Hasan Kalyoncu Üniversitesi hakkında bilgi
Ana Sayfa »Eğitim » Üniversiteler » Hasan Kalyoncu Üniversitesi hakkında bilgi

Hasan Kalyoncu Üniversitesi hakkında bilgi

   

Hasan Kalyoncu Üniversitesi hakkında bilgi

2010 – 2011 yıllarında kapılarını eğitim – öğretime açan Hasan Kalyoncu Üniversitesinin kuruluş çalışmaları 1996"da başladı. Hasan Kalyoncu Üniversitesi, dünyanın ve ülkemizin yeniden şekillendiği 90"lı yıllarda “eğitim, araştırma ve yenilik” odaklı bir üniversite olarak tasarlanmıştır.
 
Üniversite; ilk yılına 2 fakülte, 8 bölüm ve Yabancı Diller Yüksekokulu ile başladı. Şu anda yeni açılan bölümleriyle 5 fakülte, 2 Yüksekokul ve 15 bölüm ile eğitim öğretimine devam etmektedir. Üniversite bünyesinde kurulan araştırma ve proje birimleri sosyal, ekonomik, temel bilimler ve mühendislik alanlarında bilimsel araştırma projeleri üretmek için ilk adımları atmıştır. Birçok e-kitap ve veri tabanı aboneliği yaptırmış olan kütüphane ve dokümantasyon merkezi, bu araştırmaları desteklemektedir.
 

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ VİZYON VE MİSYONU

Kâr amacı gütmeyen ve öncelikli olarak bilimin gelişmesini ve marka bir yükseköğretim kurumu olmayı amaçlayan üniversite; Cumhuriyete ve demokratik değerlere bağlı; özgürlüklere ve farklılıklara saygılı; bilimsel düşünce ışığında araştıran, sorgulayan ve yenilikçi mezunlar vermeyi hedeflemektedir. Üniversitenin, Doğu ve Güneydoğu Anadolu"nun en büyük sanayi, ticaret ve ihracat merkezi olan Gaziantep"te kurulmuş olmasının stratejik bir önemi bulunmaktadır. Üniversite şehir, bölge ve ülke ekonomisine büyük katkılar sağlamayı hedeflemektedir. Sunacağı kaliteli eğitimle, sanayi ürünleri yanında turizm, ulaştırma ve lojistik, sağlık, eğitim ve fuarcılık hizmetleri ihracatının artırılmasına yardımcı olacaktır. Hasan Kalyoncu Üniversitesi, düşünce özgürlüğü, bilimin evrenselliği ve araştırma ruhu; insan hak ve özgürlüklerine bağlılık, doğaya ve çevreye saygı, fırsat eşitliği, bilgi ve ahlak uyumu ilkelerine dayalı bir vizyona sahiptir. Temel misyonun, uluslararası saygınlığı olan bir eğitim ve araştırma kurumu olmaktır.
 
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİNDE ULUSLARARASI TEMAS VE İŞ BİRLİĞİ

Üniversiteler için uluslararası temas ve tecrübe son derecede önemlidir. Yeni ve farklı şeyler öğrenme, farklı insanları ve kültürleri tanıma, dünya üniversitelerinin işleyişini bizzat görme, yeni bir çevre ve arkadaş edinme konusunda Üniversite öğrencileri için birkaç fırsat söz konusudur:
 
• İngilizce Hazırlık Sınıfı sonunda öğrencilerin yurt dışında anlaşma yaptığı bir kurumda belli bir süre İngilizce eğitimi görmelerine yardımcı olma,
 
• Erasmus Değişim Programıyla belli bir süre AB üyesi ülkelerin üniversitelerinde eğitim;
 
• Farklı kültürlerden öğretim üyeleri ve öğrencilerle aynı kampüsü paylaşma.
 
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİNDE ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL PROGRAMLARI

Hasan Kalyoncu Üniversitesinde uygulanan çift ana dal programı(ÇAP), iki bölümden diploma alarak mezun olmanıza imkân sağlayacak. Mesela, ekonomi bölümünde okuyan bir öğrenci işletme bölümünün fark derslerini vererek ekonomi diploması yanında işletme diploması da alabilecektir. Yan Dal, belli şartları yerine getirenlerin istemeleri hâlinde aynı fakültenin başka bir bölümünden veya başka bir fakültenin istedikleri herhangi bir bölümden belli kredide ders alarak belirli bir alanda daha fazla bilgi sahibi olmalarına imkân veren bir programdır.
 
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİNDE AKADEMİK KADRO

Hasan Kalyoncu Üniversitesi, kaliteli bir uluslararası eğitim kurumu olma hedefini, bünyesine katılan birikimli, titiz, araştırmacı ve dinamik bir akademik kadroyla gerçekleştirecektir. Öğretim üyesi başına ortalama 15 öğrenciyi hedeflemektedir. Deneyimli öğretim kadrosu; sizleri geleceğe ve küresel dünyanın rekabet ortamına ve dinamiklerine cevap verebilmek için araştıran, öğrenen ve üreten bireyler olarak yetiştirecektir.
 
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRENİM ÜCRETLERİ VE BURSLAR

Hazırlık sınıfı dahil olmak üzere ÖSYM"ye bildirilen kontenjanın %20"si oranındaki öğrenciye %100, %50 ve%25 öğrenim bursu uygulanır. Burslar, hazırlık sınıfı dahil bütün eğitim-öğretim dönemini kapsar. Üniversiteye kayıt yaptıran şehit ve malul gazi çocuklarına %50 indirim yapılır. Üniversiteye kayıt yaptıran %40 ve daha yüksek oranda engelli oldukları heyet raporu ile tespit edilmiş öğrencilere %50 indirim yapılır. Üniversitede Fakülte/Yüksekokullarda okuyan bir öğrencinin kardeşinin, Üniversiteye kayıt yaptırması halinde yeni kazanan öğrenciye %25 kardeş indirimi uygulanır. Sanat, kültür ve spor alanında başarılı olan öğrencilere son iki yılda milli olduklarını belgelemeleri şartıyla,%100 öğrenim bursu verilir. Dünya, Olimpiyat, Avrupa, Türkiye şampiyonu olanlara her yıl 8 ay boyunca sırasıyla 600, 500 ve 400 TL nakit burs verilir. Erdem Okulları"ndan mezun olan ve kayıt yaptıran öğrencilere %20 indirim yapılır. Üniversiteden burs alan öğrencilerin, devamsızlık yapmamaları ve disiplin cezası almamaları şartıyla hazırlık sınıfı dâhil normal öğrenim süresince bursları kesilmez. Normal öğrenim süresinde mezun olamayan öğrencilerden o yıl geçerli olan öğrenim ücretinin tamamı alınır.
 
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİNDE BAŞARI ODAKLI BURS SİSTEMİ

LYS sıralamasında ilk 10.000"e girenlerden öğrenim ücreti alınmaz ve bu sıralamada aşağıdaki dereceleri elde edenlere 8 ay boyunca karşılarında belirtilen miktarda aylık nakit burs verilir: Türkiye genelinde;
 
• İlk 100"e girenlere aylık 2.500.00-TL,
 
• 101–500 arasına girenlere aylık 2.000.00-TL,
 
• 501-1.000 arasına girenlere aylık 1.300.00-TL,
 
• 1.001–5.000 arasına girenlere aylık 1.000.00-TL
 
,• 5.001–10.000 arasına girenlere aylık 600,00-TL,
 
Üniversitede fakülte ve bölümler arasında yapılan yatay geçişlerde burslu öğrencilerin bursları kesilmez. Üniversitede normal ders yükü ile öğrenimlerini başarı ile sürdüren öğrencilerinden, içinde bulundukları akademik yıldaki ağırlıklı not ortalamaları;
 
• 3.80-4.00 arasında olanlara %100,
 
• 3.60-3.79 arasında olanlara %50,
 
• 3.50-3.59 arasında olanlara %25 oranında öğrenim ücreti indirimi yapılır. Bu indirim, hak eden öğrenciler için müteakip akademik yılın başından itibaren uygulanmaya başlanır. Ancak, bu durumda olan öğrencilerden burs verileceklerin sayısı Mütevelli Heyetince belirlenir.
 
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİNDE YURTLAR

Üniversite kampüsünde kız ve erkek öğrenci yurtları hizmet vermektedir. Yurtlarda 24 saat sıcak su, kahvaltı ve akşam yemeği, kuaför, internet wifi, çamaşırhane, okuma salonu, kantin, dinlenme salonu, kondisyon salonu vb. sportif ve kültürel ihtiyaçlarınıza cevap verecek birimler vardır.
 
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİNDE KÜTÜPHANE

Üniversitenin kütüphanesi, üniversitenin öğretim ve araştırma fonksiyonlarını desteklemek üzere öğretim elemanları, öğrenciler ve diğer kullanıcıların eğitim ve öğretimine ilişkin bilgi ve belge ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlamaktadır. Kütüphane kaynaklarının Dünyanın ve Ülkemizin önde gelen yayınevlerine ait basılı kitap ve dergilerin yanı sıra e-veritabanları, e-kitaplar, e-dergiler ve multimedya (CD, VCD, DVD vb.) kaynakları ile zengin bir koleksiyona sahiptir.Kütüphane web sayfası üzerinden, güvenilir akademik bilgi kaynaklarına 7/24 erişilebilmektedir. Kütüphanenin; yayın sağlama, ödünç verme, kütüphaneler arası ödünç yayın/ belge sağlama (öğretim elemanlarına), çoklu ortam, danışma, eğitim ve engelli kullanıcı hizmetlerini sunmaktadır. Şu anda Ebscohost, Science Direct, Taylor and Francis, IEEE Xplore, Web of Science gibi e-veri tabanları kütüphanenin ve üniversitenin kampüsü içerisinde kullanıma açıktır.
 
ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞ BİRLİĞİ

Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Avrupa Birliği"nin bilgi temelli toplum oluşturma stratejisine uygun olarak, iş dünyasıyla olan ilişkilerini geliştirmeyi temel bir misyon olarak belirlemiştir. Bu amaçla, fakültelerin ders planlarını günümüz ekonomilerinin karmaşık ve dinamik yapısıyla uyumlu bir şekilde oluşturdu. Öğrenci, öğretim üyesi ve iş dünyasının yönetici, uzman ve ustalarını buluşturacak olan endüstri uygulamaları dersi, üniversite ve iş dünyası arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde önemli bir köprü olacak. Sanayi kuruluşları, yerel yönetimler, kamu kurumları, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde evrensel bilime, Türkiye ve bölge ekonomisinin gelişmesine ve sürdürülebilir çevreye katkıda bulunacak projeleri arka arkaya devreye koymaya çalışılıyor. Bu çerçevede, projelerden sağlanacak kaynaklarla bölgede önemli bir laboratuar kurma çalışmalarına başlamış durumdadır.
 
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİNDE KAMPÜS

Yeşil ve Akıllı Kampüs

Hasan Kalyoncu Üniversitesi geniş, ferah ve harika bir doğa manzarasına sahip bir kampüse sahiptir. Burada modern derslikler yanında öğrenciler için barınma, beslenme ve diğer ihtiyaçların karşılanması amacıyla yurt, kafeterya, spor tesisleri ve sağlık merkezi yer almaktadır. Son teknoloji ile donatılan kampüste, her noktadan internete bağlanabilen öğrenciler, podcast altyapısı ile derslerini internet üzerinden izleme imkânı bulacaklar.
 
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİNDE SPOR ALANLARI VE FAALİYETLERİ

Kampüs içerisinde yer alan spor kompleksi; sportif aktivitelerle, öğrencilerin ders dışı zamanlarını değerlendirmeleri, spor alışkanlığı kazanmaları ve sportif yeteneklerini ortaya çıkarmaları amacıyla oluşturuldu. Kompleks içerisinde yer alan basketbol ve voleybol sahaları, tenis kortu, halı futbol sahası öğrenci ve personelin kullanımı için hazır.
 
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRENCİ KULÜPLERİ

Üniversiteler, bilimsel ilerlemenin temeli olan kurumlar olma yanında, kültürel gelişme sürecinin de önemli unsurları olarak toplumun ileriye dönük modern ve çağdaş yüzünü temsil ederler. Üniversite öğrencileri derslerine devam ederken, bir yandan da sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere de zaman ayırırlar. Bu çerçevede, üniversitede öğrencilerin ders dışı zamanlarını mesleki, bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle değerlendirebilmeleri amacıyla öğrenci kulüpleri vardır. Öğrencileri, kulüp kurabilmekte, kurulmuş kulüplerden dilediklerine üye olabilmekte ve aktif görev alabilmektedirler. Öğrenci Kulüpleri; öğretim yılı içerisinde üniversitenin vizyon ve misyonuyla uyumlu kongre, seminer, konferans, söyleşi gibi etkinlikler düzenlemenin yanı sıra gezi, parti, sportif oyunlar, turnuvalar, konser gibi sosyal ve kültürel faaliyetler yapabilmektedirler. Şu anda üniversitede öğrencileri tarafından kurulan kulüpler:
 
• Psikoloji Kulübü
 
• Edebiyat Kulübü
 
• Kültür ve Talebe Birliği Kulübü
 
• Müzik Kulübü
 
• Halk Oyunları Kulübü
 
• Toplum Gönüllüleri Kulübü
 
• Beslenme ve Diyetetik Kulübü
 
• Erasmus Kulübü
 
• Fotoğrafçılık Kulübü
 
• Mimarlık Kulübü
 
• Genç Fikirler Topluluğu
 
• Stratejik Düşünce ve Münazara
 
• Yapı Kulübü
 
• Sağlık Kulübü
 
• Hukuk Kulübü
 
• Bilgi Topluluğu Kulübü
 
• Yeşilay Kulübü
 
• Spor Kulübü
 
• Tiyatro Kulübü
 
• Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişler Kulübü
 
• Girişimci Gençler Kulübü
 
• Satranç Kulübü
 
• Doğa ve Çevre Kulübü
 
• Kültürel Hayatı Koruma ve Yaşatma Kulübü
 
• Sosyal Medya Kulübü
 
• Sosyal Etkinlik Kulübü
 
• Aktif Gençlik Kulübü
 
• Gezi ve Etkinlik Kulübü
 
• Bilim ve Teknoloji Kulübü
 
• Akademik Hukuk Kulübü
 
• Tüm Genç Liderler Kulübü
 
• Mühendislik Kulübü
 
• Çağdaş Gençlik Kulübü
 
• Marka Kulübü
 
• Türk Dünyası Araştırma Kulübü
 
• İnstitute of Technology Asscocition(KIT)
 
• Acedemy of English
 
• Çevre ve Genç Tema Kulübü
 
• Pozitif Yaşam Kulübü
 
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİNDE ULAŞIM İMKANLARI

Kampüsün, hava limanına olan yakınlığı ve şehir merkezine ulaşım kolaylığı ile ulaşım sorununu ortadan kaldırıyor. Kampüs, havaalanına ve şehir merkezine 8 km mesafede bulunuyor. Üniversiteye günün hemen her saatinde toplu taşıma (otobüs, dolmuş) araçlarıyla ulaşmak olanaklıdır. Ayrıca öğrenciler, kent merkezine ulaşabilmek için pek çok semte giden servis araçlarından yararlanabilirler. Öğrenciler kampüse şehir içi ulaşım araçları ve raylı sistem kombinasyonlarını kullanarak da ulaşabilmektedirler.
 
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİNDE FAKÜLTELER VE YÜKSEKOKULLAR

Hukuk Fakültesi

• Hukuk
 
İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

• İktisat
 
• İşletme
 
• Uluslararası Ticaret ve Lojistik
 
• Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
 
• Psikoloji
 
Mühendislik Fakültesi

• Bilgisayar Mühendisliği
 
• Elektrik-Elektronik Mühendisliği
 
• İnşaat Mühendisliği
 
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi

•Mimarlık
 
• İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
 
Eğitim Bilimleri Fakültesi *
 
• Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
 
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKOKULLARI

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

• Beslenme ve Diyetetik
 
• Hemşirelik
 
• Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
 
Yabancı Diller Yüksekokulu
 
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ADRESİ

Havalimanı Yolu 8. km. 27410 Şahinbey / GAZİANTEP
 
Tel: 0 342 211 80 80
 
Faks: 0 342 211 80 81
 
E- posta: info@hku.edu.tr
 
www.hku.edu.tr

Benzer Konular

canlı kuran oku kuran dinle kuran izle
mekke kabe canlı yayın izle
büyük islam ilmihali
hadisi şerif
yemek tarifleri
en güzel oyunlar, oyun oyna