Rüyada Peygamber, Peygamberler (a.s) Görmek Ne Anlama Gelir ve Tabiri
Ana Sayfa »Rüya Tabirleri » Rüyada Peygamber, Peygamberler (a.s) Görmek Ne Anlama Gelir ve Tabiri

Rüyada Peygamber, Peygamberler (a.s) Görmek Ne Anlama Gelir ve Tabiri

   

Rüyada Peygamber, Peygamberler (a.s) görmek ile alakali tabirler, Rüyada Peygamber, Peygamberler (a.s) görmek ne anlama gelir? Rüyada Peygamber, Peygamberler (a.s) nasil tabir edilir? Diyanet rüya tabirlerine göre ve Peygamber, Peygamberler (a.s) dini rüya tabirlerinde Peygamber, Peygamberler (a.s) anlamı ve tabirini huzursayfasi.com sitemizden takip edebilirsiniz.

Tiflisi Tabirleri : » İmam CaferSadık (a.s): Rüyada peygamber görmenin on bir tabiri vardır:

1-Rahmet

2-Nimet

3-İzzet

4-Büyüklük

5-Zenginlik

6-Zafer

7-Saadet

8-Riyaset

9-Kudret

10-İki cihan saadeti

11-Bulunduğunuz veya uykuyugördüğünüz yerde yaşayan insanlar için iyilik.

Hz. Adem'i(a.s) görmek; dindar biriyseniz, saygınlık elde edeceğinize…

Hz. Adem (a.s) ile konuştuğunuzu görmek; ilim öğreneceğinize…

Hz. Adem'in (a.s) elinizdentuttuğunu görmek; saygınlık kazanacağınıza…

Hz. Adem'e (a.s) itaatetmediğinizi görmek; isyankâr olacağınıza ve kötü şeylerle karşılaşacağınıza…

Hz. Havva'yı (s.a) görmek; durumunuzundüzeleceğine, murada ereceğinize ve çok sayıda çocuğunuz olacağına…

Hz. Şeys'i (a.s) görmek;geçiminizin iyi olacağına ve çok sayıda çocuk sahibi olacağınıza…

Hz. İdris'i (a.s) görmek; işlerinizinve akıbetinizin iyi olacağına…

Hz. Nuh'u (a.s) görmek;ömrünüzün uzun olacağına, ancak düşmandan yana sıkıntı yaşayacağınıza…

Hz. Hud'u (a.s) görmek;düşmanlarınız tarafından kınanacağınıza, ancak onlara galip geleceğinize…

Hz. Lut'u (a.s) görmek;işlerinizin iyi olacağına…

Hz. Salih'i (a.s) görmek; biryerden bir yere taşınacağınıza, işlerinizin iyi olacağına ve hayır kapılarınınyüzünüze açılacağına…

Hz. İbrahim'i (a.s) görmek;Allah'ın inayetiyle hacca gideceğinize…

Hz. İsmail'i (a.s) görmek; saygınlıkkazanacağınıza ve hacetinizin reva olacağına…

Hz. İshak'ı (a.s) görmek;çocuklarınızdan yana üzüleceğinize, sonunda üzüntüden kurtulacağınıza ve mutluolacağınıza…

Hz. Yakub'u (a.s) görmek;yakınlarınızdan bühtan işiteceğinize, sonunda saygınlık kazanacağınıza ve işlerinizindüzeleceğine…

Hz. Şuayb'ı (a.s) görmek;insanların size küseceğine, daha sonra durumunuzun düzeleceğine ve zenginolacağınıza…

Hz. Musa'yı (a.s) görmek;ailenizle bir sorun yaşayacağınıza ve daha sonra bu sorunların ortadankalkacağına…

Hz. Harun'u (a.s) görmek; rahmetkapılarının yüzünüze açılacağına…

Hz. Davud'u (a.s) görmek;ailenizle bir sorun yaşayacağınıza ve perişan olacağınıza…

Hz. Yusuf'u (a.s) görmek;makam elde edeceğinize, malınızın çoğalacağına ve işlerinizin düzenegireceğine…

Hz. Zekeriya'yı (a.s) görmek; ibadet ve itaat ehli biri olacağınıza…

Hz. Yahya'yı (a.s) görmek;dünyevî işlerden uzaklaşıp kendinizi ahirete adayacağınıza…

Hz. Hızır'ı (a.s) görmek; daimaemniyet içinde olacağınıza ve ömrünüzün uzayacağına…

Hz. Danyal'ı (a.s) görmek; zorluklardankolayca sıyrılacağınıza…

Hz. Yunus'u (a.s) görmek; üzüntülerdenkurtulacağınıza ve işlerinizin düzeleceğine…

Hz. Eyub'u (a.s) görmek;üzüntülerden kurtulacağınıza ve karanlıktan aydınlığa çıkacağınıza…

Hz. İsa'yı (a.s) görmek;kötü olan işlerinizin yeniden canlanacağına ve ibadet ehli olacağınıza…

Hz. Muhammed'i (s.a.a)görmek; iki cihanda da saadet ehli olacağınıza; üzgünseniz sevineceğinize,borçluysanız borçlarınızın ödeneceğine, hapisteyseniz özgürlüğünüzekavuşacağınıza, korku içindeyseniz güvende olacağınıza, darlıktaysanızgenişliğe çıkacağınıza ve fakirseniz zenginleşeceğinize… [Nitekim Süleyman,Resul-i Ekrem'in (s.a.a) şöyle buyurduğunu rivayet eder: "Kim beni(rüyasında) görmüşse, gerçekten de görmüştür. Çünkü şeytan benim kılığımagiremez."]

Resul-i Ekrem'in (s.a.a) belirlibir yerde feryat ettiğini görmek; o bölgenin mamurlaşacağına…

Resul-i Ekrem'in (s.a.a) birşey yediğini görmek; malınızın humusunu veya zekâtını vermeniz gerektiğine…

Resul-i Ekrem'i (s.a.a)belirli bir yerde üzgün görmek; o bölgede İslam'ın zayıf düştüğüne veya horkarşılandığına işarettir.

» Abdullahb. Abbas: Resul-i Ekrem'in cenazesini görmek; bulunduğunuz bölgede sıkıntıve bela baş göstereceğine…

Resul-i Ekrem'in (s.a.a)cenazesinin arkasından gitmek; bidat ehli olacağınıza…

Resul-i Ekrem'i (s.a.a)ziyaret ettiğinizi görmek; mal varlığınızın artacağına ve saygınlık kazanacağınıza…

Resul-i Ekrem'in sizehayıflandığını görmek; dinden çıkacağınıza işarettir.

» AllameMeclisî: Rüyada peygamberleri görmek iyiye işarettir.

Resul-i Ekrem'i (s.a.a)görmek; bulunduğunuz bölgede yaşayan kimselerin hayır işler yapacaklarına,cenneti hak edecek bir iş yapacağınıza ancak bir şeye müptela olacağınıza, üzgünsenizsevineceğinize, hapisteyseniz serbest kalacağınıza, fakirsenizzenginleşeceğinize, arzu ettiğiniz bir şey varsa çabucak gerçekleşeceğine,gurbetteyseniz vatanınıza geri döneceğinize, borçluysanız borcunuzunödeneceğine, hastaysanız iyileşeceğinize, kâfirseniz Müslüman olacağınıza,günahkârsanız tövbenizin kabul olacağına… ["Biz, peygamberleri ancak müjdeleyicilerve uyarıcılar olarak göndeririz. Kim iman eder ve kendini düzeltirse onlarakorku yoktur. Onlar üzüntü de çekmeyecekler."[158]]

Resul-i Ekrem'i öfkeligörmek; bulunduğunuz bölgede fitne çıkacağına, bir sıkıntı yaşayacağınızave Allah'ın gazabına uğramamak için tövbe etmeniz gerektiğine işarettir. Peygamberlerdenve meleklerden herhangi birini rüyada görmek, onları gerçekten de gördüğünüzügösterir. Zira şeytanlar veya cinler onların şekillerine giremezler.

Hz. Habil’i (a.s) görmek;mümin, takvalı ve saygın biri olacağınıza, ancak çok çile çekeceğinize…

Hz. Şeys’i (a.s) görmek;Allah'ın inayetiyle ilim, hikmet, züht ve çok sayıda çocuk sahibi olacağınızave ömrünüzün uzayacağına…

Hz. Nuh’u (a.s) görmek;ömrünüzün uzayacağına, sevineceğinize ancak sıkıntıya düşeceğinize…

Hz. İdris’i (a.s) görmek; büyükve saygın bir kişi olacağınıza…

Hz. İbrahim’i (a.s) görmek;hacetinizin reva olacağına, hayır işlere yöneleceğinize…

Hz. İsmail’i (a.s) görmek;ölüm korkusu yaşayacağınıza ve çabucak mescit inşa edeceğinize…

Hz. İshak’ı (a.s) görmek;güçlü bir düşmanın size musallat olacağına, ancak onu alt edeceğinize…

Hz. Yakup’u (a.s) görmek; Allah'ıninayetiyle çok sayıda çocuk sahibi olacağınıza…

Hz. Yusuf’u (a.s) görmek;iftiraya maruz kalacağınıza ve bu yüzden sıkıntıya düşeceğinize, ancak busıkıntıdan kurtulup makam ve izzet bulacağınıza…

Hz. Zekeriya’yı (a.s) görmek;Allah'ın inayetiyle çocuk sahibi olacağınıza ve duanızın kabul olacağına…

Hz. Yahya’yı (a.s) görmek;takvalı ve dindar biri olacağınıza ve (başkalarının) günahlarının akıbetindengüvende olacağınıza…

Hz. Şuayb’i (a.s) görmek; biriyle,zarar etmenize neden olacak bir muamele yapacağınıza…

Hz. Yunus’u (a.s) görmek; çokdua edeceğinize ve ağlayıp sızlayacağınıza…

Hz. Eyyub’u (a.s) görmek;bir hastalığa yakalanacağınıza, malınızı kaybedeceğinize, evlatlarınızınöleceğine, ancak Allah'ın inayetiyle kaybettiklerinizden daha fazlasını yenidenelde edeceğinize…

Hz. Davud’u (a.s) görmek;baht, kuvvet, izzet ve büyüklük elde edip zahit olacağınıza…

Hz. Süleyman’ı (a.s) görmek;devlet yönetiminde yer alacağınıza ve saygınlık kazanacağınıza…

Hz. Musa’yı (a.s) görmek;düşmanınızın şerrinden güvende kalacağınıza ve onları alt edeceğinize…

Hz. İsa’yı (a.s) görmek; Allah'ıninayetiyle temiz, bereketli ve güzel bir çocuk sahibi olacağınıza ve menfaatelde edeceğinize işarettir.

» İbn-iSîrîn: Peygamberler üç şekilde tabir edilir:

Ulu'l-Azm peygamberlerigörmek; büyüklüğe…

Resulleri görmek; düşmanagalip geleceğinize…

Nebileri görmek; dindarlığa…

Peygamber olduğunuzu görmek;kendinizi hangi peygamberin yerinde görmüşseniz o ölçüde sıkıntı yaşayacağınızave daha sonra rahatlığa çıkacağınıza…

Resul-i Ekrem'i (s.a.a)öfkeli görmek; bulunduğunuz bölgede yaşayan insanların İslam'a riayet etmediklerine…

Resul-i Ekrem'i (s.a.a) mutlugörmek; Resul-i Ekrem'in bulunduğunuz bölgede yaşayan insanlardan razıolduğuna işarettir.

Resul-i Ekrem'in (s.a.a)herhangi bir uzvunu eksik görmek; bu rüya, sahibine göre tabir edilir.Çünkü Peygamberimizi iyiler de görebilir, kötüler de… İyi insanlar içinmüjdeleyici, kötü insanlar için korkutucudur. İyileri iyiliklere teşvik eder,kötüleri günahları karşısında korkutur ve tövbe etmelerini ister.

» Kirmanî:Herhangi bir peygamberi kendi makamında mutlu görmek; makam ve saygınlık eldeedeceğinize ve düşmanlarınıza galip geleceğinize…

Herhangi bir peygamberiöfkeli görmek ve bir şeyler söylediğini duymak; o peygamberin ilmindennasipleneceğinize ve mutlu olacağınıza…

Bir peygamberi öldürdüğünüzügörmek; ahdinize vefa etmeyeceğinize ve emanetlere sadık olmayacağınıza…

Resul-i Ekrem'i (s.a.a)bulunduğunuz şehirde veya sokakta görmek; o bölgede bolluk olacağına…

Resul-i Ekrem'in (s.a.a)herhangi bir yerinin kızardığını görmek; bulunduğunuz bölgede yaşayaninsanların inançlarında zayıflık olduğuna…

Resul-i Ekrem'in (s.a.a) sizetaze veya kuru meyve verdiğini görmek; aldığınız meyve miktarınca ilim vehikmet öğreneceğinize…

Resul-i Ekrem'in (s.a.a) sizebir giysi verdiğini görmek; dindarlığınızın artacağına işarettir.

» CabirMağribî: Ulu'l-Azm peygamberleri görmek; bulunduğunuz yerde savaş çıkacakolursa halkınızın düşmana galip geleceğine, üzgünseniz sevineceğinize ve dindarolacağınıza…

Bir peygamberin bazı insanlarabeddua ettiğini görmek; tövbe etmedikleri takdirde o insanların ilahî azabauğrayacaklarına ve bu azaptan kurtulamayacaklarına işarettir.

» ÇağdaşUlema: Hz. İsa'yı (a.s) çarmıha çekilmiş olarak görmek; üzüntülerdenkurtulacağınıza…

Peygamber olduğunuzu görmek;insanlar tarafından önemsenmeyeceğinize...

Peygamber görmek; Birsırrınızın ortaya çıkacağına veya sahip olmak istediğiniz bir şeyden haberalacağınıza işarettir. Rüyada peygamberin verdiği haberler dikkatleincelenmelidir. Çünkü olaylar, genellikle hep bu haberler doğrultusundagelişir.

Benzer Konular

canlı kuran oku kuran dinle kuran izle
mekke kabe canlı yayın izle
büyük islam ilmihali
hadisi şerif
yemek tarifleri
en güzel oyunlar, oyun oyna