Rüyada Gemi Görmek Ne Anlama Gelir ve Tabiri
Ana Sayfa »Rüya Tabirleri » Rüyada Gemi Görmek Ne Anlama Gelir ve Tabiri

Rüyada Gemi Görmek Ne Anlama Gelir ve Tabiri

   

Rüyada Gemi görmek ile alakali tabirler, Rüyada Gemi görmek ne anlama gelir? Rüyada Gemi nasil tabir edilir? Diyanet rüya tabirlerine göre ve Gemi dini rüya tabirlerinde Gemi anlamı ve tabirini huzursayfasi.com sitemizden takip edebilirsiniz.

Tiflisi Tabirleri : » İmamCafer Sadık (a.s): Rüyada gemi görmenin yedi tabiri vardır:

1-Evlat

2-Baba

3-Kadın

4-Binek

5-Emniyet

6-Dünya hayatı

7-Zenginlik.

» Hz.Danyal (a.s): Gemi görmek; üzüntü ve sıkıntıya işarettir.

» AllameMeclisî: Gemi görmek veya gemiye binmek; üzüntü ve sıkıntıdan güvendeolacağınıza…

Büyük gemi görmek; saygınlığınızınartacağına…

Gemiden çıktığınızı görmek;bütün dertlerden ve sıkıntılardan kurtulacağınıza, kariyerinizin yükseleceğine,makamınızın artacağına, fakirseniz zenginleşeceğinize, herhangi bir mevkidenazledilmişseniz tekrar aynı mevkie geçeceğinize işarettir.

» İbn-i Sîrîn: Bir gemide olduğunuzu vesağlıklı bir şekilde karaya çıktığınızı görmek; üzüntülerden kurtulacağınıza… ["Bizde hem onu hem de onunla beraber gemide bulunanları kurtardık ve onları (yeryüzünde)halifeler kıldık; ayetlerimizi yalanlayanları da (denizde) boğduk. Bak kiuyarıldıkları halde inanmayanların sonu nasıl oldu?"[102]]

Geminizin hasar gördüğünüveya battığını görmek; musibete uğrayacağınıza…

Gemiyle yolculuk ettiğinizigörmek; yolculuğa çıkacağınıza ve bol miktarda gelir elde edeceğinize… ["Denizdeyüce dağlar gibi yükselen gemiler de O'nundur. Öyleyken Rabbinizinnimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?"[103]]

Hareket etmeyen bir gemideolduğunuzu görmek; yolculuğa çıkacağınıza ve orada ikamet edeceğinizeişarettir.

» Kirmanî:Bir gemide oturduğunuzu ve şiddetli bir rüzgârın gemiyi sürüklediğini görmek;üzüntülerden kurtulacağınıza…

Duran bir gemide olduğunuzuve gemiye doğru her yandan dalga geldiğini görmek; bir sorun yaşayacağınızave üzüleceğinize… ["Hatta siz gemilerde bulunduğunuz, o gemiler de içindekileritatlı bir rüzgârla alıp götürdükleri ve (yolcular) bu yüzdenneşelendikleri zaman, o gemiye şiddetli bir fırtına gelip çatar, her yerdenonlara dalgalar hücum eder ve onlar çepeçevre kuşatıldıklarını anlarlar da diniyalnız Allah'a halis kılarak; 'Andolsun eğer bizi bundan kurtarırsan mutlakaşükredenlerden olacağız' diye Allah'a yalvarırlar."][104]

Boş gemilerin denizde sağasola gittiklerini görmek; bulunduğunuz bölgede yaşayan söz sahibi birininbazı yerlere elçiler göndereceğine…

Aynı gemilerin battıklarınıgörmek; elçilerin tutuklanacağına işarettir.

» ÇağdaşUlema: Batmakta olan gemide bulunmak; tehlikeli bir durumla karşılaşacağınıza…

Gemiyle beraber dalgalararasında boğulmak; birtakım hatalarınızdan dolayı zor günler geçireceğinize…

Batmakta olan bir gemiden sağolarak kurtulmak; mal varlığınızı kaybedeceğinize...

Batmakta olan gemidenkurtulduğunuzu, ancak suda boğulduğunuzu görmek; büyük yardımlaralacağınıza ve fakirlikten kurtulacağınıza...

Batmakta olan gemiden birinikurtardığınızı görmek; bir kazadan mucizevî bir şekilde kurtulacağınıza…

Sisler arasında gemi görmek;tehlikeye işarettir.


Diyanet Ruya : Rüyada gemi görülmesi değişik şekillerde yorumlanır. Kişinin rüyasında bir gemiden çıktığını görmesi; o kişinin feraha kavuşacağına, rüyasında bir gemide öldüğünü görmesi; halkın elinde hayatını kaybedeceğine, rüyasında bindiği geminin susuz kuru bir yer üzerinde durduğunu görmesi; o kimsenin başına birtakım belâ ve musibetin geleceğine delalet eder. Bir kimsenin rüyasında bindiği geminin battığını görmesi; o kişinin ticarî işlerindeki kazancının kesileceğine, rüyasında içinde bulunduğu geminin battığını ve eşyasının da su yüzüne çıktığını görmesi; o kimsenin malının bir miktarının zayi olacağına, rüyasında bütün eşyasının battığını görmesi; o kimsenin muhtaç duruma düşeceğine delalet eder. Kirmanî'nin yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında bindiği geminin deniz sahilinde durduğunu görmesi; o kimsenin eğer yolculuğa çıkma niyeti varsa çıkamayacağına, rüyasında geminin gittiğini ve kendisinin de arkasından takip edip ona ulaşamadığını görmesi; o kimsenin işlerinin pek zor olacağına fakat sonunda arzusuna nail olacağına işaret eder. Rüyada birçok gemilerin seyir halinde olduklarının görülmesi; devlet adamlarının yolculuğa çıkacaklarına, kişinin rüyasında bir gemide olduğunu, geminin yüzdüğünü ve kendisinin de korktuğunu görmesi; o kimsenin büyük kimselere ve devlet başkanına yakın olacağına delalet eder. Bir kimsenin rüyasında çok büyük ve süslü bir gemide bulunduğunu ve süslü elbiseler giydiğini görmesi; o kimsenin zenginliğe yaklaşmış olduğuna, kişinin rüyasında bindiği geminin delindiğini görmesi; o kimsenin yaşadığı zamanda bir felâketin meydana geleceğine, rüyasında zırhlı bir gemide bulunduğunu görmesi; o kimsenin devletten kuvvet alacağına yorumlanır. Rüyanızda bir gemide kaptan olduğunuzu ve onu idare ettiğinizi görmeniz; bir yolculuk yapacağınıza, rüyanızda bindiğiniz geminin karada yürüdüğünü görmeniz; fayda getirmeyecek bir yolculuğa çıkacağınıza, rüyanızda geminizin karada kırıldığını görmeniz; bir kişi tarafından bir musibete uğrayacağınıza yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında geminin tahtalarının rüzgâr tarafından götürüldüğünü görmesi; o kimsenin malının devlet tarafından elinden alınacağına delalet eder. Câfer-i Sâdık'ın yorumuna göre: Bir kişinin rüyasında gemiye kaptan olduğunu ve onu idare ettiğini görmesi; o kimsenin toplum içinde iyi karşılanacağına ve sözünün dinleneceğine, dümeni iyi idare demediğini görmesi; o kimsenin zarar edeceğine işaret eder.


İhya Rüya Tabirleri : Her türlü olumsuzluktan kurtulmaya, İyi insanlarla birlikte gemiye binmek ilahi mağfirete, gemiden salimen karaya inmek sıkıntı vve ıstırabın sona ermesine, Geminin batması salimen yapılacak yolculuğa, Batan gemiden bir kalas, can simidi gibi şeylere tuttunarak kurtulmak verilen sadakaların kabulüne, Gemiyi meydana getiren unsurların parçalanması aile fertlerinde meydana gelecek üzücü duruma, Denizde güzel bir şekilde seyreden gemiyi seyretmek herkes için hayır ve iyiliğe, Gemi İslama ve esenliğe çıkmay yahut insan vücuduna, Gemiyi limana çekmek hayra, karanın içlerine doğru sürüklemek batıl bir yol tutmaya, Savaş gemileri büyüklük ve küçüklüklerine göre ordu komuta heyetinin üyelerine yahut devletin üst düzey yöneticilerine delalet eder.


Seyyid Süleyman : Danyal (A.S.) buyurmuştur ki: Rüyada büyük küçük gemiler; üzüntü, sıkıntı, zindan, karlı iş ve rezillikle tabir olunur. Rüya aleminde bir gemiye bindiğini ve bundan bir daha çıkmadığını gören; büyük bir üzütüye düşer. Halk tarafından ömrünün sonuna kadar küçümsenir, azarlanır. Gemiden indiğini görmek; feraha çıkmak, sıkıntıdan kurtulmaktır. Gemide helak olduğunu görmek; bela ve mihnet işaretidir. Bindiği geminin battığını gören; dünya malına garkolur. Içinde bulunduğu geminin battığını, eşyalarından bir kısmının su yüzüne çıktığını gören, malının bir kısmını kaybeder. Sayet bütün eşyaları suya batarsa; malının tamamını kaybedip, fakirliğe düşer. Bindiği geminin kuru bir yerde durduğunu gören, musibete ve mihnete uğrar.
Bindiği geminin parçalandığını gören; biri yüzünden musibete uğrar. Yüksek bir yerdeki gemiye binen, sonra deniz üzerinde yürümeye başladığını gören; devlet başkanı ve diğer büyükler tarafından itibar görür, onlar sayesinde izzet bulur. Geminin denizde dosdoğru gittiğini görmek sefere delalettir.
Kirmani demiştir ki: Bindiği geminin deniz kıyısında durduğunu gören; yolundan kalır. Gitmekte olan bir gemiyi arkasından takip ettiği halde, ona ulaşamayan işlerinde büyük güçlük çeker. Fakat sonunda maksadına vasıl olur. Geminin yanında yürüyen, yola gider. Hayır ve menfaat sağlar.


MollaCami Tabiri : Rüyada gemi görmek, üzüntü, keder, sıkıntı, hastalık, darlık veya kıtlık içinde bulunan kimse için, kurtuluştur.Geminin karada görülmesi kurtuluşa yaklaşmaktır. Rüyada gemiyi karaya çeken kimse, namussuz olur ve dinde nifak çıkarır. Salih kimselerle gemiye bindiğini gören kimse, hidayete uyar ve Allah (C.C.) onu affeder. Gemiden çıksa, o kimse saadete erer ve düşmanından kurtulur.Bazılan da geminin battığının görülmesi, selametle yapılan yolculuktur dediler.Boş gemi ticaret yönünden kazanç ve faydadır. Bir kimsenin yolcularla dolu olan bir gemi görmesi, onun selamet içerisinde yolculuk yapmasına işaret eder.Kendisini demirlemiş bir gemide görmek, hapiste yatacağına işarettir. Ailesi ve dostlarıyla gemiye bindiğini gören kimse izzet, güzellik, hayır ve berekete işarettir ve düşmanların cimden kurtulur. Bir yelkenle denizi geçtiğini gören kimse, üzüntü ve keder isabet edecek tehlikeli bir iş yapar.Gemide mutedil bir şekilde gittiğini görmek, bütün insanlar hakkında hayıra delildir. Eğer sıkıntılı ve ızdıraplı bir şekilde giderse, ona gelecek üzüntü ve sıkıntıya işaret eder.Geminin parçalandığını ve içinde bulunanların da perişan olduğunu görse, bu rüya bütün insanlar için iyi sayılmaz.Gemi ile denizde gitmeye kadir olamadığını görse, bir topluluk tarafından onun hapis edilmesine, işlerinin durgunluğuna, müşküiata düşmesine işaret eder.Bir kimse geminin kan üzerinde gittiğini görse, zinaya işaret eder. Geminin parçalandığım gören kimsenin, annesi ölür. Bekar olan birisi bir gemi satın aldığını görse, evlenir. Geminin dümeni, onu elinde gören kimse için ilme işaret eder.

Benzer Konular

canlı kuran oku kuran dinle kuran izle
mekke kabe canlı yayın izle
büyük islam ilmihali
hadisi şerif
yemek tarifleri
en güzel oyunlar, oyun oyna