Hilim ne demek anlamı
Ana Sayfa »Faydalı Bilgiler » Genel Bilgiler » Hilim ne demek anlamı

Hilim ne demek anlamı

   

Hilim ne demek anlamı

Hilm nedir yani hilim ne demek? İşte Hilm (Hilim) anlamı ile hilm ile ilgili örnek cümleler.

Hilim veya hilm, İnsanın tabiatında olan yumuşaklık, yumuşak huyluluk, yumuşak karakterlilik, sakin tabiatlılık, nefsi hakim olma hali, kibar, efendi, ağırbaşlı ve akıllı olma, uygarca davranma anlamına gelir. Terim anlamı olarak Hilm; akıllı ve kültürlü olmakla elde edilen, beşerî ilişkilerde bağışlayıcı, sabırlı ve temkinli, akıllı ve ağır başlı olmak, nefsini kızgınlığın heyecanından korumak, olgun davranmayı sağlayan ahlâkî erdem demektir. Diğer bir ifade ile hilm; Öfkeli ve hiddetli olduğu bir anda, kişinin gücü yettiği halde, kendini kontrol ederek öfkesini yenmesi ve intikam fikrinden vazgeçmesidir. Nefsini kızgınlığın heyecanından koruyan, hilm sahibi olan kimseye "halîm" denir.

HİLM İLE İLGİLİ ÖRNEK CÜMLELER

Hazret-i İbrâhîm'in ismi Kur'ân-ı Kerîm'de yirmi beş sûrede altmış dokuz defâ geçmekte, Evvâh (çok âh eden), Halîm (hilim sâhibi) Münîb (Allâh'a sığınan), Kânit (Allâh'a kulluk eden), Şâkir (Allâh'a çok şükreden) ve Hanîf gibi muhtelif isim ve sıfatlarla zikredilerek kendisinden medh ü senâ ile bahsedilmektedir.

*****

Allâh Rasûlü -sallâllâhu aleyhi ve sellem- nübüvvetten önce de mürüvvet itibârıyla kavminin en üstünü, soy itibârıyla en şereflisi, ahlâk bakımından en güzeli idi. Komşuluk hakkına en ziyâde riâyet eden, hilim ve sadâkatte en üstün olan, emniyet ve güvenilirlikte en önde gelen, insanlara kötülük ve eziyet etmekten
en uzak duran, O idi. Hiç kimseyi kınayıp ayıpladığı, hiç kimseyle münâkaşa ettiği görülmemişti. Öyle ki Cenâb-ı Hak bütün iyi haslet ve meziyetleri O'nda topladığı için kavmi kendisine «el-Emîn» vasfını vermişti.

*****

Allah Rasûlü (s.a.v) mürüvvet itibârıyla kavminin en üstünü, soy itibârıyla en şereflisi, ahlâk bakımından en güzeli idi. Komşuluk hakkına en ziyâde riâyet eden, hilim ve sadâkatte en üstün olan, insanlara kötülük ve eziyet etmekten en uzak duran O idi. Hiç kimseyi kınayıp ayıpladığı, hiç kimseyle münâkaşa ettiği görülmemişti. Güzel ahlâkı ile bütün insanlar arasında temâyüz ediyordu. Herkes O'nu iyilik ve güzel davranışlarıyla tanıyor ve hürmet ediyordu.

*****

Rasûlullâh -sallallâhu aleyhi ve sellem-, ölümü hak eden nice mücrimleri, hattâ amcasını öldüren Vahşî'yi dahî affedip, onlara hilm ile muâmelede bulundu. Onun gönlünde ve huzûrunda dâimâ merhamet ve rahmet, gazabın önüne geçti.

*****

İslâm ifrât ve tefrite düşmeden îtidâle dayalı bir üslûb gözetmeyi, bilhassa insan eğitimi ve tebliğ gibi hizmetlerde aslî bir düstur olarak kabul etmiştir. Bu düstur, “hilm” yâni davranışlarda bir yumuşaklık ile gerçekleşebilir.

Benzer Konular

canlı kuran oku kuran dinle kuran izle
mekke kabe canlı yayın izle
büyük islam ilmihali
hadisi şerif
yemek tarifleri
en güzel oyunlar, oyun oyna