El Bari isminin faziletleri
Ana Sayfa »Faydalı Bilgiler » Genel Bilgiler » El Bari isminin faziletleri

El Bari isminin faziletleri

   

El Bari isminin faziletleri

Bari ne demek yani El Bari anlamı ne demek? İşte Allahın 99 ismi (esmaül hüsna) El Bari isminin anlamı ve El Bari isminin faziletleri hakkında bilgi.

البارئ Bâri Cenâb-ı Allah'ın isimlerinden biri olup; bir örneği ve maddesi olmaksızın yaratan; evrenin bütün parçalarını âhenkli ve düzenli olarak meydana getiren demektir. البارئ El Bari kısaca, bir örnek ve emsâle ihtiyaç duymadan yaratan zat anlamına gelir. Allah Teâlâ, zât ve sıfatları bakımından yaratılmışlara asla benzemez. Yarattığı her şeyi hiç bir modele bağlı kalmaksızın yarattığı gibi, tam bir uygunluk ve kusursuzluk halinde yaratmıştır.

Bir kulda bu isim tecellî edince, o kul yaptığı her şeyi adâletle, hakkâniyetle ve sağlam yapar. Kur'an'da Bârî kelimesi, halik ve musavvir ile birlikte zikredilmektedir.

Bârî vasfı Kur'an-ı Kerîm'de üç yerde açıklanır. Haşr suresinde; "O, öyle Allah'tır ki, vücuda getireceği herşeyi hikmeti muktezasınca takdir edendir. Onları var edendir. Varlıklara sûret verendir. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde ne varsa (hepsi) O'nu tesbih (ve tenzih) eder. O, galib-i mutlaktır. Yegane hüküm ve hikmet sahibidir. " (el-Haşr, 59/24) Allah bir şeyi, bir şeyden olmayarak yaratır (ibda). Yani yoktan yaratır. Şeyler, maddesiz olarak ketm-i ademden çıkar. Cenâb-ı Hakk'ın, âlemi yaratması bakımından üç değişmez sıfatı vardır: İbda, Halk, Tedbir, İbda, bir şeyi yoktan var etmektir. Halk, bir şeyi bir şeyden var etmektir. Tedbir de, bütün alemi idare etmek demektir. (el-Bakara, 2/54).

Bârî, Berae fiilinden gelir ve yaratıcı demektir. Yaratmak (halk), iki manaya delâlet eder: Takdir ve yok olan şeye vücud vermek; hiçbir asıl ve misali yok iken icat etmek. Bazen de inşa manasına kullanılır. Her şeyi tam anlamıyla takdir ve icat ederek yaratan yaratıcı, ancak Allah'tır. "O öyle halik ki, bârî yani öyle temiz yaratıcı ki, yarattıklarını temiz ve sağlam bir nizam üzere seçip tesviye ve tekamül ettirerek birbirinden farklı özellikler ile temyiz ettirir." (Elmalılı Hamdi Yazır, Hak Dini Kur'an Dili, İstanbul 1936, VI, 4876).

Allahın 99 İsmi ve Anlamları Detaylı Bilgi İçin Tıklayın!

Bedea fiil kökünden gelen bad'a kelimesi, icat etmek, örneksiz yapmak demektir. Aynı zamanda Allah'ın aletsiz, zamansız ve mekânsız icat etmesi anlamında kullanılır. (Ali Ünal, Kur'an'da Temel Kavramlar, İstanbul 1986, s. 197).

El Bari isminin faziletleri, özellikleri ve faydaları

Her gün 213 kere “Ya Bârî celle celâlühû” zikrine devam eden kimse, bütün işlerinde başarılı olurlar, hasta ise şifa bulurlar.

“Ya Bârî” ism-i şerifinin zikrine her gün devam eden kimse başaramadığı işleri başarır, mevcut işlerinde daha başarılı olur. Ağır, zor işleri kolaylaşır.

“Ya Bârî” ism-i şerifini virt edinen kimse gam ve kederden kurtulur.

“El-Bâri” esmasının zikriyle meşgul olan kimse düşmanına veya hasmına galip gelir.

“Ya Bârî” ism-i şerifini yedi gün 100"er defa okuyan kimse selamete erer, afetlerden kurtulur, ruhen ve bedenen sağlık ve sıhhate kavuşur.

“Ya Bârî” ism-i şerifini her gün okumayı virt edinen kimse hasta ise hastalıklarından kurtulur şifa bulur.

“Ya Bârî celle celâlühû” isminin zikrine devam eden kimsenin zekaları ve idrakleri güçlenir.

Benzer Konular

canlı kuran oku kuran dinle kuran izle
mekke kabe canlı yayın izle
büyük islam ilmihali
hadisi şerif
yemek tarifleri
en güzel oyunlar, oyun oyna