Abdulkadir Şehitoglu kamet ve namaz sonrası okunan tesbih ve dualar
Ana Sayfa »Faydalı Bilgiler » Genel Bilgiler » Abdulkadir Şehitoglu kamet ve namaz sonrası okunan tesbih ve dualar

Abdulkadir Şehitoglu kamet ve namaz sonrası okunan tesbih ve dualar

   

Abdulkadir Şehitoglu kamet ve namaz sonrası okunan tesbih ve dualar

Ezan ve kamet nedir? İşte ezan ve kamet anlamı, kamet sözleri ile Abdulkadir Şehitoglu kamet ve namaz sonrası okunan tesbih ve dualar.

Ezan
, Müslümanlara, günde beş kez, belli bir yerde namaz kılmaları ve namaz için toplanma vaktinin geldiğini ilân etmek, namaz için yapılan çağrı demektir. Arapça bir kelime olan ezan; bildirmek, ilân etmek demektir.

Kamet, farz namazlardan önce, namazın başladığını bildiren ve ezan benzeri sözlerdir. İster cemaatle, isterse tek başına kılınsın, erkeklerin her farz namazdan önce kâmet getirmeleri sünnettir. Kaza namazlarında da kâmet getirmek sünnettir. Kamet getirmek namazın dışında bir sünnettir, getirildiğinde sevap kazanılır, getirilmediğinde sevaptan mahrum kalınır.

KAMET SÖZLERİ

Allâh-ü Ekber (Allah en büyüktür) (4 kere),

Eşhedü en lâ ilâhe İllAllah (Şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur) (2 kere),

Eşhedü enne Muhammeden Rasûlullah (Şahitlik ederim ki Muhammed Allah'ın elçisidir) (2 kere),

Hayye ale's-salâh (Haydi namaza) (2 kere),

Hayye ale'l-felâh (Haydi kurtuluşa) (2 kere),

Kad Kâmeti's Salâh (Namaz başladı) (2 kere),

Allâhü Ekber (Allah en büyüktür) (2 kere),

Lâ ilâhe İllallah (Allah'tan başka ilâh yoktur) (1 kere).

Abdulkadir Şehitoglu kamet dinle


Namaz sonrası okunan tesbih ve dualar ile anlamları

Allahümme entesselamü ve minkesselam tebarakte ya zel celali vel ikram
(Allah'ım! Sen kurtuluş merciisin. Esenlik ve güvenlik sendedir. Ey Azamet ve Kerem sahibi Allah'ım! Senin şanın çok yücedir.)

Alâ Resûlina Salavât denir.
(Salâvat Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'in üzerine olsun.)

Sübhân Allâhi vel hamdü lillâhi velâ ilâhe illAllâhü vAllâhü ekber. Velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil aziym denir.
(Allahı bütün noksan sıfatlardan tanzih eder, kemal sıfatlarla muttasıf olduğunu kabul ederim. Bütün hamd ve şükürler Allah'adır. Allah'tan başka hiç bir ilah yoktur. İhtiyaçları gideren ve zararları yok eden yalnız yüce ve güçlü olan Allah'tır.)

Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmânirrahîm.
Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te'huzühu sinetün velâ nevm,
lehu mâ fissemâvâti ve ma fil'ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi'iznih,
ya'lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm,
velâ yü-hîtûne bi'şey'im min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel'ard,
velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
Bakara 255- Allah'dan başka hiç bir ilah yoktur. O, daima yaşayan, daima duran,
bütün varlıkları ayakta tutandır. O'nu ne gaflet basar, ne de uyku.
Göklerdeki ve yerdeki herşey O'nundur. O'nun izni olmadan huzurunda şefaat etmek kimin haddine! Onların önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir.
Onlar ise, O'nun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar.
O'nun hükümdarlığı, bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır. Her ikisini görüp gözetmek,
ona bir ağırlık da vermez. O, çok yüce, çok büyüktür.

Zülcelali SübhânAllâh ( 33 kere “Sübhanallah” denir)
Allah noksan sıfatlardan uzaktır.

Zülkemâlil Hamdülillâh (33 kere “Elhamdülillâh” denir)
Hamd Allah'adır.

Zül Kudretillahü Ekber ( 33 kere “Allahü Ekber” denir)
Allah en büyüktür.

Lâ ilâhe illAllâhü vahdehû lâ şerîke leh. Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve alâ külli şey'in kadir Sübhane Rabbiye'l-aliyyi'l- âğle'l-vehhab Vel hamdü lillahi Rabbil Âlemin
Allah Teala'dan başka ilah yoktur, tek ilah sadece odur, ortağı da yoktur. Bütün mülk ona aittir. Bütün hamdü senalar onadır. Her şeye kadirdir. Çok bahşedenlerin en yücesi olan Rabb'im! Sen noksan sıfatlardan münezzehsin. Hamd âlemlerin Rabbi olan Allaha mahsustur.

Benzer Konular

canlı kuran oku kuran dinle kuran izle
mekke kabe canlı yayın izle
büyük islam ilmihali
hadisi şerif
yemek tarifleri
en güzel oyunlar, oyun oyna