Rüyada Diş Görmek Ne Anlama Gelir ve Tabiri
Ana Sayfa »Rüya Tabirleri » Rüyada Diş Görmek Ne Anlama Gelir ve Tabiri

Rüyada Diş Görmek Ne Anlama Gelir ve Tabiri

   

Rüyada Diş görmek ile alakali tabirler, Rüyada Diş görmek ne anlama gelir? Rüyada Diş nasil tabir edilir? Diyanet rüya tabirlerine göre ve Diş dini rüya tabirlerinde Diş anlamı ve tabirini huzursayfasi.com sitemizden takip edebilirsiniz.

Tiflisi Tabirleri : » İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada diş görmenin altı tabirivardır:

1-Evhalkı

2-Mal

3-Menfaat

4-Üzüntü/sıkıntı

5-Masraf

6-Akrabalardanayrılmak.

» Hz.Danyal (a.s): Diş; ev halkına…

Üst dişler;erkekliğe…

Alt dişler;dişiliğe…

Ön dişler;erkek evlatlara, kızlara, kardeşlere veya anne-babaya…

Ön dişlerinyanındaki dişler; üzüntüye, evlatlara ve amcalara…

Azı dişler;sülalenin önde gelenlerine…

Geri kalandiğer dişler; dayı ve dayı çocuklarına…

Arkadişler; akrabalarından uzakta olan kişiye…

Ön dişlerinsağ tarafında yer alan dişler; baba ve baba tarafından olan akrabalara…

Ön dişlerinsol tarafında yer alan dişler; hem anne, hem baba tarafından akrabalara…

Öndişilerinizin yerinden oynadıklarını görmek; yukarıda belirtilen kişilerdenbirinin hastalanacağına işarettir.

» AllameMeclisî: Üst dişinizin düştüğünü görmek; babanızın veya baba tarafından birakrabanızın vefat edeceğine…

Alt dişinizin düştüğünügörmek; annenizin veya anne tarafından bir akrabanızın vefat edeceğine…

Dişlerinizyere düşmek üzereyken elinizle yakaladığınızı görmek; akrabalarınızdanbirinin hastalanacağına, sonra tekrar iyileşeceğine, ama bunun için sadakavermeniz gerektiğine…

Dişlerinizinağrıdığını görmek; kendinizden veya çocuklarınızdan yana üzüntüyaşayacağınıza işarettir.

» İbn-i Sîrîn: Ön dişlerinizin avucunuza,yere ya da yanı başınıza düştüklerini ve toprağa bulaşmadıklarını görmek; birçocuğunuzun veya erkek kardeşinizin veyahut da kız kardeşinizin olacağına…

Öndişlerinizin yere döküldüklerini ve kaybolduklarını görmek; yukarıda adıgeçen üç gruptan birinin helak olacağına veya akrabalarınızdan ayrı düşeceğinizeve kimsenin sizin izinizi bulamayacağına…

Öndişlerinizin ezildiğini görmek; aynı akraba grubundan herhangi biriyle sorunyaşayacağınıza…

Öndişlerinizden birinin yerinden çıktığını görmek; yukarıda belirtilenyakınlarınızdan birine çirkin bir söz söyleyeceğinize ve ondan ayrılacağınıza…

Öndişlerinizin çoğaldığını veya temiz ve bakımlı olduklarını görmek; mezkûrkişilerden birinin makamının yüceleceğine ve iyilik göreceğine…

Öndişlerinizin yanında yeni bir dişin daha çıktığını görmek; çıkan diş üsttaraftaysa bir oğlunuz olacağına, alt taraftaysa bir kızınızın olacağına…

Bütündişlerinizin avucunuza veya yere döküldüğünü görmek; ev halkının sayısınınartacağına…

Bütündişlerinizin yere döküldüğünü veya toprağa karışıp kaybolduğunu görmek; tümev halkının öleceğine işarettir. Diğer dişlerin tabiri de ön dişlerin tabirigibidir.

Dişlerinizincam, gümüş, porselen vb. şeylerden olduğunu görmek; ecelinizin yaklaştığına…

Karnınızdandiş çıktığını görmek; ecelinizin çok yaklaştığına…

Dişlerinizinarasını kürdanla kurcaladığınızı görmek; kötüye işarettir. Çünkü rüyadadişler aile fertlerine, karıştırmak ise aile bireylerini silen ve süpürensüpürgeye benzetilir. Buna göre dişlerinizi kurcaladığınızı görmek;dişlerinizin arasından çıkan artıklar kadar ailenizden birilerinin eksileceğineişarettir.

» Kirmanî: Gözlerin hizasında yer alan öndişler erkekliğe, alnın hizasında olan alt dişler ise dişiliğe işaret eder.

Dişlerinizintamamının yanınıza döküldüğünü ve onları avucunuza aldığınızı görmek;akrabalarınızı bir araya toplayacağınıza ve ayrılmalarına müsaade etmeyeceğinize…

Dişlerinizinkendinize güzel göründüğünü görmek; akrabalarınızın övgüsünü elde edeceğinize…

Dişlerinizinkendinize hoş görünmediğini görmek; akrabalarınızın sizin hakkınızda dedikoduedeceklerine…

Dişlerinizinağrıdığını ve bu yüzden çektirdiğinizi görmek; mal elde edeceğinize…

Dişlerinizin karardığını görmek; üzüntü ve sıkıntı göreceğinize…

Dişlerinizindöküldüğünü ve dökülen dişlerinizi bir bez parçasına sardığınızı görmek;akrabalarınızın tamamının ölümünü görecek kadar uzun yaşayacağınıza işarettir.

» Cabir Mağribî: Dişinizin ağrıdığını veağrıyan dişinizi bir elinizle tuttuğunuzu görmek; menfaat elde edeceğinize, ikielinizle tuttuğunuzu görmek; daha fazla mal elde edeceğinize…

Bazıdişlerinizin kaybolduklarını görmek; kaybolan dişlerinizin sayısı kadarakrabalarınızdan bazılarının gurbete gideceklerine ve selametle döneceklerine…

Dişlerinizintamamının dilinizin üzerinde toplandığını ve tekrar yerlerine dizildiklerinigörmek; akrabalarınızın sizden şikâyetçi olacaklarına işarettir.

» ÇağdaşUlema: Başkalarının ağzında güzel dişler görmek; bazı dostlarınızın veyatanıdıklarınızın varlıklı olacağına…

Güzel dişleriniz olduğunugörmek; büyük kazançlar elde edeceğinize...

Başkalarının ağzında çürük yada oynar dişler görmek; faydasız bir diyalogla karşılaşacağınıza…

Dişlerinizin çürüdüğünü veyasallandığını görmek; maddî zararla karşılaşacağınıza…

Dişlerinizin düştüğünügörmek; şiddetli bir hastalığa yakalanacağınıza…

Birinin dişlerini çektiğinizigörmek; başkasının karşılaştığı zor bir durumdan yararlanmak isteyeceğinize…

Dişlere dolgu yaptırmak;maddî zorluklarla karşılaşacağınıza…

Başkalarının ağzında sunî/ tak-madişler görmek; sahtekâr biriyle karşılaşacağınıza ve bu konuda dikkatliolmanız gerektiğine…

Sunî/ takma dişlerinizolduğunu görmek; bir başarı elde edeceğinize...

Bir diş doktorunu işiniyaparken görmek; zor bir durumla karşılaşacağınıza, bir arkadaşınızdanyardım alacağınıza ve bu kötü durumdan kurtulacağınıza…

Dişinizin ağrıdığını görmek;beklenmedik bir harcamayla ekonomik durumunuzu zora sokacağınıza…

Bir kürdanla dişlerinizikurcaladığınızı görmek; maddî zorluklar yaşayacağınıza işarettir.


Diyanet Ruya : Rüyada diş görülmesi; ev halkı ve akrabalıkla tabir edilir. Bir kimsenin rüyasında herhangi bir dişinin yanında yeni bir diş çıktığını görmesi; o kimsenin bir yakınından hayır ve menfaat göreceğine, kişinin rüyasında dişleri arasında bir seyreklik yani açıklık olduğunu görmesi; akraba ve ev halkı arasında bir geçimsizliğin olacağına işaret şeklinde tabir olunur. Kişinin rüyasında dişlerinin büyük olduklarını görmesi; o kişinin arasında sevilip sayıldığına delalet eder. Bir kimsenin rüyasında dişlerinin bozuk ve sallanır bir şekilde görmesi; zafiyete, rüyasında dişlerini temiz ve güzel bir şekilde görmesi;o kimsenin keder ve sıkıntılarından kurtulacağına, cömert ve iyiliksever bir kimse olduğuna, rüyasında dişlerinin uzun ve beyaz olduklarını görmesi; kuvvet ve cesarete, yeni doğmuş bir çocuğun diş çıkardığını görmek;rüya sahibinin belâ ve musibete maruz kalacağına işaret eder. Bir kimsenin rüyasında dişinin düştüğünü ve düştüğü yerden de dişini aldığını görmesi; o kimsenin yeni bir çocuğunun olacağına, düşen dişi arayıp bulamadığını görmesi; o kimsenin yakınlarından bir kişinin vefat edeceğine yorumlanır. İbn-i Kesîr'in yorumuna göre: Rüyada dişlerin küçüldüğünün görülmesi; güzellikle, büyüklüğü ise müjde ile yorumlanır. Kişinin rüyasında dişlerinden birinin aniden kucağına veya eline düştüğünü görmesi; hamile kadının doğuracağına veya eline mal geçip bundan istifade edeceğine delalet eder. Kişinin rüyasında bütün dişlerinin döküldüğünü görmesi; üç şekilde yorumlanır. Rüya sahibinin veya akrabalarından birinin öleceğine veya elinden bütün mal varlığının çıkacağına veyahut da geçim sıkıntısına düşeceğine. Rüyanızda ağrıyan bir dişinize ilaç koyduğunuzu veya çektirdiğinizi görmeniz; hayır ve menfaate, keder ve sıkıntılardan kurtulmaya delalet eder. Rüyanızda dökülen dişlerin yerine yenilerinin çıktığını görmeniz; akrabalarınızın size karşı olan kin ve düşmanlıklarının geçtiğine, rüyanızda ağzınızda tek diş kaldığını görmeniz; ömrünüzden bir sene kaldığına, rüyanızda ağzınızda altın diş olduğunu görmeniz; büyük bir işten para kazanacağınıza yorumlanır


İhya Rüya Tabirleri : • Kişinin ev halkına ve akrabalarına delalet eder • Üst dişler baba tarafından, • alt dişler anne tarafından akrabalara; • Üst çenedeki iki ön diş baba ve amcaya; • alt çenedeki iki ön diş kendi çocuklarına, • Bu dişlerde görülen çürüme ve düşme yahut kırılma, dişinn temsil ettiği yakının başına gelecek sıkıntı, hastalık, uzağa gitme yahut vefatınaa; • bu dişlerde görülen güzellik, temsil ettiği akrabanın durumunun iyiliğine veya onu mutlu edecek bir duruma, • Diş oynaması hastalığa, • Diş kiri yahut kokusu kötü şöhreteve sünnete uymamaya, • Diş parlaklığı ve güzel kokması güzel övgüye, sünnete uyarak mutlu yaşamaya, • Dişlerde görülen düzensizlik, ev halkındaki uyumsuzluğa, • Fazla diş akrabadan görülecek iyiliğe, • Küçük diş güzelliğe, büyük diş müjde yahut korkutmaya, • Kadının dişinin kucağına düşmesi salimen doğum yapmasına, hamile değilse ele geçecek dünyalığa, • Diş ağrısı aile bireyleri yahut akrabadan gelecek sıkıntıya, • Gümüş diş asalet ve güzel ahlaka, altın diş kadın için kız çocuğuna yahut mutululuğa, • odun. taş vs.den yapılmış diş faydasız akraba ve boş gayretlere, • Ağrıyan dişe ilaç sürmek yahut onu çektirmek gam ve kederden kurulmaya, • Ağzında tek diş kaldığını görmek ömrünün bir yıl so a biteceğine, • Diş bazen yıllara, Efendimizin güzel söz ve davranışlarına; • Diş kamaşması aile fertlerinden kaynaklanacak geçici sıkıntıya, • Dişlerinin tamamen düştüğünü görmek bütün akrabalarından daha çok yaşamaya, • Diş düşmesi borçlunun borcunu ödemesine, • Düşen yahut çıkan dişi gömmek yahut bir şeye sararak saklamak akrabadan yahut a...........


MollaCami Tabiri : Rüyada görülen diş, ecelin sona ermesine ve ezelde takdir edilen ömre işarettir. Dişlerin hepsi, aileye, kabileye, kız ve erkek evlada işarettir.Dişler mala, binilecek hayvana. hayvanlara, icara verilen emlak ve tarlaya,hububat, ölüm ve hayata, ayrılığı ve birleşmeğe işarettir. Dişler emanet ve gizli şeylere işarettir.Dişler insanın ev halkıdır. Üst çenedeki dişler, rüya sahibinin babası tarfından olan akrabalarıdır. Alt çenedeki dişler ise, anne tarafından akrabasıdır.ikisi alt ve ikisi de üst çenede bulunan dört ön dişlerden alt çenedeki iki öndiş, rüya sahibinin neslinden meydana gelmiş olan en yakın kimselerdir. Üst çenedeki olan iki ön dişler de baba ile amcadır. Bunların sağ taraftaki baba,sol taraftaki amcadır. Rüya sahibinin babası ve amcası yoksa,o iki ön diş,iki erkek kardeşidir veya iki çocuktur ya da şefkatli iki dostudur.Köpek dişleri, rüyayı görenin amca oğullarıdır veya amca oğulları gibi iki dostudur. Köpek dişlerinin yanındaki diş rüya sahibinin ailesi arasında her yönüyle kendisine itimad edilen ve onun üstünde başka bir kimse bulunmayan başkanıdır veya onun yerine geçen başkanın dostudur.Ön azı dişler dayı ve dayı oğullan veya öğüt vermede onlann yerine geçenlerdir. Arka azı dişler rüya sahibinin dedeleri ve kendileriyle iftihar edilen küçük erkek çocuklarıdır.Alt çenede bulunan iki ön dişler, anne ve haladır. Bunların sağ tarafta olanı anne, sol taraftaki haladır. Eğer rüyayı görenin anne ve halası yoksa, o dişler onun kız kardeşi veya kız kardeşlerinin iki kızıdır. Ön iki dişlerin yanla-rındaki sivri dişler, rüya sahibinin amcası veya hala kızıdır.Bunlan takip eden diğer sivri dişler, rüya sahibinin ailesinin büyüğü ve her yönüyle kendisine itimad edilen başkanı veya onun yerine geçecek bir kimsedir.Alt çenede bulunan ön azı dişler, rüya sahibinin teyzesi veya dayı kızıdır.Arka azı dişler, rüya sahibinin aile halkından uzak akrabaları ve büyükannelerdir.Dişlerden birisinin rüyada oynaması hastalıktır. Dişin düşmesi veya kaybolması yukarda da izah edildiği gibi, dişin temsil ettiği şahıslardan birisinin ölmesi veya rüya sahibinin bir daha göremiyeceği bir şekilde ortadan kaybolmasıdır.Eğer rüyada dişini çıkarsa ve onu bir yere gömmesi, dişin tabirde temsil ettiği akrabasında eline mal geçer. Eğer dişi gömerse, dişin tabirde temsil ettiğiakrabası ölür. Diğer dişlerin tabiri de böyledir.

Benzer Konular

canlı kuran oku kuran dinle kuran izle
mekke kabe canlı yayın izle
büyük islam ilmihali
hadisi şerif
yemek tarifleri
en güzel oyunlar, oyun oyna