El Halık isminin anlamı
Ana Sayfa »Faydalı Bilgiler » Genel Bilgiler » El Halık isminin anlamı

El Halık isminin anlamı

   

El Halık isminin anlamı

Halık nedir yani El Halik anlamı nedir? İşte Allahın 99 ismi (esmaül hüsna) El Halik isminin anlamı ve El Halık Esmasının fazileti hakkında bilgi.

الخالق Hâlık; her şeyi (canlı-cansız) yoktan var eden, yaratan demektir. Allah Teâlâ, eşyayı, her hangi bir örneği ve benzeri olmadan yaratandır. Yarattığı her şeyi bütün ayrıntılarıyla bilir. Her şeyin varlığını, varlığı boyunca görüp geçireceği halleri bilir, olayları tayin ve tesbit eder, ona göre yaratır. Demek ki hâlık isminin iki anlamı vardır: birincisi; bir şeyin nasıl olacağını tayin ve tesbit etmek, ikincisi, o takdire uygun olarak o şeyi yaratmak, var etmek.

Allah Teâlâ, her şeyi ezelde takdir etmiş, takdir ettiklerinin zamanı gelince bunları yaratmış, varlık sahasına çıkarmıştır. O'nun ilim, irâde, takdir ve yaratmasından hiçbir şey uzak kalamaz.

Hâlık ism-i şerifi “halk” kökünden gelmekte olup “doğru takdir etme, modelsiz, hiçten, yoktan veya maddeden yaratma” anlamına gelir. Hâlık isminin mübalağalı şekli olan hallâk, çokça ve sürekli olarak yaratan demektir.

Allahın 99 İsmi ve Anlamları Detaylı Bilgi İçin Tıklayın!
 
“Halk” fiili iki manayı ifade eder. Birinci mana takdir etmedir. Hâlık-ı Zülcelal irade ettiği her mahlûkatın nasıl olacağını tâyin ve takdir eder. O şeyin miktar, düzen, derece gibi bütün ayrıntılarını olması gerektiği gibi planlar. On sekiz bin âlemdeki varlıkları sınıflandırıp her varlık sınıfına da bir ölçü koymuştur. Buna göre melek-insan-cin, bitki-hayvan, sürüngen-yürüyen-uçan, büyük-küçük gibi farklı fıtratlar ve ölçüleri takdir etmiştir. Varlık sahasına çıkardıktan sonra da ömürlerini, rızıklarını, doğum ve ölüm yer ve zamanlarını kısacası her an yaşayacağı olayları tayin etmiştir. Mesela birbirine benzeyen iki çekirdeğin farklı ürün vermesi Allah'ın birçok sıfatına işaret ettiği gibi, o çekirdeklere o planın yerleştirilmesi bir takdire, o takdir de bir Hâlık-ı Zülcelal'e işaret eder.
 
“Halk” fiilinin ikinci manası icad etmektir. Evet, Hâlık; takdirine uygun bir şekilde hiçten, yoktan, benzersiz, modelsiz, maddesiz veya elementlerin terkibiyle yaratandır.
 
Hâlık-ı kâinat, varlıkları iki şekilde “ibda” ve “inşa” tarzında yaratır. “İbda” aletsiz, maddesiz, vasıtasız, örneksiz, farklı yaratmasıdır. Kainatın mevcut düzeni, içinde iş gören zerreler, Hz. Adem (AS) babamız ve binlerce çeşit varlığın ilk ademleri ibda tarzındaki icadına örnekler olduğu gibi sonradan yaratılan insanların her birinin şeklinin, renginin, maddi ve manevi yönden farklılıkları da ibda iledir. Her bahar mevsiminde yaratılan hayvanların suretlerini, bitkilerin ve çiçeklerin birbirinden farklı şekillerini, renklerini, kokularını, tatlarını, zerrelerinden başka bütün özelliklerini yoktan yarattığı gibi bütün varlıkların cinslerini, türlerini ve fertlerini bir cihette ibda tarzında yaratıyor.
 
Hâlık-ı âlemin ikinci tarz icadı “inşadır”. Yani kâinattaki unsurlardan, elementlerden ve maddelerden toplamak suretiyle sanatla vücut vermektir. Kâinatta her saniye, her an bu iki tarz icat meydana gelmektedir. Kâinatın ilk yaratılışından sonraki meydana gelen her varlık, unsurların bir araya gelmesiyle vücut bulması yönü ile “inşaya” örnek iken, benzerlerinden farklı olarak yaratılan her yönü ile yoktan yaratma olan “ibda”ya bir örnektir.

El Halık Esmasının fazileti, özellikleri ve faydaları

Üzüntü ve sıkıntıdan kurtulmak için : الخالق El Halik

- Yedi gün arka arkaya 100 defa “YA HALIK” ismini okuyan kimse, gelecek bela ve musibetlere karşı korunur. Bu mübarek isim, daha çok sanatkarlara ait bir zikirdir. Yani daha çok sanatkarlar ve sanatkarlar ruhlu insanların bu ismi okumaları gerekir. Ancak sadece onlara mahsus değildir. Bu ismi vird edinenler işlerinde ve özellikle sanatlarında başarılı olurlar.

- El-HALIK ismini, seher vaktinde zikredenlerin, kalpleri çabuk nurlanır ve basiretleri açılır, hikmet sahibi olurlar.

- İyileşmesi zor bazı hastalıklar için bu ismin vekfinin, yazılıp taşınması ve zikrine devam edilmesi tavsiye edilmiştir.

- Her kim bu mübarek ismi vird haline getirir ve geceleri buna devam ederse, yüce Allah, o kimsenin içini ve dışını nurlandırır. Gam ve kederden kurtarır, ahiret saltanatı ile lütuflandırır.

- Çözülemeyen bir işi olan kimse,temiz bir vaziyette ve abdestli olarak kıbleye karşı tenha bir yerde bu ismi 5115 defa zikreder ve halini Allah"a arz edip dua ederse, isteği yerine getirilir,ve kolayca çözülür.

- Her gün 731 kere “Ya Hâlik celle celâlühû” zikrine devam eden bütün sıkıntılarından kurtulur, her işinde başarılı olurlar.

- Her gün 731 kere “Ya Hâlik, Ya Bârî, Ya Musavvir celle celâlühû” diye zikreden, her türlü ruh hastalığından kurtulur.

- Çocuğu olmayan eşler, her gün 731 kere “Ya Hâlik celle celâlühû” demeye devam ederlerse Allâh-u Teala"nın izniyle çocukları olur.

- Çocuğu olmayan bir kadın, yedi gün oruç tutup iftar vaktinde “Ya Halık, Ya Bari, Yâ Musavvir” isimlerini bir bardak suya 21 kere okuyup üfleyip ve o su ile orucunu açarsa  Cenab-ı hak bu isimlerin hürmetine makbul bir çocuk ihsan eder.

Benzer Konular

canlı kuran oku kuran dinle kuran izle
mekke kabe canlı yayın izle
büyük islam ilmihali
hadisi şerif
yemek tarifleri
en güzel oyunlar, oyun oyna