Sabancı Üniversitesi hakkında bilgi
Ana Sayfa »Eğitim » Üniversiteler » Sabancı Üniversitesi hakkında bilgi

Sabancı Üniversitesi hakkında bilgi

   

Sabancı Üniversitesi hakkında bilgi

Türkiye"nin ilk bölümsüz üniversitesinde öğrenim Türkiye"deki ilk “bölümsüz üniversite” olan Sabancı Üniversitesi, öğrencilere okumak istedikleri program tercihini ikinci sınıfın sonunda yapma olanağı sağlar. Sabancı Üniversitesi"nde uygulanan bu öğretim sistemi, öğrencilerin daha önce gördükleri eğitimden ve LYS hazırlık dönemindeki zorunlu test yaklaşımından farklı; gerçek üniversite tecrübesi, çeşitliliği ve derinliği olan bir akademik program niteliği taşır
 
Öğrenciler üniversiteye girişleri sırasında Mühendislik ve Doğa Bilimleri, Sanat ve Sosyal Bilimler, Yönetim Bilimleri olmak üzere üç fakülteden birine yerleştirilir. Hazırlık sınıfı Sabancı Üniversitesi"ne girmeye hak kazanan öğrenciler, üniversite tarafından yapılan dil sınavında başarılı olur ya da eşdeğerliliği kabul edilen ulusal/uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden üniversite tarafından belirlenen düzeyde başarılı olduklarını belgelerlerse, öğrenimlerine dil eğitiminden muaf olarak birinci sınıftan başlar.
 
Hazırlık sınıfında, ağırlıklı İngilizce eğitiminin yanı sıra, öğrencilerin sözlü ve yazılı ifade becerileri Türkçe dersiyle de geliştirilir. Diller Okulunda, öğrenim hayatı boyunca, İspanyolca"dan Japonca"ya, Rusça"dan Latince"ye pek çok dili öğrenme imkanı vardır. fakülte dersleri Öğrenciler ikinci yıllarında, öğretim üyelerinin danışmanlığında, farklı lisans programlarından dersler seçerek, farklı kariyer alanlarını tanıma fırsatına sahip olurlar. Böylelikle, kendi tercih ve yeteneklerini keşfederek, okumak istedikleri alanı bilinçli bir şekilde 12 diploma programı arasından seçebilirler
 
Sabancı Üniversitesi"nden mezun olan 5000"in üzerinde genç gerek akademik hayatta, gerekse iş dünyasında başarılı kariyerler sürdürmektedir. Sabancı Üniversitesi mezunlarının yüzde 26"sı, aralarında; Harvard University, University of California, Carnegie Mellon University, Standford University, Boston Universtity, Brown University, MIT, Politecnico di Milano, University of Massachusetts gibi üniversitelerin olduğu dünyanın en seçkin üniversitelerinde yüksek lisans eğitimlerini sürdürmektedir. Sabancı Üniversitesi mezunlarının yüzde 55"i ise profesyonel iş yaşamına adım atmıştır. Mezunların yoğunlukla çalışmakta olduğu kuruluşlar arasında; TÜBİTAK, Alcatel, Ford, Fortisbank, Efes Pilsen, Borusan, Doğuş ve Sabancı grubu bünyesindeki çeşitli şirketler ile Deloitte, Pfizer, Pricewaterhouse Coopers, Procter&Gamble, Turkcell ve Unilever gibi uluslararası şirketler bulunmaktadır. Mezunların önemli bir bölümü ise girişimci olarak, yurtiçinde ve yurtdışında, reklam, bilgi teknolojileri, yazılım, gelişmiş malzemeler ve danışmanlık gibi alanlarda kendi işlerini kurmuştur.


SABANCI ÜNİVERSİTESİNDE BURS İMKANLARI

Sabancı Üniversitesi"nde öğrencilerin yaklaşık %40"ı burslu öğrenim görmektedir. Burslar, “Tam Burs”, “Yarım Burs” ve “Çeyrek Burs” adı altında üç grupta toplanmaktadır. Sabancı Üniversitesi"nde başarı kriterlerini yerine getiren öğrenciler, öğrenime devam ederken verilen yıllık burslardan da yararlanabilir.
 
Üniversitede şehit çocuklarına da burs imkanı tanınır. Normal öğrenim süresi boyunca burslar kesintiye uğramaz.
 
SABANCI ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARI HIZLA HAYATA ATILIYOR

 
Sabancı Üniversitesi mezunlarının yüzde 90"ı, mezuniyetten sonraki bir yıl içinde, kariyerlerine akademik yaşamda veya profesyonel iş hayatında devam etmektedir.
 
SABANCI ÜNİVERSİTESİNDE AKADEMİK KADRO

Üniversitedeki öğretim üyelerinin yaklaşık yüzde 90"ı doktoralarını yurtdışında tamamlamıştır. Sabancı Üniversitesi"nde, her tam zamanlı öğretim üyesi başına 14,6 öğrenci düşer. Öğretim üyelerinin 150"nin üzerinde uluslararası alanda tescilli patenti vardır.
 
SABANCI ÜNİVERSİTESİNDE ULUSLARARASI ALANDA DENEYİM KAZANMA FIRSATI

Sabancı Üniversitesi, 29 ülkeden 155 üniversite ile yapmış olduğu anlaşmalar sayesinde, Erasmus Öğrenci Değişim Programı ile yurtdışına en çok öğrenci gönderen ilk üç üniversiteden biridir.
 
TÜRKİYE"NİN EN YENİLİKÇİ ve GİRİŞİMCİ ÜNİVERSİTESİ

Sabancı Üniversitesi, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan Üniversitelerarası Yenilikçilik ve Girişimcilik Endeksi 2012"de Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Yetkinliği, Fikri Mülkiyet Havuzu, İşbirliği ve Etkileşim, Girişimcilik ve Yenilikçilik Kültürü, Ekonomik Katkı ve Ticarileşme kategorilerinde değerlendirilerek, en yüksek puanla birinci olmuştur.
 
PROGRAM SEÇME ÖZGÜRLÜĞÜ NE ANLAMA GELİYOR?

Üniversitede öğrenciler, öğrenim hayatı başında bildirmiş oldukları programı mutlaka değiştirmeye değil, gerçek ilgi alanlarını ve yeteneklerini keşfederek bilinçli seçimler yapmaya teşvik edilirler. 2000-2001 bahar yarıyılından bugüne kadar, öğrencilerinin yarıya yakını ilk bildirdikleri diploma programından farklı bir programı seçtiler. Geri kalan öğrenciler ise ilk seçtikleri alanda öğrenim görmeye devam ettiler.
 
Temel geliştirme yılı Temel Geliştirme Programı, üniversitenin öğrenim sisteminin en önemli ve benzersiz uygulamasıdır. Bu programın ilk aşaması olan birinci sınıftaki “Temel Geliştirme Yılında” alınan “İnsan ve Toplum”, “Doğa ve Bilim” gibi Üniversite Dersleri, öğrencilerin sonraki yıllarda alacakları dersler için gerekli altyapıyı kazanmalarını sağlar. başarılı kariyerin ilk adımı staj Sabancı Üniversitesinde stajın, “proje odaklı bir ders” olarak uygulanması sayesinde; öğrenciler staj yaptıkları kurumlarda bir çalışan gibi görülerek devam eden projelerde aktif rol alır veya kuruluşların gereksinmeleri doğrultusunda çözüm bekleyen sorunlara yönelik projeler üretirler. Staj Ofisi, öğrencilere uygun staj fırsatları yaratmak için sürekli çalışır. Tüm üçüncü sınıflar için staj zorunludur.
 
Araştırma imkanları Sabancı Üniversitesi"nde, 2000 yılından bu yana yürütülen yüzlerce araştırma projesi için dış kaynaklardan sağlanan fon miktarı yaklaşık 70 milyon TL"ye ulaşmıştır. Sabancı Üniversitesi"nin Avrupa"da tescil edilmiş iki patenti bulunmaktadır. Üniversite, AB 7. Çerçeve Programı kapsamında sağlanan araştırma fonlarında, öğretim üyesi başına yaklaşık 40 bin TL değerindeki araştırma bütçesi ile Türkiye"deki üniversiteler arasında 1. sırada yer almaktadır. 1 Ocak 2007"de başlayıp 2013 yılına dek yürürlükte olacak AB 7. Çerçeve Programı kapsamında sağlanan araştırma fonlarında ise 24 proje ile yaklaşık 7 milyon TL"yi bulan fon büyüklüğüne ulaşmıştır.
 
Türkiye"nin ilk disiplinlerarası nanoteknoloji araştırma merkezi: SUNUM Türkiye"nin ilk disiplinlerarası nanoteknoloji araştırma merkezi SUNUM (Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi) Sabancı Üniversitesindedir. SUNUM"da, Üniversitenin bölümsüz yapısına uygun olarak, nanoteknoloji alanında yapısal malzemeler, nano-tıp ve sağlık, gıda ve ziraat, çevre ve su, enerji, savunma gibi ülkemiz için stratejik önem taşıyan alanlarda, etkin, çok katılımlı, uygulama odaklı ve disiplinler arası projeler yürütülmektedir. Lisans öğrencileri, birinci sınıftan itibaren SUNUM"da yürütülen araştırmalara katılma ya da merkezde kendi projelerini yürütmeye teşvik edilmektedir.
 
Toplumsal duyarlılık projeleri Sabancı Üniversitesinde öğrenim gören her öğrenci Toplumsal Duyarlılık Projelerine katılır. Sabancı Üniversitesi öğrencileri akademik yıl boyunca haftada bir gün, yaklaşık üç saatlik bir zaman dilimini farklı alanlardaki projelere ayırırlar. Projelerde öncelikli olarak maddi güçlük çeken ailelerin ilköğretim çağındaki çocuklarıyla, engellilerle ve yaşlılarla çalışılır.
 
Bilgiye kesintisiz erişim 300 bin cilt raf kapasitesine sahip olan, 600 kişinin rahatlıkla çalışma ve araştırma yapabileceği şekilde planlanan Bilgi Merkezi, bilgi kaynaklarına kesintisiz erişim sağlar. 100 bine yaklaşan basılı, 66 binden fazla elektronik kitap; 96 veritabanına ve 41 binden fazla dergiye erişim; 40 binden fazla multimedya koleksiyonu yeni öğrencileri beklemektedir.
 
Her öğrenciye dizüstü bilgisayar öğrencilerinin bilgiye kısa zamanda ulaşmaları, dünyayı takip edebilmeleri için bütün öğrencilere dizüstü bilgisayar ve bir Sabancı Üniversitesi e-mail adresi verilmektedir.
 
Yaşamın nabzını tutan bir kampus öğrencilerin günlük hayatlarıyla ilgili tüm ihtiyaçlarını kampüste gidermeyi hedefliyorlar. Kampüste, gösteri merkezinden spor merkezine, sağlık merkezinden markete, sinema salonundan spor alanlarına kadar her türlü imkan bulunmaktadır. Dersler dışında hayat var üniversitede buz sporlarından satranca, yemek sanatlarından fotoğrafçılığa kadar pek çok alanda faaliyet gösteren 46 öğrenci kulübü vardır. Anadolu Yakasının en büyük gösteri merkezi olan Sabancı Üniversitesi Gösteri Merkezinde öğrencilerimiz yıl boyunca çeşitli gösteriler sahneye koyabilirler. Gösteri Merkezi ayrıca yıl boyunca birbirinden seçkin sanatçı ve topluluklardan konser ve gösterilerle dopdolu bir program sunar.
 
Kampüste çok kapsamlı bir Spor Merkezi de vardır. 1300 kişilik ana basketbol/voleybol sahasının yanı sıra, squash kortu, aletli jimnastik, aerobik ve masa tenisi salonlarıyla dağcılık çalışmaları için kullanılan tırmanma duvarı yer almaktadır.
 
Öğrenciler, kampüse ulaşımı sağlamak için şehrin belli noktalarına ring seferleri yapan servislerden yararlanır. Ring seferleri ile Anadolu Yakasında; Kadıköy, Üsküdar, Sabiha Gökçen Havalimanı, Viaport Alışveriş Merkezi, Anadolu Hisarı ve Mutlukent"e, Avrupa Yakasında ise; Taksim ve Bakırköy"e ulaşım sağlanır.
 
Öğrencilerin yüzde 70"i yurtlarda kalır. Üniversite, Türkiye"de toplam öğrenci oranına göre en fazla yatak kapasiteli öğrenci yurduna sahiptir.
 
SABANCI ÜNİVERSİTESİ ADRESİ
 
Orta Mahalle, Üniversite Caddesi No: 27 34956 Tuzla-İstanbul
 
Tel : 0216 483 9090
 
Faks : 0216 483 9045
 
e-posta : tanitim@sabanciuniv.edu
 
www.sabanciuniv.edu.tr

Benzer Konular

canlı kuran oku kuran dinle kuran izle
mekke kabe canlı yayın izle
büyük islam ilmihali
hadisi şerif
yemek tarifleri
en güzel oyunlar, oyun oyna