Rüyada Kılıç Görmek Ne Anlama Gelir ve Tabiri
Ana Sayfa »Rüya Tabirleri » Rüyada Kılıç Görmek Ne Anlama Gelir ve Tabiri

Rüyada Kılıç Görmek Ne Anlama Gelir ve Tabiri

   

Rüyada Kılıç görmek ile alakali tabirler, Rüyada Kılıç görmek ne anlama gelir? Rüyada Kılıç nasil tabir edilir? Diyanet rüya tabirlerine göre ve Kılıç dini rüya tabirlerinde Kılıç anlamı ve tabirini huzursayfasi.com sitemizden takip edebilirsiniz.

Tiflisi Tabirleri : » İmamCafer Sadık (a.s): Rüyada kılıç görmenin beş tabiri vardır:

1-Evlat

2-Yöneticilik

3-Muhabbet

4-Menfaat

5-Zafer.

» AllameMeclisî: Kılıç görmek; hükümet işlerini yürüten kimse için yöneticilik,alim için emanet, sıradan insanlar için mal ve kadınlar için murada ermedemektir.

Eğri kılıç görmek; birineveya bir yere elçi, mesaj veya mektup göndereceğinize…

(Kadınlar için) kınındankılıç çıkardığınızı görmek; evleneceğinize…

Kılcınızın kırıldığını vekabzasının elinizde kaldığını görmek; hamile eşiniz varsa, doğum sırasındaçocuğunuzun öleceğine ve eşinizin hayatta kalacağına işarettir.

» Müellif:Kılıcı kınında görmek; kadına…

Yalın kılıç; mala veyayöneticiliğe…

Elinizde kılıç olduğunugörmek; hamile bir bayansanız, erkek çocuğunuz olacağına…

Kınında duran bir kılıcınkırıldığını görmek; çocuğunuzun karnınızda öleceğine…

Kılıç çekip birinevurduğunuzu görmek; düşüncenizi biriyle paylaşacağınıza…

Birine kılıçla vurduğunuzuama etki etmediğini görmek; bir daha çocuk sahibi olmayacağınıza…

Biri yüzünden bir başkasınakılıçla vurduğunuzu görmek; vurduğunuz kimsenin şöhret bulacağına…

Çok sayıda kılıcınızın olduğunugörmek; zenginleşeceğinize…

Kılıcınızın elinizdenalındığını görmek; görevinizden azledileceğinize…

Kemerinize kılıç bağladığınızı görmek; ömrünüzün uzayacağına…

Kılıcınızın altından olduğunugörmek; saygın bir kimsenin yardımıyla genişliğe çıkacağınıza…

Kılıcınızın demirden olduğunugörmek; iş konusunda kariyerinizin yükseleceğine…

Kılıcınızın camdan olduğunugörmek; büyük bir şahsiyetten mal elde edeceğinize…

Kılıcınızın inciden olduğunugörmek; âlimlerden menfaat göreceğinize…

Kılıcınızı kınından çıkardığınızıgörmek; eşinizin bir erkek çocuğu dünyaya getireceğine işarettir. Bu konudabıçak kınının tabiri de aynıdır.

» ÇağdaşUlema: Kılıç görmek; düşmanlığa…

Bele kılıç bağlamak; birşiddete maruz kalacağınıza ve bu yüzden dikkatli olmanız gerektiğine…

Elinizde kılıç olduğunugörmek; saygınlık kazanacağınıza…

Kılıçla birine vurmak; fakirleşeceğinize…

Kılıçla yaralanmak; ölümtehlikesiyle karşılaşacağınıza…

Kılıçla tehdit edilmek veyabir kılıç darbesi almak; bir düşmanınızı alt edeceğinize…

Paslı kılıç görmek; saygısızlığauğrayacağınıza işarettir.


İhya Rüya Tabirleri : Memururiyete, hak ve menfaate, mal ve dünyalığa, güç ve kuvvete, sözü güzel ve etkili söyleyen kimseye ve düşmana galip gelmeye; Kabzasız, kını içinde görülen kılıç evin hanımına, kılıcı kınından çekmek çocuğa, kınından çıkarılmış kılıç emri ifa etmeye, kılıcın kını içinde kırılması çocuğun ana karnında ölmesine, Kılıcın ucunun kırılması baba, amca ya da bunların yerini tutan birinin vefat etmesine, Kılıcın yüzünün kırılması anne, teyze veya halanın vefatına, Kılıcı çekip başı üzerine kaldırmak yüksek bir makama yahut birine zarar vermek isteyip bundan vazgeçmeye, Kılıçla birine vurup, kılıcı vurduğu yerde bırakmak kadınlara iyilik ve ikramda bulunmaya, kılıçla birine vurduğu halde, vurulan yerde bir yara yahut darbe izi meydana gelmedğini görmek, birine fazla etkisi olmayacak söz söylemeye, Kılçla birine vurup, onun bir organını koparmak, vurduğu kişinin bir yakını ile aralarında ayrılığa sebep olacak bir durumun meydana gelmesine, Kılıç kuşanmak ehli için önemli bir memuriyete, diğerleri için faydaya, Kılıç bağının gevşeyerek, kılıcın yerde sürünmesi iş ve meslekte bıkkınlık hasıl olmasına, Kılıç bağının kopması tüccar için zarara, memur için görevden alınmaya, diğerleri için keder ve üzüntüye, Birine düşmanlık duymaksızın kılıçla vurmak onun şöhret bulmasına sebep olmaya, Kılıcı çekerken kınının kırılması eşinin doğum yaparken ölmesine, evli değilse itibar kaybetmeye, Kılıcın kınıyla birlikte kırılması yahut onunla vurduğu kimseden kan çıkması sebepsiz yere birine haksızlık ekmeye, .................


Seyyid Süleyman : Danyal (A.S.) buyurmuştur ki: Kınında kabzasız kılıç görmek; zevceyle, çekilmiş kılıç görmek ise; yerine getirilecek emirle yorumlanır. Kılıcını kınından çekenin, bir evladı olur. Kılıcın kınında kırılması; çocuğun ana karnında ölmesi, validesinin kurtulmasıdır. Kılıcın ucunun kırıldığını görmek; babanın, amcanın veya böyle bir yakının vefatıdır. Dolayısıyle kılıcın ucu, babayı ve amcayı temsil eder. Kılıcın yüzü annenin, teyzenin ve halanın sembolüdür. Yüzünün kırılması, onların vefatına işarettir. Kılıcın bu kısımlarında görülecek her hal bunlara göre yorumlanır.
Kılıcını birine vurmak kastıyla kaldırıp, başının üzerine koyan; çok meşhur olur. Birine fenalık yapmak istiyorsa, bundan vazgeçer. Kılıcıyla birine vurup, onu vurduğu yerde bırakan; kadınlara iyilik eder. Kılıç darbesinin zarar vermediğini gören; biri hakkında konuşur fakat, tesiri olmaz. Kılıcıyla vurduğu şahsın bir organını düşürdüğünü gören, o zatın akrabasıyla ayrılığa sebep olacak tartışmada bulunur. Bele kılıç kuşanmak; hayırdır. Mevkiyle yorumlanır. Kılıcının bağının uzayarak yerlerde süründüğünü gören, vazifesinden bıkıp usanır. Kılıç bağının kopması; memur için azl, tüccar için zarar, umum içinde keder ve hasardır. Bir insana husumet duymaksızın kılıçla vuran, o zatın şöhretine vesile olur. Kılıç üzerinde pas gibi bir keder veya noksan görmek; rüya sahibi için itibar kaybıdır.


MollaCami Tabiri : Rüyada görülen kılıç çocuktur. Bir kimse rüyada kılıç taktığını görse, büyük bir vilayete amir olur. Kılıcının ağırlaştığını ve kendisini yere doğru çektiğini gören kimse,amirliğinde çok kuvvetlenir ve menfaat elde eder.Eğer kılıcının askısının kesildiğini görse, bulunduğu memuriyetten azledilir. Rüyada görülen kılıç askısı iyi bir memuriyettir. Bir kimse rüyada hanımının kendisine veya kendisinin hanımına bir kılıç namlusu verdiğini görse, erkek bir çocuğa nail olmasına işarettir. Bir kimse hanımına kını içinde bir kılıç verdiğini görse, hanımı bir kız çocuğu doğurur. Hanımı kendisine kını içinde bir kılıç verse, o kimse hammından erkek bir çocuğa nail olur. Rüyada bir tarafa konulmuş kılıç görmek, çok şarapçı bir adama işarettir. Bir kimsenin rüyada kılıcının kininin kırıldığını görmesi o kimsenin hanımının vefat etmesine işarettir. Bir kimse kılıçsız kın taktığını görse, o kimse üzerine bir emanet alır. Kılıcının kabzasının kırıldığını gören kimsenin babası veya amcası vefat eder. Bazı tabirciler, onun teyzesi veya anası ölür, dediler.Rüyada kılıç ile oynayan kimse bir memuriyetle ilişkisi varsa o kimsenin maharetine, eğer çocukla bir ilgisi varsa, çocuğunu beğenmesine ve onunla uğraşmasına işarettir.Kılıç kırılsa kını sağlam kalsa, zevcesinin kurtulup karnındaki çocuğun ölmesine işarettir. Kılıç kınıyla beraber kınisa, rüya sahibinin hanımı çocuğu ile beraber ölür. Kılıç ve bıçakla kırılan, ayakkabı ile kalıbı gibi her şeyin kını, erkek ve hanımı ile tabir edilir.Bekar kimsenin rüyada kılıcını kınına koyması, evlenmesine işarettir. Elinde düşmanının kılıcından daha uzun bir kılıç olduğunu gören kimse, düşmanına galip gelir. Kılıcının körlenip kesmediğini görmek sözünün dinlenmez olduğuna işarettir.Kılıç ile vursa ve kılıç kesmese, vurulan vurana zafer bulur ve ona galip gelir. Kılıç keserse, vuran vurulana galip gelir. Kılıç ile vursa ve kılıç kesmese, halbuki kan çıksa vuran yalan söyleyerek diliyle vurulana musallatolur. Kılıçla bir insanın boynunu vursa boynu kesilen kimse kesen adamdan hayır görür ve büyük ferahlığa nail olur.Bir kimse rüyada başka birisinin kendisini kılıçla vurduğunu ve azasından birini kestiğini görse, vurulanın uzak bir yere yolculuk yapmasına işarettir. Vurmasıyla vurulanın azalanndan birisini ayırsa, vurulanın nesli çok olur ve şehirlere dağılırlar. Bir kimse kendisini münakaşa etmeksizin birisinin vurduğunu görse, vurulanla vuran arasında evlenmek veya başka bir sebepten dolayı akrabalık meydana gelir.Kılıç, rızka da işarettir. Bazen de kılıç, mülke veya ilme işarettir. Eğer rüyayı gören garip bir kimse olursa, hanım veya çocuğunun asil ve necip olmasına işarettir. Eğer asil olmazsa kendisinde şüphe olan bir maldır, yahut zevce veçocuk alçak bir nesilden olur.

Benzer Konular

canlı kuran oku kuran dinle kuran izle
mekke kabe canlı yayın izle
büyük islam ilmihali
hadisi şerif
yemek tarifleri
en güzel oyunlar, oyun oyna