Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu hakkında bilgi
Ana Sayfa »Eğitim » Üniversiteler » Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu hakkında bilgi

Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu hakkında bilgi

   

Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu hakkında bilgi

Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu, Türkiye Lojistik Araştırmaları ve Eğitimi Vakfı (TÜRLEV) tarafından kurulmuştur. TÜRLEV lojistik sektörüne yönelik nitelikli bilimsel araştırma ve yayın faaliyetinde bulunmak, sektörde yetişen insan kaynağının mesleki ve davranışsal gelişimine katkı sağlamak ve sektöre nitelikli insan kaynağı sağlayacak yükseköğretim faaliyetlerinde bulunmak amacıyla lojistik sektöründen işadamları ve akademisyenler tarafından kurulmuştur.


Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu Vizyonu;

Ekonomiye katkı sağlayacak yüksek nitelikli iş gücü yetiştirmek amacıyla, dünya standartlarında çalışan, ulusal ve uluslararası düzeyde saygın ve güvenilir bir yükseköğretim kurumu ve Türkiye"nin lojistik eğitim merkezi olmaktır.
 
Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu Misyonu;
 
Bilgi ekonomisinin ihtiyaçları doğrultusunda bilgiye ulaşmayı ve çözümlemeyi bilen, kendini sürekli yenileyebilen, farklılık yaratacak nitelikte iş gücünü yetiştirmek ve geliştirmektir. Böylelikle; istihdama, bölgemizin ve ülkemizin sosyal ve ekonomik gelişmesine katkı sağlamaktır. Kalite Politikası; Gelişen lojistik sektörünün beklentileri doğrultusunda; paydaş memnuniyetini, sürekli iyileştirmeyi ve katılımcı bir yönetim modelini ilke edinerek ülkemizin en iyi mesleki eğitim – öğretimini gerçekleştirmek.
 
BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULUNDA SEKTÖR ODAKLI EĞİTİM

Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu"nun tüm programları lojistik sektörüne odaklanarak oluşturulmuştur. Bu yolla sektörün her kademesinde görev alacak genç, dinamik ve yetişmiş insan gücü lojistik sektörüne kazandırılabilecektir. Programlar incelendiğinde sektörün bütün birimlerine hizmet verecek nitelikli insan gücünü yetiştirme anlayışı görülecektir. Nitekim Yüksekokulda Lojistik Programı yanında; Deniz ve Liman İşletmeciliği, Enerji Tesisleri İşletmeciliği, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Sivil Havacılık Kabin İşletmeciliği, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İşletme Yönetimi, Dış Ticaret, Bilgisayar Programcılığı, Mobil Teknolojileri, Raylı Sistemler İşletmeciliği, Marina İşletme ve Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik programları bu anlayışla açılmıştır. Bundan sonra açılacak programlarda da aynı yaklaşım dikkate alınacaktır.
 
Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu; yerleşkesinde aldığı önlemlerle öğrencilerine çağdaş eğitim olanaklarından istisnasız ve sürekli yararlanma imkanı yaratmaktadır. Eğitim programlarında yaygın e-öğrenme tekniklerinin kullanımı sağlanmaktadır. Sınıfar, interaktif ve etkin ders ortamı için gerekli teknolojik alt yapıya sahiptir. Okulun her yerinde kablosuz internet erişimi vardır. Öğrenciler bilgisayar laboratuarından diledikleri zaman yararlanabilmektedir.
 
BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULUNDA AKADEMİK VE İDARİ KADRO

BLMYO"nun deneyimli ve güçlü isimler önderliğinde oluşturduğu akademik ve idari kadrosu, yenilikleri yakından takip eden genç ve dinamik bir yapıyı da içinde barındırmaktadır. Türkiye"de ve yurtdışındaki iyi eğitim kurumlarında eğitim almış öğretim elemanlarının yanısıra, lojistik sektörünü çok iyi tanıyan ve halen aktif olarak sektörde faaliyet gösteren isimler de eğitim programlarında öğrencilere katkıda bulunmaktadır. Öğrencilerin idari işleri, deneyimli idari personel tarafından takip edilmektedir.
 
BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULUNDA SEKTÖRLE İÇ İÇE BİR EĞİTİM

Öğrencilerin, edindikleri teorik bilgiyi pratik uygulamalarla hayata geçirmesini sağlamak, Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu"nun en önemli hedeflerinden biridir. Bu amaçla yüksekokulu, sektörde faaliyet gösteren pek çok kurum ve kuruluşla “işbirliği” protokolü imzalamıştır ve imzalamaya devam etmektedir. Okul ayrıca, her eğitim programı için, sektör temsilcileri ve akademisyenlerden oluşan “Danışma Kurulları” ve “Program Danışma Komiteleri” ile sektördeki değişimleri yakından takip etmeyi ve eğitim programlarını sürekli olarak değişim gösteren sektörün gelişimine ve ihtiyacına göre yenilemeyi hedeflemektedir.
 
Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu, Uluslararası Nakliyeciler Derneği, Lojistik Derneği gibi sektörde önemli yerlere sahip, çeşitli lojistik dernekleri ile de sektör ihtiyaçlarını belirlemeye yönelik ortak çalışmalar yürütmeye devam etmektedir. Okul, gelecekte üniversite-sektör işbirliğini daha da ileriye taşıyacak adımları atmak amacını da gütmektedir.
 
BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULUNDA ULUSLARARASI KALİTEDE EĞİTİM VE KARİYER

Öğrencilerine uluslararası düzeyde eğitim vermeyi hedefleyen Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu, bu amaçla yurtdışında lojistik eğitimi veren kuruluşlarla işbirliği yoluna gitmiştir. Iru Academy, Middle East Logistics Institute, Tashkent Automotive Road Institute, International University Collage ve Zamocs University işbirlikleri, Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yurtdışında staj imkanı yaratarak uluslararası kariyerin önünü açmaktadır. Yüksekokul, eğitimde kalite standartlarına uygun çalışmaları ile Türkiye"de akredite edilen ilk meslek yüksekokulu olma başarısını elde etmiştir.
 
Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu"nun bir diğer başarısı da Türkiye kontenjanı 12 olan Fulbright bursunu 2010 yılında 2 öğrencisinin, 2011 eğitim döneminde de 1 öğrencisinin kazanmış olmasıdır. Fulbright Eğitim Komisyonunca yapılan yazılı ve sözlü sınav seçmeleri sonucunda Türkiye"de sayısı 629 olan Meslek Yüksekokullarının öğrencileri arasından öğrencilerinden hiçbir ücret ödemeksizin ABD"de 1 yıl süreliğine alanı ile ilgili bir Community College"de öğrenim görme hakkı elde ettiler.
 
Avrupa Birliği Hayat Boyu Öğrenme Programı ana başlığında yer alan Erasmus Yüksek Öğrenim ve Leonardo da Vinci Mesleki Eğitim Programları çerçevesinde akademisyenleri, öğrencileri ve iş dünyasını da içine alacak şekilde tasarlanan muhtelif projeleri gerçekleştirmekteler.
 
Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu Erasmus İkili Anlaşmaları:
 
• Havering Collage, İngiltere
 
• HAMK University of Applied Sciences, Finlandiya
 
• Riga Technical University, Letonya
 
• Hanze University Groningen, Hollanda
 
• International University College, Bulgaristan
 
• Konstantin Preslavsky University of Shumen, Bulgaristan
 
• Zamocs University of Management and Administration, Polonya
 
• Poznan School of Logistics, Polonya
 
• Utenos Kolegija, Litvanya
 
• Nikola Yonkov Vaptsarov Naval Academy, Bulgaristan
 
• Lublin University of Technology, Polonya
 
• Katowice Institute of IT, Polonya
 
• Kielce University of Technology, Polonya
 
• Universitatea “ 1 Decembrie 1918” Alba Lulia, Romanya
 
• University of Oredea, Romanya
 
BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULUNDA SOSYAL FAALİYETLER
 
Öğrenciler arası iş birliği, dayanışma ve paylaşımı geliştirmeyi hedefleyen kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler, Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu tarafından desteklenmektedir. Yüksekokul, daha kuruluş aşamasında öğrenci kulüplerine ev sahipliği yapacak mekanları da fiziki yerleşimin içine katmıştır. Yüksekokul ayrıca öğrencilere daha zengin sportif faaliyetler olanağı sağlamak için Çubuklu Spor Kulübü ile de iş birliğine gitmiştir.
 
BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULUNDA MEZUNLARIN İŞE YERLEŞTİRİLMESİ

Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu, nitelikli eleman dendiğinde lojistik sektörünün aranan adresi olmayı hedeflemektedir. Okul bünyesinde kurulan birimle, sektörle gerçekleştirdiğimiz işbirlikleri doğrultusunda, mezunlar profesyonel iş hayatında girişimci ve çalışan olarak yer almasına yardımcı olmaktadır. Söz konusu koordinatörlük ile mezunlar sürekli olarak izlenecek ve meslek yüksekokulunun faaliyetlerine katılmaları sağlanacaktır.
 
BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU ULAŞIM
 
Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu, lojistik sektörüne yakınlığı ile dikkat çeken ve İstanbul"un her iki yakasından kolayca erişilebilen Kavacık"ın merkezinde yer almaktadır.
 
BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU PROGRAMLARI

Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu, öğretim kalitesinin sağlanmasındaki en önemli unsurlardan birinin, öğretim programlarının tasarımı olduğu düşüncesiyle bu konu ile ilgili farklı çalışmaları hayata geçirmiştir. Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu, gerçekçi ve ihtiyaca yönelik eğitim programları oluşturmak amacıyla, öncelikle, sektörün ihtiyaçlarını tespit etmeye yönelik, “Lojistik Sektöründe İşgören ve İşgören Becerileri İhtiyacı Araştırması”nı gerçekleştirmiştir. Okulun eğitim programları ve içerikleri, bu araştırmadan elde edilen veriler doğrultusunda şekillendirilmiştir.
 
Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulusektörün ihtiyaç duyduğu bilgi ve becerilerle donatılmış nitelikli iş gücünü sektöre kazandıracaktır. Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu, her eğitim programı için, temsilcileri ve akademisyenlerden oluşturduğu “Danışma Kurulları” ile sektörü yakından takip etmeyi ve programlarını sürekli olarak değişim gösteren sektörün ihtiyaçlarına ve gelişimine göre yenilemeyi hedeflemektedir. Böylece öğrenciler, mezun olduklarında tamamen güncel bilgilerle donatılmış olarak sektörde faaliyet gösterecektir. Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu akademik eğitimine 6 bölüm üstünden 13 program ile devam etmektedir:
 
BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULUNDA YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ
 
• Lojistik
 
• Lojistik (İngilizce)
 
• Lojistik (İkinci Öğretim
 
• Lojistik (Uzaktan Eğitim)
 
• İşletme Yönetimi
 
• İşletme Yönetimi (İngilizce)
 
• Enerji Tesisleri İşletmeciliği
 
• Marina İşletme
 
• Ulaştırma Hizmetleri Bölümü
 
• Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
 
• Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
 
• Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İngilizce)
 
• Deniz ve Liman İşletmeciliği
 
• Raylı Sistemler İşletmeciliği
 
• Dış Ticaret Bölümü
 
• Dış Ticaret
 
• Dış Ticaret (İngilizce)
 
• Dış Ticaret (İkinci Öğretim)
 
• Dış Ticaret (Uzaktan Eğitim)
 
• Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü
 
• Halkla İlişkiler ve Tanıtım
 
• Bilgisayar Teknolojileri Bölümü
 
• Bilgisayar Programcılığı
 
• Bilgisayar Programcılığı (İkinci Öğretim)
 
• Mobil Teknolojiler Programcılığı
 
• Yabancı Diller ve Kültürler Bölümü
 
• Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik
 
BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU ADRESİ

Kavacık Merkez Yerleşkesi
 
Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu Vatan Cad. No: 69, Kavacık–Beykoz, İstanbul
 
Çubuklu Yerleşkesi

Çubuklu Mah. Fırın Sok No:1 Çubuklu – Beykoz, İstanbul
Tel : 444 25 69
Faks : 0 216 413 95 20
E- posta: bilgi@beykoz.edu.tr
halklailişkiler@beykoz.edu.tr

Benzer Konular

canlı kuran oku kuran dinle kuran izle
mekke kabe canlı yayın izle
büyük islam ilmihali
hadisi şerif
yemek tarifleri
en güzel oyunlar, oyun oyna