Hümeze suresi arapça okunuşu, yazılışı ve meali
Ana Sayfa »Kur'an-ı Kerim Portalı » Kur'an-ı Kerim Arapça » Hümeze suresi arapça okunuşu, yazılışı ve meali

Hümeze suresi arapça okunuşu, yazılışı ve meali

   

Hümeze suresi arapça okunuşu, yazılışı ve meali

Yüce kitabımız Kuranı Kerim surelerinden Hümeze suresi nerede inmiştir ve Hümeze suresi kaç ayettir. Hümeze suresi arapça yazılışı (Hümeze Suresi arapça okunuşu) ve Hümeze suresi meali bu sayfada derledik. İşte Kur'an ve Hümeze Suresi hakkında tüm detaylar.

Kur'ân-ı Kerim, Allah tarafından Cebrâil (a.s) vasıtasıyla 23 senelik zaman dilimi içerisinde indirilmiş olan ve okunmasıyla tilavet olunan son mûciz kelâm'dır. Kur'an, Allah tarafından bize gönderilen son kitabın adıdır. Kur'ân, Allah tarafından, Cebrâil aracılığıyla kendisine dışarıdan bir müdahale olmadan indirilmiş, üzerinde herhangi bir kuşkuya yer bulunmayan son kutsal metindir. Gönderildiği toplumun dili dikkate alınarak Arapça olarak yirmi üç senelik bir zaman dilimi içerisinde peyderpey indirilmiş bir hikmet kaynağıdır. Onun bir benzeri bu güne kadar getirilememiştir ve bundan sonra da asla getirilemeyecektir.

Kur'an'ı okuduğumuzda ona karşı birçok görevimizin olduğunu görürüz. Şunu belirtmek gerekir ki, dindarlığımızın ve Müslümanlığımızın kalitesi Kur'ân'la kurduğumuz bağla doğru orantılıdır. Kur'ân bir şaka ve oyun aracı olmayıp Allah'ın hakk ile batılın arasını ayıran kesin sözüdür. Onunla buluşurken bizden istediği birtakım öncüller vardır. Onunla buluşurken, bizde o vahye karşı kesin bir imanın olması, şeytandan ve şeytanî birtakım duygu ve düşünlerden Allah'a sığınarak başlanması, vahye zihnimizde daha önceden var olan birtakım önyargılardan sıyrılarak kendi bütünlüğü içerisinde yaklaşılması, acele acele okunmaması, uygun yer ve zamanların kollanması, düşüne düşüne ve tane tane tilâvet edilmesi ve elde edilen birikimin hayata tatbik edilmesi hedeflenmelidir.

Hümeze Suresi; Kıyamet sûresinden sonra Mekkede indirilmiş olup 9 ayettir. Adını ilk ayetinden almıştır.

Bu sûre, dedikoduyla insanların aleyhinde konuşan kötü ahlâklı kimselerin durumlarını bildirerek kötü bir âkîbete düşeceklerini haber veriyor.

Dünya malını toplayıp toplayıp da âhiret hayatını unutanların âkîbetleri (gelecekleri)nin cehennem ateşi olacağı bildirilmektedir.

Bu kötü huylu kimselerin gireceği cehennemin çok şiddetli, yürekleri parçalayıp insanları kavuracağını haber vererek, cehennemin çok acı bir azâb vereceği bildiriliyor. Böylece cehennemin şiddeti, zorluk ve ızdırablan dile getirilerek bu dünyada dikkatli hareket edilerek kötü huylardan sakınılması duyruluyor.

Bu geçici dünyada herşeyin para ile çözülemediğini her aklı başındakilerin bildiği bir gerçektir. Sûrede sayılan kötü huylar sahihlerine hiç bir yarar getirmemektedir. Üstelik bu kötü huylulann Cehennem ateşinde çok şiddetli ceza görecekleri de dile getirilmektedir.

İyi ahlâk sahibi bir müslümanm bu dünyada herkesin hak ve hukukunu koruması, herkese saygılı ve hürmetli olması en güzel İslâm yoludur.

Hümeze suresi dinleHÜMEZE SURESİ

Hümeze suresi arapça yazılışı

Bismillâhirrahmânirrahîm.
1,2.Mal toplayan ve onu durmadan sayan, insanları arkadan çekiştiren, kaş göz işaretiyle alay eden her kişinin vay hâline!

3.O, malının, kendisini ebedîleştirdiğini sanır.

4.Hayır! Andolsun ki o, Hutâme'ye atılacaktır.

5.Hutame'nin ne olduğunu sen ne bileceksin?

6,7.O, Allah'ın, yüreklere işleyen tutuşturulmuş ateşidir.

8,9 .Şüphesiz uzatılmış direkler arasında (bağlı oldukları hâlde) ateş onların üzerine kapatılacaktır.

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Veylül li külli hümezetil lümezeh
2- Ellezıcemea malev ve addedeh
3- Yahsebü enne malehu ahledeh
4- Kella le yümbezenne fil hutameh
5- Ve ma edrake mel hutameh
6- Narullahil mukadeh
7- Elleti tettaliu alel ef'ideh
8- İnneha aleyhim mü'sadeh
9- Fi amedim mümeddedeh

Benzer Konular

canlı kuran oku kuran dinle kuran izle
mekke kabe canlı yayın izle
büyük islam ilmihali
hadisi şerif
yemek tarifleri
en güzel oyunlar, oyun oyna