Üsküdar Üniversitesi hakkında bilgi
Ana Sayfa »Eğitim » Üniversiteler » Üsküdar Üniversitesi hakkında bilgi

Üsküdar Üniversitesi hakkında bilgi

   

Üsküdar Üniversitesi hakkında bilgi

Üsküdar Üniversitesi, İnsani Değerler ve Ruh Sağlığı Vakfı tarafından 2011 yılında İstanbul'da kurulmuş bir vakıf üniversitesidir. Üniversitenin kurulmasına ilişkin karar 3 Mart 2011 tarihli ve 27863 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır.


Eğitim-öğretim, bilgi üretme ve sosyal sorumluluk gibi üç temel fonksiyonu en ideal seviyede yerine getirme amacıyla kurulan Üsküdar Üniversitesi alanında yetkin öğretim üyelerinden oluşan kadrosu ile 2023 yılında, Dünya"da ilk 500 üniversite arasına girmeyi hedefliyor. ARGE"ye, tekno girişime,kuluçka merkezi bilim arzına, patent üretimine ve bilimin teknoparklar yolu ile üretime katılmasını bir süreç olarak planlayan üniversite geleceğin mesleklerine de yatırım yapıyor. Bilime hizmet ve aracılık amacıyla üniversite bünyesinde kurulan laboratuvarlar dünya standartlarının da üzerinde bilim üretme iddiasına sahip.
 
TEKNOLOJİYİ DAVRANIŞ BİLİMLERİ VE RUH SAĞ- LIĞI İLE BİRLEŞTİREN TEKNO GİRİŞİMCİ BİR ÜNİVERSİTE

Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu programları için nöropsikiyatri alanında klinik pratik sağlayacak alt yapıya sahip olan Üsküdar Üniversitesi; psikoloji, felsefe, sağlık, iletişim,genetik ve mühendislik bilimlerinde interdisipliner ve multidisipliner yaklaşımı benimsenmesi ile Türkiye"deki diğer vakıf üniversitelerinden farklı bir noktada yer alıyor. Üsküdar Üniversitesi, teknolojiyi, davranış bilimleri ve ruh sağlığı ile bir birleştiren tekno girişimci bir üniversite olarak; dünya standartlarının da üstünde bilim üretme iddiasına sahip. 2023 yılında, Dünya"da ilk 500 üniversite arasına girmeyi hedefleyen Üsküdar üniversitesi, ARGE"ye, tekno girişime, kuluçka merkezi bilim arzına, patent üretimine ve bilimin teknoparklar yoluile üretime katılmasına katkı sağlıyor. Geleceğin mesleklerine yatırım yapmak için Üsküdar Üniversitesini tercih eden öğrenciler, Üsküdar Üniversitesine bağlı laboratuvarlarda ders alacaklar. Üniversite bünyesinde yer alan nörogörüntüleme ve beyin uyarım testleri için 1600 metrekarelik bir alan üzerine kurulu laboratuvarlara sahip Üsküdar Üniversitesi sağlık fiziği gibi konularda da benzersiz uygulama ve klinik imkânlar sunuyor.
 
• Nörogörüntüleme (fMRI), (3 Adet)
 
• QEEG (Beyin Haritalaması) Laboratuvarı
 
• Nöropsikoloji Laboratuvarı (9 adet)
 
• Beyin Uyarım Laboratuvarı (3 Adet)
 
• İlaç Genetiği (Klinik Farmakogenetik) Laboratuvarı
 
• Neurobiofeedback Düşünce Teknolojisi Laboratuvarı (9 Adet)
 
Teması, “İnsanı Anlamak” olan Üsküdar Üniversitesinde bilimsel araştırma laboratuvarlarının alt yapısı oluşturulurken,bu amaca uygun olarak psikoloji, genetik,felsefe,iletişim, mühendislik bilimleri bir araya getirilerek, insanlığın geleceğine hizmet eden nitelikli beyin gücü yetiştirilmesi amaçlanıyor. Bu hedefle de nörobilim alanında çalışan tıp doktorları, psikologlar,genetikçiler, mühendisler ayrıca sosyal disiplinlerden sosyologlar ve felsefecilerin bir araya getirilerek ortak bilim üretilecek laboratuvarlarda nörobilim alanında yeni buluşlara imza atması hedefleniyor.


MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK DALLARINDA “DAVRANIŞ GENETİĞİ” EĞİTİMİ VEREN TEK ÜNİVERSİTE

Bilgisayar Mühendisliği alanında geleceğin bilişimi olan Beyin Bilgisayar Arayüzü (BCI) geliştirilmesi ve yapay zekâ çalışmalarındaki klinik altyapısıyla alternatifsiz olan ve bu alanlarda eğitim veren tek kurum Üsküdar Üniversitesinde öğrenciler; özellikle beyin uyarım deneyleri ve yapay zekâ çalışmalarını bire bir takip ederek laboratuvar deneylerine katılabilecekler. Öğrenciler kullanıcı dostu yazılım gelişimini hedefleyen yazılım psikolojisi eğitimi verilecek.Üniversitenin araştırma merkezleri ve hastanesinde uygulanan, düşünce gücü ile bedenin çalışmayan herhangi bir bölümünün iyileştirilmesini sağlayan “Avatar Modelleme” öğrencilere öğretilecek. Geleceğin mesleklerinden biri olan “Sağlık Bilişimi” üniversitede ders olarak okutulacak. Ayrıca Üsküdar Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik dalında “Davranış Genetiği” eğitimi veren tek üniversite olma özelliğine de sahip.
 
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ"NDE HER İKİ KİŞİDEN BİRİ BURSLU

2012 – 2013 eğitim – öğretim yılında ilk öğrencilerini kabul eden Üsküdar Üniversitesi öğrencilerine geniş burs olanakları sunuyor. Üsküdar Üniversitesi"nde her iki öğrenciden biri burslu olarak okuma imkanına sahiptir.
 
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ"NDE KARİYER FIRSATLARI

Öğrencilerinin iş gücüne katılımını hızlandıran kariyer planlamaları yaparak gittikçe önem kazanan geleceğin meslekleri için fırsatlar sunan Üsküdar Üniversitesi, sahip olduğu “üniversite – hastane iş birliği” modeli ile öğrencilere teorik eğitimin yanı sıra pratik de kazandırıyor. Bu anlamda, Psikoloji ve Davranışsal Sağlık Bilimlerine ilgi duyan öğrenciler için klinik ve uygulama imkânları bakımından Üsküdar Üniversitesi tek seçenek. Üsküdar Üniversitesi öğrencileri, alanında uzman bir üniversitede dünya standartlarında eğitim görmenin yanı sıra, Türkiye"nin tek özel Nöropsikiyatri Hastanesi NPİTANBUL Nöropsikiyatri Hastanesi"nin tecrübeli kadrosuyla tanışacak, aynıyapı içinde staj ve kariyer fırsatına sahip olacaklar.
 
Türkiye"nin ilk özel dal, Nöropsikiyatri Hastanesi olan NPISTANBUL Nöropsikiyatri Hastanesi"nin tüm imkânları Üsküdar Üniversitesi öğrencilerine sunulacak. Aynı zamanda araştırma merkezi olarak konumlandırılan hastane poliklinikleri sayesinde, öğrenciler hastanede ve bu merkezlerde klinik pratik yapabilecek ve bire bir araştırmalara dâhil olabilecekler. Bu açıdan Üsküdar Üniversitesi"nden mezun olanöğrenciler gelecektekimeslektaşlarından bir adım önde olacaklar. Tüm fakültelerin öğrencileri için grup bünyesinde staj ve işolanakları sağlanacak. Öğrencilere hastane, poliklinik, araştırma merkezleri ve laboratuvarlarda mezunoldukları bölüm, yetenek ve ilgi alanlarına göre kariyerseçenekleri de sunulacak.
 
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK BİRİMLER

İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi

• Felsefe
 
• Psikoloji
 
• Psikoloji (İngilizce)
 
Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi

• Bilgisayar Mühendisliği
 
• Biyomühendislik
 
• Moleküler Biyoloji ve Genetik
 
• Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce)
 
Sağlık Bilimleri Fakültesi
 
• Çocuk Gelişimi
 
• Hemşirelik
 
• Sağlık Kurumları İşletmeciliği
 
• Sosyal Hizmetler
 
• Ergoterapi
 
• İş Sağlığı ve Güvenliği
 
İletişim Fakültesi

• İletişim Bilimleri ve Medya
 
• Yeni Medya ve İletişim
 
• Reklam Tasarımı ve İletişimi
 
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

• Ameliyathane Hizmetleri
 
• Anestezi
 
• Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
 
• Çocuk Gelişimi (N.Ö. – İ.Ö.) • Diyaliz (N.Ö. – İ.Ö.)
 
• Elektronörofizyoloji (N.Ö. – İ.Ö.)
 
• Engelli Bakımı ve Rehabilitasyonu
 
• Fizyoterapi (N.Ö. – İ.Ö.)
 
• Gıda Teknolojisi
 
• İlk ve Acil Yardım (N.Ö. – İ.Ö.)
 
• İş Sağlığı ve Güvenliği
 
• Odyometri
 
• Optisyenlik (N.Ö. – İ.Ö.)
 
• Ortopedik Protez ve Ortez
 
• Perfüzyon Teknikleri
 
• Sağlık Kurumları İşletmeciliği (N.Ö. – İ.Ö.)
 
• Sosyal Hizmet • Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
 
• Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (N.Ö. – İ.Ö.)
 
• Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (N.Ö. – İ.Ö.)
 
• Yaşlı Bakımı
 
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ"NDE UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİ

• NPSUAM ( Nöropsikiyatri Sağlık Uygulama veAraştırma Merkezi)
 
• Feneryolu Polikliniği
 
• Etiler Polikliniği
 
• ÜSEM (Sürekli Eğitim Merkezi)
 
• ŞİDAM (Şiddet ve Suçla Mücadele Uygulama Ve Araştırma Merkezi)
 
• NPFUAM (Nöropsikofarmakoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi)
 
• AİLEMER (Aile Uygulama ve Araştırma Merkezi)
 
• GETIPMER (Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi)
 
• MÜTEM (Müzik Terapi Uygulama ve Araştırma Merkezi)
 
• TÖMER (Türkçe Öğretim Araştırma ve Uygulama Merkezi)
 
• UZEM (Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi)
 
• ÜSFİZYOTEM (Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi)
 
• ÜSGÜMER (İş Güvenliği, İş Sağlığı (Çalışanların Sağlığı ve Güvenliği) ile Çevre Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi)
 
• ÜSKOM (Dil ve Konuşma Terapisi Araştırma ve Uygulama Merkezi)
 
• BAUMER (Bağımlılık Araştırma ve Uygulama Merkezİ)*
 
• ENMER (Engelsiz Yaşam Destek Uygulama ve Araştırma Merkezİ)*
 
• BİYOTEKMER (Biyoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi)*
 
• *Kuruluş Aşamasında olan Uygulama ve Araştırma Merkezleri.
 
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ ADRESİ

Altunizade Mah. Haluk Türksoy Sk. No:14 34662 Üsküdar / İstanbul / Türkiye
 
Tel : 0 216 400 22 22
 
Faks : 0 216 474 12 56
 
www.uskudar.edu.tr

Benzer Konular

canlı kuran oku kuran dinle kuran izle
mekke kabe canlı yayın izle
büyük islam ilmihali
hadisi şerif
yemek tarifleri
en güzel oyunlar, oyun oyna