TED Üniversitesi hakkında bilgi
Ana Sayfa »Eğitim » Üniversiteler » TED Üniversitesi hakkında bilgi

TED Üniversitesi hakkında bilgi

   

TED Üniversitesi hakkında bilgi

2009 yılında kurulan, ancak farklı bir üniversite olmak için açılışını erteleyen TED Üniversitesi Eylül 2012- 2013 eğitim öğretim yılında ilk öğrencilere kapılarını açtı. 86 yıllık bir eğitim kurumu olan Türk Eğitim Derneği tarafından kurulan TEDÜ"de Eğitim, Mühendislik ve Mimarlık ile İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi yer almaktadır.
 
TED Üniversitesi yeni kurulmanın verdiği dinamizm ile 86 yıllık TED geleneğinin köklü yapısını birleştirmiş, bir marka olduğunun bilincinde ve bu sorumluluğun farkında olan bir üniversite olarak Türkiye"nin en iyi eğitim veren üniversitesi olma iddiasındadır. TED Üniversitesi 4000-4500 öğrencisi olan, kaliteli eğitim vermenin tüm koşullarını hazırlamış olarak, öğrenci merkezli felsefesiyle ve uluslararası bağlantılarıyla fark yaratan, öğrenen, araştıran ve keşfeden bir kurum olacaktır.
 
TEDÜ"nün kuruluş amacı uluslararası standartlarda iyi eğitim veren bir üniversite olmaktır. TEDÜ, “iyi eğitimin” tüm aşamalarında iddialıdır: öğrenme kazanımları, ders programları (müfredat), öğrenme yöntemleri, değerlendirme mekanizmaları birbiriyle uyumlu ve tam anlamıyla “öğrenci merkezli” süreçlerden oluşmaktadır.
 
TEDÜ “öğrenen” ve değişime açık bir üniversite olarak; dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden,kendini benzer üniversiteler ile sürekli karşılaştıran (benchmark uygulaması yapan), stratejik önceliklerini tanımlamış ve bu doğrultuda uzun vadeli sürdürülebilir modelleri geliştiren bir eğitim kurumudur.
 
TEDÜ öğretim üyeleri, dünya vatandaşı nitelikli öğrenciler yetiştirebilecek beceri ve donanıma sahiptir. TEDÜ"de her on öğrenciye bir (1:10) tam zamanlı öğretim üyesi düşmektedir; bu orana öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlileri dahil değildir. Aktif ve etkileşimli öğrenme metodlarının uygulanması, her seviyedeki öğrencinin başarmasına yönelik akademik ve sosyal destek (tutoring ve mentoring) kişisel tavır değil, TEDÜ"nün kurumsal esaslarından birisi olarak benimsenmiştir.
 
TEDÜ bölümlere değil, fakülteye öğrenci alarak; öğrencilerin tercihlerini bilerek ve yaşayarak yapmalarına, esnek program ve seçmeli dersler yoluyla istedikleri yönde uzmanlaşmalarına ve alan dışı ders kümeleriyle farklı disiplinleri tanımalarına imkân vermektedir. İngilizce eğitim konusunda iddialı olan TEDÜ"de tüm dersler ödün vermeksizin İngilizce yapılmaktadır;TEDÜ"de kısmen veya özet vermek için bile Türkçe kullanılmaz.
 
TEDÜ"nün bir farkı da, topluma güven veren bir eğitim kurumu olmasıdır; kamuoyuna, ailelere, eğitim camiasına, YÖK"e, kendi akademisyenlerine ve öğrencilere de hesap verebilen, şeffaf, tüm iletişim kanallarında tam, doğru, güncel bilgi sunan örnek bir üniversitedir.


TEDÜ"nün yakın plandaki hedefleri

TED Üniversitesinin önümüzdeki yıllardaki gelişim çizgisinde mevcut Sanat ve Tasarım Fakültesinin devreye girmesi, Temel Bilimler Fakültesinin kurulması, Mimarlık Fakültesinin ayrı bir fakülte olarak gelişmesi ve mevcut fakülteler içindeki bölümlerin artması planlandı.
 
TED Üniversitesinin Fiziki ve Sosyal İmkanları

TEDÜ olarak öncelikle TED Ankara Koleji"nin semte adını vermiş olduğu Kolej bölgesindeki binaları değerlendirildi. Ankara"nın en merkezi bölgelerinden birinde yer alan TEDÜ"de hem güçlendirme hem de renovasyon yapılan binalarla son derece modern ve çekici bir kampüs yaratıldı. Dört bloktan oluşan 14.000 metrekare kapalı alanın sağladığı imkânlar, önümüzdeki 3-4yıl için yeterli olacak seviyede. Kolej Kampüsü"ndeki derslikler en fazla 25-30 kişilik olarak tasarlanmıştır. 2014 yılı itibariyle Kolej semtinde ve İncek bölgesinde toplamda 60.000 metrekareye ulaşacak yeni kampüs/ sosyal tesislerin inşaatlarına da başlanacaktır.
 
Kulüp çalışmaları, sergiler, çeşitli performanslar, spor faaliyetleri gibi birçok etkinliğe önem ve öncelik veren TEDÜ"de öğrenciler, Kolej Kampüsü ve TED İncek Tesislerinde tüm kültür-sanat ve spor faaliyetlerinden faydalanma imkânı bulabilmekte; hemen hemen tüm spor dallarının yapılabileceği açık alanlar ve kapalı spor salonları, yüzme havuzları ve stadyum dışında, restoran ve kafeteryalar, katlarda yer alan öğrenci çalışma-dinlenme salonları, serbest erişime açık bilgisayar odaları, üniversitenin her yerinde sınırsız ve yüksek hızda internet erişimi ile tüm akademik ve sosyal alandaki ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çok amaçlı alt yapıyı da kullanabilmektedir.
 
TEDÜ Bursları
 
TED geleneğinin en önemli bileşenlerinden birisi de maddi imkânları yetersiz olan öğrencilerin elinden tutmaktır. TEDÜ, “tüm öğrencilerini burslu alarak” bu geleneğe destek vermektedir; ilk sene olduğu gibi 2013-2014 eğitim-öğretim yılında da “tüm öğrencilere en az yüzde 50 burs” sağlanmıştır. Ayrıca öğrencilere Eğitim Fakültesi"nde yüzde 20 “tam burslu”, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Mühendislik-Mimarlık Fakültesinde ise yüzde 10 “tam burslu” kontenjanlar; bu burslara ilave olarak, yüzde 50 bursla giren Eğitim Fakültesi öğrencilerine verilmek üzere 20 adet “Vakıf İhtiyaç Bursu”; IB (Uluslararası Bakelorya) öğrencilerine ise yüzde 50 olan burslarını yüzde 75 ve yüzde 100"e çıkarma fırsatı vardır. Maddi imkânları yetersiz olan öğrencilere ise TEDYÜV Vakfı tarafından “Vakıf İhtiyaç Bursu” da sağlanmaktadır.
 
TEDÜ"de Yüksek Lisans

TED Üniversitesi, öncelikle ortak Yüksek Lisans ve Doktora programları oluşturmaya önem vermektedir. TEDÜ"de ilerleyen dönemde açılacak yüksek lisans ve doktora programları iş alanlarını kapsayacaktır; klasik anlamdaki iktisat yüksek lisans programı veya elektronik doktora programı gibi yönelişler yerine daha odaklanmış, alışılagelmişin dışında alanlar tercih edilecektir. İlk örnek "Eğitim Kurumları İşletmeciliği" tezsiz YL programı olarak Eylül 2013"te hayata geçmiştir.
 
Akademik İş Birlikleri

Yapılan protokol çerçevesinde TEDÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, ODTÜ Mühendislik Fakültesi ile yoğun iş birliği yapmaktadır; bu doğrultuda 2013- 2014 öğretim yılında da ODTÜ Mühendislik Fakültesi öğretim üyeleri, TEDÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi"nin komisyonlarında görev alarak bölümlerin kalite, işleyiş, gelişim, eğitim ve öğretim sürecine katkıda bulunmaktadır.
 
Uluslararası İlişkiler

Değişim programları, hatta öğrencilerin tek yönlü yurt dışı üniversitelerde bir yıl veya yarıyıl geçirmeleri konusu da TEDÜ"de kurumsal önceliklerden biridir. Öğrenci ve öğretim üyesi hareketliliği yanında TEDÜ, uluslararası iş birliklerini uluslararası kalite standartlarının korunması açısından da bir nevi çıpa olarak algılamakta ve kendisini benzer Kuzey Amerika üniversiteleri ile karşılaştırma (benchmark) sürecine girmektedir.
 
Yabancı Üniversiteler ile İş Birlikleri / Uluslararası İlişkiler Ofisi

Uluslararası iş birliklerini küresel dünyanın vazgeçilmez bir unsuru olarak gören TEDÜ"de, gerek eğitimve araştırma etkinliklerinde ortak çalışmanın sinerjisi, gerekse uluslararası ilişkilerin standartları yerleştirme ve korumadaki etkisi, üniversitenin kurumsal tasarımında çok önemli bir yere sahiptir. TEDÜ"nün sunduğu programlar; uluslararası katılımı sağlamak ve yurt dışı üniversiteleriyle arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini geliştirmek üzere kurulmuştur.
 
TED Üniversitesi akademisyenlerinin mezun oldukları okullar, çalıştıkları kurumlar ve dahil oldukları uluslararası projeler sebebiyle kuvvetli uluslararası bağlantıları bulunmaktadır. TED Üniversitesi, Erasmus Programı ile öğrenci veakademisyen değişimini desteklemektedir ve bu bağlamda birçok Avrupa üniversitesi ile anlaşma yapmaya başlamıştır. TED Üniversitesi, Bologna sürecinin bütün gerekliliklerini de yerine getirmektedir.
 
2013-2014 eğitim-öğretim yılı itibariyle Erasmus anlaşması yapılmış üniversiteler; Université de Nantes, Ecole Nationale Superiure des Mines de Saint-Etienne, Comenius University of Bratislava, Tartu Ülikool/ University of Tartu, Universitaet Bremen, University of Split, Institut D"Etudes Politiques de Rennes, WestfaelischeWilhelms- Universitaet Münster, Universitaet Osnabrück, Universitaet Bonn, Georg-August-Universitaet Göttingen, University of Thessaly, New Bulgarian University, Institut D"Etudes Politique de Toulouse, Uniwersytet Lodz, Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg, University of Greenwich, University of Patras, Université de Rouen, Bucharest University of Economic Studies, University of West Bohemia, Technische Universiteit Eindhoven.
 
Öğrenci Dekanlığı

TED Üniversitesi, öğrencilerin akademik gelişimini sağlarken hedeflediği öğrenme üreten kurum olma hedefini öğrencilerinin sosyal ve kişisel açıdan gelişmeleri konusunda da sürdürebilmek arzusundadır. Bu amaçla onları sosyal, kültürel, sportif, düşünsel açıdan zenginleştirecek, hem kişisel hem de ekip halinde hareket edebilme becerisi kazandıracak programlar yürütür. Öğrenci Dekanlığı bu programları yürütmek amacıyla çalışır, öğrencilerin kendi tercihleri doğrultusunda uzmanlaşmalarının hedeflendiği üniversitemizde öğrencilerimizin kendilerini tanımaları, sosyal sorumluluk ve yaşam becerileri kazanmaları için gerekli ortamı yaratır.
 
Rektörlüğe doğrudan bağlı görev yapan Öğrenci Dekanı, Üniversite Yönetim Kurulu ve Üniversite Senatosu"nda davetli olarak yer alır ve öğrencilerimizin tüm sorunları ile dilek, istek ve önerilerini üniversite yönetimine doğrudan iletir, öğrenciye sağlanacak imkanları takip eder, öğrenci haklarını savunur.Öğrenci Konseyi ile Öğrenci Topluluklarını destekler, yol gösterir, çalışmalarını düzenler. TEDÜ"de Öğrenci Dekanlığı"na bağlı Kariyer Yönlendirme Merkezi ve Öğrenci Aktiviteleri Ofisi bulunmaktadır.
 
Öğrenci Aktiviteleri Ofisi – Öğrenci Toplulukları

TEDÜ, öğrencileri sadece akademik olarak değil sosyal anlamda da hayata hazırlar. Bilimsel eğitimle aynı oranda önemsediği sosyal etkinlikler için öğrencilerini teşvik eder. Bu sayede ilgi alanı genişleyen, birlikte hareket etme bilinci oluşan, kültür-sanat faaliyetlerini takip etme alışkanlığı kazanan, hayatla bağını kuvvetlendiren öğrenciler için TEDÜ bir yaşam alanı olur. Ortak ilgi alanlarının buluştuğu öğrenci kulüpleri, yaratıcı projelerin ve yeni dostlukların çıkış noktasıdır. 2013-2014 eğitim öğretim yılında toplam 23 öğrenci topluluğunun bütçeleri ve yıllık programları Rektörlük ve Öğrenci Dekanlığı tarafından onaylanmıştır. Bu topluluklar;
 
• TEDÜ TiyatroTopluluğu,
 
• TEDÜ Dans Topluluğu,
 
• Girişimcilik ve İşletme
 
• Model United Nations,
 
• Radyo ve İletişim
 
• Mimarlık ve Tasarım
 
• Kültür ve Sanat Topluluğu,
 
• Basketbol Topluluğu,
 
• Logos Society,
 
• Gastronomi ve Mutfak
 
• Sanatları Topluluğu,
 
• Müzik Topluluğu,
 
• Fotoğraf Topluluğu,
 
• TEDÜ Haber/Gazetecilik
 
• Okçuluk Topluluğu,
 
• TEDÜ Espor Topluluğu,
 
• Sinema Topluluğu,
 
• Marka Topluluğu,
 
• Havacılık Topluluğu,
 
• Doğa Sporları Topluluğu,
 
• Bisiklet ve Oryantring
 
• EduAction,
 
• Uluslararası Öğrenci
 
• Gezi ve Sosyal Yenilik
 
Kariyer Yönlendirme Merkezi

Kariyer Yönlendirme Merkezi, TEDÜ öğrencilerinin kendilerini ve kişilik özelliklerini tanımalarını sağlayarak, öğrencilere bireysel yetkinliklerini fark ettirir ve onları bu özelliklerle ilgili doğru kariyer hedefi konusunda yönlendirir. İş hayatı ile sürekli ve doğrudan iletişim içinde olabilmeleri için, iş ortamının gereklilikleri konusunda danışmanlar tarafından öğrencilerini bilgilendirir. TEDÜ henüz mezun vermemiş bir üniversite olmasına karşın, öğrenciler eğitimleri süresince mezuniyet sonrasına hazırlayabilmek için çalışır.
 
Kariyer Yönlendirme Merkezi; öğrencilere kariyer ve yüksek eğitim, meslek seçimleri gibi konularda yolharitalarını belirlemeleri gibi birçok konuda da destek olur. Değişik sektörlerden birçok kuruluş, üst düzey yönetici veya meslek profesyonelleri ile öğrencileri bir araya getirmek için çalışmalar yapar, öğrencilere çok çeşitli staj olanakları sağlar. Böylece TEDÜ öğrencileri, henüz iş hayatına atılmadan önce, dahil olacağı sektörü ve alanı tanıma fırsatı yakalarlar. Özgeçmiş oluşturma, mülakatta başarılı olmanın yolları, kendini doğru ifade etme gibi başlıklar altında gerekli eğitimleri verir ve oluşturulan sosyal iş ağı, seminerler, toplantılar, kariyer günleri gibi kanallar yoluyla iş olanakları sağlamayı hedefler. Stajlarla ilgili tüm uygulamaları da bu merkez yürütmektedir.
 
TEDÜ"de “Klasik Staj” yanında “Proje Asistanlığı” ve “Yönetici Asistanlığı” uygulamaları da staj olanakları içinde sunulmaktadır. Kariyer yönlendirmesinde bir diğer uygulama ise yine TED camiasının desteğiyle Mentorluk “Hayat Koçluğu” imkânının sunulmasıdır.
 
Staj Olanakları

TEDÜ"de özel sektör ile yapılan kurumsal iş birliği çalışmaları ile lisans öğrencilerinin, eğitimlerinin belirli aşamalarında özel sektör kuruluşlarında dönemsel çalışmalar yapabilmelerine olanak sağlanmaktadır. TEDÜ, öncelikle TEDÜ"ye karşı duyarlı ve yanıt veren tutumları ile bilinen “TED Toplumu” üyelerinin de katkılarıyla, çok geniş bir alanda ve çeşitlilikte staj olanakları ile öğrenim sürecine katma değer sağlamakta, kuvvetli sektörel bağlar ile staj süresinde ve sonrasında öğrencilere doğrudan iş olanakları da sunulmaktadır. Öğrencilerin firmalarda “stajyerlik, yönetici asistanlığı ve proje asistanlığı” olmak üzere 3 farklı şekilde aktif görev alması planlanmıştır ve bu program kapsamında öğrenciler, alanında öncü firmalarda stajlarını yapabilmektedir. “TEDÜ Kurumsal İş birliği Programı”; öğrencilere teorik bilgilerini pratiğe çevirme şansı sağlayarak kendilerini hayata ve iş dünyasına daha iyi hazırlama, firmalarımıza ise çalışan istihdamında öngörü oluşturabilme, doğru insan kaynağına ulaşabilme ve eğitim alanında sosyal sorumluluklarını yerine getirebilme olanağı sağlamaktadır.
 
İsteyene akran , isteyene abi -abla desteği

TEDÜ"de yeni öğretme/öğrenme yöntemlerinin kullanılması kurumsal öncelik olarak benimsenmiştir. Bunun için küçük sınıflarda ders yapılmakta, bilişim teknolojisi ve pedagojik yaklaşımlar kullanılarak aktif, etkileşimli, bire bir eğitim verilmektedir. Öğrencilere ihtiyaç duydukları derslerde akran desteği (Tutoring) verilirken, ileriye dönük planlama ve kendilerini geliştirmenoktasında, başarılı TED"li abi-abla rehberliği (Mentoring) etkin olarak kullanılmaktadır.
 
Öğrenci Konseyi

Öğrenci Konseyi üyeliği ve başkanlığı yeni lider adayları için bir başlangıçtır. Öğrenci Konseyi üyeleri,TEDÜ öğrencileri tarafından seçilir ve bu demokratik seçim sonucunda öğrenciler Öğrenci Konseyi tarafından temsil hakkı kazanır. Böylece fikir ve önerilerini okul yönetimi ya da ilgili idari birimler ile paylaşabilen öğrenciler, alınan kararlarda istek ve görüşleriyle aktif rol oynarlar. Konsey Kurulu, görev süresi boyunca çeşitli organizasyonlar, sanat etkinlikleri, toplantılar, eğitimler, diğer üniversite konseyleriyle iş birlikleri ve benzer çalışmalar düzenler. Öğrenci Konseyi diğer taraftan üniversitenin her anlamda gelişmesine yönelik projeler de sunar.
 
Öğrenci Danışma Merkezi
 
Öğrenci Danışma Merkezi; TEDÜ öğrencileri bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal ve akademik yönlerden en üst düzeyde gelişmelerine destek olmak için kurulmuştur. Öğrencilerin, gelişim süreçlerinde karşılaşabilecekleri sorunlara koruyucu ve önleyici çalışmalar yaparak yardımcı olmak, mevcut problemler karşısında öğrencilerin var olan potansiyellerini kullanmalarını, sağlıklı ve doğru kararlar almalarını sağlamak merkezin temel hedeflerindendir.
 
Merkezde sunulan tüm hizmetler, TEDÜ öğrencilere bilimsel olarak planlı bir şekilde ve meslek etiği çerçevesinde sunulmaktadır. Öğrenci Danışma Merkezi; bireysel danışmanlık, grup rehberlik çalışmaları, workshoplar, seminerler, okula yeni başlayan öğrencilerin üniversiteyi ve sistemi yakından tanıması için oryantasyonprogramları gibi çalışmaları da yürütmektedir.
 
Öğretme -Öğrenme Merkezi (CTL)

Derslerin, aktif-etkileşimli, probleme dayalı, uygulamalı ve öğretmeden çok öğrenmeye uygun şekleçevrilmesi, öğrenme ortamlarının zenginleştirilmesi, üst düzey düşünme becerilerinin derslerle bütünleştirilmesi TEDÜ"nün en önemli hedeflerinden biridir. Bu kurumsal politikanın uygulamaya yansıması için öğretim üyelerine ve öğrencilere destek olmak üzere bir “Öğretme-Öğrenme Merkezi (Center for Teaching and Learning, CTL)” kurulmuştur. Merkez"de görevlendirilen elemanlar hem pedagojik kılavuz hem de öğretim bilişim teknolojileri uzmanı olarak hizmet vermektedir.
 
Bilgi Merkezi ve Uygulamaları

Çağdaş e-üniversite modelinin dünyadaki ilk ve en gelişmiş örneklerinden biri TED Üniversitesinde uygulanmaktadır. TED Üniversitesi Bilgi İşlem Birimi ve SAP tarafından yapılandırılmakta olan “Bilgi Yönetimi ve Yönetim Bilgi Sistemi” altyapısı, başta öğrenciler, akademisyenler, yöneticiler ve diğer çalışanlar olmak üzere, aday öğrencilerden mezunlara, öğrenci ailelerinden proje ortaklarına kadar tüm paydaşlarına, modern bilgi yönetimi, iş süreçleri yönetimi, iş birliği ve iletişim hizmetlerini, tek erişim noktası olan kurumsal portal üzerinden bütünleşik bir yapıda sunuyor.
 
Öğrenciler, BT hizmetlerine kendileri için özelleştirilmiş içerik sunan kurumsal portal üzerinden erişebildiklerigibi ayrıca; üniversiteye kayıt oldukları andan başlayarak tüm öğrenimleri süresince, akademik ve idari işlemlerini elektronik ortamda gerçekleştirebilirler. Üniversite tarafından sunulan kütüphane, sağlık, spor, kültür ve diğer sosyal hizmetlerden etkin bir biçimde yararlanacakları servislere erişebilirler. Üniversite bünyesinde katıldıkları topluluk çalışmaları ve sosyal etkinlikler için ayrılmış bilgi paylaşım ve iş birliği ağlarından yararlanabilirler. Her türlü duyurudan ve yeni bir içerik ya da hizmetten anında haberdar olabilirler. Üniversiteye kayıt oldukları andan başlayarak tüm öğrenimleri süresince, akademik ve idari işlemlerini elektronik ortamda gerçekleştirebilirler.
 
Kütüphane

TEDÜ en kısa zamanda ve en doğru bilgiye ulaşmalarını sağlamak üzere öğrencilere zengin bir kütüphane sunuyor. Dünyanın dört bir yanından değeri uluslararası anlamda teslim edilen bilimsel yayınları çatısı altında toplayan TEDÜ Kütüphanesi, öğrencilerini kitap, e-kitap, süreli yayınlar, e-dergi, CD, DVD ve akademik internet kaynaklarından oluşan ve doğrudan ya da küresel bilgi ağıyla erişim olanağı sunulan geniş bir arşivle karşılıyor. TEDÜ Kütüphanesi"nde öğrencilerin lisans eğitimlerisüresince aldığı her dersin temel ve yardımcı olmak üzere tüm basılı kaynakları kullanıma sunulur. Bu kaynakların tamamı web üzerinden de kullanıma açıktır. TEDÜ Kütüphanesi"nde tezlere elektronik ortamda erişim sağlanmaktadır.TEDÜ Kütüphanesi, kullanıcılarına farklı alanlardaki yayınları güncel olarak takip edebilme fırsatı sunmaktadır.
 
TED ÜNİVERSİTESİNDE FAKÜLTELER ve BÖLÜMLER

Eğitim Fakültesi

• İlköğretim Bölümü
 
• Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı
 
• Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı
 
• Eğitim Bilimleri Bölümü
 
• Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı
 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 
• Ekonomi Bölümü
 
• İşletme Bölümü
 
• Uluslararası İlişkiler Bölümü
 
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

• Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
 
• Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
 
• Endüstri Mühendisliği Bölümü
 
• İnşaat Mühendisliği Bölümü
 
• Makine Mühendisliği Bölümü
 
• Mimarlık Bölümü
 
Temel Bilimler Birimi

İngilizce Dil Okulu

TED ÜNİVERSİTESİ ADRESİ

Ziya Gökalp Caddesi No: 48, 06420, Kolej, Çankaya – ANKARA
 
Tel : 0312 585 00 00 – 0312 431 83 38
 
Faks : 0312 418 4148
 
www.tedu.edu.tr

Benzer Konular

canlı kuran oku kuran dinle kuran izle
mekke kabe canlı yayın izle
büyük islam ilmihali
hadisi şerif
yemek tarifleri
en güzel oyunlar, oyun oyna