Rahman Suresi Meali Suat Yıldırım
Ana Sayfa »Kur'an-ı Kerim Portalı » Suat Yıldırım Kur'an-ı Kerim Meali » Rahman Suresi Meali Suat Yıldırım

Rahman Suresi Meali Suat Yıldırım

   

Rahman Suresi Meali Suat Yıldırım

RAHMÂN SÛRESİ; 78 ayet olup Mekke'de inmiştir. İlk ayetinde Rahman ismi geçtiğinden ve sûre boyunca Allahın rahmâniyeti anlatıldığından bu ad verilmiştir. Bir önceki Kamer sûresi daha ziyade terhib yani kendilerini bekleyen tehlikeyi bildirerek insanları dine davet ederken, bu sûre tergib, yani Allahın bu dünyada, özellikle ebedi cennette hazırladığı nimetlerini hatırlatarak davet eder.

Bismillahirrahmanirrahim

1-2 - Rahman Kur'anı öğretti.

3-4 - İnsanı yarattı, ona konuşmayı öğretti.  Sûrenin başındaki bu bir satırlık kısım muazzam bir gerçeği bildirmektedir: Sonsuz rahmet sahibi Allah, şefkatle yaratıp kemale erdirdiği insana olan rahmetini tamamlamak için Kur'anı göndermiş, onu cehalet ve dalalet karanlıklarından kurtarmıştır. Hitabı olan Kur'anı anlaması için, yarattığı bu insana düşünüp ifade etme kabiliyeti vermiştir.  Bu ayetler şöyle özetlenebilir:  Rahman       Ø  Kur'an      Ø€  Beyan       €  İnsan

5 - Güneş ve Ay bir hesap ile hareket ederler. [36,38-40; 6,96]

6 - Yıldızlar ve bitkiler hep secdededirler. [22,18]

7-8 - Göğü bu âhenkle o yükseltti ve bu mîzânı koydu ki siz de ders alıp ölçü dışına taşmayasınız. [57,25; 26,182]  Muazzam kâinat içinde uzayda dolaşan ve hızları, kütleleri, yörüngeleri farklı milyonlarca gök cismi, pek ince bir nizama tabi olmasalardı, bu kâinat bir saniye bile varlıkta kalamazdı. Oysa milyonlarca yıldan beri bu muazzam hareket ve faaliyete rağmen, hiçbir aksaklık olmamıştır.

9 - Tartıyı adaletle yapın, sakın teraziyi eksik tartmayın!

10 - Allah yeryüzünü de canlı yaratıklar için alçaltıp döşedi.

11-12 - Orada meyve çeşitleri, salkımlarla dolu hurma ağaçları, saplı ve yapraklı hububat ve hoş kokulu bitkiler vardır.

13 - O halde Rabbinizin hangi nimetlerini inkâr edebilirsiniz?  Bu ayetle birlikte sûre boyunca 31 defa tekrarlanan iki gruba yönelik hitap, birçok müfessirce insanlar ve cinler diye yorumlanmıştır. Fakat Râzî'nin bildirdiği gibi erkek ve kadın gruplarına yönelik olması da mümkündür.  Hz. Peygamber (a.s) cinlerin bu ayeti işittiklerinde tekrar tekrar: "Rabbimizin hiç bir nimetini yalanlayıp inkâr etmeyiz. Her türlü hamd Sana'dır ey Rabbimiz!" dediklerini bildirmiş ve ashabını da buna teşvik etmiştir.

14 - İnsanı kiremit gibi pişmiş çamurdan yarattı.

15 - Cinni ise hâlis ateşten yarattı.

16 - O halde Rabbinizin hangi nimetlerini inkâr edebilirsiniz?

17 - O hem iki doğunun, hem iki batının Rabbidir. [70,40; 73,9]  İki doğu ile iki batı: kış ve yaz günlerinin en kısa ve en uzun günleri olabilir. Yahut dünyanın yarıküresidir. Güneş bir yarıkürede doğarken, diğer yarıkürede batar. Ayet şunları düşündürür: a-Güneş, Allahın emriyle doğar ve batar; bu doğup batma, hergün farklı açılarla vaki olur. b-Dünyanın da Güneşin de Rabbi Odur. Bunların ayrı ayrı sahipleri olsaydı, bu uyum olmazdı. c-Doğu, Batı ve ikisi arası herşeyi yaratan Allahtır. Kâinatın hikmetli nizamının sahibi Odur.  

18 - O halde Rabbinizin hangi nimetlerini inkâr edebilirsiniz?

19 - O iki denizi salıverdi, birbirine kavuşurlar.

20 - Fakat aralarında bir engel bulunduğundan, birbirinin sınırını aşmazlar.

21 - O halde Rabbinizin hangi nimetlerini inkâr edebilirsiniz?

22 - Onların her ikisinden inci ve mercan çıkar. [35,12]

23 - O halde Rabbinizin hangi nimetlerini inkâr edebilirsiniz?

24 - Denizde koca dağlar gibi yüzen gemiler Onundur.  Denizleri yaratan, suya kaldırma özelliğini veren ve gemileri yapan insanlara zekâ, güç ve kuvvet veren Allahtır.

25 - O halde Rabbinizin hangi nimetlerini inkâr edebilirsiniz?

26 - Yerin üstünde olan herkes fanidir. [28,88; 18,28; 76,9]

27 - Ancak senin azamet ve kerem sahibi Rabbinin Zatı baki kalır.

28 - O halde Rabbinizin hangi nimetlerini inkâr edebilirsiniz?

29 - Göklerde olan, yerde olan herkes, ihtiyaçları için Ona yalvarır. (Bütün bunları gerçekleştirmek için) O her an yeni tecellilerle iş başındadır.  

30 - O halde Rabbinizin hangi nimetlerini inkâr edebilirsiniz?

31 - Hele az bekleyin, ey cin ve ins topluluğu! Yakında sizin işinize sıra gelecek.

32 - O halde Rabbinizin hangi nimetlerini inkâr edebilirsiniz?

33 - Ey cin ve ins topluluğu! Yapabilirseniz haydi göklerin ve yerin hududundan geçin bakalım!  Ama geçemezsiniz, ancak üstün bir güç, kuvvetli bir delil ve ilimle geçebilirsiniz.

34 - O halde Rabbinizin hangi nimetlerini inkâr edebilirsiniz?

35 - Üzerinize ateşler, duman alevleri gönderilir de artık kendinizi savunamazsınız.

36 - O halde Rabbinizin hangi nimetlerini inkâr edebilirsiniz?

37 - Gök yarılıp kızıl sahtiyan gibi kıpkırmızı bir güle dönüştüğünde öyle müthiş işler olacak ki?

38 - O halde Rabbinizin hangi nimetlerini inkâr edebilirsiniz?

39 - Artık o gün ne insanlara, ne de cinlere günah-ları sorulmaz. Herkesin siması, soruya hacet bırakmaz.

40 - O halde Rabbinizin hangi nimetlerini inkâr edebilirsiniz?

41 - Suçlular simalarından tanınırlar, perçemlerinden ve ayaklarından tutulup yaka paça Cehen-neme atılırlar.

42 - O halde Rabbinizin hangi nimetlerini inkâr edebilirsiniz?

43 - Ve onlara: "İşte! denir, suçluların yalan saydıkları Cehennem!"

44 - Onlar Cehennem ile kaynar su arasında devamlı gidip gelirler.

45 - O halde Rabbinizin hangi nimetlerini inkâr edebilirsiniz?

46 - Rabbinin huzuruna çıkmaktan endişe duyan mümine iki cennet var.  Muhtemel manalardan biri de, takvanın kazan-dırdığı dünya cenneti olabilir veya Râzî'nin muhtemel gördüğü üzere, maddî ve ruhanî zevkler için birer cennet düşünülebilir.

47 - O halde Rabbinizin hangi nimetlerini inkâr edebilirsiniz?

48 - Her iki cennet de çeşit çeşit ağaçlarla doludur.

49 - O halde Rabbinizin hangi nimetlerini inkâr edebilirsiniz?

50 - İkisinde de akıp giden iki pınar vardır.  Kaynaklardan birine "Tesnim", öbürüne "Selsebil" denir. Bunlar, insanın ulaşabileceği iki bilgi kaynağına, zâhir ve bâtın ilme de işaret edebilir.

51 - O halde Rabbinizin hangi nimetlerini inkâr edebilirsiniz?

52 - İkisinde de her çeşit meyveler, çift çift vardır.  Her meyveden: yaşı da kurusu da; yahut dünyada bilineni de bilinmeyeni de vardır.

53 - O halde Rabbinizin hangi nimetlerini inkâr edebilirsiniz?

54 - O cennetlikler, astarları kalın atlasdan döşek-lere yaslanırlar. Her iki cennetin devşirilecek meyveleri, hemen ellerinin altında olacaktır. [69,23; 76,14]

55 - O halde Rabbinizin hangi nimetlerini inkâr edebilirsiniz?

56 - O cennetlerde gözleri eşlerinden başkasını görmeyen, tatlı bakışlı öyle güzeller vardır ki, daha önce cin ve insten hiç kimse kendilerine dokunmamıştır.

57 - O halde Rabbinizin hangi nimetlerini inkâr edebilirsiniz?

58 - O hanımlar parlaklıkta sanki yakut ve mercandırlar.

59 - O halde Rabbinizin hangi nimetlerini inkâr edebilirsiniz?

60 - Öyle ya, iyiliğin neticesi iyilikten başka mı olacaktı?

61 - O halde Rabbinizin hangi nimetlerini inkâr edebilirsiniz?

62 - Bu ikisinden başka, onların ikişer cenneti daha vardır.

63 - O halde Rabbinizin hangi nimetlerini inkâr edebilirsiniz?

64 - Bunlar da yemyeşildir.

65 - O halde Rabbinizin hangi nimetlerini inkâr edebilirsiniz?

66 - Bunlarda da kaynayan iki pınar var.

67 - O halde Rabbinizin hangi nimetlerini inkâr edebilirsiniz?

68 - Bunlarda da meyveler, hurmalar, narlar...

69 - O halde Rabbinizin hangi nimetlerini inkâr edebilirsiniz?

70 - Onların da içinde iyi huylu, güzel hanımlar.

71 - O halde Rabbinizin hangi nimetlerini inkâr edebilirsiniz?

72 - Otaklarda eşlerine hasredilmiş güzeller.

73 - O halde Rabbinizin hangi nimetlerini inkâr edebilirsiniz?

74 - Öyle güzeller ki daha önce ins u cinden kimse kendilerine dokunmadı.

75 - O halde Rabbinizin hangi nimetlerini inkâr edebilirsiniz?

76 - Beyleri yeşil yastıklara ve hârikulade güzel güzel döşemelere yaslanırlar.

77 - O halde Rabbinizin hangi nimetlerini inkâr edebilirsiniz?

78 - Azamet ve kerem sahibi olan Rabbinin adı çok yücedir, çok yüce!

Benzer Konular

canlı kuran oku kuran dinle kuran izle
mekke kabe canlı yayın izle
büyük islam ilmihali
hadisi şerif
yemek tarifleri
en güzel oyunlar, oyun oyna