Rüyada Kıyamet Görmek Ne Anlama Gelir ve Tabiri
Ana Sayfa »Rüya Tabirleri » Rüyada Kıyamet Görmek Ne Anlama Gelir ve Tabiri

Rüyada Kıyamet Görmek Ne Anlama Gelir ve Tabiri

   

Rüyada Kıyamet görmek ile alakali tabirler, Rüyada Kıyamet görmek ne anlama gelir? Rüyada Kıyamet nasil tabir edilir? Diyanet rüya tabirlerine göre ve Kıyamet dini rüya tabirlerinde Kıyamet anlamı ve tabirini huzursayfasi.com sitemizden takip edebilirsiniz.

Tiflisi Tabirleri : » İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada iyi insanların kıyametigörmelerinin dört tabiri vardır:

1-Kurtuluş

2-Üzüntüden kurtulma

3-Düşmana karşı zafer

4-Talih.

Kıyametterazisi görmenin ise beş tabiri vardır:

1-Hâkim

2-Hükümdar/yönetici

3-Fakih

4-Arabulucu

5-Doğruhüküm.

» Allame Meclisî: Kıyamet gününün geldiğini, sorguya çekildiğinizi ve hesabınızın kolayolduğunu görmek; hayır ve mutluluğa işarettir.

» İbn-i Sîrîn: Kıyametin koptuğunugörmek; Allah'ın inayetiyle o bölgede adaletin yaygınlaşacağına, eğer bölgehalkı zalimse ilahî azaba uğrayacaklarına ve eğer mazlumsa, Allah'ın dayardımıyla zalimlere galip geleceklerine…

Bölgehalkının Allah'ın huzurunda durduklarını görmek; o bölgeye Allah'ın azap vebela göndereceğine işarettir.

» Kirmanî:Kıyametin koptuğunu görmek; zulme uğramış biriyseniz zalimden hakkınızıalacağınıza, üzgünseniz sevineceğinize ve sıkıntıdaysanız sıkıntınızdankurtulacağınıza…

Güneşin batıdan doğması,Deccal'ın ortaya çıkması vb. kıyamet alametlerinden birinin gerçekleştiğinigörmek; tövbe etmeniz gerektiğine…

Mezarların yarıldığını veölülerin kabirlerinden dışarı çıktıklarını görmek; düşmana karşı zaferkazanacağınıza…

Kıyamet gününde hesapverdiğinizi görmek; gaflet içinde olduğunuza… ["İnsanların hesabaçekilecekleri (gün) yaklaştı. Hal böyleyken onlar, gaflet içinde yüzçevirdiler."[135]]

Hesap sormaya ilk olaraksizden başlandığını görmek; zarara uğrayacağınıza… ["Rabbinin veO'nun elçilerinin emrinden uzaklaşıp azmış nice memleketler vardır ki, bizonları çetin bir hesaba çekmiş ve onları görülmemiş azaba çarptırmışızdır."[136]]

Amellerinizin tartıldığını veiyiliklerinizin daha ağır geldiğini görmek; akıbetinizin iyi olacağına… ["Artıkkimlerin tartıları (iyilikleri) ağır basarsa, işte asıl bunlar kurtuluşaerenlerdir."[137]]

Kötülüklerinizindaha ağır geldiğini görmek; günahlarınızın çok olduğuna ve tövbeetmediğiniz takdirde ateş ehli olacağınıza… ["Kimin de tartıları hafifgelirse, işte onlar, ayetlerimize karşı haksızlık ettiklerinden dolayıkendilerini ziyana sokanlardır."[138] "Kimlerin de tartıları hafifgelirse, artık bunlar da kendilerine yazık etmişlerdir; (çünkü onlar)ebedî cehennemdedirler."[139]]

Amel defterinizin elinizeverildiğini ve "Oku!" dendiğini görmek; dindar biriysenizişlerinizin iyiye gideceğine, günahkâr biriyseniz akıbetinizin kötü olacağına…["Kitabını oku! Bugün sana hesap sorucu olarak kendi nefsinyeter."[140]]

Ameldefterinizin sağ elinize verildiğini görmek; doğru yolda olduğunuza… ["Antolsun biz peygamberlerimizi açık delillerle gönderdik ve insanların adaletiyerine getirmeleri için beraberlerinde kitabı ve mizanı indirdik."[141]]

Ameldefterinizin elinize verildiğini ve onu okumanız istendiğini görmek; iyilikehliyseniz işinizin yolunda gideceğine, fesat ehli biriyseniz işinizin risk taşıdığına…["Kitabını oku! Bugün sana hesap sorucu olarak kendi nefsinyeter." [142]]

Sırat köprüsünde olduğunuzugörmek; doğru yolda olduğunuza işarettir.


İhya Rüya Tabirleri : Kişinin korkup sakınması gereken şeylere, adaletin tam tecilli etmesine, insaf ve merhamete, mazlumların zalimlerden öc almasına, insanın alacasının dışa vurup, nasıl biri olduğunun ortaya çıkmasına; Arasat meydanında bulunmak yolculuğa, Yalnız kendinin ve eşinin diriltildiğini görmek kişinin zalim olduğuna, Haşir ( öldükten so a diriltilip toplanılan yer)i görmek şerefli ve hamiyetli kadın ve erkeğe, Surun üfürülmesi salih ve iyi kimselerin kurtulmasına, Bir beldede kıyametin koptuğunu görmek iyi amel işleyenlerin gayrete getirilmesine, kötü amel işleyenlerin korkutulmasına delalet eder. ( Ayrıca Bakınız; Mahşer.)


Seyyid Süleyman : Kıyametin koptuğunu ve adalet meclisinin kurulduğunu görmek; o bölge halkının zulümden ve şiddetten kurtulacaklarına işarettir. Fakat, burada Ilahi Aza-bın tecelli ettiğini görmek; o mekan halkı için felakettir.
Cafer-i Sadık buyuruyor ki: Dindar insanların kıyameti görmeleri, şunlarla tabir olunur: Ferah, sevinç, her türlü sıkıntıdan kurtuluş ve hayırlı akıbet. Kıyamet alametle-rinden birini görmek; ortaya çıkacak fitne sebebiyle bir kavmin helakı, başka bir kavmin halasına yani selametine, kurtuluşuna işaret eder. Deccal'ın(*) çıkışını görmek; halk arasında bir bid'atin ve sapıklığın ortaya çıkmasına delalettir. Surun üflenmesi, veba hastalığının zuhuru, devlet başkanının halkı ceza ile tehdidir yahutta memlekette isyan çıkmasına ve fitneye işaret eder.
Mahşer gününde Cenab-ı Hakk'ın hüküm verdiğini görmek; adaletli bir idareciye, rüya sahibinin de onun tesis edeceği bu adaletten istifade edeceğine delalet eder. Ehl-i fesadın (günahkarların, bozguncuların) kıyameti görmeleri, felaket, sıkıntı ve kötü bir akıbete işarettir.
Amel defterini sağ elinden aldığını gören, selamete çıkar. Övülür ve izzete kavuşur, mevki ve itibar sahibi olur. Amel defterini sol elinden almaksa, bunun tersidir.
Mahşer gününde hesaba çekildiğini gören, gaflet içinde olur. Mihnete ve azaba uğrar.


MollaCami Tabiri : Rüyada kıyamet gününü görmek, gören kimseyi kasdettiği masiyet ve çirkin şeylerden korkutmaya ve onu günahtan sakındırmaya işarettir. Kıyamet, adalet, insaf ve mazlumun zalimden intikam almasına işarettir. Rüyada yalnızca kendisi üzerine kıyamet koptuğunu gören kimse, ölür. Kıyamet gününde Arasat meydanında durduğunu gören kimse, yolculuğa çıkar. Bir kimse, yalnız kendisinin haşredildiğini ve hanımının da kendisiyle beraber olduğunu görse, o kimsenin zalim olduguna işarettir. Haşir yerini görmek, şerefli bir kadına veya çok faydalı ve şerefli bir adama işarettir. Şura üfürülmesi, salih kimselerin kurtulmasına işarettir.Bir kimse rüyada bir şehirde veya bir köyde kıyamet koptuğunu veya güneşin batıdan doğduğunu ya da kıyamet alameti erinden birinin çıktığını, hatta sevap ve azabın ayırt edileceği bir yere gittiğini görse, bu rüya, hayırlıamelde bulunan kimsenin yaptığı hayırlı amellerine sevinmesi için müjde ve bu amellerim daha da artırması için teşviktir. Bir kimsenin kıyamet görmesi kan dökülmek ve halk arasında fitne, ihtilal, harp, kavga ve çirkin şeylerin meydana gelmesi gibi kıyamet alametlerindenolan bir şeyin zuhur etmesine işarettir. Kıyameti görmek hadisi şerifle izah buyrulduğuna göre, çirkin alametlerinve kıyamet alametlerinden bir çok şeylerin dünyada vaki olduğuna işarettir. Bir kimse rüyada kabirlerin yarılıp açıldığını ve ölülerin kabirlerinden çıktıklarını görse, o yerde adaletin yaygın olduğuna işarettir. Bir kimse kıyametin koptuĞunu ve onun ahval ve şiddetlerini gördüktenso a yine o ahval ve şiddetlerin sakinleştiğini ve dünyanın önceki haline dönüştüğünü görse, bir toplum tarafından, bir zulmün yapılacağına işarettir. Bazı tabirciler rüyayı gören muhal olan bir şeyi istemekle meşgul olur veya bir günah işler de tövbe etmek hususunda ihmalkar ve tenbellik gösterir, yahut yalan üzerinde ısrar eder, dediler. Bir kimse rüyada hesap yerine yaklaştığıni görse, o kimsenin hayırlı bir iş yapmaktan gaflet ettiğine işarettir. Rüyada hesabının çok kolay görüldüğünü gören şahsın hanımının kendisine şefkat ve merhamet etmesine veya hanımının hafinin iyi ve dininin güzel olduğuna işarettir. Hesabının şiddetli olarak görüldüğünü gören kimse için,meydana gelecek zarar ve ziyana işarettir. Bir kimse kendisinin hesaba çekildiğini, amellerinin teraziye konulduğunu ve sevaplarının günahlarına ağır geldiğini görse, o kimsenin çokça sevap ve mükafat bulunduğuna işarettir. Eğer günahları, sevabına galip gelirse okimsenin din ve itikadça kötü bir halde bulunduğuna işarettir.Bir kimse terazinin elinde olduğunu görse o kimsenin doğru yolda olduğuna işarettir, Kendisine bir meleğin bir kitap verdiğini ve ona "amel defterini oku" dediğini görse, o kimsenin hak ve doğru yolda bulunduğuna ve dosdoğru bir dinde olduğuna işarettir. Rüyada ağiayarak sırat köprüsüüzerinde olduğunu, terazi ve amel defterini gören kimseye, inşallah ahirette işlerinin kolay olacağı ümit edilir. Bazı tabirciler, rüyada kıyamet koptuğunu gören kimse, düşmanın şerrinden kurtulmasına veya kıyametin koptuğu görülen şehir veya yerde halk arasında bir fitnenin çıkmasına işarettir.

Benzer Konular

canlı kuran oku kuran dinle kuran izle
mekke kabe canlı yayın izle
büyük islam ilmihali
hadisi şerif
yemek tarifleri
en güzel oyunlar, oyun oyna