İslamiyetten Önce Eski Türk Devletinin Yıkılışında Etkili Olan Sebepler
Ana Sayfa »Faydalı Bilgiler » Genel Bilgiler » İslamiyetten Önce Eski Türk Devletinin Yıkılışında Etkili Olan Sebepler

İslamiyetten Önce Eski Türk Devletinin Yıkılışında Etkili Olan Sebepler

   

İslamiyetten Önce Eski Türk Devletinin Yıkılışında Etkili Olan Sebepler

İslamiyetten Önce Eski Türk Devletinin Yıkılışında Etkili Olan Sebepler

-Ülke yönetiminde hanedanın erkek üyelerinin söz sahibi olması.

-İkili teşkilatın bölünmeye yol açması

-Boyların kendi siyasi teşekküllerini oluşturabilmeleri için merkezden ayrılması.

-Dış Güçlerin baskısı ve hileleri

İslamiyet Öncesi  Eski Türklerle İlgili Notlar

İkili Teşkilat : Federal yönetim : Beyler Halinde teşkilatlanma.

Danışma meclisleri  : Kurultay (Toy, Kengeş )

Türk Devletlerinde Kurultay Üyeleri içinde din adamlarının görülmemesi teokratik yapının olmadığının göstergesidir.

Din görevlileri, ayrıcalıklı bir sınıf oluşturmamıştır.

Kurgan : Mezar > Eşirik kurganları, Pazaırık Kurganları.

Töreyi değiştirme yetkisi sadece kurultaya aittir.

Türk töresini yazılı hale getiren ilk devlet Uygurlardır.

Hazarlar ve Türgişlerin en önemli ortak özelliği Arapları yenerek, türk topraklarını Araplaşmaktan kurtarmalarıdır.

Teşkilatçı yapıyı kazandıran en önemli gelişme göçebe yaşamdır.

Aygucı : Başbakan

Buyruk : Bakan

Ayukı : Hükümet

Yargucu : yargıç

Tamgacı : Damgacı

-Takvimin olması astronomi ve matematikte ileri gittiklerini gösterir.

-Bağımsızlığın manevi sembollari ünvanlar, lakaplar.

-Moğollar arasında Türk devlet teşkilatının öğrenmesini sağlayan devlet Uygurlardır.

-Boyların bir araya gelerek devlet oluşturmaları, merkezi otoriteyi tehlikeye düşürebilir.

-Türklerin genelde topluluk adlarıyla değil, devlet adlarıyla anılmalarının sebebi teşkilatçı olmalarıdır.

-Feodal düzende merkezi otorite yoktur.

-Karabalsagun, Kutadgu bilig ve atabetül hakayık, Uygur alfabesi ile yazılmıştır.

-Türklerin çok sayıda devlet kurmasında, boylar federasyonu şeklinde örgütlenmeleri, asgari yapının gelişmiş olması etkilidir.

-Tarkan ordu komutası veraset sistemi, göçebeliğin değil, kut anlayışının sonucudur.

-Göktürk kitabelerinin, türk devlet adamlarının millete hesap vermesi, devlet ile milletin karşılıklı olarak , hak ve görevlerini belirtmesi yönünden önemlidir.

-Haneden üyelerinin çeşitli bölgelerde yönetici olmaları, egemenlik anlayışının etkili olduğunu gösterir.

Cihat fikri bağımsızlık, ifade etmektedir.

Türk devletlerinin kısa sürede, yıkılmalarının en önemli nedeni devletin prensler arasında bölünmesi yani ikili teşkilatlanmadır.

İlk kez madeni parayı kullanan Göktürklerdir.

Türk topluluklarının milli benliklerini kaybetmelerinin nedeni, hristyanlığı kabul etmeleri, teşkilatlanma konusunda yetersiz olmalarıdır.

Benzer Konular

canlı kuran oku kuran dinle kuran izle
mekke kabe canlı yayın izle
büyük islam ilmihali
hadisi şerif
yemek tarifleri
en güzel oyunlar, oyun oyna