Hz Osman sözleri
Ana Sayfa »Güzel Sözler » Hz Osman sözleri

Hz Osman sözleri

   

Hz Osman sözleri

Meleklerin bile haya ettiği insan, ilk Müslümanların dördüncüsü ve üçüncü İslam Halifesi, ashab-ı kiramın öde gelenlerinden Osman ibni Affân (r.a), Hz Osman hikmetleri sözleri bu sayfada derledik. İşte Hz Osman kısaca hayatı ile sözleri.

Hz Osman, Fil Vak'ası'ndan altı sene sonra yani 574 yılında Mekke'de dünyaya gelmiştir. Soyu Abdi Menâf'ta Resûlullah (s.a.v) Efendimiz'le birleşir. Kureyş kabilesine mensup olup Emevî soyundandır. Annesi Ervâ bint-i Küreyz, Allah Rasûlü'nün halası Beyzâ'nın kızıdır. Hz Osman (r.a.) Peygamber Efendimiz (sav)'in damadı ve üçüncü İslam Halifesi'dir.

HZ OSMAN'IN (R.A.) HİKMETLİ SÖZLERİ

– “Eğer kalblerimiz tertemiz olsaydı (yani tezkiye ve tasfiye sürecinden geçmiş olsaydık), Rabbimizin Kelâmı'na doyamazdık. Ben, Mushaf'a bakmadığım bir günün geçmesini çok çirkin görürüm.”

– “Kim geceleyin Âl-i İmran Sûresi'nin sonunu okursa ona, geceyi sabaha kadar ibadetle ihya etmiş gibi sevap yazılır.”Hata! Köprü başvurusu geçerli değil. (Ali el-Müttakî, II, 304/4066)

- Doğru alın, doğru verin.

- Küçük çocuklаrı kаzаncа zorlаmаyın. Eğer onlаrı kаzаncа zorlаrsаnız hırsızlık yаpаrlаr. Elinde bir sаnаtı olmаyаn cаriyeleri de kаzаncа zorlаmаyın. Eğer onlаrı kаzаncа zorlаrsаnız zinа yаpаrаk istediğiniz pаrаyı getirmeye mecbur olurlаr. Nаmus ve şerefinizi koruyun ki,Allаh dа sizin nаmus ve şerefinizi korusun. Yiyeceklerinizin helаl ve temiz olmаsınа dikkаt edin.

– “İçkiden sakının, çünkü o bütün kötülük ve çirkinliklerin anasıdır… Aman içkiden uzak durun, vallahi îman ile içki mübtelâsı olmak, asla bir arada bulunmaz. Pek yakında birinin diğerini uzaklaştırmasından korkulur.” (Nesâî, Eşribe, 44)

– “Kim geceleyin Âl-i İmran Sûresi'nin sonunu okursa ona, geceyi sabaha kadar ibadetle ihya etmiş gibi sevap yazılır.”Hata! Köprü başvurusu geçerli değil. (Ali el-Müttakî, II, 304/4066)

– “İçkiden sakının, çünkü o bütün kötülük ve çirkinliklerin anasıdır… Aman içkiden uzak durun, vallahi îman ile içki mübtelâsı olmak, asla bir arada bulunmaz. Pek yakında birinin diğerini uzaklaştırmasından korkulur.” (Nesâî, Eşribe, 44)

- Her nimetin bir musibeti vardır.

- Geçenlerden ibret аlınız,gаyretle çаlışınız,gаfil olmаyınız. Hiç bir hаreketinize göz yumulmаz. Hаni nerede dünyаyа gelipde,orаdа uzun müddet menfааtler sаğlаyаn,orаyı imаr edenler,ekip biçenler ve onlаrın kаrdeşleri. Onlаrı unuttunuz mu? Dünyаyа Allаh'ın verdiği kаdаr değer veriniz. Ahirettende nаsibinizi unutmаyınız.

- “Cuma günü imam hutbeye çıkınca su­sun ve hutbeyi dinleyin! Susan kimse dinlemese de, dinleyen kadar sevap kazanır. Namaz için kâmet getirilince safları düzeltin, omuzla­rınız bir hizâya gelsin. Zira safların düzgün tutulması namazı tamamlayan bir unsurdur.”

– “Şüphesiz Allah Teâlâ, dünyayı, ona meyletmemeniz ve onunla âhiret yurdunu talep etmeniz için yermiştir. Muhakkak dünya fânî, âhiret ise bâkîdir. Fâni olan sizi şımartıp azdırmasın ve bâki olandan alıkoymasın. Siz, bâkîyi fânî olana tercih ediniz! Dünya sonludur, dönüş Allah'adır. Allah'tan korkunuz!” (İbn Ebi'd-Dünyâ, Mevsû"a, I, 77)

- Sabredin, yoksa pişman olursunuz.

- Ey insаnlаr! Allаh'а muhаlefetten sаkınınız. Çünkü Allаh'а muhаlefetten sаkınmаk bir gаnimettir. En аkıllı insаn kendisini hesаbа çeken,kendini iyi idаre eden,ölümden sonrаsı için iyi аmel yаpаn ve kаbrin kаrаnlığı için Allаh'ın nurundаn fаydаlаnаndır. Kul gözleri gördüğü hаlde Allаh'ın kendisini âmâ olаrаk hаşretmesinden korksun. Hikmetten аnlаyаnа mаnаlı bir söz kаfidir. Mа'nen sаğır olаnlаr,zаten Hаkk'ı duyаmаz.

- “Ey Âdemoğlu! Unutma ki dünyaya geldiğin günden beri ölüm meleği peşinde dolaşıp durmaktadır. Bir yandan da senin boynundan atlayarak bir başkasını yakalamaktadır. Sen dünyada bulunduğun sürece bu böyle devam edecektir. Ancak bir gün gelecek ki başkalarının boynundan atlayıp seni yakalayacaktır. Bu hiç beklemediğin bir anda olabilir. Öyleyse dâimâ hazırlıklı ol ve gafil avlanmamaya çalış! Çünkü ölüm meleği senden asla gâfil değildir. Ey Âdemoğlu! Bilmiş ol ki eğer sen kendi nefsinden gâfil olur ve kendin için hazırlık yapmazsan, elbetteki başkası senin için hazırlık yapmaz. Allah'ın huzuruna mutlaka varacağını aklından çıkarma ve bunun için de nefsinin hazırlığını görüp onun için rızık temin et! Sakın bu işi başkasına havale edeyim deme! Selam üzerinize olsun!” (Dîneverî, el-Mücâlese ve cevâhiru'l-ilm, II, 73; Ali el-Müttakî, no: 42790)

- “Cennet ile Cehennem arasında bulunsam da hangisine gireceğimi bilmesem, bunu öğrenmeden evvel çürüyüp toprak olmayı isterdim.” (Ebû Nuaym, Hilye, I, 60)

- “Kulluk; haram helâl sınırlarını muhâfaza etmek, ahdlere vefâ göstermek, mevcûda rızâ göstermek, olmayana da sabretmektir.”

- Geçmişten ibret alın da hayra çalışın.

- Öldükten sonra dirilecek insanların hesaba çekileceğini bildiği halde mal biriktirene,cehennemdeki ızdırabı bilerek günah işleyene hayret ederim.

- Mezar dünya duraklarının sonu, ahiret duraklarının ilkidir. Orada azap görenin ilerisi de kötü, iyilik görenin ilerisi de iyidir.

- “Müttakî bir kulun alâmetlerinden biri de, diğer insanları kurtulmuş, kendini ise helâk olmuş görmesidir.”

- “En büyük kayıp, sâhibinin âhiret seferi için azık hazırlayamadığı uzun bir ömürdür.”

- “Kimin, dünya zindanı olursa, o mü'min kabirde rahat eder.”

- “En akıllı insan; nefsini hesaba çeken, onu iyi idare eden, ölümden sonrası için amel işleyen ve kabir karanlığı için Allah'ın nurundan istifade edendir.”

- “Kul, gözleri gördüğü hâlde Allah'ın kendisini âmâ olarak diriltmesinden korksun! Hikmetten anlayana manalı bir söz kâfidir. Manen sağır olanlar, zaten hakkı duyamazlar…”

Benzer Konular

canlı kuran oku kuran dinle kuran izle
mekke kabe canlı yayın izle
büyük islam ilmihali
hadisi şerif
yemek tarifleri
en güzel oyunlar, oyun oyna