İhlas suresi anlamı ve okunuşu, fazileti, arapçası
Ana Sayfa »Kur'an-ı Kerim Portalı » Kur'an-ı Kerim » İhlas suresi anlamı ve okunuşu, fazileti, arapçası

İhlas suresi anlamı ve okunuşu, fazileti, arapçası

   

İhlas suresi anlamı ve okunuşu, fazileti, arapçası

Yüce kitabımız Kuranı Kerim surelerinden İhlas Suresi anlamı, İhlas Suresi meali, İhlas Suresi fazileti  bu sayfada derledik. İşte İhlas Suresi arapça okunuşu, İhlas suresi okunuşu ve anlamı ile İhlas suresi hakkında tüm detaylar.

İhlâs, gönülden samimi olmak, dînin özüne uygun hareket etmek demektir. İhlas Suresi; Mekke"de nazil olan 4 ayetlik kısa bir sûre-i celîledir. İhlâs Sûresi, denince “Kul hüvallâhü ehad” Sûresi demek istiyoruz değil mi? Bunu aklımızda tutalım. İhlâs sûresine, Allâh"ın birliğini anlattığı için, Tevhid suresi ismi de verilmiştir. Bu sûre şirkin her çeşidini pek özlü bir şekilde reddetmektedir. Sûrede; İslâm dîninin tevhîd (Allahü teâlâyı bir bilme) inancı en özlü ve en anlamlı şekilde ifâde edilmiştir.

İhlas Suresi arapça okunuşu

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ
قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌۚ ﴿١﴾ اَللّٰهُ الصَّمَدُۚ ﴿٢﴾ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْۙ ﴿٣﴾ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً اَحَدٌ ﴿٤


İhlas Suresi Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Kul hüvellâhü ehad
2- Allâhüssamed
3- Lem yelid ve lem yûled
4- Ve lem yekün lehû küfüven ehad

İhlas Suresi anlamı

(Ey Resulüm!) De ki: O Allâh"dır. Birdir. (Eşi ortağı yoktur.) Allâh Samed'dir. (Bütün varlıkların doğrudan doğruya muhtaç olduğu ve baş vurduğu, sıkıntılı anlarında aman diye yalvarıp çağırdığı yegane varlıktır). O Allâh, doğurmamıştır, doğurulmamış-tır... O"nun hiçbir dengi, (benzeri) yoktur, (olamaz da...)”

İhlas Suresi dinleİhlas Suresi Fazileti

Allâh (C.C.) baha ile değil, bahane ile kullarını affetmek diliyor küçük bir bahane ile kulunu bağışlamak istiyor. Onun için küçük bir sevaba dağlardan bile büyük mükafat (ödüller) yağdırıyor. Şimdi gelelim Hadis-i Şeriflere:

1. “İhlâs Suresini okuyan kimse, Kur"ânın üçte birini okumuş gibidir(Üçte birini okumuş seuabı alır.)

2. “İhlas Sûresi, Kur"ânın üçte birine denk (eşit)tir.

3. "Kim ki (İhlâs Sûresini) üç kere okursa, Kur"ânın tamamım okumuş gibidir

4. "Kim ki, îhlas Sûresini bir kere okursa, O kimseye Kur"dnm üçte biri seuabı verilir. İki kere okursa, o ki m-Seye Kur"ânın üçte ikisi seuabı uerilir. Üç kere okursa, ona Kur"ânın tamamının sevabı verilir." Yani, üç ih las, Kur"ânı bir kere hatim etmiş sevabı kazandın yor. Üç ihlas, bir hatim etmek demek oluyor. Hatim, Kur"ânı baştan başlayıp sonuna kadar okumak demektir.

5. "Kim ki, (İhlas Sûresini), 10 (on) kere okursa, Yüce Allah, o kimse için cennette bir köşk yapar.”

“On bir (11) kere okuyan kimseye cennette bir saray yapar, yirmi (20) defa okuyan kimseye iki saray yapar. Otuz (30) defa okuyan kimseye üç saray yapar.”

6. “Her kim, sabah namazından sonra (İhlas Sûresini) onbir (11) defa okursa, o gün bütün günahlardan korunmuş olur. Hatta şeytan gelip her ne kadar çaba sarfetse başaramaz. Okuduğu İhlas o kimseyi korur.”

7. "İhlas Sûresini oniki (12) defa okuyan kimse, Kur"ânı dört defa hatmetmiş sevabı alır.”

8. “İhlas Sûresini hergün elli (50) kere okuyan kimse, kıyamet günü kabrinde şöyle çağrılır: “Ey Allah"ı öğen kimse kalk cennete gir!..”

9. “İhlas Sûresini, (50) kere okuyan kimsenin Ce-nâb-ı Hak, elli senelik günahını (kul hakkı dışında) affeder.” Yüz kere okuyan kimseye de aynı sevab verilir. Rivayetleri Hadis-i Şerifde bildirilmektedir. İsteyen 100 okur. Ne kadar çok okursan o kadar sevabı vardır.

10. “Kim, namazlarda veya namazlardan sonra yüz (100) defa (İhlas Sûresini) okursa, Cenâb-ı Hak, ona cehennemden kurtuluş beratı yazar.”

11. “Kim, İhlas Suresini iki yüz (200) defa okursa, Allah (C.C.) ona bin beşyüz sevab yazar. Elli yıllık günahını affeder. İki yüzyıllık günahını affeder, rivayeti vardır.

“Tabii ki bunda kul hakkı, millet hakkı olmayacak. Haklar sahihlerine verilecek, helallaşılacak o zaman onlardan kurtulmuş olur. Kulun kuldaki hakkını Allah affetmez. Ancak hak sahibi helal edecek o zaman affedilir.”

12. "Her kim, İhlas Suresini, bin (1000) defa okursa, bu kimse, kendi nefsini (canını kendisini) cehennem ateşinden satın almıştır. (Yani Cehenneme girmekten kurtulmuştur).

Yine "İhlas Suresini bin defa okuyan cennet ile müjdelenir." haberi de vardır.

Cuma Namazından Sonra

13. "Her kim, Cuma günü Cuma namazından sonra yedişer (7) defa “İhlas, Felak, Nas Surelerini" okursa, Cenâb-ı Hak, bu kimseyi gelecek Cuma"ya kadar bütün kötülüklerden koruyup kendi ilahi himayesine alır.”

14. "Kim ki, Cuma günü Cuma namazında imâm selâm verdikten sonra, henüz namazdaki durumunu bozmadan: Fatiha, İhlas, Felak ve Nas Surelerim yedişer (7) defa okursa, (kul hakkı hariç) geçmiş ve gelecek günahları bağışlanmış olur.”

Bu dört sureyi yedişer defa tehiy-yattaki yerinden kalkmadan okuyacaksın.

15. "İhlas Suresini sevmen seni cennete sokacaktır.” Bir adam gelip: “— Ya Resûlallâhf Ben, İhlas Suresini çok seviyorum” dedi. Yüce Peygamberimiz de; İhlas Suresini sevmen seni cennete sokacak buyurdu.

İhlas Suresi, Allahın varlığını, birliğini öğreten bir sûredir. Allah katında sevimli olmak istiyorsan bu sureyi kendine vird edin. Bilerek düşünerek oku. Daha İhlas Sûresin fazileti hakkında pek çok haberler mevcuttur.

16. (Kim sabah namazını kılar, henüz seccadesi üzerinde otururken yüz defa (100) İhlâs suresini okursa kendisiyle Allah indindeki günahları bağışlanır.*

İhlas Sûresini okuyan kullarını Allah hoşnud edecektir. Hem dünyası hem ahiret mamur olacaktır. Bir sebeb halk edip kul haklarını da ödemek nasib edecektir.

İhlâs Sûresini hiç dilinden bırakmayın. Şayet Kur'ân-ı Kerîm"i tam manâsıyla sür"atli ve çabucak okuyamıyorsan, ölmüşlerinin ruhları için, anne ve babanın ruhlarını şâd olması için hemen İhlâs Sûresini bol bol okuyarak onlann ruhlanna bağışla.

Sakın ha sakın, ben okuyamıyorum diye parayla hoca tutup onların ruhlarına Kur"ân okutamadım diye göz yaşı dökme. Çünkü senin bir hatim niyyetiyle üç İhlâs bir Fâtiha okuman, (milyonlar vermiş olsan da binlerce kişi tutup Kur"ân okusan) da onlardan daha hayırlı, daha sevablıdır Dinimizde böyle kolaylıklar varken, kısa kısa sûreleri okuyup binlerce sevab almak varken parayla adam aramak akıl kân değildir.

 

Benzer Konular

canlı kuran oku kuran dinle kuran izle
mekke kabe canlı yayın izle
büyük islam ilmihali
hadisi şerif
yemek tarifleri
en güzel oyunlar, oyun oyna