin işlerini düşünerek yapacağına işaret eder. Rüyanızda bir başkası tarafından sakalınızın tarandığını görmeniz bir kimseden size bir hayır isabet edeceğine, kişinin rüyasında kendi sakalını tarayıp süslediğini görmesi; o kimsenin işlerinde doğru ve dürüst hareket ettiğine, bir kadının rüyasında kendisini sakallı görmesi; yedi şekilde yorumlanır. Bunlar da: Eğer hamile ise bir erkek çocuk doğuracağına, eğer hamile değilse hiç çocuğu olmayacağına, eğer çocuğu varsa bir yere başkan olacağına, eğer dul ise evleneceğine, eğer evli ise dul kalacağına, kendisine keder isabet edeceğine ve ahlâksızlık yapacağına işaret eder.


İhya Rüya Tabirleri : Erkek için zenginlik ve şerefe; kadın için -hamile ise- erkek çocuğa, çocuğu yoksa hiç olmayacağına, çocuğu var ise, bu çocuğun kavmin yöneticisi olmasına, dul ise evlenmesine yahut kocasından mirasa ermeye, Sakalın haddinden fazla uzun olduğunu görmek ggam ve kedere, borç ve nedamete, tedbirsizliğe, kıt akıllılığa ve ahmaklığa, Sakalından aşağı doğru çekilmesi pişmanlığa ve musibete yahut ömrünün sonuna gelmiş olmaya, Birinin sakalından tutup çekmek malına varis olmaya, Sakalın bir kısmının koparılarak yerinin boş kalması noksanlığa, Sakalı olanın sakalını kestiğini görmesi üzüntü ve kedere, Sakalını tıraş etmek hastalıktan borçtan ve üzüntüden kurtulmaya yahut çirkin bir iş yapmaya, Sakalını dişlemek hamakat ve akılsızlığa, Sakalı taramak ve güzel koku sürmek hayre ermeye, birinin sakalını taramak o kimseden hayır görmeye, Kızıl sakal - beyazla karışık olursa- fitneye yahut sakal diplerinin kızarmasına, Bamteli ( sakalın dudağa bitişik olan kalın telleri) evin hanımı yahut hizmetçi kadına, yardımcıya; bir şey için harekete geçmeye, Sakalın ağarması uzun ömre ve sünnete uymaya, Sakalı boyamak yahut kına yakmak yoksulluğunu yahut amelini gizlemeye, boya ve kına tutmaz ise, gizlemek istediği şeyin açığa çıkmasına, Sakalı güzel koku yahut uygun bir şeyle yağlamak, akmaz ise zinete, akarsa gam ve kedere, Saç ve sakalı ıslatıp sularını akıtmak başkalarının sırrına, onların da kendi sırrına muttali olmasına, Sakalın altını yahut ensesini tıraş ettiğini görmek borç ödemeye, Sakalı tararken, ondan beyaz kı


Seyyid Süleyman : Rüyasında sakalının çok fazla uzadığını gören; üzülür, borca girer, pişmanlık duyar veya tedbirsiz ve akılsız davranır. Sakalının aşağıya doğru çekildiğini görenin, eceli yaklaşmıştır. Bir rivayete göre bu rüya, pişmanlık veya musibettir. Sakalın kesilmesi, selamettir. Bazıları bunu mekruh (çirkin) saymışlardır. Rüyasında birisinin sakalını tuttuğunu ve bundan acı duymadığını gören; bütün işlerinde, sakalını tutan zata tabi olur. Bir kısım tabirciye göre, bu iyi bir rüya değildir. Sakalı dişlerle çiğnemek; ahmaklık ve akılsızlığa işarettir. Sakalını ağzına sokan, şükürden uzak olur. Sakalının zayıflıktan döküldüğünü gören, aniden vefat eder. Sakalını tarayıp, güzel koku sürmek; hayırdır. Bunu başka birinin yapması da böyle yorumlanır. Sakalının kırarmış olduğunu görenin, itibarı artar. Fakat, sakalın tamamiyle ağarması bunun tam aksidir. Aynı zamanda mal kaybıdır.
Kadının rüyada sakalının bitmesi, şunlarla tabir olunur. Hamile ise, oğlu olur. Hamile değilse hiç doğum yapmaz. Evladı varsa, kavminin lideri olur. Dul ise, evlenir. Evli bir kadının sakalını tutup çekmesi, mirasa delalet eder. Sakalının ağardığını gören kadın, nefret ettiği bir şey görür veya dul kalır. Zulme uğrar.
Ebu Said'ül Vaaz'a göre, bir gencin sakalının ağarması; kaybolan şeyin gelmesiyle yorumlanır. Saç, sakal ve bıyığındaki telleri koparan; sünnete ve hayırseverlere muhalefet eder.

Benzer Konular

canlı kuran oku kuran dinle kuran izle
mekke kabe canlı yayın izle
büyük islam ilmihali
hadisi şerif
yemek tarifleri
en güzel oyunlar, oyun oyna