Tekvir Suresi Meali Suat Yıldırım
Ana Sayfa »Kur'an-ı Kerim Portalı » Suat Yıldırım Kur'an-ı Kerim Meali » Tekvir Suresi Meali Suat Yıldırım

Tekvir Suresi Meali Suat Yıldırım

   

Tekvir Suresi Meali Suat Yıldırım

TEKVîR SÛRESİ: Mekkede nazil olmuş olup 29 ayettir. İlk ayette geçen kuvviret kelimesinin masdar şekli, Sûreye isim olmuştur. Yuvarlak bir cismi dürmek, devirmek, yuvarlamak, herhangi bir şeyi yuvarlak bir cisme sarmak, dolamak veya ışığını giderip köreltmek anlamlarına gelir. Sûrenin esas hedefi insanların ölümden sonra dirilip dünyada işlediklerinin hesabını vereceklerini bildirmektir.

 
Bismillahirrahmanirrahim.

1 - Güneş dürülüp ışığı söndüğü zaman;

2 - Yıldızlar yerlerinden düşüp dağıldığı zaman,

3 - Dağlar yürütüldüğü zaman,

4 - Doğurmak üzere olan develer, kıyılmaz mallar terkedildiği zaman,

5 - Vahşi hayvanlar diriltilip toplandığı  zaman,  Vahşi hayvanların bir araya gelmeleri, ya genel bir âfetin her tarafı sarması sebebiyle âdeta bir şoka maruz kalmaları veya kısas yapılmak, birbirlerinden hakları alınıp verilmesi için diriltilip toplanmaları tarzında tefsir edilir.

6 - Denizler ateşlenip kaynatıldığı zaman,  Tescîr: ateşlemek, ateşi tutuşturmak anlamındadır. Allah suyu, yanıcı hidrojen ile yakıcı oksijen gazlarının birleşmesinden meydana getirmiştir. Böylece iki ateşli maddeden, ateşi söndüren su hasıl olmuştur. Bu terkip ayrışınca hidrojen hemen alev alır, oksijen de yanmayı hızlandırır.  

7 - Nefisler eşleştirildiği, ruhlar bedenlere girdiği zaman,

8 - Diri diri gömülen kız çocuğuna,

9 - Hangi suçtan ötürü öldürüldüğü sorulduğu zaman,

10 - Hesap defterleri açıldığı zaman...

11 - Gök cisimleri yerlerinden kaydırıldığı zaman,

12 - Cehennem alev alev kızıştırıldığı zaman,

13 - Cennet yaklaştırıldığı zaman,

14 - İşte o zaman... Her insan hazırladığını, ortaya ne koyduğunu anlayacaktır. [3,30; 75,13]

15 - Bakın: gündüzün sinip gizlenen yıldızlara.

16 - Dolaşıp dolaşıp yuvalarına, yörüngelerine giren gezegenlere,

17 - Geçmeye başladığı dem geceye,

18 - Nefes almaya başladığı dem sabaha kasem ederim ki:

19 - Kur'an, değerli bir Elçinin, Cebrail'in getirip okuduğu sözdür!

20 - O Elçi ki çok kuvvetlidir. Yüce Arş sahibi Allahın nezdinde pek itibarlıdır. [53,5-10]

21 - Göklerde ona itaat edilir, vahiyler ona emanet edilir.

22 - Şunu da bilin ki, içinizden biri olan bu arkadaşınız deli değildir.

23 - O, vahyi getiren Elçi Cebrail'i, apaçık ufukta görmüştü. [53,13-16]

24 - O, vahiy hususunda cimri davranan bir zat değildir. Vahiy hakkında her türlü töhmetten de uzaktır.

25 - Bu söz, hele hele, kovulmuş Şeytanın sözü hiç değildir! [26,210-212]

26 - Siz nereye gidiyorsunuz öyle, neden bahsedi-yorsunuz?

27-28 - Bu, olsa olsa bütün âlemlere bir öğüttür, bir uyarıdır. İstikamet sahibi olmak isteyenler onu dinlerler.

29 - Ama bu iş sizin istemenizle değil, ancak Rabbül âlemin olan Allahın dilemesiyle tamam olur. [74,56; 76,30]

Benzer Konular

canlı kuran oku kuran dinle kuran izle
mekke kabe canlı yayın izle
büyük islam ilmihali
hadisi şerif
yemek tarifleri
en güzel oyunlar, oyun oyna