Şarkı, Türkü Dinlemek ve Kadın Sesinin Hükmü nedir
Ana Sayfa »Faydalı Bilgiler » Genel Bilgiler » Şarkı, Türkü Dinlemek ve Kadın Sesinin Hükmü nedir

Şarkı, Türkü Dinlemek ve Kadın Sesinin Hükmü nedir

   

Şarkı, Türkü Dinlemek ve Kadın Sesinin Hükmü nedir

İslam dininde Şarkı, Türkü Dinlemek ve Kadın Sesini dinlemek caiz midir? İşte Şarkı, Türkü Dinlemek ve Kadın Sesinin Hükmü hakkında bilgi.

İlahi, ezgi ve islami marşların dışında kalan şarkı, milli marşlar, bölgesel türküler, düğün ve özel günlerde söylenen müzikler kişiyi kötülüğe, Allah'a isyana, şehvete teşvik edecek tarzda değilse dinlenmesi ve söylemesi mubahtır. Fakat aksi bir durum olan kişinin karşı cinsten olan mahbubunu övmesi, kadere sövmesi, Allah'a isyan etmesi ve Müslümanlara düşmanlık eden sözlerin yer aldığı müzikleri dinlemesi ve söylemesi caiz değildir. Aynı şekilde bu tarzda türkülerin yer aldığı düğün ve diğer merasimlere iştirak etmekte caiz değildir.

Şeyh Yusuf Kardâvî derki:

Şarkı meselesi (müzikli veya müziksiz) ilk dönemlerden itibaren İslam fukahasının tartıştığı meselelerden olmuştur. Konunun bazı yönlerinde ittifak, bazı yönlerinde de ihtilaf edilmiştir. Fakihler; fuhşu, kötülüğü, günah işlemeyi teşvik eden şarkıların haram olduğu' görüşünde ittifak etmişlerdir. Eğer sözler çirkinse şarkıda çirkin kabul edilir. İslami edebe aykırı her söz haramdır. Bu durumu şarkının namesinin, bestesinin veya icrasının güzel olması değiştirmez. Tabi bunun dışında meşru olan sevinç, eğlence günlerinde, müzik dinlemenin sakıncası olmadığında da görüş birliği vardır. 1

 
Şarkıyı söyleyen kişi erkek olursa ya da kadınlar kendi aralarında söylerlerse bunun hükmü yukarıda izah edildiği şekildedir. Erkeğin kadın sesini dinlemesine gelince bu konuyla ilgili görüş belirten islam âlimlerin büyük çoğunluğu, fitneye sebebiyet vermesi sebebiyle erkeğin kendisine mahrem olmayan kadınların söylediği şarkıları dinlemenin haram olduğu görüşündedir.

Kadın Sesi Asli İtibariyle Haram Değildir
Kadın sesi asli itibariyle avret değildir. Çünkü sahabeler dinin bazı hükümlerini öğrenmek için Allah resulünün (aleyhissalâtü vesselam) mübarek zevcelerinin yanına gider sormak istedikleri soruları onlara sorardı. Aynı şekilde kadın sahabeler Efendimize ve dört halifeye gelir bazı durumlar için onlarla muhatap olurdu. 2 Bu durumdan anlaşıldığı üzere fitneye sebebiyet vermemesi şartıyla erkeklerin bayanlardan ilmi dersler alması caizdir. Kadınlar erkeklerin işitebileceği bir ortamda seslerini dikkat çekecek kadar inceltmemelidir. Allah (cc) şöyle buyuruyor:

Eğer Allah'a karşı gelmekten sakınıyorsanız (erkeklerle konuşurken) sözü yumuşak bir eda ile söylemeyin ki kalbinde hastalık (kötü niyet) olan kimse ümide kapılmasın. Güzel (ve doğru) söz söyleyin. (Ahzap 32)

Özel anlamda Peygamber (aleyhissalâtü vesselam)'ın zevceleri için nazil olan bu ayet genel olarak bütün kadınlar için geçerlidir.

Kadın sesinin hükmüyle ilgili ölçü fitneden eman olmadır. Yaratılış itibariyle kadınların sesi genel olarak fitneye mahal verdiği için şarkı ve türkü söylemeleri islam âlimleri tarafından caiz görülmemiştir. 3 Vehbe Zuhaylî, kadının milli marş ve düğün gibi önemli gün ve gecelerde şarkı söylemesinin caiz olduğunu söyler. 4

Asrısaadette cariyelerin def eşliğinde şarkı söylediği ve Peygamber (aleyhissalâtü vesselam)'ın bunu inkâr etmediği görülmektedir. Bununla ilgili Tirmizî Bureyde (radiyallahu anh)'dan şöyle bir hadis rivayet etmektedir:

Peygamber (aleyhissalâtü vesselam), katıldığı bazı gazvelerden zarar görmemiş bir şekilde dönünce zenci bir cariye yanına gelip “Ey Allah'ın resulü ben, eğer Allah seni sağlam bir şekilde bize gönderirse senin önünde def eşliğinde şarkı söyleyeceğime dair nezretmiştim”  sevgili peygamber(aleyhissalâtü vesselam) bunun üzerine “eğer nezretmişsen söyle yok eğer nezretmemişsen söylemene gerek yok.” Diye cevap verdi. Böylece kadın söylemeye başladı.

Bu hadisin şerhini yapan muhaddisler kadın sesinin fitneye sebebiyet vermediği sürece haram olmadığı görüşüne gitti. 5

Kadın sesinin fitne olmaması şartıyla helal olduğuyla ilgili bir diğer hadis Aişe validemizden rivayet edilmektedir:

'Bir gün Resûlullah (aleyhissalâtü vesselam) yanıma girdi. Yanımda iki de cariye vardı. Buas günü şarkısını söylüyorlardı. (aleyhissalâtü vesselam) yatağa uzandı ve yüzünü öbür tarafa çevirdi. Bu arada babam Ebu Bekir (radiyallahu anh) de yanımıza girdi ve beni azarlayarak: 'Rasulullah (aleyhissalâtü vesselam)'in yanında şeytan çalgısını mı çalıyorsunuz?' dedi. Rasulullah (aleyhissalâtü vesselam) ona dönerek: 'Onları bırak.' dedi. Başka bir rivayette de Peygamber (aleyhissalâtü vesselam)'in şöyle dediği rivayet edilmiştir: 'Ey Ebu Bekir! Her toplumun bir bayramı vardır, bu da bizim bayramımızdır.” (Müslim)

İbnu Hacer bu hadisin şerhinde fitneye sebebiyet vermeksizin kadın sesinin helal olduğunu söyler. 6

Özetle; Haramı çağrıştırmayan şarkı ve türküleri dinlemek ve söylemek mubahtır. Dünyalık sıkıntıları yaşayan bazı günümüz şarkıcılarının felek üzerinden Allah'ın kendisi için takdir ettiği kadere sövdüğü şarkıları dinlemek caiz değildir. Kadın sesiyle ilgili dikkate alınması gereken ölçü kişinin fitneden emin olmasıdır. Bu fitne de kişiden kişiye değişiklik arz ettiği için tamamıyla dinlenmemesi en iyisidir.  (fetvakurulu)


1-) Çağdaş Meselelere Fetvalar - Yusuf El- Kardavi 2/405-411

2-) Fıkıh Ansiklopedisi - Vehbe Zuhayli 1/665

3-) İhyâu Ulumud Din – İmam Gazâlî 2/216

4-) Asri Meseleler - Vehbe Zuhayli 121

5-) Tirmizi Şerhi Tuhfetü'l Ahvazi - Mubârekfûrî  10/187,188

6-) Fethul'Bârî – İbnu Hacer 2/443

Benzer Konular

canlı kuran oku kuran dinle kuran izle
mekke kabe canlı yayın izle
büyük islam ilmihali
hadisi şerif
yemek tarifleri
en güzel oyunlar, oyun oyna