Kureyş suresi arapça yazılışı, okunuşu ve meali
Ana Sayfa »Kur'an-ı Kerim Portalı » Kur'an-ı Kerim Arapça » Kureyş suresi arapça yazılışı, okunuşu ve meali

Kureyş suresi arapça yazılışı, okunuşu ve meali

   

Kureyş suresi arapça yazılışı, okunuşu ve meali

Yüce kitabımız Kuranı Kerim surelerinden Kureyş suresi nerede inmiştir ve Kureyş suresi kaç ayettir. Kureyş suresi arapça yazılışı (Kureyş Suresi arapça okunuşu) ve Kureyş suresi meali bu sayfada derledik. İşte Kur'an ve Kureyş Suresi hakkında tüm detaylar.

Kur'ân-ı Kerim, Allah tarafından Cebrâil (a.s) vasıtasıyla 23 senelik zaman dilimi içerisinde indirilmiş olan ve okunmasıyla tilavet olunan son mûciz kelâm'dır. Kur'an, Allah tarafından bize gönderilen son kitabın adıdır. Kur'ân, Allah tarafından, Cebrâil aracılığıyla kendisine dışarıdan bir müdahale olmadan indirilmiş, üzerinde herhangi bir kuşkuya yer bulunmayan son kutsal metindir. Gönderildiği toplumun dili dikkate alınarak Arapça olarak yirmi üç senelik bir zaman dilimi içerisinde peyderpey indirilmiş bir hikmet kaynağıdır. Onun bir benzeri bu güne kadar getirilememiştir ve bundan sonra da asla getirilemeyecektir.

Kur'an'ı okuduğumuzda ona karşı birçok görevimizin olduğunu görürüz. Şunu belirtmek gerekir ki, dindarlığımızın ve Müslümanlığımızın kalitesi Kur'ân'la kurduğumuz bağla doğru orantılıdır. Kur'ân bir şaka ve oyun aracı olmayıp Allah'ın hakk ile batılın arasını ayıran kesin sözüdür. Onunla buluşurken bizden istediği birtakım öncüller vardır. Onunla buluşurken, bizde o vahye karşı kesin bir imanın olması, şeytandan ve şeytanî birtakım duygu ve düşünlerden Allah'a sığınarak başlanması, vahye zihnimizde daha önceden var olan birtakım önyargılardan sıyrılarak kendi bütünlüğü içerisinde yaklaşılması, acele acele okunmaması, uygun yer ve zamanların kollanması, düşüne düşüne ve tane tane tilâvet edilmesi ve elde edilen birikimin hayata tatbik edilmesi hedeflenmelidir.

Kureyş Suresi, Tîn sûresinden sonra Mekkede indirilmiş olup 4 ayettir. İlk ayetinde Kureyşten bahsettiği için (Kureyş'e cahiliye devrinde verilen bazı imtiyazlardan bahsettiği için) bu adı almıştır. Bir önceki Fil sûresindeki konu ile sıkı irtibatı olup onun devamı gibidir. Kâbe'ye sahip çıkıp onu korumaları sebebiyle Kureyşin nail oldukları nimetleri bildirmektedir.

Kureyş, Mekke'de yaşayan en asil kabile olup Peygamberimiz Hz. Muhammed (A.S.) bu kabiledendir. Kureyş, Kâbe'nin muhafızlığını yaptığı için bütün kabileler kendisine saygı gösterirlerdi. Bundan dolayı Kureyş'e hiçbir kimse dokunamıyordu. Kureyş, Yemen'e ve Şam'a ticaret kervanları gönderiyordu. Bu ticaretten dolayı diğer kabilelerden daha çok dünya nimetlerine sahipti. İşte sûrede Kureyş'e verilen bu nimetler sayılıyor. Bu nimetlerin hatın için bari Kâbe'nin sahibi olan Allâh'a ibadet etmeleri hatırlatılıyor. Çünkü Kureyş'e bu saygınlığı kazandıran özellik Kabe'ye hizmet etmeleriydi. Şimdi ise, Kâbe'nin sahibi olan Allâh Teâlânın emirlerine karşı çıkıyorlardı. Bu ise, vicdanlı bir kimseye yakışacak bir hal değildi.

Kureyş suresi dinleKUREYŞ SURESİ

Kureyş suresi arapça yazılışı

Bismillâhirrahmânirrahîm
1,2,3,4. Kureyş'i ısındırıp alıştırdığı; onları kışın (Yemen'e) ve yazın (Şam'a) yaptıkları yolculuğa ısındırıp alıştırdığı için, Kureyş de, kendilerini besleyip açlıklarını gideren ve onları korkudan emin kılan bu evin (Kâbe'nin) Rabbine kulluk etsin.

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Li'î lâfi Kurayş'in
2- Îlâfihim rihleteşşitâi vessayf
3- Felya'büdû rabbe hâzelbeyt
4- Ellezî et'amehüm min cû'in ve âmenehüm min havf

Benzer Konular

canlı kuran oku kuran dinle kuran izle
mekke kabe canlı yayın izle
büyük islam ilmihali
hadisi şerif
yemek tarifleri
en güzel oyunlar, oyun oyna