Rüyada Eşek Görmek Ne Anlama Gelir ve Tabiri
Ana Sayfa »Rüya Tabirleri » Rüyada Eşek Görmek Ne Anlama Gelir ve Tabiri

Rüyada Eşek Görmek Ne Anlama Gelir ve Tabiri

   

Rüyada Eşek görmek ile alakali tabirler, Rüyada Eşek görmek ne anlama gelir? Rüyada Eşek nasil tabir edilir? Diyanet rüya tabirlerine göre ve Eşek dini rüya tabirlerinde Eşek anlamı ve tabirini huzursayfasi.com sitemizden takip edebilirsiniz.

Tiflisi Tabirleri : » İmam Cafer Sadık (a.s): Eşek görmenin on tabiri vardır:

1-Baht

2-Zenginlik

3-Yöneticilik

4-Mal

5-Kadın

6-Mutluluk

7-İzzet

8-İkbal

9-Büyüklük

10-Mertebe.

» Hz.Danyal (a.s): Eşek görmek; bahta ve büyüklüğe işarettir. Eşeğin iyi veyakötü oluşu, rüya gören kişiye yorulur.

Bireşeğinizin olduğunu veya üzerinize doğru gelen bir eşeği yakalayıpbağladığınızı görmek; hayır kapılarının yüzünüze açılacağına veüzüntülerden kurtulacağınıza…

Çok sayıdaeşek görmek; bolluk ve berekete…

Birinin size bir yaban eşeğiverdiğini görmek; bir yerden mal elde edeceğinize...

Bir yaban eşeğine bindiğinizive eşeğin size itaat ettiğini görmek; günahkâr biri olduğunuza veMüslümanlarla dost olmaktan kaçınacağınıza…

Bir yaban eşeğinin size saldırdığınıgörmek; zorlukla karşılaşacağınıza ve üzüleceğinize…

Yaban eşeği avladığınızı görmek; hayır ve bereket elde edeceğinize…

İki yaban eşeğininsaldırısına uğradığınızı görmek; sizin vesilenizle iki münafığın birbiriylekavga edeceğine…

Evinize yaban eşeğigetirdiğinizi görmek; bir münafığı evinizde ağırlayacağınıza işarettir.

» AllameMeclisî: Bir yaban eşeğinin evinizde olduğunu ve onu kesip etini yediğinizigörmek; hayır ve berekete işarettir.

» İbn-i Sîrîn: Siyah bir eşeğebindiğinizi görmek; saygınlık elde edeceğinize…

Beyaz bireşeğe bindiğinizi görmek; izzet ve makam elde edeceğinize…

Yeşil bireşeğe bindiğinizi görmek; zahit ve takvalı biri olacağınıza, dünya veahiret saadetini elde edeceğinize…

Kızıl bireşeğe bindiğinizi görmek; huzurlu bir dünya hayatı elde edeceğinize…

Sarı bireşeğe bindiğinizi görmek; hastalanacağınıza…

Dişi vegebe bir eşeğiniz olduğunu görmek; geleceğe ümitle baktığınıza, hayır vemutluluk göreceğinize…

Eşek etiyediğinizi görmek; yapacağınız bir ticaretten kazanç sağlayacağınıza…

Eşeğinizikesip etinden yediğinizi görmek; malınızı harcayacağınıza…

Bindiğiniz bir eşeğin öldüğünü görmek; ecelinizin yaklaştığına…

Eşeğinizinöldüğünü görmek; malınızın telef olacağına ve geçiminizin zorlaşacağına…

Eşeğinizinüzerinden düştüğünüzü görmek; fakirleşeceğinize…

Başkasınaait bir eşeğin üzerinden düştüğünüzü görmek; birinden size zarar geleceğine…

Eşektenindiğinizi ve tekrar bindiğinizi görmek; hacetinizin çabucak reva olacağına…

Eşeğinizibaşka bir eşekle değiştirdiğinizi görmek; durumunuzun değişeceğineişarettir.

» Kirmanî: Eşek satın aldığınızı, ancakkarşılığında para ödemediğinizi görmek; söylediğiniz bir sözden dolayı saygınkişilerden hayır göreceğinize…

Eşeğinizintek gözlü olduğunu veya gözlerinin zayıf olduğunu görmek; geçim konusundasorun yaşayacağınıza…

Eşeğinizingözlerinin olmadığını görmek; sahip olduğunuz malın zayi olacağına…

Eşeğinizinayaklarının uzun olduğunu görmek; bol satış yapacağınıza…

Eşeğinizinöldüğünü, başka bir eşeğe bindiğinizi veya eşeğinizi satıp başka bir eşek satınaldığınızı görmek; geçiminizin düzene gireceğine…

Eşeğinizinbir katırla çiftleştiğini görmek; çıkacağınız bir yolculuk vasıtasıylageçiminizi temin edeceğinize…

Eşeğinizinbir atla çiftleştiğini görmek; geçiminizin söz sahibi biri tarafındansağlanacağına, ancak zulüm göreceğinize…

Eşeğinizinbir koyunla çiftleştiğini görmek; geçiminizin helal yolla sağlanacağına…

Eşeğinizin kanatlı bir hayvanla çiftleştiğinigörmek; mal sahibi olacağınıza,ancak kazancınızı kanatlı hayvanlardan elde edeceğinize…

Eşeğinizinbir sıpayla çiftleştiğini görmek; kazancınızı hırsızlıkla elde edeceğinize…

Eşeğinizinkuvvetli olduğunu ve zorlanmadan yük taşıdığını görmek; geçiminizin kolaysağlanacağına ve rahatlayacağınıza…

Yukarıdakininaksini görmek; önceki tabirin aksine…

Eşeğinizeağır bir yük yüklediğinizi ve üzerine bindiğinizi görmek; mal varlığınızısayamayacak kadar zengin olacağınıza…

Eşeğinizle cinsel ilişkiye girdiğinizi görmek; mal elde edeceğinize…

Eşeğinizisırtınıza aldığınızı görmek; durumunuzun düzeleceğine ve bahtınızın iyiolduğuna…

Eşeğinanırdığını duymak; kötüye… ["Unutma ki, seslerin en çirkinieşeklerin sesidir."[97]]

Yaban eşeği görmek;bilgisiz, görgüsüz ve kültürsüz kimseye…

Yaban eşeği eti yemek; bolmiktarda mal elde edeceğinize…

Kör bir yaban eşeğinebindiğinizi görmek; aşırı mal elde edeceğinize…

Yaban eşeğine dönüştüğünüzügörmek; rızkınızın bollaşacağına, ancak inancınızın zarar göreceğineişarettir.

» Cabir Mağribî: Bindiğiniz eşeğin anırdığını görmek; eşinizin kötü biri olduğuna…

Eşeğindüştüğünü görmek; ölü-me…

Kime aitolduğunu bilmediğiniz bir eşek görmek; kaynağının nerden geldiğini bilmediğinizmal elde edeceğinize…

Eşeğinizibaşka bir eşekle takas ettiğinizi görmek; kendi eşeğiniz takas ettiğinizeşekten daha iyiyse, durumunuzun kötüleşeceğine, aldığınız eşek daha iyiyse,durumunuzun daha da iyi olacağına ve malınızın artacağına…

Eşeğinizibir at veya katırla takas ettiğinizi görmek; söz sahibi birinden sizemenfaat ulaşacağına…

Yaban eşeği eti veya postugörmek; mal ve nimete…

Bir yaban eşeği kellesibulduğunuzu görmek; para bulacağınıza veya büyük bir şahsiyetle dost olupondan hayır göreceğinize…

Yabaneşeklerinin yanınızdan kaçıştıklarını görmek; dindar insanlardan ayrılıpkötü yola düşeceğinize işarettir.


Tiflisi Tabirleri : » Çağdaş Ulema:Eşek görmek; münakaşa edeceğinize…

Eşeğe binmek;hedefinize çok yavaş ulaşacağınıza...

Eşeğe yiyecek vermek; liyakati olmayan birine iyilik yapacağınıza...

Koşan eşekgörmek; birtakım sorunlarla karşılaşacağınıza...

Anıran eşekgörmek; faydası olmayan bir uğraş edineceğinize…

Eşek koşulanbir faytona binmek; gereğinden fazla laubali insanların etkisi altındakalacağınıza işarettir.


Diyanet Ruya : Bir kimsenin rüyasında vahşi bir eşeğin kendisine yönelerek geldiğini görmesi; o kimsenin mal bulacağına, bir kişinin rüyasında vahşi bir merkebin arkasını dönüp uzaklaştığını görmesi; o kimsenin elinden mal çıkacağına, kişinin rüyasında vahşi bir merkebe bindiğini görmesi; o kimsenin büyük bir günah işleyip İslâm'dan uzaklaşacağına yorumlanır. Rüyanızda iki vahşi eşeğin birbirleriyle boğuşarak kavga ettiklerini görmeniz; iki kötü insanın birbiriyle kavga edeceklerine, rüyanızda evinize bir vahşi eşeğin girdiğini görmeniz; size kötü bir kimsenin geleceğine işaret şeklinde tabir edilir. Kîrmânî'nîn yorumuna göre: Rüyada vahşi bir merkebin görülmesi cahil ve ahmak bir insana yorumlanır. Kişinin rüyasında bir vahşi bir eşekten düştüğünü görmesi; o kimsenin isteklerine nail olamayacağına, bir kişinin rüyasında gözleri kör olan bir vahşi eşeğe bindiğini görmesi, o kimsenin çok mal elde edeceğine veya iyi bir kimse ile dostluk kurarak ondan hayır göreceğine delalet eder. Kişinin rüyasında vahşi bir merkebin kendisinden kaçtığını görmesi o kimsenin kötü bir yola gideceğine yorumlanır.


İhya Rüya Tabirleri : Merkep görmek ve ona binmek baht açıklığı, yüksek dereceye, Kendine ait bir eşeğe bindiğini görmek hayır ve iyilik kapılarının açılmasına, Çok eşek görmek mal ve nimete, Eşekten inip ona tekrar binmek işlerin bir ara durmasına, Eşekten düşmek bir sıkıntıı yaşamaya, Eşeğin ölmesi işlerinin bozulmasına, Eşek eti az mala, onu yemek malından üzüntüye düşmeye, Merkep satınalmak hayra, Eşeğin bir gözünün kör olması işlerin bozuk gitmesine, iki gözünün kör olması malın gitmesine, Merkebe bindiğini ve onun anırdığını görmek ev halkından birinin kötü ahlak ve işi yüzünden sıkıntıya düşmeye, Merkebin yüksek bir yerden düşmesi vefat etmeye, Dişi merkebe binmek bekar için evlenmeye, Eşek satıcısı, haram ve şüpheli kazanç sahibi birine delalet eder.


Seyyid Süleyman : Danyal (A.S.) demiştir ki: Rüyada eşek görmek, bilhassa binmek; baht ve yüksek mertebe ile tabir olunur. Onda görülen iyi ve kötü her şey rüya sahibinin talihi ile alakalıdır. Rüyasında kendine ait bir eşek görene, Cenab-ı Hakk hayır kapılarını açar. Onu üzüntülerinden kurtarır. Birçok merkep görenin, mal ve ni'meti artar.
Sahibine karşı son derece uysal davranan, ona tabi olan merkep görmek; bu rüyaların en iyisidir. Rüya aleminde merkep eti görmek; mal çokluğuna, ni'met bolluğuna işarettir. Eşeğini öldürüp etinden yiyen; rızk darlığına düşer. Mal yönünden üzülür. Bir rivayete göre haram mala delalet eder. Eşeğinin üstünde olmaksızın öldüğünü görmek, maişette darlığa işarettir. Rüya sahibinin vaziyeti bozulur. Eşekten düşmek; zarara uğramaktır. Bir iş sebebiyle eşekten indiğini, daha sonra tekrar bindiğini gören; işlerinin sonunda müşkülat yani sıkıntı çeker.
Kirmani demiştir ki: Bir eşek satın almak hayırdır. Eşeğinin bir gözü kör olanın, maişeti ve işleri bozuk gider. Malını kaybeder. Eşeğinin kuyruğunun uzadığını görenin bağlıları, kendisine tabi olanları çoğalır. Eşeğinin öldüğünü ve başka bir eşeğe bindiğini gören; geçinmek hususunda halden hale geçer. Eşeğinin katır olduğunu gören; yolculuktan mal ve menfaat temin eder. Eşeğinin çalındığını görenin karısı, kötülüğe uğrar ve boşanırlar.

Benzer Konular

canlı kuran oku kuran dinle kuran izle
mekke kabe canlı yayın izle
büyük islam ilmihali
hadisi şerif
yemek tarifleri
en güzel oyunlar, oyun oyna