Maun suresi arapça yazılışı, okunuşu ve meali
Ana Sayfa »Kur'an-ı Kerim Portalı » Kur'an-ı Kerim Arapça » Maun suresi arapça yazılışı, okunuşu ve meali

Maun suresi arapça yazılışı, okunuşu ve meali

   

Maun suresi arapça yazılışı, okunuşu ve meali

Yüce kitabımız Kuranı Kerim surelerinden Maun suresi nerede inmiştir ve Maun suresi kaç ayettir. Maun suresi arapça yazılışı (Maun Suresi arapça okunuşu) ve Maun suresi meali bu sayfada derledik. İşte Kur'an ve Maun Suresi hakkında tüm detaylar.

Kur'ân-ı Kerim, Allah tarafından Cebrâil (a.s) vasıtasıyla 23 senelik zaman dilimi içerisinde indirilmiş olan ve okunmasıyla tilavet olunan son mûciz kelâm'dır. Kur'an, Allah tarafından bize gönderilen son kitabın adıdır. Kur'ân, Allah tarafından, Cebrâil aracılığıyla kendisine dışarıdan bir müdahale olmadan indirilmiş, üzerinde herhangi bir kuşkuya yer bulunmayan son kutsal metindir. Gönderildiği toplumun dili dikkate alınarak Arapça olarak yirmi üç senelik bir zaman dilimi içerisinde peyderpey indirilmiş bir hikmet kaynağıdır. Onun bir benzeri bu güne kadar getirilememiştir ve bundan sonra da asla getirilemeyecektir.

Kur'an'ı okuduğumuzda ona karşı birçok görevimizin olduğunu görürüz. Şunu belirtmek gerekir ki, dindarlığımızın ve Müslümanlığımızın kalitesi Kur'ân'la kurduğumuz bağla doğru orantılıdır. Kur'ân bir şaka ve oyun aracı olmayıp Allah'ın hakk ile batılın arasını ayıran kesin sözüdür. Onunla buluşurken bizden istediği birtakım öncüller vardır. Onunla buluşurken, bizde o vahye karşı kesin bir imanın olması, şeytandan ve şeytanî birtakım duygu ve düşünlerden Allah'a sığınarak başlanması, vahye zihnimizde daha önceden var olan birtakım önyargılardan sıyrılarak kendi bütünlüğü içerisinde yaklaşılması, acele acele okunmaması, uygun yer ve zamanların kollanması, düşüne düşüne ve tane tane tilâvet edilmesi ve elde edilen birikimin hayata tatbik edilmesi hedeflenmelidir.

Mâûn, zekât vermek yahut bir şeyi geçici olarak kullanması için birine vermek şeklinde yardım demektir. Maun Suresi, Mekkede nazil olmuş olup 7 ayettir. Adını "yardımlaşma" manasına gelen son ayetinden ve sûreye genel olarak hâkim olan konudan almıştır.

Dine ve yapılan işlerin ahirette karşılığının alınacağına iman etmenin esas olduğunu ve toplumda dayanışma ve yardımlaş-manın şart olduğunu vurgular. Dini yalanlayan, iyilikten uzak duran kimseler hakkında inmiştir.

Maun suresi; yetimlerin kendi mallarında olan haklarını bile vermeyen kafirlerin Ebû Cehillerin hakkında nazil olmuştur.

Âhirete inancı olmayan bir dinsiz niçin bir yoksula (fakire) yardım etsin?

İşte bu sûre kafirin, münâfıkm ve riyâkarlık eden zayıf imanlı gafillerin kötü vasıflarını dile getirmektedir.

Maun suresi dinleMAUN SURESİ

Maun suresi arapça yazılışı

Bismillâhirrahmânirrahîm

1. Gördün mü, o hesap ve ceza gününü yalanlayanı!

2,3.İşte o, yetimi itip kakan, yoksula yedirmeyi özendirmeyen kimsedir.

4.Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki,

5.Onlar namazlarını ciddiye almazlar.

6.Onlar (namazlarıyla) gösteriş yaparlar.

7.Ufacık bir yardıma bile engel olurlar.

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Era'eytellezî yükezzibü biddîn
2- Fezâlikellezî, yedu'ulyetîm
3- Velâ yehüddü alâ ta'âmilmiskîn
4- Feveylün lilmüsallîn
5- Ellezîne hüman salâtihim sâhûn
6- Ellezîne hüm yürâûne
7- Ve yemne'ûnelmâ'ûn

Benzer Konular

canlı kuran oku kuran dinle kuran izle
mekke kabe canlı yayın izle
büyük islam ilmihali
hadisi şerif
yemek tarifleri
en güzel oyunlar, oyun oyna