Rüyada Ev Görmek Ne Anlama Gelir ve Tabiri
Ana Sayfa »Rüya Tabirleri » Rüyada Ev Görmek Ne Anlama Gelir ve Tabiri

Rüyada Ev Görmek Ne Anlama Gelir ve Tabiri

   

Rüyada Ev görmek ile alakali tabirler, Rüyada Ev görmek ne anlama gelir? Rüyada Ev nasil tabir edilir? Diyanet rüya tabirlerine göre ve Ev dini rüya tabirlerinde Ev anlamı ve tabirini huzursayfasi.com sitemizden takip edebilirsiniz.

Tiflisi Tabirleri : » İmam Cafer Sadık (a.s): Ev görmenin sekiz tabiri vardır:

1-Evlilik

2-Zenginlik

3-Güvenlik

4-Genişlik

5-Mal

6-Yöneticilik

7-İzzet

8-Emanet.

» Hz.Danyal (a.s): Yabancı bir eve girdiğinizi, içindekileri tanımadığınızı veorada ölüler olduğunu görmek; gördüğünüz yerin ahiret yurdu olduğuna veecelinizin yaklaştığına…

Aynı rüyada eve girdikten hemensonra çıktığınızı görmek; ölüm döşeğine düşecek kadar hastalanacağınıza vetekrar iyileşeceğinize…

Balçıktan yapılmış tanıdıkbir eve girdiğinizi görmek; helal rızk elde edeceğinize…

Evinizin temelinin kerpiç vepişirilmiş alçıdan olduğunu görmek; haram mal elde edeceğinize…

Aynı evden dışarı çıktığınızıgörmek; haramdan yana tövbe edeceğinize…

Geniş ve büyük bir evdeolduğunuzu görmek; rızkınızın bollaşacağına…

Dar ve küçük bir evde olduğunuzu görmek; bunun aksine işarettir.

» AllameMeclisî: Karanlık bir evden dışarı çıktığınızı görmek; ağır bir hastalıktankurtulacağınıza veya bir haram işleyeceğinize…

» İbn-i Sîrîn: Büyük ve geniş bir evde bulunduğunuzu, içinde köşklerve eyvanlar olduğunu görmek; ahiret yurdunuzda makam ve şeref bulacağınıza,ancak rüyayı gördüğünüz yerde musibet olacağına…

Evinizinkapısının kırıldığını veya yandığını görmek; ev sahibinizin musibet göreceğine…

Evinizinkapısını kırdığınızı görmek; biri aracılığıyla elinize mal geçeceğine…

Evinizin büyüdüğünü veyagenişlediğini görmek; gördüğünüz genişlik kadar rızkınızın artacağına…

Evinizin daraldığını veyaküçüldüğünü görmek; bunun aksine…

Evinizin kapısınısöktüklerini görmek; iyilik yolunu kendi yüzünüze kapayacağınıza, ibadet venamazınızı azaltacağınıza…

Eski bir evde kazıyaptığınızı görmek; hayır kapılarının yüzünüze açılacağına ve mutlu olacağınıza…

Yeni ve temiz bir eveyerleştiğinizi görmek; zenginseniz malınızın daha da artacağına, fakirsenizzengin olacağınıza…

Yeni bireve girdiğinizi görmek; evleneceğinize ve zengin olacağınıza…

Eviniziveya evin avlusunu yerinden kaldırdığınızı görmek; kendi geçimini kendisitemin edebilen cömert bir kadınla evleneceğinize, eğer evliyseniz, eşinizinhamile kalacağına…

Kime aitolduğunu bilmediğiniz bir evde üzgün vaziyette durmak; ölüme…

Birşeylerden kaçıp eve sığındığınızı, kapıyı kilitlemediğinizi, derken evinizinbaşka bir evle birleştiğini görmek; üzüntü ve sıkıntıdan kurutulacağınıza,hastaysanız iyileşeceğinize işarettir.

» Kirmanî: Yeni bir eve girdiğinizigörmek; bir kız çocuğunuz veya kız kardeşiniz olacağına…

Huzurevi veya düşkünler evigörmek; ebeveyninizin sağlık durumlarının yerinde olacağına…

Üzerinize ev çöktüğünü görmek; elinize çok fazla mal geçeceğine…

Evinizi, olduğundan daha büyük görmek; malınızın azalacağına…

Evinizinkapısının demirden olduğunu görmek; zenginleşeceğinize…

Evinizin kapısınıngümüşten olduğunu görmek; zengin biriyseniz malınızın bollaşacağına vebirtakım amellerden dolayı tövbe etmeniz gerektiğine… ["Şayetinsanların küfürde birleşmiş bir tek ümmet olması (tehlikesi) bulunmasaydı,Rahman’ı inkâr edenlerin evlerinin tavanlarını ve çıkacakları merdivenlerigümüşten yapardık."[99]]

Evinizinetrafında hiçbir evin bulunmadığını görmek; durumunuzun kötüye gideceğineişarettir.

» Cabir Mağribî: Oldukça geniş, yeni vetemiz bir eve girdiğinizi ve bu evin kendinize ait olduğunu görmek; rızkınızınbollaşacağına, güzel bir kadınla evleneceğinize, saygınlık elde edeceğinize vezenginleşeceğinize işarettir.

» ÇağdaşUlema: Ev yapmak; toplumsal ilişkilere…

Ev sahibiolmak; endişesiz günler geçireceğinize…

Evinizi terkettiğinizi görmek; karşınıza, geleceğinizi belirleyecek yeni yollarçıkacağına işarettir.

Fakir evi görmek; çokçalışma neticesinde servet sahibi olacağınıza...

Kendinizi böyle bir evinsahibi olarak görmek; iyi bir düşüncenizin mükemmel bir başarıyıberaberinde getireceğine işarettir.


Diyanet Ruya : Rüyada ev görülmesi değişik şekillerde yorumlanmaktadır. Bir erkeğin rüyasında ev görmesi; o kimsenin hanımına delalet eder. Bundan dolayıdır ki, bir kimse evlendiği zaman ona: "Dünya evine girdi" denilir. Bir kimsenin rüyasında evine yeni bir oda yaptığını görmesi; eğer hasta ise o kimsenin şifa bulacağına, eğer bekâr ise evleneceğine yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında bir evi sırtına yüklendiğini görmesi; o kimsenin bir kadının nafakasını üzerine alacağına, bu rüyanın aksinin görülmesi; aksi ile tabir olunur. Kişinin rüyasında kendisini küçük bir evden çıktığını görmesi; o kimsenin keder ve üzüntülerinden kurtulacağına, kişinin rüyasında bacasız bir evde olduğunu, güneşin veya ayın o eve doğduğunu görmesi; o kimsenin bulunduğu yerden bir hanımla evleneceğine işaret eder. İbn-î Sîrîn'in yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında bir tavanı, damı ve duvarının yıkıldığını veya yandığını görmesi; o kimsenin evinde bir musibetin meydana geleceğine, kişinin rüyasında evinin büyüdüğünü görmesi; nimete, küçüldüğünü görmesi; rızkının azalacağına yorumlanır. İmam-ı Nablusi'nin yorumuna göre: Rüyada ev görülmesi; kişinin dünyası ile yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında yeni ve mükemmel bir evi olduğunu görmesi; o kimsenin fakir ise zengin olacağına, sıkıntıda ise huzura ve rahatlığa kavuşacağına, kısacası böyle bir rüyanın görülmesi herkes için hayra alâmettir. Kirmânî'nin yorumuna göre: Kişinin rüyasında kendi mülkü olan bir eve girdiğini görmesi; o kimsenin çok sayıda evlada sahip olacağına, evinin geniş olduğunu görmesi; o kimsenin rızkının bolluğuna ve bereketine yorumlanır. Bir kişinin rüyasında güzel bir ev görmesi; o kimsenin anne ve babasının ömürlerinin uzun olacağına, o kimsenin güzel bir eş ile evleneceğine, mal varlığının artacağına ve yüksek bir mertebeye nail olacağına delalet eder. Ebu Saîd el-Vâiz'in yorumuna göre: Kişinin rüyasında yeni bir ev yapıldığını görmesi; o kişinin akrabasından birinin öleceğine, kişinin rüyasında genişletmek maksadıyla bir evi tamir ettiğini görmesi-o kimsenin kedere maruz kalacağına, yıktığını görmesi; bir musibete uğrayacağına yorumlanır


İhya Rüya Tabirleri : Bakınız; Bina, Ev Taşımak.


Seyyid Süleyman : Danyal (A.S.) buyurmuştur ki: Rüyasında bilmediği bir eve girmek ve orada ölüler görmek; ahiret alemini temsil eder. O evde oturanın eceli yaklaşmıştır. Böyle bir evden çıkan, şiddetli bir hastalığa tutulur fakat, iyileşir. Sahibini tanıdığı kagir bir eve giren, helal rızk ister. Ahşap veya kerpiçten yapılmış tanıdığı bir eve giren ise, harama meyleder. Bu evden çıktığını gören, haramdan uzaklaşır ve tevbe eder.
Ibn-i Sirin demiştir ki: Rüyasında hane tavanının, damının yahut duvarının yıkıldığını veya yandığını görmek; bir musibete uğramaktır. Evinin büyüdüğünü görenin, ni'meti bol olur. Evin küçülmesi ise, bunun aksidir. Rüya sahibi, malını kaybeder. Eski bir evin yenileştiğini görmek, rızkın artmasına işarettir. Bu rüyayı görene, hayır kapıları açılır. Feraha çıkar ve sevinir. Yeni yapılmış bir eve giren, zengin ise; servetini arttırır. Fakirse geçimi kolaylaşır. Sıkıntıdan kurtulur.
Kirmani demiştir ki: Evin ortasındaki avlu; kız evlada ve kız kardeşe, sofası; ana ve babaya delalet eder. Evin bu kısımlarını güzel, bakımlı ve temiz görmek; temsil ettikleri şahısların hayır ve selametine işarettir. Pis, harap ve dar görmek ise onların sıkıntı, felaket ve ihtiyacı ile tabir olunur.
Cabir'ül Mağribi (R.A.) şöyle diyor: Kendine ait bir eve girdiğini gören; birçok evlada malik olur. Nesli çoğalır. Evini geniş görmek; rızk bolluğuna ve dindarlığa işarettir.


MollaCami Tabiri : Rüyada görülen evin bir çok tabiri vardır.Ev görmek erkeğin beraberce yaşadığı, hanımına işarettir.Bir kimse tanımadığı bir evin üzerin çıktığım görse o evin kıymeti ve seren nisbetince bir kadınla evlenir. Bir kimse kendisini, sadece kireçlenmiş ve diğer evlerden ayn bir evde görse, bununla beraber şerre işaret eden söz desöylese, o ev o kimsenin kabri olur. Bir kimse kendisini sağlam bir evde hapsedilmiş ve kapışı üzerine kilitlenmiş görse, halbuki o ev de diğer evlerin ortasında olsa,o kimse hayır ve nimete işarettir.Rüyada bir evi yüklenip onunla beraber yürüdügünü gören kimse, bir kadının nafaka ve idaresin! üzerine alır.Evin kendisini yüklendiğini veya onunla beraber geldigini gören kimsenin nafaka ve idaresi hanımının üzerine olur.Evinin, altından olduğunu görenin evinde yangın çıkar. Kendini küçük bir evden çıkıyor görse, üzüntü ve gamdan kurtulur.Bir kimse bacasız bir evde oldugunu ve güneşin yahut ayın o haneye dogduğunu görse o yerden bir kadınla evlenir.Bir kimse evinde çamurla sıvanmış geniş bir odanın oldugunu görse, halbuki o evde öyle bir oda yok olsa o evde saliha kadınların çokluguna işarettir.Eğer o oda kireçle sıvanıp kiremitle yapılmışsa o kadının kötü sözlü münafık birisi olmasına işarettir.Bir kimsenin demirden yapılmış bir ev görmesi, hanımıyla beraber uzun ömürlü olmasına; rüyasında karanlık bir ev görmesi ise, kötü ahlaklı bir erkeğe işarettir.Bir kimse bir evin, kendisini yüklendiöini ve içinde olan eşya ile yürüdüğünü ve insanların da onunla beraber yürüdüğünü görse, o ev halkına bir musibet erişir.Islak ve çamurlu bir eve girdiğini gören kimse,o ıslaklı ve çamur nisbetinde hanımı tarafından gelecek üzüntü ve kedere girip,sonunda bu üzüntü ve kederden kurtulur.Bir kimse bir şehirde bir bina yaptığım görse, o kimse o şehirde evlenir ve bir çocuğu olur. Eğer kendi evini bulunduğu halinden geniş olarak görse,hayır ve nimete ve bolluğa kavuşur ve hanımı tarafından servete erişir. Kendisini yeniden bir ev yapmak üzere temel atıyor gören kimseye büyük bir üzüntü isabet eder.Yeni bir ev gören kimsenin düşmanı ölür. Kendisinin bir evi nakışladığınıgörse o evde husumet ve şiddet meydana gelir.Bir kimse kendi evini karanlık görse, menfaat ve rahatı olmayan uzak bir yolculuğa çıkar.Evini aydınlık görse,çıktığı yolculukta hayırla karşılaşır.Kendi evini yıktığını görse malına başkaları varis olur.Rüyada görülen ev, kişinin dünyasıdır. Bundan dolayı bir kimse rüyada kendisinin yeni sıvanmış, bütün bölümleriyle yeni bir evinin olduğunu görmesi,eğer fakir ise zengin olmasına, üzüntülü ise üzüntü ve kederin gitmesine işarettir. Eğer zanaatkar ise gördüğü evin güzelliği nisbetince devlet ve servete işarettir.Rüyayı gören günahkar ve kusurlu ise tevbeve istiğfar eder.Evin darlığı rüyayı görenin cimriliğine, evin yeniliğine, evin mükemmelliği,rüyayı görenin tedbirine ve evin sı vasi dinindeki metanetine işarettir.Evin tamiri rüya sahibinin sevincine, evin odalan rüyayı görenin hanımlanna, demirden ev, ev sahibinin uzun ömrüne, devlet ve servetine işarettir.Bilinmiyen bir eve girdiğini ve çıkmaya muktedir olmadığını gören kimse ölür.Bilinmiyen bir eve girdikten so a çıksa, hastalık sebebiyle ölüm derecesine yaklaşıp so a kurtulmasına, eğer eve yalnız girse ve orada birtakım ölülergörse, o evde olanlann hepsinin ölmesine işarettir.Bir kimse evinden kızgın olarak çıktığını görse hapsedilir.Rüyada evine başkasının girdiğini görse, evine giren adam sımna vakıf olur.Bekar olan bir kimse, insanların, rüyada, bilinen veya bilinmiyen bir yerde ev yaptıklarını görse, şeref ve şan sahibi bir kadınla evlenmesine işarettir.Kendisinin yeni bir eve girdiğini görse273 evin sahibi veya evde oturan da orada olsa,eğer o kimse zengin ise zenginliği artar,fakir ise zengin olur.Kendisini eski bir eve girdiğini ve evin de üzerine yıkıldığını görse o kimseakrabala undan bir mirasa işarettir.Bazı tabirciler, bir kimse rüyada bir ev yapsa onun bazı akrabaları veya evlatlarından biri ölür,dediler.Kendi evini sattığını gören kimse hanımım boşar.Kendisinin güzel bir evinin olduğunu görse, ameli güzel olur, evinin sık ve çirkin oldugunu görse, amelinin kötti olmasına işarettir.Bazen de ev, herkesle iyi geçinmeye, zamanın değişmesiyle halinin degişmesine işarettir.Bir kimse yeni bir ev yıktığını görse o kimseye üzüntü ve keder isabet eder.Bir ev yapsa veya satın aldırım görse, o kimseye çok hayır erişir.Bir kimse evini veya evinin odalarını, yahut avlusunu veya bacasını bilinen miktann üstünde genişlediğini görse, o kimsenin dünyaca halinin genişlemesine. geçim ve nasibinin çok olmasına işarettir.Bir kimse rüyada evin içinde veya iç kapılardan birinde kötü bir şeyin meydana geldiğini görse,o kimsenin hanımı hakkında yaramaz ve kötü bir şey meydana çıkar.Hasta olan bir kimsenin, evinden sessiz ve sükut olarak çıktığını görmesi,ölmesine işarettir.

Benzer Konular

canlı kuran oku kuran dinle kuran izle
mekke kabe canlı yayın izle
büyük islam ilmihali
hadisi şerif
yemek tarifleri
en güzel oyunlar, oyun oyna