Bürüc Suresi Meali Suat Yıldırım
Ana Sayfa »Kur'an-ı Kerim Portalı » Suat Yıldırım Kur'an-ı Kerim Meali » Bürüc Suresi Meali Suat Yıldırım

Bürüc Suresi Meali Suat Yıldırım

   

Bürüc Suresi Meali Suat Yıldırım

BÜRÛC SÛRESİ: Mekkede nazil olmuş olup 22 ayettir. İlk ayetinde  Allah Teala burçlar ve sistemlerle dolu gökyüzüne dikkat çekmektedir. Bürûc: "burçlar" anlamına gelir. Bu sûre, müşriklerin işkence ve baskılarına karşı müminleri sabra teşvik etmekte, onların maneviyatlarını kuvvetlendirmekte, daha önce Allahın elçilerine karşı koyan nice saltanatların devrildiği gibi, Kur'anın daveti karşısında da muhaliflerin tutunamayacaklarına işaret etmektedir.

 
Bismillahirrahmanirrahim.

1 - Burçlarla süslü göğe,

2 - Geleceği vâdolunan kıyamet gününe,

3 - Şahid ile meşhûda kasem ederim ki  Kur'anı inkâr eden kafirler mel'undurlar

4-5 - Tıpkı kahrolası Ashab-ı Uhdudun,  o tutuşturulmuş ateşle dolu hendeği hazırlayanların  mel'un oldukları gibi...  Ashab-ı Uhdud hakkında tefsirlerde dört kadar hadise zikredilir. Bunlar arasında en meşhuru, Yemen hükümranlığını ele geçiren Zû Nuvas hakkında olmasıdır. Dördüncü asırda Yemene hakim olan bu kral Yahudi dinini benimseyip Hıristiyan olan Necran ahalisini de Yahudiliği kabule zorlar. Halk direnince, bir çok insanı ateş dolu hendeklere attırır. Böylece öldürülenlerin 20.000 kadar olduğu söylenir. Yahudi hakimiyeti 340-378 yılları arasında yer almaktadır.

6-7 - Hani onlar ateşin başında oturur, müminlere yaptıklarını acımasızca seyrederlerdi.

8-9 - Onların müminlere bu işkenceyi yapmalarının tek sebebi, müminlerin göklerin ve yerin tek Hâkimi, Aziz ve Hamîd olan Allah'a iman etmeleri idi. Allah her şeye şahiddir.

10 - Mümin erkeklere ve mümin kadınlara işkence edip de, sonra tevbe etmeyenler var ya, işte onlara cehennem azabı var, yangın azabı var.

11 - İman edip makbul ve güzel işler yapanlara ise, içinden ırmaklar akan cennetler var. İşte en büyük başarı, en büyük mutluluk budur!

12 - Senin Rabbinin darbesi çok müthiştir.

13 - O ilkin yaratır, sonra öldürüp tekrar diriltir.

14 - O Gafurdur: mağfireti boldur, Vedûddur: kullarını sever, onlar tarafından da sevilir.

15 - O Arş sahibidir, Şanı pek yücedir.

16 - Dilediği her şeyi yapandır.

17-18 - Nitekim o orduların, Firavun ve Semûd milletlerinin başlarına gelenleri mutlaka öğrenmişsindir.

19 - Fakat kâfirler yine de dini yalan saymaya devam ediyorlar.

20 - Ama ne yaparlarsa yapsınlar,  Allahın hükmünden kaçamazlar.  Zira Alllah, ilmi ve kudretiyle onları, arkalarından kuşatır.

21-22 - Hayır, hayır! Kur'an onların iddia ettikleri gibi beşer sözü değildir.  O, Levh-i Mahfuzda olan pek şerefli bir Kur'andır.

Benzer Konular

canlı kuran oku kuran dinle kuran izle
mekke kabe canlı yayın izle
büyük islam ilmihali
hadisi şerif
yemek tarifleri
en güzel oyunlar, oyun oyna