Kuranı Kerim nasıl bir kitaptır, ayetleri arasında ihtilaf var mıdır
Ana Sayfa »Faydalı Bilgiler » Genel Bilgiler » Kuranı Kerim nasıl bir kitaptır, ayetleri arasında ihtilaf var mıdır

Kuranı Kerim nasıl bir kitaptır, ayetleri arasında ihtilaf var mıdır

   

Kuranı Kerim nasıl bir kitaptır, ayetleri arasında ihtilaf var mıdır

Yüce Kur'an-ı Kerim öyle bir İlâhî kitaptır ki bütün âyetleri birer mucizedir, bir benzerini yazmak mümkün değildir. Her âyeti insanlığa bir gerçeği haber vermektedir. Bütün âyetleri arasında fevkalâde bir düzen, uyum ve birliktelik vardır. Gelecekle ilgili verdiği haberler günden güne ortaya çıkıp gerçekleşmektedir. Günümüz medenî milletlerin yeni yeni keşfetmekte olduğu birçok hârikulâdelikleri Kur'ân-ı Mübîn bundan on dört asır önce haber vermiştir. Ruhanî zevklerden, İlmî konuşmalardan ve güzel ahlâktan mahrum olanların dışında hiç kimse Kur'ân-ı Kerîm'in içindeki hakikatleri inkâr edemez, âyetleri arasında hakiki bir ihtilaf bulamaz.

Kur'an âyetlerinin bazıları arasında zıtlık görmek veya tabiat kanunlarına muhalif gibi anlamak ancak cehaletten, zevk-i selîm sahibi olamamaktan, dinî gerçekleri kavrayamamaktan ve Arap dilinin inceliklerini bilememekten kaynaklanır.

'Hâlâ Kur'an üzerinde gereği gibi düşünmeyecekler mi? Eğer o, Allah'tan başkası tarafından gelmiş olsaydı onda birçok tutarsızlık bulurlardı' (Nisâ 4/82) âyet-i kerimesi bu gerçeği aydınlatmaya yeterlidir.

Kuranı Kerim nedir, ne zaman ve nerede inmiştir?

Kur'an, Allah (c.c.) tarafından Cebrâil (as) aracılığı ile Peygamberimiz (sav)'e indirilen, Mushaf'a yazılı, Peygamberimiz (sav)'den bize kadar tevatür yoluyla nakledilmiş, okunmasıyla ibadet edilen, insanlığın benzerini getirmekten aciz kaldığı ilâhî kelamdır.

Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.), kendisine peygamberlik görevi verilmeden önce bir süre Mekke yakınındaki Hira dağında bir mağaraya çekilir, Allah'ın büyüklüğünü düşünmekle meşgul olurdu.

610 yılının Ramazan ayında bir Pazartesi gecesi yine Hira'daki mağaraya çekilmiş, gönlü ve bütün varlığı ile Allah'a yönelmişti. İşte bu sırada meleklerin en büyüğü olan Cebrâil (a.s.), Allah'ın emriyle peygamberimize gelerek 'Oku!' dedi ve bu emri üç defa tekrarladı. Sevgili Peygamberimiz, 'Ne okuyayım?' deyince Cebrâil (a.s.), Kur'an-ı Kerim'den beş âyeti tebliğ etti. Böylece ilk vahiy geldi ve Kur'an-ı Kerim nâzil olmaya başladı.

Kur'an-ı Kerim, Peygamber Efendimize Cebrail adlı melek aracılığı ile indirilmiştir. İlk vahiy geldiği zaman Peygamberimiz (s.a.s.) 40 yaşında idi.

Kur'an-ı Kerim, peygamberimize vahiy yoluyla gelmiştir. Vahiy: Allah tarafından doğrudan doğruya veya elçi vasıtasıyla Peygamberlere bildirilen ve kesinlik ifade eden bilgidir. Vahyin çeşitleri vardır. Allah bu vahiy yollarından biri ile sözünü peygamberlerine duyurmuştur.

Bu yollardan biri de Yüce Allah'ın, sözünü bir melek aracılığı ile peygamberlerine duyurmasıdır.

Allah'ın sözünü peygambere bildiren melek; bazen kendi suretinde gelirdi. Bazen de bir insan şeklinde gelir, orada bulunanlar kendisini görür, sesini işitirlerdi. Bazı zamanlarda da melek vahyi peygambere bildirir, fakat kendisi görünmezdi.

Kur'an'ın inmeye başlamasıyla Hz. Muhammed (s.a.s.)'in Peygamberlik görevi başlamış oldu. Kur'an-ı Kerim, bazen ayet-ayet, bazen de sûreler hâlinde parça-parça inerek 23 senede tamamlandı.

'İşte bu Kur'an muazzam bir kitabdır. Onu biz indirdik. Çok mübarektir. (Fayda ve bereketi çoktur). Artık buna uyun, emirlerine bağlanın ve Allah'tan korkun. Tâ ki merhamet olunasınız.' (En'âm, 6/155)

Kur'an-ı Kerim Peygamberimize indiği gibi hiç bir değişikliğe uğramadan bize kadar gelmiştir. Kıyamete kadar da bozulmadan devam edecektir.

Öteki kutsal kitaplardan bazıları tamamen kaybolmuş, bazıları da birçok değişikliklere uğrayarak bozulmuş ve hiçbiri Allah'tan gönderildiği gibi muhafaza edilememiş, insanlar tarafından değiştirilmiştir.

Kur'an-ı Kerim'i koruyacağını Yüce Allah, şu ayetle teminat altına almıştır: 'Kur'anı biz indirdik, elbette yine onu biz koruyacağız.' (Hicr 9)

Gerçekten de Allah, kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i günümüze kadar korudu, kıyamete kadar da koruyacaktır.

'O Kur'an, insanları Hakk'a ulaştırır; helâl ile haramda ve din hükümlerinde hakkı bâtıldan ayırır...' (Bakara, 2/185)

Kur'an-ı Kerim toplu olarak değil, zaman ve olaylara göre ayetler ve sûreler halinde parça parça inmiştir. Bu durum, onun kolayca ezberlenmesini ve anlaşılmasını sağlamıştır.

Kur'an-ı Kerim son ilahi kitaptır. Ondan sonra başka kitap gelmeyecektir. Kur'an'ın hükümleri kıyamete kadar geçerli olacak, değişmiyecektir. Önceki kitaplar ise belirli bir zaman için gönderilmişti.

Kur'an-ı Kerim, bütün insanlığa gönderilen bir kitaptır. Her asrın ihtiyaçlarını karşılayacak hakikat ve hikmetlerle doludur.

Kur'an-ı Kerim, bütün ilahi kitapların hükümlerini nesh etmiş, yani yürürlükten kaldırmış ve bu hükümleri kendisinde toplamıştır.

Benzer Konular

canlı kuran oku kuran dinle kuran izle
mekke kabe canlı yayın izle
büyük islam ilmihali
hadisi şerif
yemek tarifleri
en güzel oyunlar, oyun oyna