Atatürkün aydın olmak ile ilgili özlü sözleri
Ana Sayfa »Güzel Sözler » Atatürkün aydın olmak ile ilgili özlü sözleri

Atatürkün aydın olmak ile ilgili özlü sözleri

   

Atatürkün aydın olmak ile ilgili özlü sözleri

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çeşitli dönemlerde söylediği Aydın ve Aydın Olmak ile ilgili söylemiş olduğu sözleri bu sayfada derledik. İşte Mustafa Kemal Atatürk'ün Aydın Olmak ile ilgili söylediği sözler.

- Bir ulusun bireyleri düşünür olmadıkça, kitleler istenilen yöne çekilebilir.

- Halka yaklaşmak, halkla kaynaşmak daha çok aydınlara yönelen bir görevdir.

- Halkımız, karşısındaki kimselerin içtenliğine, kendilerine hizmet ettiklerine inanırsa, her türlü düşünceyi hemen onamaya (kabule) hazırdır.

- Gençlerimiz ve aydınlarımız ne için yürüdüklerini ve ne yapacaklarını önce kendi zihinlerinde iyice kararlaştırmalı, onları halk tarafından iyice sindirilir ve benimsenir bir duruma getirmeli, ancak ondan sonra ortaya atmalıdır.

- Ulusa gideceği yolu gösterirken dünyanın her türlü biliminden, buluşlarından, ilerlemelerinden faydalanalım. Ama unutmayalım ki, asıl temeli kendi içimizden çıkarmak zorundayız.

- Aydınlarımız içinde çok iyi düşünenler vardır. Ama genellikle şu yanlışımız da vardır ki, inceleme ve araştırmalarımıza yer ve konu olarak çok kez kendi ülkemizi, kendi tarihimizi, kendi geleneklerimizi, kendi özelliklerimizi ve gereksinmelerimizi almayız. Aydınlarımız belki tüm dünyayı, tüm öteki ulusları tanır, ama kendimizi bilmeyiz.

- “Bizim milletin, bilhassa aydınlarımızın çok dikkatle, çok ehemmiyetle nazarı itibara alacağı bir sebep vardır. Ve bence bu sebep şimdiye kadar ilerleyemeyişimizin, en son sırada kalışımızın –unutmayalım- memleketimizin baştanbaşa bir harabe oluşunun asıl sebebidir.

- Çöküşümüzün bu ana sebebini şu nokta teşkil ediyor: İslam âlemi iki ayrı topluluktan meydana gelir. Biri çoğunluğu teşkil eden halk, diğeri azınlığı teşkil eden aydınlar. Bozuk zihniyetli milletlerde büyük çoğunluk başka hedefe, aydın denen sınıf başka zihniyete maliktir. Bu iki sınıf arasında tam bir zıtlık, tam bir muhalefet vardır. Aydınlar, asıl kitleyi kendi hedefine yöneltmek ister; halk kitlesi ve avam ise bu aydın sınıfa tabi olmak istemez. O da başka bir yön tayinine çalışır.

- Aydın sınıf telkinle, doğru yolu göstermekle çoğunluk kitlesini kendi amacına göre iknaya muvaffak olamayınca, başka vasıtalara başvurur. Halka zorbalık etmeye ve kibirlenmeye başlar; halkı keyfe göre yönetim altında bulundurmaya kalkar. Artık burada asıl çözümü gereken noktaya geldik. Halkı ne birinci usul ile ne de zorbalık ve keyfi yönetim ile kendi hedefimize sürüklemeye muvaffak olamadığımızı görürüz; neden? Burada muvaffak olmak için aydın sınıfla halkın zihniyet ve hedefi arasında doğal bir uygunluk olması lazımdır. Yani aydın sınıfın halka telkin edeceği ülküler, halkın ruh ve vicdanından alınmış olmalı. Hâlbuki bizde böylemi olmuştur? O aydınların telkinleri milletimizin ruhunun derinliğinden alınmış ülküler midir? Şüphesiz hayır.

- (20.03.1923, Konya Gençleriyle Konuşma.) “Aydınlarımız içinde çok iyi düşünenler vardır. Fakat genellikle şu hatamız vardır ki, inceleme ve araştırmalarımıza zemin olarak çok kere kendi memleketimizi, kendi tarihimizi, kendi ananelerimizi, kendi hususiyetlerimizi ve ihtiyaçlarımızı almalıyız. Aydınlarımız belki bütün cihanı, bütün diğer milletleri tanır, ama kendimizi bilmeyiz.” (20.03.1923, Konya Gençleriyle Konuşma.)

- “Aydınlarımız, milletimi en mesut millet yapayım der. Başka milletler nasıl olmuşsa onu da aynen öyle yapalım der. Lakin düşünmeliyiz ki, böyle bir görüş hiç bir devirde muvaffak olmuş değildir. Bir millet için saadet olan bir şey diğer millet için felaket olabilir. Aynı sebep ve şartlar birini mesut ettiği halde diğerlerini bedbaht edebilir. Onun için millete gideceği yolu gösterirken dünyanın her türlü ilminden, keşiflerinden, gelişmelerinden istifade edelim, ama unutmayalım ki, asıl temeli kendi içimizden çıkarmak mecburiyetindeyiz.” (20.03.1923, Konya Gençleriyle Konuşma.) Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk yıllar önce bugünkü aydın geçinenleri ne güzel tanımlamış değil mi? Cumhuriyetimizin 87"nci yılında yüce milletimin Cumhuriyet bayramını kutluyorum.

Benzer Konular

canlı kuran oku kuran dinle kuran izle
mekke kabe canlı yayın izle
büyük islam ilmihali
hadisi şerif
yemek tarifleri
en güzel oyunlar, oyun oyna