Er Rezzak esması anlamı
Ana Sayfa »Faydalı Bilgiler » Genel Bilgiler » Er Rezzak esması anlamı

Er Rezzak esması anlamı

   

Er Rezzak esması anlamı

Rezzak ne demek yani Er Rezzak anlamı nedir? İşte Allahın 99 ismi (esmaül hüsna) Er Rezzak esması anlamı ve Er Rezzak esmasının fazileti hakkında bilgi.

الرزّاق Er Rezzâk, Allah Tealâ'nın Kur'an-ı Kerim ve hadislerde zikredilen esmaül-hüsnâ yani Allah'ın güzel isimleri'nden biridir. الرزّاق Rezzâk; bedenlerin ve ruhların gıdasını, bütün yaratıklarının rızkını yaratıp veren demektir. Diğer bir ifade ile Er-Rezzâk “Rızıkları ve rızık verdiği varlıkları yaratan, rızıkları onlara ulaştıran, rızıklarla faydalanmalarını temin edendir.” Rızık, hayatın muhafazası ve devamı için gerekli olan yiyecek, içecek, giyecek, mesken gibi maddi ve manevi şeylere denir. Her varlığı dilediği şekilde rızıklandırana Râzık, üstlendiği rızkı devamlı bir şekilde, tekrarla, bolca verene de Rezzâk denir.

Yüce Rabbimiz Kuranı Kerim'de şöyle buyuruyor;

- “Kuşkusuz Allah rızık verendir, metin kuvvet sahibidir.” (Zariyat / 58)

- 'Yeryüzünde bulunan bütün canlıların rızıkları ancak Allah'a aittir' (Hûd 11/6);

- 'Nice canlı mahlûk vardır ki rızkını kendisi taşımıyor. Ona da size de rızkı Allah veriyor' (el-Ankebut 29/60);

- 'Yerde ve gökte Allah'tan başka sizi rızıklandıran bir yaratıcı var mıdır?' (Fâtır 35/3).

Allahın 99 İsmi ve Anlamları Detaylı Bilgi İçin Tıklayın!


Gerçekte rızkı yaratan ve rızıkların hepsini kullarına ihsan eden Allah olduğu halde Kur'an'da Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır' (el-Cum'a 62/11) buyurularak, bazı kimselere; fakirlere yiyecek ve yiyecek alacakları parayı vererek onların rızıklanmalarına sebeb oldukları için mecazen razık denilmiştir. Yüce Allah'ın hayrü'r-razıkîn (rızık verenlerin en hayırlısı) olması da şu anlamda kullanılmıştır: Rızık, Allah'tan istenmeli. O nasib etmeyince, sebeblerin hiçbir faydası olmaz. Ticâret ve en ileri seviyedeki teknik sebebler gibi esbabın ötesinde Yüce Allah'ın öyle rızık kapıları vardır ki bunlar kapanınca, bütün sebeplerin tesirleri de kapanır. Ancak o hakiki müessir ve rezzâktır. Ondan başka râzık yoktur.

Allah Teâlâ, yarattığı bütün yaratıklarının rızkına kefildir. Yerde, gökte, yer altında, denizde vb. nerede canlı varsa hepsinin rızkını yaratan Allah Teâlâ'dır. Hepsinin rızkını tam vaktinde ve unutmadan verir. Ancak insanlara, yarattığı rızıkları meşrû yoldan arayıp bulmalarını emretmiştir. Bu isimden nasip alan kul, rızkın değil, Rezzâk'ın peşinden koşar. Her nimette O'nu hatırlar. Allah'ın cömertliğine hayran kalır.

Allah'a tevekkül edip O'ndan istemekle beraber, O'nun takdir ettiği rızkı elde etmek için bunu aramak, çalışmak ve yeryüzünde dolaşmak lâzımdır. Çünkü Allah 'Onda (arzda) bereketler yarattı. Onda (arzda) arayanlar için dört günde müsavi gıdalar takdir etti' (Fussılet 41/10). 'O, (Allah) yeri size müsahhar kıldı (boyun eğdirdi). O halde onun omuzlarında (köşe ve bucağında) yürüyün, Allah'ın rızkından yiyin...' (el-Mülk, 67/ 15). Yani Allah'ın o tükenmez nimetlerini arayın, çalışın ve didinin demektir.

Rezzâk ism-i şerifinden kulun alacağı hazz ve nasib başlıca üçtür:

1- Kulun, her istediğini taleb etmede, helâl olan yollardan esbabına tevessül ettikten sonra, Rabbine müracaat etmesi lâzımdır. Hz. Musâ 'Rabbim, kendini bana göster, sana bakayım' (el-A'râf 7/143) diyerek manevî makamların en büyüğünü Rabbinden istediği gibi, acıktığında bedeninin ihtiyacı olan rızkı da Rabbim, bana hayırdan (mal ve rızıktan) hangi şeyi indirirsen, gerçekten ben ona muhtacım' (el-Kasas, 28/24) diyerek Allah'tan taleb etmiştir.

2- Sebeplerine yapıştıktan sonra, rızkları taksim eden Allah'ın (Kassâm'ın) taksimine razı olup kanaat etmek ve O'na şükür ve hamd etmek lâzımdır. 'O halde bütün rızkı Allah katında arayın. O'na kulluk edin ve Ona şükredin' (el-Ankebut, 29/17).

3- Allah'ın rızık hazinesinden kendisine verdiğini, emrettiği şu şekilde Allah yolunda infak etmek lâzımdır:

'Onlar ki infâk ettikleri vakit ne israf ederler, ne de cimrilik yaparlar. Allah yolunda infakları ikisi arasında ortalama olur' (el-Furkan, 25/67).

Er-Rezzâk isminin Özellikleri, Faziletleri ve Faydaları

Borçtan ve maddi sıkıntılardan kurtulmak ve borçlanacak duruma düşmemek için Yâ Rezzak ism-i şerifi hergün okunur.

Kalbinde sıkıntı ve içinde daralma olan bir kimse Yâ Rezzak ism-i şerifini 308 kere okumaya devam ederse, sıkıntısı gider, genişlik ve farahlık kazanır.

Her kim Yâ Fettah , Yâ Rezzak isimlerini beraber her gün okursa, okuyan kişi kapalı kapılarını açar.

Her kim Yâ Fettah, Yâ Rezzak isimlerini beraber her gün okursa, okuyan kişi maddi sıkıntıya düşmekten korunur

Her sabah namazından sonra 308 kere “Ya Rezzâk celle celâlühû” denir, ardından da “İnnAllâhe Hüve'r-Rezzâku zü'l-Kuvveti'l-Metîn” okunursa, en kısa zamanda kazanç kapıları açılır. Ömür boyunca geçim sıkıntısı çekilmez.

Her gün 308 kere “Ya Fettâh, Ya Rezzâk celle celâlühû” zikrine devam den, her işinde başarılı olur.

Benzer Konular

canlı kuran oku kuran dinle kuran izle
mekke kabe canlı yayın izle
büyük islam ilmihali
hadisi şerif
yemek tarifleri
en güzel oyunlar, oyun oyna