Antibiyotik Nedir? Hakkında Kısa Bilgi
Ana Sayfa »Faydalı Bilgiler » Genel Bilgiler » Antibiyotik Nedir? Hakkında Kısa Bilgi

Antibiyotik Nedir? Hakkında Kısa Bilgi

   

Antibiyotik Nedir? Hakkında Kısa Bilgi

ANTİBİYOTİK, bitkisel yo da hay­vansal organizmaların çıkardığı, sentetik olarak da yapılabilen az dozlarda bakteri ve mikroorganiz­maların gelişimini durduran, bazı durumlarda onlan yok eden mad­de.

İlk antibiyotik penisilindir ve 1927de Dr. Fleming tarafından bu­lunmuştur. Daha sonra bulunan pek çok doğal antibiyotiğin yanısıra sentetik antibiyotiğin yapımı gerçekleştirildi (1940). Benzer kim­yasal yapı. etki mekanizması ve antibakteriyel etki gösteren antibi­yotikler belirli gruplar altında top­lanır:

1 — Betalaktaminler (penisi­lin, sefalosporin);

2 — Aminozid . grubu (streptomisin, gentamisin);

3   — Kloramfenikol ve türevleri;

4  — Tetrasiklinler;

5 — Polipeptid antibiyotikler (Kolistin);

6 — Mak-rolit   antibiyotikler    (eritromisin),

7  — Sinerjistinler   (pristinamisin);

8  — öteki gruplara sokulamayan antibiyotikler: mantar hastalıkların­da, kanserlerde, cüzzam ve tüber­külozda kullanılan antibiyotikler gi­bi. Her bakteri bir ya da birkaç an­tibiyotiğe direnç kazanabilir ve bu­nun sonucu olarak tedavi de etki­siz kalabilir. Antibiyotiklerin bakte-riyostatik etkisinin antibiyogram ile ölçülmesi mikroba karşı en uygun antibiyotik seçimini sağlar.

Mikrop­lu hastalıkların tedavisine girmiş belli başlı antibiyotikler: Penisilin, streptomisin, kloromisetin. aureomisin. Jeramisin, tetrasiklin, eritromisin. Sefalosporin. Antibiyotikler bazen alerji (penisilin) durumu ya da kulak ile böbreğe zararlı etki (aminozit grubu) yapabilir. Bazıları kemik iliğinde hücre   gelişmesini durdurabilir, bir kısmı sindirim sistemi bozukluklarına neden olabilir.

Ancak tüm bu yan etkiler enderdir. Antibiyotikler ağız yoluyla, damar ya da kas içine enjeksiyon yoluyla uygulanır.

Benzer Konular

canlı kuran oku kuran dinle kuran izle
mekke kabe canlı yayın izle
büyük islam ilmihali
hadisi şerif
yemek tarifleri
en güzel oyunlar, oyun oyna