Kuranı Kerim'de Allah'ın Sıfatları ve anlamları
Ana Sayfa »Faydalı Bilgiler » Genel Bilgiler » Kuranı Kerim'de Allah'ın Sıfatları ve anlamları

Kuranı Kerim'de Allah'ın Sıfatları ve anlamları

   

Kuranı Kerim'de Allah'ın Sıfatları ve anlamları

Her Müslümanın, Allah'ın bütün kemâl sıfatlarına sahip, noksan sıfatların hepsinden de uzak olduğuna inanması farzdır. Allah'ın varlığına ve birliğine iman etmekle uzun bir yolculuk başlar; başlangıcı nurlu, sonu nurlu bir yolculuk... Çünkü Allah göklerin ve yerin nurudur. O'nun nuru kulun ve mahlûkatın bakışlarınca idrak edilemez. Kul, ancak O'nun isim ve sıfatlarının tezahür ve tecellilerini hayranlıkla seyre dalar. Yüce Rabbimiz bu seyirde yolun işaretlerini ebedî vahyi Kur'an-ı Hakîm ile kullarına bildirmiştir. Allah'ın, kelâmında bize öğrettiği niteliklerini iki grupta özetleyebiliriz: zatî sıfatlar ve sübûtî sıfatlar. Allahü teâlânın sıfatları 14 tanedir. 6 tanesi Zati Sıfatları (Sıfât-ı zâtiyye), 8 tanesine de Subûti Sıfatları (Sıfât-ı sübûtiyye) denir.

Allah'ın zati sıfatları
Zati sıfatlar, sadece Rabbimizin sahip olduğu ve sırf O'na özgü niteliklerdir. Bunlar;

Vücud: Vardır; olmaması ya da yok olması düşünülemez.

Kıdem: Başlangıcı yoktur, varlığı sonradan ortaya çıkmamıştır.

Beka: Sonsuzdur; varlığı hiçbir zaman son bulmayacaktır.

Vahdaniyet: Eşi, benzeri ve ortağı yoktur. Birdir, tektir, biriciktir.

Muhâlefetün lil-havâdis: Yaratılmışlara benzemez; O'ndan başka her şey sonradan olmuştur ve hiçbir şey O'na denk ya da benzer değildir.

Kıyam bi-nefsihî: Hiçbir şeye ve hiç kimseye ihtiyacı yoktur; varlığı başkasına bağlı değildir.

Allah'ın Subuti sıfatları

Subuti sıfatlar, Rabbimizin mükemmelliğini ifade eden, O'nu daha iyi tanımamızı sağlayan niteliklerdir. Bu nitelikler diğer varlıklarda da Allah'ta olandan farklı olarak sınırlı düzeyde vardır. Bunlar;

Hayat: Diridir ve O'nun için “ölüm” söz konusu değildir.

İlim: Her şeyi bilir ve her şeyden haberdardır.

Sem'i: Her şeyi duyar ve işitir.

Basar: Her şeyi görür.

İrade: Dilediğini yapar, her şey Onun dilemesiyle olur.

Kudret: Her şeye gücü yeter.

Kelâm: Yarattıkları ile irtibat ve iletişim kurar. Onlara mesajını gönderir.

Tekvin: Dilediğini, dilediğince yaratır.

Benzer Konular

canlı kuran oku kuran dinle kuran izle
mekke kabe canlı yayın izle
büyük islam ilmihali
hadisi şerif
yemek tarifleri
en güzel oyunlar, oyun oyna