Rüyada Ay Görmek Ne Anlama Gelir ve Tabiri
Ana Sayfa »Rüya Tabirleri » Rüyada Ay Görmek Ne Anlama Gelir ve Tabiri

Rüyada Ay Görmek Ne Anlama Gelir ve Tabiri

   

Rüyada Ay görmek ile alakali tabirler, Rüyada Ay görmek ne anlama gelir? Rüyada Ay nasil tabir edilir? Diyanet rüya tabirlerine göre ve Ay dini rüya tabirlerinde Ay anlamı ve tabirini huzursayfasi.com sitemizden takip edebilirsiniz.

Tiflisi Tabirleri : » İmam Cafer Sadık (a.s): Ay görmenin on yedi tabiri vardır:

1-Başkan

2-Başkan vekili

3-Yardımcı

4-Söz sahibi

5-Makam

6-Cariye

7-Gulam, uşak

8-Boş iş

9-Vali

10-Fesat ehli âlim

11-Büyüklük

12-Anne

13-Baba

14-Kadın

15-Evlat

16-Erkek çocuk

17-Saygınlık.

» AllameMeclisî: Ay görmek, şunlara işarettir: Hükümet görevlisi, şerif kimse,hizmetkâr, kadın, boş iş, günahkâr âlim, zalim kimse, anne, baba, eş, kızevlat, erkek evlat, baht ve bekârlık.

Ay'ın size secde ettiğiniveya evinizin yanına düştüğünü görmek; liyakat sahibi olduğunuz takdirdehükümet işinde yönetici olacağınıza, gurbetteyseniz vatanınıza döneceğinize,bekârsanız evleneceğinize, çocuk bekliyorsanız erkek çocuğunuzun olacağına...

Ay'ın ışıdığını görmek; bölgehalkının asayiş içinde olacaklarına…

Ay ile güneşin savaştıklarınıgörmek; iki büyük şahsiyetin birbiriyle husumet edeceğine…

Ay ve güneş tutulması görmek;bir musibete uğrayacağınıza…

Sadece ayın tutulduğunugörmek; sıkıntı yaşayacağınıza, eşinizi boşayacağınıza ve işinizdenazledileceğinize işarettir.

» CabirMağribî: Ay'ı yakaladığınızı görmek; güzel bir kadınla evleneceğinize…

Ay'ı hilal şeklinde görmek;evleneceğiniz kadının tamamen asil olmayacağına veya aynı rüyayı dul bir kadıngörürse, evleneceğine işarettir.

» Kirmanî:Ayın dolunay konumunda olduğunu ve evinizi aydınlattığını görmek; ev halkınınmenfaat göreceğine…

Hilalindoğudan yükseldiğini görmek; çocuğunuzun yönetici olacağına…

Ay'ıyakaladığınızı veya ayın yanınıza geldiğini görmek; âlim ve bilge birçocuğunuz olacağına işarettir.

» ÇağdaşUlema: Ay görmek; bir değişiklik yaşayacağınıza…

Ay'ı oldukça parlak görmek;bahtınızın açık olacağına…

Evinizin bahçesinden Ay'ıseyretmek; hakkınızda kötü düşünen biriyle tanışacağınıza…

Ay'ı bulutların arkasınagirerken görmek; bir tedirginlik yaşayacağınıza…

Ay'ın süratlehareket ettiğini veya düştüğünü görmek; büyük bir tehlikeyle karşılaşacağınıza…

Ay'ı oldukçaaçık ve net görmek; makam elde edeceğinize ve saygınlık kazanacağınıza…

Evinizinbahçesinden Ay'a bak-mak ve onu net görmek; itibarınızın sarsılacağına veyaumutlarınızın suya düşeceğine…

Ayı dolunaykonumuna yaklaşırken açık ve net görmek; başarıyla sonuçlanacak bir girişimdebulunacağınıza…

Ay'ı hilal konumunayaklaşırken açık ve net görmek; yapacağınız bir işte başarısız olacağınıza,ancak zarar etmeyeceğinize…

Ay'ın sudaki yansımasınıgörmek; su duru ve durgunsa iyi ve kazançlı bir yolculuğa, dalgalı ise,kötü sonuçlar doğuran yolculuğa işarettir.


Nablusi Rüya Tabirleri : Rüyada ay görmek, adaletli bir melike veya büyük bir alim yahut güzel bir oğlana ya da yalancı bir adama delalet eder. Eğer ayı gökte normal şekilde görse, melikin vezirine delalet eder. Gerek erkek ve gerek kadın rüyada ayı kucağında veya yanında görse, o kimse ayın parlaklığı nisbetinde, birisiyle evlenir. Ayın nur ve ışığını bulanık bir halde gören kimse, akranı olmayan bir kimseyle evlenir.
Bir kadın rüyada ayın kendi evinde olduğunu ve bazısını alıp bir bez parçasına koyduğunu görse, erkek bir çocuk doğurur ve o çocuğun ölümü ile mahzun olur. Ayın tersine döndüğünü görse, melikin veziri vazifesinden alınır. Ayın, güneşin önünde ve güneşten daha iyi olarak gittiğini görse, vezir melike isyan ederek melikin fevkine çıkar.
Rüyada ayın kaybolduğunu görse, rüya sahibinin hayır ve serden istediği şeyin zamanının geçtiğine ve neticeye vardığına delalet eder.
Ayın doğurduğunu görse, o kimsenin istediği ve arzu ettiği şeyin ona kolay olacağına delalet eder.
Bir kimse rüyada gökten ayın evini ışıklandırdığını görse, vezirin hane halkına faydası dokunur. Rüyada ayı ne yere düşmüş ve ne de yerden kesilmiş bir vaziyette kucağında veya elinde olduğunu gören kimse, evlenir. Eğer rüyayı kafir bir kadın görse, o kadın Müslüman olur.
Rüyada ayı kendi evinde gören kimsenin, kaybının gelmesine delalet eder. Eğer ayın yer üzerinde olduğunu görse, o kimsenin annesinin ölümüne delalet eder.


Diyanet Ruya : Rüyada ay görülmesi; âdil bir devlet başkanına veya büyük âlime yahut güzel bir erkek çocuğuna ya da yalancı bir kimseye yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında ayı gökte normal bir şekilde görmesi; o kimsenin devlet başkanına yardımcı olacağına, erkek veya kadın her ikiside rüyalarında ayı kucaklarında veya yanlarında görmeleri onların her birisinin ayın parlaklığı nispetinde birileri ile evleneceklerine işaret eder. Bir kimsenin rüyasında ayın ışığını bulanık yani sisli görmesi; o kimsenin dengi olmayan birisi ile evleneceğine delalet eder. Bir kadının rüyasında ayın kendi evinin içinde olduğunu görmesi; sanki ay parçalanmış gibi bir kısmını da alıp bir beze sardığını görse; o kadının bir erkek çocuğu olacağına ve onun da ölümü ile üzüleceğine işaret eder. Bir kadının rüyasında ayın tersine döndüğünü görmesi; devlet başkanının yardımcısını azledeceğine, yani görevine son vereceğine, ayın güneşin önünde ve ondan daha iyi yörüngesinde yürüdüğünü görmesi; vezirin, sultana isyan ederek onun fevkinde bir kişi durumuna geleceğine delalet eder. Bir kimsenin rüyasında ayı kendi malı gibi elinde tuttuğunu görmesi; büyük bir devlet memuru olacağına kendisinin ay olduğunu veya ayın yerinde oturduğunu görmesi; yüksek bir mevkiye geleceğine, ayı karanlık veya gökyüzünden başka bir yerde görmesi; devlet ricalinin bazı konularda birtakım zorluklarla karşılaşacaklarına işaret eder. İbn-î Sîrîn'in yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında ayı tam yuvarlak halinde görmesi; büyük bir kimsenin vefat edeceğine, ayın iki parçaya ayrıldıktan sonra tekrar birleştiğini görmesi; ünlü bir kişinin hasta olup tekrar şifa bulacağına, ayın bedir halinde iken başka bir yıldızla çarpıştığını görmesi; iki ülke halkının birbirleriyle savaşacaklarına, bazen de iki devlet başkanının birbirleriyle rekabete gireceklerine yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında ayın yanında veya elinde olduğunu görmesi; o kimsenin evleneceğine yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında ayı parlak bir şekilde evinin içinde görmesi; büyük bir devlet adamı tarafından sevindireceğine, ayın başka bir evden doğduğunu veya çıktığını görmesi; başka birisinden hayır ve menfaat göreceğine yorumlanır. Rüyanızda ayı tutulmuş görmeniz; ülkenin veya ülke büyüklerinin bazı zorluklarla karşı karşıya kalacaklarına, ayın hilâl şeklinde doğduğunu ya da yavaş yavaş büyüdüğünü görmeniz; o ülkede daha sonra devlet başkanı olacak bir çocuğun dünyaya geldiğine, gökyüzünde bir ayın doğduğunu ve onu da başkalarına gösterdiğinizi görmeniz; sizin ölümünüzün yaklaştığına işaret eder. Câfer-i Sâdık'ın yorumuna göre: Rüyada ayın görülmesi oniki şekilde yorumlanır. Bunlar da: Başkan, devlet adamı, arkadaş, şef, erkek, babaanne, koca, eş, sahip, hayır ve menfaat, hizmetçi. Rüyanın görülüş şekline göre yani görülen rüya bu sayılan oniki şekilden hangisine uyarsa ona göre rüyaya yorum getirilir. İbn-i Fudâle'nin yorumuna göre: Rüyada ay görülmesi bazen erkek çocuk ile tabir edilir. Bir kimsenin rüyasında kendi koynundan bir ay çıktığını görmesi, o kimsenin bir erkek çocuğunun olacağına, rüyada görülen bu ayın yavaş yavaş büyüyerek gökyüzüne çıktığını görmesi; doğan çocuğun büyüyünce başarılı iyi bir devlet adamı olacağına yorumlanır. Rüyanızda ayı güneşle birlikte görmeniz; iki büyük şahsiyetten hayır ve menfaat göreceğinize, rüyanızda ayı güneşle tartışır bir vaziyette görmeniz; iki büyük insanın birbirlerini çekemediklerine ve aralarının açılacağına delalet eder.


İhya Rüya Tabirleri : Gökteki ay adaletli yöneticiye, büyük alime, hayırlı oğlan çocuğuna, Ayı kucaklamak kadın ve erkek için güzel simalı biriyle evlenmeye, Ayı puslu görmek yaşıtı olmayan biriyle evlenmeye, Ayın kendi evinde doğması kadın için erkek çocuğa, Ayın güneşten büüyük görünmesi başbakanın (vezirin) devlet başkanına (sultana) üstün gelmesine, Ayın bulutlar içinde kaybolması arzu edilen şeyin zamanının geçmesine, Ayın doğurması, arzu edilen şeyin kolay elde edilmesine, Alı eline almak veya böyle görmek evlenmeye, Ayın bir yeri veya evi aydınlatması devletten gelecek iyiliğe, Ayışığında yürümek anne şefkatine, Aya bakıp onun üzerinde kendi yüzünü görmek hasta için vefata, değilse erkek çocuğa, Ayın güneşe dönüşmesi baba tarafından mirasa ya da yardıma, Dolunay vezirin azledilmesine, yönetimde bulunan kişinin sonunu geldiğine, Ay ve güneşe secde etmek şerli bir işte yöneticinin yardımında olmaya, Ay ve güneşin kişinin kendisine secde etmesi ana-babanın ondan hoşnutluğuna, Ayın karanlık görünmesi ve koyu bir bulutiçine girmesi yönetimden gelecek kötülüğe, Ayın parçalanması ya da ikiye bölünmesi hükümetin dağılmasına ya da üst düzey bir yöneticinin vefatına, Ayışığı gizlenen şeylerin duyulmasına; Hilal eşin hamile kalmasına, yöneticiye, kumandana, ansızın meydanagelecek hayra, asi kimse için tövbe etmeye, Ayın hilal biçiminde görünmesi hacca, Hilalin doğup, ardından hemen batması arzu ve isteklerin sonuçlanmamasına, Hilal bazen savaş ve şiddete, Dolunay güzel ahlaklı insana, Ayı yükselirken görmek makam ve merte


MollaCami Tabiri : Rüyada ay görmek, adaletli bir devlet başkarına veya büyük bir alim yahut güzel bir oğlan çocuğuna ya da, yalancı bir adama işaret eder. Ayın ışığını bulanık bir halde gören kimse, akranı olmayan bir kimseyle evlenir. Rüyada ayın kaybolduğunu görmek; rüya sahibinin hayır ve serden istediğişeyin neticeye varmasına işaret eder. Rüyada aya baktığını ve yüzünün şeklini ayda gördüğünü gören kimse, ölür.Ayın karardığını gören kimse, eğer devlet başkanı ise onun idaresinde bulunan kimselerin, onun emir ve fermamna itaat etmelerine işaret eder.Rüyada ayın güneş olduğunu görmek, rüya sahibinin babası veya eşi tarafından izzet, şeref, hayır ve mala nail olmasına işaret eder. Hasta olan veya deniz yolculuğunda bulunan kimse için ay görmek, helak olmaya işaret eder. Zengin bir kimse, ayın bulutla örtüldüğünü görse, servetini kaybeder. Bir kadın rüyada, bir yerde ayın olduğunu ve elini aya uzattığı halde yetişemediğini görse, o kadının erkek bir çocuk arzu ettiğine, fakat bu arzusunakavuşamayacağına. ancak eğer kadın hamile ise, kız çocuk doğuracağına işaret eder. Güneş ve aya secde ettiğini görmek, rüya sahibinin büyük bir günah işlemesine işaret eder.Bir işinin gizli tutulmasını arzu eden bir kimse, rüyada ayı görse, o işi meydana çıkar. Bir kimse ayın tutulduğunu veya siyah yahut kırmızı olduğunu görse, ayın nisbet edildiği kimsede değişiklik ve eksiklik meydana gelir. Bazen ay görmek, bir kişi ile dost ve arkadaş olmaya işaret eder. Bazen de ay görmek, kumara ve bahse girerek oynanan oyuna işaret eder. Ayın yarıldığını ve iki parça olduğunu görmek, bir alametin çıkmasına işaret eder.Ayın ilk gecelerinde ayı onbeş günlük görmek, rüya sahibinin halinin güzelleşmesine işaret eder. Ayı hilal şeklinde görmek, iyi değildir.

Benzer Konular

canlı kuran oku kuran dinle kuran izle
mekke kabe canlı yayın izle
büyük islam ilmihali
hadisi şerif
yemek tarifleri
en güzel oyunlar, oyun oyna