Secde Suresi Meali Suat Yıldırım
Ana Sayfa »Kur'an-ı Kerim Portalı » Suat Yıldırım Kur'an-ı Kerim Meali » Secde Suresi Meali Suat Yıldırım

Secde Suresi Meali Suat Yıldırım

   

Secde Suresi Meali Suat Yıldırım

SECDE SÛRESİ; Mekkede indirilmiş olup 30 ayettir. 15. ayetinde, ayetleri dinleyen müminlerin secdeye kapandığını ifade etmesinden ötürü bu Sûreye Secde Sûresi denilmiştir. Bu ayet, tilavet secdesi ayetlerindendir. Sûrenin gayesi, iki bölüm halinde yer almıştır. Birincisi: Kur'anın Alahın sözü olup, onu kabul edenlerin ve etmeyenlerin akıbetlerini bildirmek. İkincisi: Hz. Mûsa (a.s) a da böyle bir hak kitap verilerek İsrailoğullarının doğru yola ve zafere ulaştırılması. Ahirette gerçekleşecek bazı durumlar bildirilip sûre, müminleri müjdeleyerek sona erer.

Bismillahirrahmanirrahim

1 - Elif, Lâm, Mîm.

2 - Bu Kitabın, âlemlerin Rabbi tarafından indirildiğinde hiç bir şüphe yoktur.

3 - Yoksa: "Onu uydurdu" mu diyorlar? Bilakis, o gerçeğin ta kendisidir.  Senden önce kendilerini uyaran hiçbir peygamber gelmemiş olan bir toplumu,  doğru yolu bulmaları ümidiyle uyarman için   Rabb'in tarafından gönderilmiştir. [30,41]  İsmailoğulları içinde çıkan tek Peygamber, Hz. Muhammed (a.s) dır.

4 - Allah o hak Mabuddur ki gökleri, yeri ve ikisinin arasındaki varlıkları altı günde yaratmış,  sonra da Arşına kurulmuş mutlak hükümrandır. [7,54]  Sizin Ondan başka ne hâmîniz, ne şefaatçiniz yoktur. Hâla gereğince düşünmez misiniz?

5 - Gökten yere kadar her işi düzenleyip yönetir.   Sonra bütün bu işler, sizin hesabınıza göre bin yıl tutan bir günde Ona yükselir. [65,12]  Sırlar dolu bir ayet. Akrebiyyet ile kurbiyyetin farkına işaret ediyor. Allah kulunda dilediği anda tasarruf eder, ona "Şahdamarından daha yakındır" Nasıl ki Güneşin ışınları bütün parlak şeylere bir anda ulaşır. Kul ise Ondan çok uzaktır. Ona yükselmesi ömürlere sığmaz. Nitekim, yerdeki parlak şeyler Güneşe yükselemezler. Ayette geçen "emr" iş demek olup maksat, kâinattaki bütün hadiselerdir.

6 - İşte gaybı ve şehadeti, görünmeyen ve görünen âlemleri bilen, mutlak galebe ve kudret, mutlak rahmet sahibi O'dur.

7 - Yarattığı herşeyi güzel ve muhkem yapıp insanı ilkin çamurdan yarattı.

8 - Sonra onun neslini, önemsiz bir suyun özünden, menîden üretti.

9 - Sonra ona en uygun şeklini verdi, ona ruhundan üfledi.  Size kulaklar, gözler, gönüller verdi.  Ne az şükrediyorsunuz!

10 - Bir de: "Â! Toprağın dibinde toz olup kaybolduğumuz zaman, gerçekten bu hale gelmiş olan bizler mi yeniden yaratılacağız!" derler.   Hatta onlar Rablerinin huzuruna varacaklarını da inkâr ederler.

11 - Sen de ki: "Sizi, canınızı almakla görevlendirilen Ölüm Meleği vefat ettirecek, sonra da Rabbinizin huzuruna götürüleceksiniz."

12 - Bir görseydin o suçluları: Rablerinin huzurunda, mahçupluktan başları önlerine eğilmiş şöyle derken:  "Gördük, işittik ya Rabbenâ! Ne olur bizi dünyaya bir gönder!  Öyle güzel, makbul işler yaparız ki!  Çünkü gerçeği kesin olarak biliyoruz artık! [19,38; 67,10; 6,27-29]

13 - Eğer dileseydik bütün insanlara hidayet verir, doğru yola koyardık.  Lakin "Cehennemi cinlerden ve insanlardan bir kısmıyla dolduracağım" hükmü kesinleşmiştir. [10,99]

14 - "Öyleyse, siz nasıl bugünkü buluşmayı unuttunuz ve bu unutmayı ömür boyu sürdürdüyseniz,  Biz de bugün sizi unuttuk.  Yaptıklarınızdan ötürü, tadın bakalım sürekli azabı!" [45,34; 78,27-30]

15 - Bizim ayetlerimize ancak o kimseler inanır ki   kendilerine o ayetler hatırlatıldığında, derslerini hemen alır,  secdeye kapanır, Rablerine hamd, O'nu takdis ve tenzih ederler, asla kibirlenmezler.

16 - Teheccüd namazı kılmak için yataklarından kalkar, cezalandırmasından endişe ederek,  rahmetinden ümid içinde olarak Rablerine dua edip yalvarırlar  ve kendilerine nasib ettiğimiz mallardan Allah yo-lunda harcarlar.

17 - İşte onların dünyada yaptıkları makbul işlere mükâfat olarak  gözlerini aydın edecek, gönüllerini  ferahlatacak hangi sürprizlerin, hangi nimetlerin saklandığını hiçkim-se bilemez.  Bu ayet cennet nimetlerini pek güzel tavsif etmektedir. Hiç kimse kendisine saklanan nimetleri bilemez. Çünkü bu nimetler maddi gözlerden saklıdır. İbn Abbas'ın dediği gibi, bu dünyada, cennete dair bileceğimiz şeyler, sadece birtakım isimlerden ibarettir. Onların gerçek mahiyetleri dünyadaki hallerinden farklıdır. Hadis-i Kudsi "Salih kullarıma öyle nimetler hazırladım ki: ne göz görmüş, ne kulak işitmiş, ne de beşerden birinin hatırından geçmiştir."

18 - Öyle ya, mümin olan, hiç fasık gibi olur mu? Bunlar asla bir olamazlar. [45,21; 38,28; 59,20]

19 - İman edip, güzel ve makbul işler işleyenlere, yaptıklarına karşılık konukluk olarak Me'va Cennetleri vardır.

20 - Yoldan çıkmış fasıkların ise barınakları cehennemdir.  Her ne zaman oradan çıkmak isteseler yine oraya itilirler.  Onlara: "Cehennem azabını yalan sayıyordunuz. Tadın da görün bakalım!" denir. [22,22]

21 - O kâfirlerin dönüş yapmaları ümidiyle,   onlara en büyük azaptan önce, dünyada açlık, musibet, esaret, ölüm gibi peşin bir azap tattıracağız.

22 - Rabbinin ayetleri ile kendisine nasihat edildiğinde  sırtını dönüp uzaklaşan kimseden daha zalim kimse olur mu?  Biz o suçlulardan elbet intikam alıp onları cezalandıracağız.

23-24 - Şu bir gerçektir ki, sana verdiğimiz gibi Musaya da Kitap vermiş,  sana vahyettiğimiz gibi ona da vahyetmiştik.  Dolayısıyla onun da böyle bir vahiy aldığından hiç tereddüdün olmasın.  Biz ona verdiğimiz Kitabı, İsrailoğullarına rehber kıldık.  Onlar sabrettiği ve ayetlerimize kesin olarak inandıkları müddetçe,  Biz, emir ve irşadımızla onlardan doğru yolu göste-ren önderler tayin ettik. [17,2]  Ayet-i kerime, Hz. Musa (a.s) a, Hz. Muhammed (a.s) ın dünyayı şereflendireceğine dair bilgi ihtiva eden bir kitabın gönderildiğini ifade etmektedir.  Yahut maksad şudur: İlahi vahiy yalnız Hz. Muhammed (a.s) a verilmiş değildir. Daha önce Hz. Musa'ya da verilmişti. Onun için bu hususta şüpheye düşmek akıl kârı değildir.

25 - Senin Rabbin kıyametteki büyük duruşma günü  ihtilaf ettikleri hususlarda onlar arasında kesin hükmü elbet verecektir. [45,16-17]

26 - Yurtlarında dolaştıkları nice nesillerin hayatlarını sona erdirmemiz,  onları doğru yola irşad etmiyor mu?  Elbette bunda ibretler vardır. Hâla nasihat dinlemeyecekler mi? [19,98; 7,92; 27,52; 22,45-46]

27 - Görmüyorlar mı ki biz otsuz, kır araziye su sevkediyoruz,  onun sayesinde, hayvanların ve kendilerinin yiyecekleri ekinleri yetiştiriyoruz. Hâla bunları görmeyecekler mi?

28 - Bir de: "Eğer iddianızda doğru iseniz bu fetih (zafer veya kesin hüküm) ne zaman? derler.

29 - De ki: "Fetih günü, kâfirlere imanları fayda vermez, onlara mühlet de verilmez." [4,84-85]

30 - Şimdi sen onları kendi hallerine bırak.   Yardımımızı veya onların helâk edilmelerini bekle.   Çünkü onlar da senin helâk olmanı bekliyorlar. [52,30; 11,93; 44,59]

Benzer Konular

canlı kuran oku kuran dinle kuran izle
mekke kabe canlı yayın izle
büyük islam ilmihali
hadisi şerif
yemek tarifleri
en güzel oyunlar, oyun oyna