Amerika"nın İklim Yapısı ve Özellikleri Hakkında Bilgi
Ana Sayfa »Faydalı Bilgiler » Genel Bilgiler » Amerika"nın İklim Yapısı ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Amerika"nın İklim Yapısı ve Özellikleri Hakkında Bilgi

   

Amerika"nın İklim Yapısı ve Özellikleri Hakkında Bilgi

İklim: Geniş ülke topraklarında okyanuslara uzaklık yakınlığa, al­çaklık yüksekliğe ve çeşitli etmen­lere bağlı olarak, iklim özelliklerin­de büyük farklılıklar gözlenir. Tro­pik ve arktik bölgeler arasında bu­lunmasından ötürü ülkeyi etkisi al­tına alabilen büyük fırtınalar ö-nemli iklim değişikliklerine neden olur.

ABD bes ana iklim kuşağına ayrılır:

Çok rutubetli bölge; Kuzey Pasifik kıyısındaki Cascade Dağla­rı bölgesidir. Sürekli yağış alır; kışları kar kalınlığı 9 m"ye ulaşır, kış ayları ortalama sıcaklık 5°C. yıllık yağış 60 cm İle 400 cm ara­sında değişir, yaz ayları ortalama sıcaklığı 30°C"dir. Olympic. Casca­de ve Coast sıradağlarından ko­pup gelen siklon rüzgarları özel­likle kış aylarında bölgeyi olağan­üstü bulutlu ve nemli yapar.

Yılın ortalama yarısı kapalı geçer. Ru­tubetli bölge;  Superior Gölü"nden, güneyde Texas"a çizilecek bir dik çizginin doğusunda tüm topraklar rutubetli bölgeyi oluşturur. Bölge­nin kuzeyi kış aylarında yoğun kar yağışlıdır. Kuzey Michigan her yıl ortalama bir buçuk ay karla kap­lıdır. Yıllık yağış 80 cm dolayında­dır. En kuzeyde Minnesota"da ısı —45°"ye, daha güneyde Tennes-see"de ise ısı —29°"ye dek iner. En yoğun don olayları Meksika Körfezi kıyılarında görülür.

Az ru­tubetli bölge; Rutubetli bölgenin batısında 480-800 km enindeki bü­tün kuşaktır. Meksika Körfezi ile Atlantik Okyanusu"nun nemli rüz­garlarından biraz uzak olduğu için daha az yağış alır; yıllık yağış or­talaması 70 cm dolayındadır. Ka­nada sınırlarında ve güney Texas" ta yağış azalır. Yağışlar genellikle yaza rastlar. Kuzey Oakota"da ısı —46°C"ye kadar düşer. Arada 25 derecelik   enlem   farkı   olmasına karşın kuzey ve güney kesimlerin­de en yüksek sıcaklıklar 41 °C ile 46°C arasında değişir. Don mevsi­mi rutubetli bölge ile aynı aylara denk düşer. Bölgenin güney kesi­minin   dörtte   üçünde   kasırgalar görülür.

Az kurak bölge; Az rutu­betli bölgenin batısından başlaya­rak. Kayalık Dağların doğu ya­maçlarına  varan ve Meksika"dan Kanada içlerine kadar uzanan böl­gedir. Bölge yarı-rutubetli iklim ö-zelliklerinin egemen olduğu Cas­cade-Sierra Nevada dizileri ile Ka­yalık Dağları içine  alır.   Yüksek dağların tepelerindeki hava akım­larının taşıdığı neme karşın bölge kurak sayılır.   Kuzey  Montana"da 30 cm"lik yıllık yağış. Texas"in gü­neyinde 65 cm"ye yükselir. Büyük Yaylalar üzerindeki yağışta siklo-nik fırtınalar etkendir. Yağışlar ço­ğunlukla ilkbahar sonu ile yaz baş­larında olur. Yıllık yağış miktarının üçte birinin bir günde düştüğü sağnakların ardından, iki-üç hatta dört ay bir tek damla yağmadığı görülür.

Kış aylarında en düşük hava sıcaklıkları Yellowstone Park" ta —55°C, Texas"ta —12°C, yaz aylarında en yüksek sıcaklık 40°C ile 46.C"dir, Büyük yaylalar ve Kayalık Dağlar ile aynı miktar ya­ğış almasına karşın California"nın Büyük Vadisi"nde mayıs ile eylül ayları arasında hemen hiç yağmur yağmaz. Kışın dağlardan inen ha­va biraz yağış getirir. Şiddetli don olaylarının   görüldüğü   kış  ayları sürekli sis olur.

Kurak Bölge: Nevada, Arizona, Utah eyaletlerinin büyük bir bölümü ile güney-doğu California ile Güney-batı Texas"ın bir bölümünü kaplar.

Yağış çok azdır ve yazları sağanak olarak düşer. Bölgenin yaz sıcaklık ortalaması 27′dir. bugüne kadar saptanan en yüksek sıcaklık 57′dir.

Benzer Konular

canlı kuran oku kuran dinle kuran izle
mekke kabe canlı yayın izle
büyük islam ilmihali
hadisi şerif
yemek tarifleri
en güzel oyunlar, oyun oyna