Tekasür suresi arapça okunuşu, yazılışı ve meali
Ana Sayfa »Kur'an-ı Kerim Portalı » Kur'an-ı Kerim Arapça » Tekasür suresi arapça okunuşu, yazılışı ve meali

Tekasür suresi arapça okunuşu, yazılışı ve meali

   

Tekasür suresi arapça okunuşu, yazılışı ve meali

Yüce kitabımız Kuranı Kerim surelerinden Tekasür suresi nerede inmiştir ve Tekasür suresi kaç ayettir. Tekasür suresi arapça yazılışı (Tekasür Suresi arapça okunuşu) ve Tekasür suresi meali bu sayfada derledik. İşte Kur'an ve Tekasür Suresi hakkında tüm detaylar.

Kur'ân-ı Kerim, Allah tarafından Cebrâil (a.s) vasıtasıyla 23 senelik zaman dilimi içerisinde indirilmiş olan ve okunmasıyla tilavet olunan son mûciz kelâm'dır. Kur'an, Allah tarafından bize gönderilen son kitabın adıdır. Kur'ân, Allah tarafından, Cebrâil aracılığıyla kendisine dışarıdan bir müdahale olmadan indirilmiş, üzerinde herhangi bir kuşkuya yer bulunmayan son kutsal metindir. Gönderildiği toplumun dili dikkate alınarak Arapça olarak yirmi üç senelik bir zaman dilimi içerisinde peyderpey indirilmiş bir hikmet kaynağıdır. Onun bir benzeri bu güne kadar getirilememiştir ve bundan sonra da asla getirilemeyecektir.

Kur'an'ı okuduğumuzda ona karşı birçok görevimizin olduğunu görürüz. Şunu belirtmek gerekir ki, dindarlığımızın ve Müslümanlığımızın kalitesi Kur'ân'la kurduğumuz bağla doğru orantılıdır. Kur'ân bir şaka ve oyun aracı olmayıp Allah'ın hakk ile batılın arasını ayıran kesin sözüdür. Onunla buluşurken bizden istediği birtakım öncüller vardır. Onunla buluşurken, bizde o vahye karşı kesin bir imanın olması, şeytandan ve şeytanî birtakım duygu ve düşünlerden Allah'a sığınarak başlanması, vahye zihnimizde daha önceden var olan birtakım önyargılardan sıyrılarak kendi bütünlüğü içerisinde yaklaşılması, acele acele okunmaması, uygun yer ve zamanların kollanması, düşüne düşüne ve tane tane tilâvet edilmesi ve elde edilen birikimin hayata tatbik edilmesi hedeflenmelidir.

Tekasür Suresi; Mushaf'taki sıralamada yüz ikinci, iniş sırasına göre on altıncı sûredir, Kev­ser sûresinden sonra, Mâûn sûresinden önce Mekkede nazil olmuş olup 8 ayettir. Sûre adını birinci âyette geçen Tekâsür kelimesinden almıştır.

Sûrenin ismi olan Tekasür, çokluk ve çoklukla öğünmek, böbürlenmek demektir. Onun için bu adı almıştır. Eski Arablar, coğrafi şartlann gereği kabile ve aşiretlerinin çokluğuyla övünerek üstünlük taslarlardı. Hattâ bazen gidip kabirlerde ölülerini sayarlardı. İşte bu sûre yanlış davranışları dile getiriyor.

Tekasür suresi dinleTEKASÜR SURESİ

Tekasür suresi arapça

Bismillâhirrahmânirrahîm

1,2.Çoklukla övünmek sizi, kabirlere varıncaya (ölünceye) kadar oyaladı.

3.Hayır; ileride bileceksiniz!

4.Hayır, Hayır! İleride bileceksiniz!

5.Hayır, kesin olarak bir bilseniz..

6.Andolsun, o cehennemi muhakkak göreceksiniz.

7.Yine andolsun, onu gözünüzle kesin olarak göreceksiniz.

8.Sonra o gün, nimetlerden mutlaka hesaba çekileceksiniz?

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Elhakümüt tekasür
2- Hatta zürtümülmekabir
3- Kella sevfe ta'lemun
4- Sümme kella sevfe ta'lemun
5- Kella lev ta'lemune ılmel yekıyn
6- Le teravünnelcehıym
7- Sümme leteravünneha aynelyakıyn
8- Sümme le tüs'elünne yevmeizin anin neıym

Benzer Konular

canlı kuran oku kuran dinle kuran izle
mekke kabe canlı yayın izle
büyük islam ilmihali
hadisi şerif
yemek tarifleri
en güzel oyunlar, oyun oyna