F harfi ile başlayan eş anlamlı kelimeler
Ana Sayfa »Faydalı Bilgiler » Genel Bilgiler » F harfi ile başlayan eş anlamlı kelimeler

F harfi ile başlayan eş anlamlı kelimeler

   

F harfi ile başlayan eş anlamlı kelimeler

Eş Anlamlı ne demek ve Türkçede bulunan F harfi ile başlayan eş anlamlı sözcükler nelerdir? İşte Eş Anlamlı kelimeler ne demek ve F harfiyle başlayan eş anlamlı kelimeler ve anlamları.

Eş anlamlı, anlamdaş, müteradif veya sinonim; yazılışları ve okunuşları farklı anlamları aynı olan sözcüklere denir. Diğer bir ifade ile Eş Anlamlı kelimeler; yazılış ve okunuş bakımından farklı fakat anlamca aynı olan kelimelerdir. Bunlar cümlede birbiriyle yer değiştirdiklerinde cümlenin anlamında değişiklik ve bozulma olmaz. Eş anlamı (Anlamdaş) kelimelerin birisi genelde yabancı kökenlidir.

F ile başlayan eş anlamlı kelimeler

Fahiş: aşırı.
Fahri: onursal,
Faik: üstün.
Faal: çalışkan, hamarat, canlı, aktif, etkin,
Faaliyet: çalışkanlık, hamaratlık, kıpırdanış, canlılık, hamaratlık,
Farklı: değişik,
Farksız: aynı, ayrımsız,
Fasarya: boş, anlamsız,
Fasıl: bölüm,
Fasıla: aralık, ara.
Fakat: yalnız, ama, lâkin,
Fakir: yoksul, zavallı,
Fâni: ölümlü, kalımsız,
Faraziye: varsayım,
Fark: ayrım,
Fasılasız: biteviye, arasız, aralıksız,
Fatih: fetheden,
Fayda: çıkar, yarar,
Faydalanmak: yararlanmak,
Faydasız: yararsız,
Fazilet: erdem.
Feci: acıklı, trajik,
Feda etmek: gözden çıkarmak, harcamak,
Fedakârlık: esirgemezlik, özveri.
Felâket: yıkım, afet, kaza.
Felç: inme.
Fena: kötü, üzücü,
Fenalaşmak: ağırlaşmak, kötüleşmek,
Fenalık: kötülük,
Fent: hile, düzen,
Fer: parlaklık, aydınlık, canlılık,
Feragat: vazgeçmek,
Ferah: sıkıntısız, sevinçli, geniş,
Feraset: anlayış, kavrayış.
Ferdi: şahsi, özel, bireysel, kişisel,
Ferman: buyruk,
Fersiz: donuk,
Fert: birey.
Feryat: haykırış, çığlık.
Fesat: bozukluk, arabozucu, karışıklık,
Feshetmek: dağıtmak, kapatmak, kaldırmak, bozmak,
Feyz: verimlilik, gürlük,
Feza: uzay.
Fiil: eylem, iş, davranış.
Fikir: düşünce.
Filtre: süzgeç.
Final: bitiş.
Firar: kaçma.
Firkat: ayrılık.
Fire: eksilme.
Fistan: entari.
Fitne: geçimsizlik, kargaşa.
Fitnelemek: gammazlamak.
Fiyaka: gösteriş, çalım,
Fiyasko: başarısızlık,
Flavta: flüt.
Folklor: halkbilimi,
Fonetik: sesbilim.
Form: biçim, şekil,
Formalite: yöntem, işlem,
Fos: çürük, temelsiz, boş.
Fotometre: ışıkölçer,
Frenlemek: engellemek,
Fuar: panayır,
Fukara: fakir.
Fuzuli: yersiz, gereksiz, boş.
Fütuhat: fetihler,
Fütur: bezginlik,
Fütursuz: umursamaz,
Füze: roket
Füsunkâr: büyüleyici.
Fıskiye: fevvare
Faiz: Nema
Faktör: Unsur
Fare: Sıçan
Fazla: çok
Fail: eylemci, özne
Faizci: eylemci, özne
Fanus: camyuvar
Farsça: acemce
Fenomen: olgu, görüngü
Feodal: derebeylik
Feodalite: derebeyli
Fevkalade: olağanüstü
Fevri: taşkın
Furya: yoğunluk
Funda: çalılık
Fundamentalist: köktendinci
Full: tüm
Foya: kusur, açık
Foto: ışık
Fon: dipyüz, alt
Foga: ateş
Fobi: ürkü
Flu: bulanık
Flora: bitkey
Flama: sancak
File: ağ
Festival: şenlik

Benzer Konular

canlı kuran oku kuran dinle kuran izle
mekke kabe canlı yayın izle
büyük islam ilmihali
hadisi şerif
yemek tarifleri
en güzel oyunlar, oyun oyna