4 Ağustos 2018 Ehliyet Sınav Soruları indir çöz
Ana Sayfa »Eğitim » Eğitim Haberleri » 4 Ağustos 2018 Ehliyet Sınav Soruları indir çöz

4 Ağustos 2018 Ehliyet Sınav Soruları indir çöz

   

4 Ağustos 2018 Ehliyet Sınav Soruları indir çöz

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından yılda 5 kez düzenlenen Ehliyet Sınavı Soruları 2018 ( Ehliyet Sınavı Soruları ve Cevapları) web sayfamızda. MEB tarafından açıklanan ( Ehliyet Soruları ) 4 Ağustos Ehliyet Sınav Soruları bu sayfadan kolaylıkla bilgisayarınıza pdf formatında indirip çözebilirsiniz. İşte Ehliyet Sınav tarihleri, Ehliyet Sınav testi soruları ve Ehliyet Sınavı hakkında gerek duyulan tüm detaylar...

Ehliyet sınavı bı yıl yani 2018 yılında 5 kez Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak.

Bakanlığın internet sitesinde açıklanan takvime göre, 'Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavları' 2018 yılında 10 Şubat, 21 Nisan, 4 Ağustos, 20 Ekim ve 22 Aralık tarihlerinde yapılacak ve sınavlar saat 14:00'te yapılacak.

4 AĞUSTOS 2018 MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAV SORULARI VE CEVAPLARI

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 4 Ağustos 2018 Tarihinde Yapılan Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavının Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları yayımladı.

K Kitapçığı Soru ve Cevap Anahtarları için tıklayınız.

L Kitapçığı Soru ve Cevap Anahtarları için tıklayınız.

M Kitapçığı Soru ve Cevap Anahtarları için tıklayınız.

N Kitapçığı Soru ve Cevap Anahtarları için tıklayınız.2018 Ehliyet sınav tarihleri

Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri e-Sınav Uygulama Kılavuzu-2018

1. GENEL AÇIKLAMALAR
Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursiyerleri Sınavı (MTSKS), kara yollarında seyreden araçları kullanacak sürücü kursiyerlerine yönelik, teorik ve uygulama sınavlarını kapsamaktadır.

e-Sınav, basılı evrak kullanılmaksızın sınav uygulama ve değerlendirilmesine ilişkin her türlü işlemin elektronik ortamda ve bilgisayarlar aracılığıyla yapıldığı sınavlardır. Genel Müdürlük tarafından belirlenen merkezlerde, belirlenen tarih ve saatlerde “Özel MTSK Modülü” üzerinden yapılan başvurular dikkate alınarak yapılmaktadır.

Özel MTSK müdürlüğüne kayıt yaptırarak sorumlu olduğu derslerin eğitimlerini tamamlayan tüm kursiyerler ile hâlen yazılı sınavda sorumluluğu devam eden kursiyerler e-sınav başvurusu yapabilir. MTSK e-sınav uygulamasına başvuru yapan kursiyerler yazılı sınava geçiş yapamazlar. Tekrar yazılı sınava geçiş yapabilmeleri için e-sınavdaki haklarını (4 hak) doldurmaları ya da kurstan kayıtlarını sildirmeleri gereklidir.

e-Sınav başvurusunda bulunup randevusu onaylanan kursiyer randevu sistemi tarafından belirlenen e-sınav tarihinden en az 4 (dört) gün önce randevusunu değiştirebilir. e-Sınav randevusu olan ve sınava girmeyen kursiyerin 1 (bir) sınav hakkı kullanılmış sayılır. Kursiyerin, sınav gününde sınava giremeyeceğini gösterir doktor raporu varsa veya Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde sayılan diğer mazeretlerini belgelendirmiş ise 4 (dört) yazılı (test) ve 4 (dört) direksiyon eğitimi dersi uygulama sınav hakkı bittikten sonra girmediği sınav için 1 (bir) hak daha kullanabilir. Sınav hakkı biten kursiyerin dosyası kapandığı için Özel MTSK müdürlüğüne yeni kayıt yapılması gerekmektedir.

e-Sınava katılmak için kursiyer bilgilerinin doğru ve eksiksiz olarak e-Sınav Randevu Sistemi ile belirlenen başvuru tarihleri arasında, Özel MTSK Modülüne girilmiş olması gerekmektedir. Kursiyerin sınav gününde sınava giremeyeceğini gösterir doktor raporu varsa sınav gününden itibaren 5 (beş) iş günü içinde il/ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından sisteme rapor girişinin yapılmış olması gerekmektedir. Belgelerin doğruluğundan kursiyer, sisteme bilgilerin doğru işlenmesinden Özel MTSK müdürlüğü ve kursun bağlı bulunduğu il/ilçe milli eğitim müdürlüğü sorumludur.

Kursiyer, katıldığı e-sınav uygulamasında başarısız olması durumunda en erken 15 (on beş) gün, en geç kırk beş (45) gün içinde randevu alarak sınava girmek zorundadır. Belirtilen süre içerisinde sınava girmeyen kursiyer 1 (bir) sınav hakkını kullanmış sayılır.

e-Sınava katılmak için kursiyer bilgilerinin doğru ve eksiksiz olarak e-sınav randevu sistemi ile belirlenen başvuru tarihleri arasında, Özel MTSK Modülüne girilmiş olması gerekmektedir. Kursiyerin sınavlar sırasında hastalık sebebiyle sınava girecek durunda olmadığını belgelendirmek üzere resmi ve özel sağlık kurum veya kuruluşlarından alacağı raporu en geç sınavın yapıldığı günün akşamına kadar, yangın, deprem ve tabi afetler yüzünden veya ana, baba kardeş, eş, çocuk gibi yakınlarından birisinin ağır hastalığı veya ölümü yahut spor müzik folklor vb. ulusal veya uluslararası düzeyde ülkemizi temsil etme gibi nedenlerle sınavlara giremeyeceklerini gösterir resmî bir makamdan alacakları belgeyi Özel MTSKS Müdürlüğüne teslim edilir. Sınav gününde sınava giremeyeceğini gösterir doktor raporu varsa sınav gününden itibaren 5 (beş) iş günü içinde il/ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından sisteme rapor girişinin yapılmış olması gerekmektedir.

Belgelerin doğruluğundan kursiyer, sisteme bilgilerin doğru işlenmesinden Özel MTSK müdürlüğü ve kursun bağlı bulunduğu il/ilçe milli eğitim müdürlüğü sorumludur.

Sisteme girilen kursiyer fotoğrafı, Emniyet Genel Müdürlüğü ile paylaşıldığından fotoğraf girişinin dikkatlice yapılması gerekmektedir. Sisteme girilecek olan fotoğrafın son 6 (altı) ay içinde çekilmiş, renkli biyometrik olması gerekmektedir.

e-Sınava girecek kursiyerler sertifika türlerine göre; “M”, “A1”, “A2”, “A” ,“B1” “B” “D1” “D” “C1” “C” ve “F” sertifika sınıfı türlerine ait;

* İlk Yardım
* Trafik ve Çevre
* Araç Tekniği
* Trafik Adabı
derslerinden sorumlu olacaktır.

Özel MTSK'ya kayıtlı olan kursiyerlere Motorlu Taşıt Sürücü Belgesi Tablo-1'de gösterilen belge sınıfı ve araç cinsine göre düzenlenmektedir.

Tablo-1
Kara Yollarında Seyreden Araç Cinsleri ve Belge Sınıfları

Araçların Cinsi

Belge Sınıfı

Moped

M

Motorlu Bisiklet

A1

Motosiklet

A2

Motosiklet

A

Dört Tekerlekli Motosiklet

B1

Otomobil/Kamyonet

B

Minibüs

D1

Otobüs

D

Kamyon

C1

Kamyon

C

Lastik Tekerlekli Traktör

F

Özel MTSK'ya kayıtlı olan kursiyerlere, bütün sertifika sınıflarına ait teorik derslerden e-sınavlarda sorulacak soru sayısı ve süreleri Tablo-2'de gösterilmiştir.

Tablo-2
Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursiyerleri Sınavı Sertifika Türü-Dersler-Soru Sayısı- Süreler

Bütün sertifika sınıflarında

İlk Yardım Dersi

Trafik ve Çevre Dersi

Araç Tekniği Dersi

Trafik Adabı Dersi

Toplam Soru Sayısı

Sınav Süresi

12

23

9

6

50

45 dakika

Kursiyer; e-sınav uygulaması sonucunda sorumlu olduğu tüm derslerden başarılı olduğu takdirde bir sonraki aşama olan uygulama (direksiyon) sınavına katılmaya hak kazanacaktır.

2. ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSUNA KAYIT YAPTIRMA ŞARTLARI

Sürücü belgesi almak isteyen ve gerekli belgeleri tamamlayan kursiyerler, Özel MTSK müdürlüklerine kayıt yaptıracaktır. Kayıt şartları aşağıda belirtilmiştir.

Yaş bakımından;

a. “M”, “A1” ve “B1” sınıfı sertifikalar için 16 (onaltı) yaşını bitirmiş olmak.

b. “A2”, “B”, “BE”, C1”, C1E”, “F” ve “G” sınıfı sertifikalar için 18 (onsekiz) yaşını bitirmiş olmak.

c. “A” sınıfı sertifikalar için 20 (gücü 15 kilovatı aşan üç tekerlekli motosikletler için 21) yaşını bitirmiş olmak.

ç. “C”, “CE”,“D1” ve “D1E” sınıfı sertifikalar için 21( yirmi bir) yaşını bitirmiş olmak.

d. “D”, “DE” sınıfı sertifikalar için 24 (yirmi dört) yaşını bitirmiş olmak.

Deneyim bakımından;

a. A sınıfı sürücü sertifikası alacakların en az iki yıllık A2 sınıfı,

b. “C1”,”C”,”D1” ve “D” sınıfı sürücü sertifikası alacakların en az “B” sınıfı,

c. “BE” sınıfı sürücü sertifikası alacakların “B” sınıfı,

ç. “CE” sınıfı sürücü sertifikası alacakların “C” sınıfı,

d. “C1E” sınıfı sürücü sertifikası alacakların “C1” sınıfı,

e. “DE” sınıfı sürücü sertifikası alacakların “D” sınıfı,

f. “D1E” sınıfı sürücü sertifikası alacakların “D1” sınıfı,
sürücü belgesine sahip olması,

(Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim ve öğretim kurumları ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin askerî ihtisas görevleri için subay ve astsubay sınıf okulu, astsubay meslek yüksekokulu ve astsubay temel kursunda eğitim gören veya buralardan mezun olanlar ile üniversitelerin sürücü eğitimi veren yüksekokullarından mezun olanlar bakımından “A”, “C”, “D” ve “D1” sınıfı sürücü belgesi için yukarıdaki “Yaş bakımından” bölümünde öngörülen yaş şartı 20 olarak uygulanır ve bu maddede öngörülen deneyim şartı aranmaz.)

Diğer şartlar;

a. Bütün sertifika sınıfları için en az ilkokul düzeyinde eğitim almış olmak.

b. Pratisyen tabip veya uzman tabip tarafından verilen “sürücü olur” sağlık raporu almış olmak.

c. “Sabıka kaydının olmadığına dair” dilekçeyi Özel MTSK müdürlüğüne vermek.

ç. Sürücü belgesi süresiz olarak geri alınmamış olmak.

d. Son 6 (altı) ay içinde cepheden çekilmiş 2 (iki) adet biyometrik fotoğrafını Özel MTSK müdürlüğüne teslim etmek.

e. Nüfus cüzdanı fotokopisini Özel MTSK Müdürlüğüne teslim etmek.

f. Sahip olduğu sürücü belgesi dışında sertifika alacaklar için mevcut sürücü belgesinin fotokopisi.

g. 18 yaşını doldurmamış kursiyerler için veli/vasi muvafakatnamesi.

Yabancı uyruklu kursiyerden;

a. Pasaportun noter tasdikli Türkçe tercümesi,

b. Öğrenim vizesinin bulunması veya Türkiye'de altı aydan fazla kalacağını gösteren ikametgâh izni veya öğrenim vizesi,

c. Öğrenim belgesinin noter tasdikli Türkçe tercümesi,

ç. Pratisyen tabip veya uzman tabip tarafından verilen sürücü olur sağlık raporunu kayıt esnasında Özel MTSK müdürlüğüne teslim etmesi,

d. Son 6 (altı) ay içinde cepheden çekilmiş 2 (iki) adet biyometrik fotoğrafını Özel MTSK müdürlüğüne teslim etmesi,

e. Sürücü belgesi almaya engel teşkil edecek bir sabıka kaydının olmadığına dair 7/9/2005 tarihli ve 25929 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Adli Sicil Yönetmeliğinin 10 uncu maddesine göre Cumhuriyet başsavcılıkları/kaymakamlıklardan alınacak belge,

f. 18 yaşını doldurmamış kursiyerler için veli/vasi muvafakatnamesi istenmektedir.

2918 sayılı Kanunun 118 inci maddesi gereği sürücü belgeleri iki ay süre ile geri alınması sebebiyle eğitime tabi tutulacaklardan sürücü belgesinin geri alındığına dair belge istenir.

Aday sürücü belgesi iptal edilenlerden tabi tutulacakları psikoteknik değerlendirmeye ve psikiyatri uzmanı muayenesi sonucunda sürücülüğe engel hali bulunmadığını gösterir belge istenir. Aday sürücü belgesi iptal edilenlerden varsa iptal nedenlerinde yer alan geri alma süreleri dolmadan müracaat kabul edilmez.
 

3. e-SINAV BAŞVURU ŞARTLARI

a. Kursiyerin “M”, “A1”, “A2”, “A” ,“B1” “B” “D1” “D” “C1” “C” ve “F” sertifika türünden teorik eğitimini tamamlamış olması.

b. Kursiyer yazılı sınava katılmış ise sınav sonucunun ilan edilmiş olması.

c. Kursiyerin e-sınav ücretini yatırmış olması.

ç. Kursiyerin e-Sınav Randevu Sistemi üzerinden sınav randevusu almış olması.

d. Kursiyerin son katıldığı e-sınav uygulamasının üzerinden en az 15 (onbeş) gün geçmiş olması.

e. Yazılı sınavda 4. (dördüncü) hakkı için başvuru süresi içerisinde başvurusunu yapmayan/yapamayan kursiyerler tüm haklarını kullanmış sayılacaklarından bu hakları için e-sınav başvurusu da yapamazlar. Sınav hakkı biten kursiyerlerin dosyası kapandığından yazılı ya da e-sınav başvurusu için Özel MTSK müdürlüğüne yeni kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

4. e-SINAV BAŞVURU ÜCRETİ ve BANKA İŞLEMLERİ
Kursiyer, 2018 yılında her sınav dönemi için ayrı ayrı olmak üzere KDV dâhil 75.00 (yetmişbeş) TL MTSK e-sınav ücretini T.C. Ziraat Bankası A.Ş., Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O, Türkiye Halk Bankası A.Ş. Şubelerinden birine “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığı ile yatıracaktır.

Aday e-sınav ücretini yatırma süresi içerisinde yatıracaktır. Kursiyer, banka dekontu/ATM işlem fişini MTSKS uygulama takviminde belirtilen başvuru süresi içinde Özel MTSK müdürlüğüne teslim edecektir.

T.C. kimlik numarası yanlış ise sorumluluk kursiyerin olacaktır.

5. KURSİYER BAŞVURU İŞLEMLERİ
Kursiyer, e-sınav başvurusunu, sınav ücretini ilgili bankalara yatırdıktan sonra bağlı olduğu Özel MTSK müdürlüğü aracılığıyla yapılacaktır.

e-Sınav başvurusu yapılan kursiyerlerin bilgileri bağlı oldukları il/ilçe milli eğitim müdürlüğü tarafından incelenecektir. Başvurusu onaylanan kursiyerler için e-sınav randevu sistemi bir sınav tarihi ve saati belirleyecektir. e-Sınav başvurusunda bulunup randevusu onaylanan kursiyer randevu sistemi tarafından belirlenen e-sınav tarihinden en az 4 (dört) gün önce randevusunu değiştirebilir. e-Sınav başvurusunda bulunup randevusu onaylanan kursiyer sınava gireceği e-Sınav tarihini sınava gireceği e-sınav tarihinden en az 4 (dört) gün önce değiştirebilir Kursiyerin belirlenen tarih ve saatte sınava girmesi zorunludur. Aksi takdirde kursiyer 1 (bir) sınav hakkını kullanmış sayılır.

e-Sınav uygulaması sadece Türkçe olarak yapılmaktadır. Yabancı uyruklu kursiyerler için tercüman görevlendirilmesi ve yabancı dilde sınav uygulaması yapılmaz.

6. İLGİLİ KURUMLARIN YAPACAĞI İŞLEMLER
6.1. Özel MTSK Müdürlüklerinin Yapacağı İşlemler


a. e-Sınav başvuru işlemleri için http://mebbis.meb.gov.tr adresinden, Özel MTSK Modülüne girerek kursiyer için başvuru yapmak.

b. Başvuru formunu ve banka dekontunu/kursiyerin dosyasında saklamak.

c. Kursiyere ait dosyanın incelenmesi için il/ilçe milli eğitim müdürlüğüne teslim etmek.

ç. e-Sınava girecek olan kursiyerler için e-sınav yerleri ile kimlik bilgilerinin yer aldığı e-sınav giriş belgesi'ni sistemden renkli olarak almak, bağlı oldukları il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine onaylatmak ve sınav tarihinden önce kursiyerlere imza karşılığı teslim etmek.

d. Özel MTSK müdürlükleri tarafından MEBBİS Özel MTSK modülünden renkli fotoğraflı çıktısı alınacak olan sınav giriş belgesi kurs yetkilisi tarafından mühürlenecek ve imzalanacaktır. İl/ilçe millî eğitim müdürlüğü Özel MTSK müdürlükleri tarafından mühürlenen ve imzalanan sınav giriş belgelerindeki fotoğraf ile il/ilçe milli eğitim müdürlüğü MEBBİS veri tabanındaki fotoğrafın uyumunu kontrol ettikten sonra fotoğrafın üzerini kapatmayacak şekilde sınav giriş belgesini mühürleyecek ve imzalayacaktır. Böylece renkli fotoğraflı sınav giriş belgesi üzerinde iki adet mühür ve iki adet imza bulunacaktır. Özel MTSK Müdürlüğü de renkli fotoğraflı, çift mühürlü ve çift imzalı sınav giriş belgesini imza karşılığı kursiyere teslim edecektir. Böylece renkli fotoğraflı sınav giriş belgesi üzerinde iki adet mühür bulunacaktır.

Kursiyerlere ayrıca renkli fotoğraflı sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir.

Sistemden alınan e-sınav giriş belgesini kursiyerlere teslim ederken sınav esnasında yanında bulundurulmaması gereken eşyalar konusunda hazırlanmış olan taahhütnameyi imzalatmak.

e. e-Sınavın başlama saatinden en geç 20 (yirmi) dakika önce sınava girecekleri binada hazır bulunmaları gerektiğini kursiyerlere duyurmak.

f. Kursiyerlerin sınav sırasında renkli fotoğraflı, çift mühürlü ve imzalı sınav giriş belgesi, T.C. kimlik numaralı ve fotoğraflı nüfus cüzdanı, pasaport (geçerlilik süresi dolmamış) veya yabancı uyruklu kursiyerler için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen resimli, mühürlü kimlik belgesini yanında bulundurması gerektiğini hatırlatmak.

g. Sınav tamamlandıktan sonra MEBBİS MTSKS e-sınav modülünden sınava giren kursiyerin sonuç listesini çıkarmak ve kursiyere tebliğ etmek.

6.2. İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerinin Yapacağı İşlemler

a. e-Sınav başvurusu yapan kursiyerin dosyasını inceleyerek uygun olanların onay işlemini Özel MTSK Modülü üzerinden yapmak.

b. e-Sınav uygulamasına kursiyerin sınav gününde sınava giremeyeceğini gösterir söz konusu kılavuzun genel açıklamalar bölümünde belirtilen resmî belgelerini sınav tarihinden itibaren ilk 5 (beş) iş günü içinde Özel MTSK Modülüne yüklemek.

7. e-SINAV GİRİŞ BELGESİ
e-Sınav giriş belgesi renkli fotoğraflı olup belgede kursiyerin salon ve kimlik bilgileri yer alır. Salon bilgilerinde kursiyerin sınava gireceği e-sınav merkezi (il/ilçe), bina, salon, sıra ve adres bilgileri yer alacaktır.

Her sınav için yeniden düzenlenen renkli fotoğraflı sınav giriş belgesinde Özel MTSK'nın adı, kurs müdürlüğünün bağlı olduğu il/ilçe ve dikkat bölümleri yer alır. Kimlik bilgilerinde kursiyerin T.C. kimlik numarası, adı-soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi bulunur.

8. e-SINAV UYGULAMASI
a. e-Sınav uygulaması belirlenen tarih ve saatlerde yapılacaktır.

b. Sınav görevlileri sınav başlamadan yarım saat önce e-sınav salonunda hazır bulunacaktır.

c. Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için kursiyerler, sınav saatinden en geç yirmi dakika önce sınav giriş belgesinde belirtilen e-sınav salonunda hazır bulunacaktır.

ç. Salon görevlileri kursiyerlerin kullanacakları bilgisayarları önceden hazır hâle getirecektir.

d. Salon görevlileri sınav başlamadan önce kursiyerlerin kullanımına sunulan bilgisayarları kontrol edecek, herhangi bir sorun olması hâlinde yedek bilgisayarı kullanıma açacaktır.

e. Kursiyer, sınava gelirken yanında renkli fotoğraflı, çift mühürlü ve imzalı sınav giriş belgesi, T.C. kimlik numaralı ve fotoğraflı, nüfus cüzdanı, pasaport (geçerlilik süresi dolmamış) veya yabancı uyruklu kursiyerler için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen resimli, mühürlü kimlik belgesini bulunduracaktır. Er ve erbaşlar askerlik görevini yaptığı birlik tarafından kendisine verilen “er ve erbaş askeri kimlik kartını” yanında bulunduracaktır.

f. Geçerli kimlik belgesi yanında olmayan kursiyer ile e-Sınav giriş belgesi yanında olmayan veya e-Sınav giriş belgesinde renkli fotoğraf, çift mühür ve çift imza olmayan kursiyer kesinlikle sınava alınmayacaktır. Vukuatlı nüfus kayıt örneği veya kimlik fotokopisi, aslı gibi onaylı olsa dahi sınavda kabul edilmeyecektir. T.C. kimlik numaralı ve fotoğraflı nüfus cüzdanı, pasaport (geçerlilik süresi dolmamış) veya yabancı uyruklu kursiyerler için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen resimli, mühürlü kimlik belgesi hariç başka hiçbir kimlik geçerli sayılmayacaktır. Ancak, Er ve erbaşlar askerlik görevini yaptığı birlik tarafından kendisine verilen “er ve erbaş askeri kimlik kartı” ile sınava alınabilecektir.

g. Kursiyer sınav salonlarına alınırken kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, şeker ölçüm cihazı ve benzeri) hariç, çanta, cep telefonu, telsiz, radyo, saat, bilgisayar, kamera ve benzeri iletişim araçları ile depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlar, databank sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesnelerle sınav salonuna alınmayacaktır. Kursiyer bu araçlarla sınava alınmayacağı gibi sınav anında yanında bulunduğu tespit edilirse sınav kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle sınavı tutanakla geçersiz sayılacaktır.

ğ. Kursiyer salon aday yoklama listesinde belirtilen sıra numarasına göre oturacaktır. Gerekli kimlik kontrolleri ve yerleştirme işlemlerinden sonra kursiyerlere sınavda uyulacak kurallar hakkında bilgi verilecektir.

h. Sınav başladıktan sonra gelen kursiyer/kursiyerler, sınav salonundan çıkan kursiyer olmadığı sürece sınava alınır ancak bu kursiyer/kursiyerlere ek süre verilmez. Sınav salonundan çıkan kursiyer olduktan sonra gelen kursiyer/kursiyerler sınava alınmaz. Sınavı tamamlayan ya da sınav süresi biten kursiyer salon yoklama listesi ve cevap kâğıtlarını gösterir belgeye imza atarak salondan ayrılırlar.

ı. Salon görevlileri kursiyerlerin kullanacakları bilgisayarları önceden hazır hâle getirecektir.

i. Kursiyer, e-sınav uygulama ekranında yazılı olan T.C. kimlik numarası, adı, soyadı bilgilerinin kendisine ait olduğunu kontrol eder. Kendisi için özel düzenlenmiş ekran bulunmuyorsa salon başkanını uyarır ve sınava başlamaz.

j. Salon görevlileri sınav başlamadan önce kursiyerlerin kullanımına sunulan bilgisayarları kontrol edecek, herhangi bir sorun olması hâlinde yedek bilgisayarı kullanıma açacaktır.

k. e-Sınav “Uygulama Kuralları” sınav başlamadan önce kursiyer tarafından okunup kabul edildikten sonra sınava başlanacaktır.

l. Kursiyer tüm işaretlemeleri ekrana dokunarak yapacaktır.
m. Her sorunun 4 (dört) seçeneği vardır. Bu seçeneklerden sadece biri doğru cevaptır.

n. Soru sayısı ve sınav süresi kursiyerin kullandığı bilgisayar ekranında yer alacaktır.

o. Kursiyerler isterlerse sınav süresi tamamlanmadan sınavı bitirebilirler. Bu durumda e-sınav yazılımı kursiyerden iki defa onay alacak, bu işlemden sonra sınavı sonlandıracak ve kursiyerin sınava tekrar dönmesi mümkün olmayacaktır.

ö. Kursiyer sınava girmediyse salon görevlilerince salon aday yoklama listesine “girmedi” yazılacaktır.

p. Sınav bitiminden sonra:
* Salon görevlileri kursiyere öncelikli olarak salon aday yoklama listesini ve sorulara verdikleri cevapları gösteren formu imzalatacaktır.

* Sınav salonundan ayrılan kursiyer salon girişinde bulunan bilgisayardan sınav sonuçlarını alacaktır.
 

9. SINAVIN GEÇERSİZ SAYILDIĞI DURUMLAR

a. Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde kursiyerin sınava girmesi,

b. Geçerli kimlik belgesinin ve onaylı sınav giriş belgesinin (renkli fotoğraflı, çift mühürlü/kaşeli ve çift imzalı) ibraz edilmemesi,

c. e-Sınav ekranındaki fotoğraf ve bilgiler ile sınav giriş belgesindeki bilgilerin farklı olması ve nüfus cüzdanındaki bilgiler ile uyuşmazlık olması,

ç. Herhangi bir kursiyerden ya da dokümandan kursiyerin kopya çektiği salon görevlilerince tespit edilmesi

d. Kursiyerin yerine başkasının sınava girmesi

e. Sistemden hatalı fotoğraf yüklenmesi (sistem / nüfus cüzdanına uygun olmayan),

f. Üzerlerinde kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar(işitme cihazı, insülin pompası, şeker ölçüm cihazı ve benzeri) hariç, çanta, cep telefonu, telsiz, radyo, saat, bilgisayar, kamera ve benzeri iletişim araçları ile depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlar, databank sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneleri kursiyerin yanında bulundurması,

g. e-Sınav uygulama cihazlarına ve merkez demirbaşlarına zarar verilmesi,

ğ. Sınav komisyon görevlilerinin veya salon görevlilerinin, hazırladığı raporlarda/tutanaklarda veya sınav uygulamasında kaydedilen kamera görüntülerinde, kursiyerin yönergede belirtilen sınav kurallarını ihlal ettiğinin belirlenmesi.

Salon görevlileri kopya çektiğini veya kendisi yerine başkasının sınava geldiğini tespit ettiği kursiyerle ilgili durumlar ile sınav güvenliği ile ilgili yaşanan diğer durumları e-Sınav salonunda bulunan, görevlilerce kullanılan sistemde yer alan sınav görev raporuna açıklayıcı olacak şekilde yazarak bu durumlara ilişkin varsa başka tutanaklar ve sınav evrakı ile birlikte İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ulaştırılmak üzere durumların yaşandığı gün görevli olan Bina Komisyon Başkanına teslim edeceklerdir.

Sınava katılan kursiyerler, 09/12/2016 tarih 29913 Resmî Gazete yayımlanan 02/12/2016 tarih ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hükümlerine tabiidir ve bu kanun çerçevesinde işlem yapılacaktır.

Ceza Hükümleri

Madde 10-
Bakanlık tarafından yapılan sınavlarda;

a) Ses veya görüntü nakleden cihaz kullanmak suretiyle kopya çeken veya bu suretle kopya çekilmesine aracılık eden,

b) Kendi yerine bir başkasının sınava girmesi,

Bireysel veya toplu olarak kopya çeken veya kopya çektirilmesine imkân sağlayan, kişi; fiili daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Sınav sonuçlarını adayın lehine veya aleyhine olacak şekilde değiştiren kişi, fiili daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Sınavda kopya çektiği veya bu yönde fiiller işlediği tespit edilen adayın sınavı ile çok oturumlu sınavlarda oturumların herhangi birinde kopya çektiği veya bu yönde fiiller işlediği tespit edilen adayın bu oturumlardan oluşan sınavı iptal edilir.

Bu aday, sınavın yapıldığı tarihten itibaren iki yıl süreyle Bakanlık tarafından yapılan hiçbir sınava ve yerleştirmeye aday olarak başvuramaz ve giremez.

Sınavı iptal edilenlerin, iptal kararı verilmeden önce, bu sınavdaki veya yasaklılık süresi içinde girmiş olduğu bir sınavdaki başarısına dayalı olarak bir kamu görevine atanmış veya sair bir hak iktisap etmiş olması hâlinde, ilgili kurum yetkilileri tarafından görevine derhal son verilir ve kendisine sağlanan hak geri alınır.

Sınavın devam ettiği süre içinde sınavlarda sorulan soruları aynen veya değiştirerek herhangi bir ortamda paylaşan, ifşa eden, her türlü işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma ileten, yayımlayan veya işleyenler hakkında beşbin Türk lirası idari para cezası uygulanır. Fiilin tekerrürü hâlinde ceza her defasında bir kat artırımlı olarak uygulanır. İdari para cezası, 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundan kaynaklanan yükümlülükleri ve bu Kanunun 10 uncu maddesindeki ceza hükümlerinin uygulanmasını ortadan kaldırmaz. İdari para cezalarına ilişkin karar Yönetim Kurulu tarafından verilir. İdari para cezalarına karşı açılacak davalarda yetkili mahkeme Bakanlık merkezinin bulunduğu yerdeki idare mahkemeleridir. Bu Kanuna göre verilen idari para cezaları tebliğinden itibaren bir ay içerisinde ödenir.

10. SINAV DEĞERLENDİRMESİ
e-Sınav yazılımı kursiyerlere sorulan soruları, sorulara verdiği cevapları, doğru ve yanlış cevap sayılarını veri tabanı sisteminde saklar.

Kursiyerlerin sorulara verdikleri doğru cevap sayıları tespit edilir, yanlış cevaplar dikkate alınmaz. Tespit edilen doğru cevap sayıları dikkate alınarak 100 puan üzerinden hesaplama yapılır. Teorik derslerin tamamı için bir sınav yapılarak tek notla 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınavda 70 ve üzeri puan alan kursiyerler başarılı sayılır. e-Sınavda her soru puan olarak eşit ağırlığa sahiptir.

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi sonucunda soru/sorular iptal edilmez, doğru şık/şıklar dikkate alınmak suretiyle bu soru/sorular değerlendirmeye dâhil edilir.

Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılır.

11. SINAV İTİRAZLARI
a. İtirazlar, sonuçların e-Sınav salonunda/binasında yer alan bilgisayardan ve/veya sınav bitiminde http://esinav.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren 5 (beş) takvim günü içinde dilekçeyle ÖDSGM'ye yapılacaktır.

b. Kursiyerler, sınav sorularına, sınav sonuçlarına ve sınav uygulamasına ilişkin itiraz başvurularını, T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ve Türkiye Halk Bankası A.Ş. şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığı ile 20 TL (Yirmi TL KDV Dâhil) itiraz ücreti yatırarak, alınan banka dekont/ATM işlem fişi ve sınav adının teorik olduğu dilekçe ile birlikte yapacaklardır.

c. Sınav ücretini yatırıp sınav başvurusu onaylanmayan ya da yanlış yatırılan ücretlere dair kursiyerlere ücret iadesi yapılacaktır. Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan, kursiyerlerin bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır.

ç. Sınavlarda yanlış yatırılan ücretlerin iadeleri sınavın tamamlanmasından yaklaşık 4 hafta sonra tek yanlı olarak döner sermaye işletmesi tarafından herhangi bir başvuru talep etmeksizin yapılacaktır.

Ücretlerin hangi bankaya yatırıldığına bakılmaksızın yalnızca Ziraat Bankası sistemleri aracılığı ile merkezi ödeme ekranlarından “MEB İade Bedeli” altında TC kimlik no ile sorgulama yaptırılarak iade edilecektir.

Adaylara kısa mesaj ile bilgilendirme yapılacaktır bu nedenle başvuru sırasında geçerli bir GSM(cep) telefon numarası girilmesi zorunludur.

d. Faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

e. İtirazların cevaplanmasında ÖDSGM genel evrak kayıt tarihi dikkate alınacaktır.

f. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile kursiyerin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka dekont/ATM işlem fişi eklenmemiş, imza ve adresleri olmayan dilekçeler dikkate alınmayacaktır.

11. SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ
Sınavını bitiren kursiyer, sınav sonucunu salon girişinde bulunan bilgisayardan ya da http://esinav.meb.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numarasını girerek öğrenebilir.

Ayrıca kursiyerin bağlı bulunduğu özel MTSK müdürlükleri, Özel MTSK Modülü'nden sınava giren kursiyerlerin sonuç listesini alarak kursiyerlere tebliğ edecektir.

Benzer Konular

canlı kuran oku kuran dinle kuran izle
mekke kabe canlı yayın izle
büyük islam ilmihali
hadisi şerif
yemek tarifleri
en güzel oyunlar, oyun oyna