En Güzel Risale-i Nur Sözleri
Ana Sayfa »Güzel Sözler » En Güzel Risale-i Nur Sözleri

En Güzel Risale-i Nur Sözleri

   

En Güzel Risale-i Nur Sözleri

Bediüzzaman Said Nursi sözleri

risale i nur sözleri  Ölüm ya i'dam-ı ebedîdir; hem o insanı, hem bütün ahbabını ve akaribini asacak bir darağacıdır. Veyahut başka bir bâki âleme gitmek ve iman vesikasıyla saadet sarayına girmek için bir terhis tezkeresidir.

risale i nur sözleri  Herşey, Cenab-ı Hakk'ın takdiriyledir.

risale i nur sözleri  Sizin herşey'iniz muhafaza ediliyor. Her ameliniz yazılmıştır.

risale i nur sözleri  Şu koca kainat sarayının bir ustası var. o usta onu bilir, görür, yapar, idare eder.

risale i nur sözleri  Gel, ey hayata çok müştak ve ömre çok talip ve dünyaya çok aşık ve hadsiz emellerle ve elemlerle mübtela bedbaht nefsim! Uyan, aklını başına al.

risale i nur sözleri  Haksızlığa karşı sükunet etmek, hakka karşı bir hürmetsizliktir.

risale i nur sözleri  Hakikat ilmini, hakikî hikmeti istersen; Cenab-ı Hakk'ın marifetini kazan. Çünki bütün hakaik-i mevcudat, İsm-i Hakk'ın şuaatı ve esmasının tezahüratı ve sıfâtının tecelliyatıdırlar.

risale i nur sözleri  Şu âlemde mü'minin mü'mine karşı en büyük yardımı dua iledir.

risale i nur sözleri  Dinleyen söyleyenden daha iyi anlar.

risale i nur sözleri  Bir tek çiçekte bir ismin cilve-i cemalini gördüğün gibi, bahar dahi bir çiçektir ve Cennet dahi görülmedik bir çiçektir. Baharın tamamına bakabilirsen ve Cennet'i iman gözüyle görebilirsen bak gör. Cemal-i Sermedî'nin derece-i haşmetini anla.

risale i nur sözleri  Cenab-ı Hakk'ın rızası ihlas ile kazanılır.


risale i nur sözleri  bediüzzaman said nursi sözleriDünya seni terk etmeden evvel sen dünyayı terket!

risale i nur sözleri  Ömür sermayesi pek azdır. Lüzumlu işler pek çoktur.

risale i nur sözleri  Cenâb-ı Hak, hadsiz kudret ve nihayetsiz rahmetini göstermek için, insanda hadsiz bir acz, nihayetsiz bir fakr derc eylemiştir.

risale i nur sözleri  Şimdiden görüyorum ki: Yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim.

risale i nur sözleri  Dünya bir misafirhanedir. İnsan onda az duracaktır ve vazifesi çok bir misafirdir ve kısa bir ömürde hayat-ı ebediye ye lazım olan levazımatı tedarik etmekle mükelleftir.

risale i nur sözleri  Kabir var, hiç kimse inkâr edemez.

risale i nur sözleri  Kâinat baştan aşağıya kadar hikmetlerle müzeyye ve gayelerle müsmirdi ve mevcudat, zerrelerden güneşlere kadar vazifelerle muvazzaftı ve evâmir-i İlâhiyey musahharlardır.

risale i nur sözleri  Semâda yıldızları kadar, ze­minde çiçekleri kadar berâhin-i tevhi görünüyor, okunuyor.

risale i nur sözleri  Herbir şeyde hususen zîhayatlarda öyle harika bir nakış, öyle mucizekârbir sanat var ki; onu öyle yapan elbette O olacaktır.

risale i nur sözleri  Bir köyde iki müdür, bir şe­hirde iki vali, bir memlekette iki padişah bulunsa, intizam zirüzebe olur ve insica hercümerce dü­şer Halbuki, sinek kanadından, tâ semâvat kan­dillerine kadar, o derece ince bir intizam göze­tilmiş ki, sinek kanadı kadar şirk yer bırakılma­mış.

risale i nur sözleri  Ey arkadaş! İnsan da başıboş, serseri, sahibsiz bir hayvan değildir.

risale i nur sözleri  Sultan-ı Kainat Birdir. Herşeyin Anahtarı O'nun Yanında, Herşeyin Dizgini O'nun Elindedir.

risale i nur sözleri  Elde Kur'ân gibi bir mucize-i bâki varken, Başka burhan aramak aklıma zâid görünür.

risale i nur sözleri  Bismillah her hayrın başıdır.

risale i nur sözleri  Allah birdir. Başka şeylere müracaat edip yorulma, onlara tezellül edip minnet çekme, onlara temelluk edip boyun eğme, onların arkasına düşüp zahmet çekme, onlardan korkup titreme. Çünki Sultan-ı Kâinat birdir, herşey'in anahtarı onun yanında, her şey'in dizgini onun elindedir; herşey onun emriyle halledilir. Onu bulsan, her matlubunu buldun; hadsiz minnetlerden, korkulardan kurtuldun."

risale i nur sözleri  İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim te*vekkülü, tevekkül saadet-i dâreyni iktiza eder.

risale i nur sözleri  Dünyanın yüz bahçesi, fani olmak haysiyetiyle ahiretın baki olan bir ağacına mukabil olamaz.

risale i nur sözleri  Ben nefsimi herkesten ziyade nasihata muhtaç görüyorum.

risale i nur sözleri  Cesed-i insan; havaya, suya, gıdaya muhtaç olduğu gibi, ruh-u insan da namaza muhtaçtır.

risale i nur sözleri  Zulme rıza zulümdür; tarafdar olsa, zâlim olur.


risale i nur sözleri  Hastalıkla geçen bir ömür, Allah"tan şekvâ etmemek şartıyla, mü"min için ibadet sayıldığına rivâyât-ı sahiha (Hadis-i Şerif) vardır.

risale i nur sözleri  Misafir olan kimse, beraberce getiremediği bir şeye kalbini bağlamaz.

risale i nur sözleri   Hayatın lezzetini ve zevkini isterseniz, hayatınızı imanla hayatlandırınız ve feraizle zinetlendiriniz ve günahlardan çekinmekle muhafaza ediniz.

risale i nur sözleri  Dost istersen Allah yeter. Evet o dost ise, herşey dosttur.

risale i nur sözleri  Her dertlinin ahını, her muhtacın duasını işiten ve dinleyen bir semi ve mucip perde arkasında var bakar ki; en küçük bir zihayatın ve en küçük bir ihtiyacın görür ve en gizli bir ahını işitir, şefkat eder, fiilen cevap verir, memnun eder.

Benzer Konular

canlı kuran oku kuran dinle kuran izle
mekke kabe canlı yayın izle
büyük islam ilmihali
hadisi şerif
yemek tarifleri
en güzel oyunlar, oyun oyna