Es Semi anlamı nedir
Ana Sayfa »Faydalı Bilgiler » Genel Bilgiler » Es Semi anlamı nedir

Es Semi anlamı nedir

   

Es Semi anlamı nedir

Es Semi nedir yani Es Semi anlamı nedir? İşte Allah'ın güzel isimleri Esmaül Hüsna Es Semi esmasının fazileti, anlamı, arapça yazılışı ve Es Semi zikir sayısı hakkında bilgi.

السميع Es Semi; ister gizlensin ister açıkça söylensin, gizliyi, fısıltıyı bile işiten anlamına gelen Allah'ın güzel isimlerinden ve Cenab-ı Allah'ın sıfatlarından biridir. Tekrar belirtmek gerekirse Es Semi; sonsuz işiten, her türlü kısıtlamadan yüce olarak gizli açık her şeyi işiten; işitilecek şeyler kendisine gizli kalmayan; dilek, dua ve yakarışları kabul eden demektir. Es Semi ismi şerifi "Sem" yani "işitmek" kökünden türemiştir.

Allah Teâlâ, ister açık, ister gizli bütün sesleri, fısıltıları işitir. Kendisine içinden hamd edenin hamdini işiterek onu mükâfâtlandırır. Dua edenlerin dualarını kabul eder. Allah"ın işitmesi kullarınki gibi kulak ve ses gibi bazı vasıtalarla değildir.

Sem' sıfatı zati olduğundan sonsuzdur ve onun için ne bir azalma ve ne de bir artma düşünülemez. Her türlü kusurdan münezzeh olan yüce Rabbimizin işitme sıfatı, yaratılmış olanların sıfatına asla benzemez.

“O'nun benzeri olan hiçbir şey yoktur. O her şeyi işitir ve görür.” (Şura / 11)

Yaratılmış olanların sıfatları O'nun (CC) işitme sıfatının değil aynı veya misli, benzeri bile olamaz. Haşa işitmek için ne ses dalgalarına ne bir alete ne hava unsuruna ne de herhangi başka bir şeye muhtaçtır.

Sem' sıfatı mutlaktır; hiçbir kayda, şarta bağlı değildir. Hiçbir hudut ile sınırlı olmayıp bütün sesleri ihata etmiştir. Bu ihata ile kullarına çok yakındır. Zaman ve mekândan münezzeh olan Cenab-ı Hakk zatıyla kullarından nihayetsiz uzak fakat sıfatlarının tecellisi ile nihayetsiz yakındır. Güneşin bizden mesafe olarak çok uzak olup ışık ve ısısıyla bize çok yakın olması gibi…

O (CC), yakın-uzak, açık-gizli veya akli-kalbi-nefsi bütün sesleri aynı eşitlikte işitir. Elektronlardan gezegenlere, mikroskobik varlıklardan balinalara kadar hepsinin sesini aynı işitir. Kâinatın ilahi bir musikiyi andıran hamd ile tesbihini; rüzgârın “hû hû” terennümünü, dalgaların çağlayışını, bulutların naralarını, seher vaktindeki kuşların cıvıltısını, yağmurun sesini, kavak ağacının kendinden geçerek bütün yapraklarıyla söylediği kasideyi, müminlerin günde birkaç defa “Rabbena we lekel-hamd” zikrini ve dahası Muhammed Mustafa (SAV)'nın sevgili sesini işitendir, işitmek isteyendir.

Allahın 99 İsmi ve Anlamları Detaylı Bilgi İçin Tıklayın!

Sem' sıfatı küllidir; aynı anda birçok şeyi görebildiği gibi birçok sesi de işitir. Fakat birini işitmek diğerlerini işitmeye mani olmadan, karıştırmadan, kaçırmadan, şaşırmadan net bir şekilde işitir. Her bir ferdi hususen işitir ve duasına icabet eder.

Sem (işitmek) ile dört anlam kastedilir: Bunlar:

1) Bilmek, idrak etme anlamında işitmek. bu tür işitme seslerle ilgilidir.

"Gerçekten Allah, eşi konusunda seninle tartışan ve Allah'a şikayette bulunan (kadın)ın sözünü işitti." (Mücadele, 2)

"Andolsun Allah; "Gerçek, Allah fakirdir, biz ise zenginleriz" diyenlerin sözlerini  işitmiştir." (Ali İmran, 181)

2) Anlama, akletme anlamında işitmek. Bu da anlamlarla işitmedir.

"Ey iman edenler, "Raina- Bizi güt, bize bak " demeyin, "Unzurna - Bizi gözet" deyin ve dinleyin." (Maide, 41)

3) Cevap verme ve istenenleri verme anlamında işitmek.

Namazda rükudan kalkarken söylenen "Semi'allahü limen hamideh" (Allah, kendisine hamd edeni işitti) duası.

4) Kabul etme ve uyma anlamında işitmek.

"Onlar, yalana kulak verenler..." (Maide 41)

Yüce Allah bizlere "işitmeyi", dinlemeyi" ve "uymayı" emretmekte ve müjdenin bunlara ait olduğunu haber vermektedir.

Es Semi esmasının fazileti ve zikir sayısı

Es-Semi ismi şerifi, sözün insanların yanında dinlenmesi ve duanın Cenab-ı Allah tarafından kabul olması için "Ya Semiu Celle Celalühü" diyerek 180 kere okunur.
Kim, Perşembe günü duha namazından sonra Es-Semi ismi şerifini 500 kere okusa, duası kabul olunur. Çok çok okuyan kulak rahatsızlığı görmez.

Benzer Konular

canlı kuran oku kuran dinle kuran izle
mekke kabe canlı yayın izle
büyük islam ilmihali
hadisi şerif
yemek tarifleri
en güzel oyunlar, oyun oyna