Ahmet Yesevi Üniversitesi hakkında bilgi
Ana Sayfa »Eğitim » Üniversiteler » Ahmet Yesevi Üniversitesi hakkında bilgi

Ahmet Yesevi Üniversitesi hakkında bilgi

   

Ahmet Yesevi Üniversitesi hakkında bilgi

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, Türkiye ve Kazakistan Cumhuriyetlerinin uluslararası, özerk statüye sahip, ortak devlet üniversitesidir. Üniversitenin temelleri, 6 Haziran 1991"de, Sovyetler Birliği"nin dağılmasından kısa bir süre önce Türkistan Devlet Üniversitesi olarak atılmış; Kazakistan ve Türkiye arasında, 31 Ekim 1992"de imzalanan uluslararası anlaşma ile “Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi” adıyla iki ülkenin ortak devlet üniversitesi hâline gelmiştir. İki ülke, 21-24 Ekim 2009 tarihlerinde “Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk- Kazak Üniversitesinin İşleyişine Dair Anlaşma” ile, iki ülke eğitim alanındaki işbirliğini daha da geliştirme iradesini yeniden ortaya koymuşlardır.
 

Üniversite kuruluş anlaşması gereği Türkiye ve Kazakistan Hükümetlerince atanan 10 kişilik Mütevelli Heyet tarafından yönetilmektedir. Üniversitenin Mütevelli Heyet Başkanlığına, 08.03.2008 tarihinde Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Osman Horata atanmıştır. Ahmet Yesevi Üniversitesi"nde, bugün 11 fakülte ve 2 yüksekokulda, 4500"i Türkiye"den (uzaktan ve örgün), 750"si Kazakistan dışındaki Türk Devlet ve Topluklarından olmak üzere yaklaşık 17 bin öğrenci öğrenim görmekte ve 1400"ü aşkın akademik personel görev yapmaktadır.
 
Merkez yerleşkede, en son teknolojik araç-gereçlerle donatılan Tıp Fakültesi Hastanesi 1 Aralık 2008 tarihinden itibaren bölge halkına hizmet vermektedir. Mütevelli Heyet Başkanlığı, Ankara"daki binasında faaliyetlerini sürdürmektedir. Türkiye Türkçesiyle Uzaktan eğitim Programlarının (TÜRTEP) koordinasyonu da Ankara"daki birimlerinden yürütülmektedir.
 
AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİNDE EĞİTİM-ÖĞRETİM
 
Üniversite, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini, Kazakistan"ın Türkistan şehrinde bulunan ana yerleşkesinde örgün, açık (dışarıdan) ve uzaktan eğitim (internet üzerinden e-eğitim) olarak yürütmektedir. Bu programlara ek olarak, halka yönelik sertifikalı meslek edindirmeyi amaçlayan yaygın eğitim faaliyetleri de yerine getirilmektedir. Öğrencilere, çağdaş ve nitelikli bir eğitim sunmanın yanı sıra, ahlâkî değerlerin benimsetilmesi, sorgulama, tartışma ve demokrasi kültürünün yerleştirilmesi, bunların akademik hayatta ve yerleşkelerimizde kökleşmeleri için de özen gösterilmektedir. Her düzeydeki öğrencilerin akademik ihtiyaçlarını karşılayan yeterli fiziki yapılar, laboratuvarlar, uygulama alanlarının yanında, öğrencilerin kişisel ilgi ve yeteneklerini geliştirmesine uygun ortam sağlanmıştır. Akademik personel, Kazakistan, Türkiye ve diğer ülkelerin bilim adamlarından oluşmaktadır. Üniversite, Kazakistan"ın rekabet gücü yüksek üniversiteleri arasındadır.
 
AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM DİLİ

Üniversitede eğitim-öğretim dili, Kazakça ve Türkçedir. Bazı bölümlerde Rusça eğitim verilmektedir. Takip edeceği programın eğitim dilini bilmeyen öğrencilere Hazırlık Dil Öğretim Merkezinde bir yıl hazırlık eğitimi verilmektedir.
 
AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİNDE DENKLİK
 
Ahmet Yesevi Üniversitesinin diplomaları, Kazakistan ve Türkiye"de aynı alan ve seviyede öğretim yapan yüksek öğretim kurumlarının diplomalarına ve bunların milletlerarası geçerlilğine eş değerde olup, sahiplerine aynı hakları sağlamaktadır. Üniversitenin verdiği diplomaların başka devletlerde geçerli olabilmesi, bu devletlerle yapılan veya yapılacak olan anlaşmalara bağlıdır.
 
AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİNDE ÖRGÜN EĞİTİM
 
Örgün eğitim-öğretim, yıl olarak iki dönemden ibaret olup, mezun olma durumundaki sınıflar hariç, tüm sınıflar için 30 haftalık bir süreyi kapsar. Üniversitede örgün eğitim-öğretim, harçsız ve burslu, harçsız (kvota) ve ücretli olarak yapılmaktadır. Türkiyeli öğrenciler için eğitim-öğretim harçsızdır.
 
AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİNDE İNTERNET ÜZERİNDEN UZAKTAN EĞİTİM (TÜRTEP)
 
Üniversite, 2001 yılından itibaren, bilgisayar iletişim ağı ortamında karşılıklı, etkileşimli uzaktan eğitim faaliyetlerine hız vermiş, akademik ve teknolojik altyapısını kısa sürede ta- mamlayarak 2002-2003 ders yılından itibaren uzaktan eğitim-öğretime başlamıştır. TÜRTEP, “Türkiye Türkçesiyle Uzaktan Eğitim Programları”nın kısaltılmış adıdır. TÜRTEP"le ilgili faaliyetler, hem Kazakistan"da hem de Ankara"daki birimler aracılığıyla yürütülmektedir.
 
TÜRTEP, internet üzerinden eğitim sisteminde eğitim 24 saat canlı tutulmakta, öğrenciye 24 saat bilgi almaverme fırsatı, etkili ve dinamik bir şekilde, danışman öğretim üyesiyle sürekli iletişim içinde bulunma imkânı sağlanmaktadır.
 
TÜRTEP eğitim programları, uluslararası standartlarda hazırlanmıştır. Alanında tanınmış öğretim üyeleriyle etkileşimli olarak, haftada 7 gün, günde 24 saat eğitim hizmeti verilmekte, dersler, sesli ve görüntülü eğitimlerin yer aldığı sanal sınıflarda yapılmaktadır. Yapılan tüm dersler kayıt edilerek öğrencinin dersi tekrar tekrar izlemesine imkân sağlanmaktadır. Eğitim, ara sınavlar ve ödevler tamamen internet üzerinden yürütülmekte, ancak başarı belirlemesinde %70 ağırlığa sahip olan dönem sonundaki final ve bütünleme sınavları ise kimlik kontrollü olarak Ankara, Türkistan (Kazakistan) ve İstanbul"daki merkezlerde, eş zamanlı olarak, sınıf ortamında yüz yüze yapılmaktadır. TÜRTEP"te internet üzerinden uzaktan eğitim verilen 1 ön lisans (Bilgisayar Programcılığı), 3 lisans (Bilgisayar Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, Endüstri Mühendisliği ve 7 yüksek lisans (Bilgisayar Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, İşletme, Sağlık Kurumları işletmeciliği, Yönetim ve Organizasyon, Eğitim Yönetimi ve De- netimi ile Yerel Yönetimler) olmak üzere toplam 11 program bulunmaktadır. Mezunlar, üniversitenin ilgili bölümlerinin diplomalarını almaktadır.
 
AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRENCİ KABULÜ

Giriş sınavını kazanan Kazakistan Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti ve diğer ülkelerin lise ve dengi okul mezunu vatandaşları, üniversitede öğrenim görme hakkına sahiptir. Üniversite Tüzüğü gereği öğrenciler, Kazakistan Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti, diğer Türk Cumhuriyetleri vatandaşları ile Türk ve Akraba Toplulukları mensuplarından oluşmaktadır.
 
Kazakistan vatandaşı olan öğrenciler, Kazakistan Eğitim ve Bilim Bakanlığınca yapılan merkezî öğrenci seçme sınavlarında aldıkları puanlar ve kontenjanlar göz önüne alınarak yerleştirilmektedirler. Türkiye"den gidecek öğrencilerin seçme, kabul ve yerleştirme işlemleri, ilgili bölümler için öngörülen puan türlerine göre Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerin, hangi bölüme yerleştirilmiş olurlarsa olsunlar, bir yıl hazırlık sınıfı okumaları ve başarılı olmaları gerekmektedir. Hazırlık sınıfında başarısız olan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilmektedir.
 
Hazırlık hariç, üst sınıflarda okuyan ve başarısız olan öğrenciler ilgili sınıfın müfredat programındaki tüm dersleri almadığı takdirde, mazeretini kanıtlamak şartıyla, öğrenimlerine ücretli olarak devam ederler. Öğrencilerin Türkiye-Kazakistan (Türkistan şehri) gidiş ve dönüş, barınma ve kişisel giderleri kendilerince karşılanmaktadır. Hazırlık sınıfında yurtta kalmak zorunludur. Öğrenci kesin kayıtları Üniversite Rektörlüğünce yapılmaktadır.
 
Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Topluluklarından öğrenci seçimi ise Rektörlük tarafından özel seçme sınavı ile yapılmaktadır.
 
AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTE YERLEŞKESİNDE YAŞAM
 
Üniversite Yerleşkesindeki Kültür Merkezinde, bir kütüphane, 680 kişilik ve 200 kişilik iki salon, Resimli Türk Halkları Tarihi Müzesi, bilgisayar salonu, dans salonu ile bir kafeterya bulunmaktadır.
 
Büyük salon, aynı anda dört dilde eşzamanlı (simültane) tercüme imkânı, mültivizyon perdesi, yaka ve telsiz mikrofon imkânları, 450 metrekarelik çok amaçlı sahne, kongre, konser, müzik ve tiyatro gösterileri için ideal bir ortam oluşturmaktadır. Mini salonları, komisyon çalışmaları ve çalışma grubu toplantıları için tasarlanmıştır. Kültür Merkezi"nde 160 metrekare kullanım alanlı her türlü sanat ve sergi faaliyetleri için “Sanat Galerisi” bulunmaktadır. Merkezde her hafta bir seminer, film ve tiyatro gösterisi yapılabilmektedir. Üniversite, modern kız ve erkek öğrenci yurtlarına sahiptir. Üniversite Merkez Yerleşkesi içerisinde 3, şehir merkezinde 2 ve Kentav"da 1 olmak üzere 6 adet öğrenci yurdu bulunmaktadır. Türkistan"da bulunan yurtların toplam kapasitesi 1.850 kişidir. Kentav"da ise 400 kişilik öğrenci yurdu hizmet vermektedir. Yurtlar 4-6 kişilik odalara sahiptir. Hazırlık sınıfında okuyan öğrencilerin yurtlarda kalması zorunludur. Hazırlık sınıfından sonra öğrenciler, diledikleri takdirde yurtlarda kalmaya devam etmektedirler. Yurt ücreti yıllık 150 ABD dolarıdır.
 
Aynı anda 400 kişinin yemek yiyebileceği öğrenci yemekhanesi modern bir donanıma sahiptir. Zemin ve teras katları dinlenme salonu, orta katı ise yemek salonu olarak kullanılmaktadır. Hijyenik şartlara uygun yemekhaneden, sadece öğrenciler değil, öğretim elemanları ve üniversite çalışanları da istifade etmektedirler. Öğrenciler, yemekhaneden, tabldot usulüyle yiyebilecekleri 4 çeşit yemek için 200 ila 250 Tenge arasında ücret ödeyerek yararlanabilmektedirler.
 
Dünyanın hemen her yeriyle gerek telefon, gerekse internet vasıtasıyla haberleşme imkânı bulunmaktadır. Sabit telefon hatlarıyla görüşmeler gerçekleştirilebildiği gibi GSM hatları ile de görüşmeler rahat bir şekilde yapılabilmektedir.
 
Personel ve öğrenciler, kapsama alanındaki herhangi bir yerden internete kolayca erişebilmektedirler Türkiye"den alınan visa ve maestro logolu bankamatik kartlarıyla Türkistan"daki ATM makinelerinden para çekme imkânı vardır.
 
KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ
 
Başkenti : Astana
 
Nüfusu (2012) : 17.000.000
 
Yüzölçümü : 2.724.900
 
Resmi dili : Kazakça- Rusça
 
Para birimi : Tenge (2012 yılı sonu itibariyle 1 $=yaklaşık 150 Tenge"dir.)
 
Başlıca şehirleri : Almatı, Aktöbe, Çimkent, Türkistan, Aktau, Karagandı, Semey, Kökçetau, Kızılorda, Kustanay, Atırau, Pavlodar, Oral.
 
Komşuları : Kuzeyde ve Batıda Rusya Federasyonu, Doğuda Çin Halk Cumhuriyeti, Güneyde Türkmenistan, Özbekistan ve Kırgızistan.
 
Göller : Aral, Balkaş, Zaysan, Alakol, Tengiz ve Seletitengiz.
 
Nehirler : Ural, Emba, Sirderya, Sarısu, İli, İrtiş, Talas, Çu, İşim.
 
İklim : Ülke genelinde karasal iklim hakimdir.
 
Resmi tatil günleri : Yılbaşı 1-2 Ocak, Uluslararası Kadınlar Günü 8 Mart, Nevruz Bayramı 21-22-23 Mart, Kazakistan Halklarının Birliği Günü 1 Mayıs, Zafer Bayramı 9 Mayıs, Başkent Astana Günü 6 Temmuz, Anayasa Günü 30 Ağustos, 1. Cumhurbaşkanı Günü 01 Aralık, Bağımsızlık Günü 16-17 Aralık
 
TÜRKİSTAN
 
Üniversite merkez yerleşkesinin bulunduğu Türkistan şehri, Güney Kazakistan Eyaletine bağlıdır. Ünlü Türk düşünürü ve Türk dünyasının ortak atası olarak kabul edilen Ahmet Yesevi"nin yaşadığı ve türbesinin bulunduğu şehirdir. Türkistan şehri, 100 bini aşan nüfusuyla gelişen ve büyüyen bir şehirdir. Türkiyeli öğrencilerin büyük çoğunluğu yurtlarda kalmaktadır. Yurtlarda kalmayan öğrenciler ise ev kiralamaktadır. Türkistan"da normal bir evin kirası yaklaşık 100 $"dır. Bir öğrencinin zaruri harcamaları ise 250-300 ABD Doları bir ailenin aylık harcaması ise 500-600 ABD doları civarındadır.
 
KENTAV

Türkistan"a 30 km mesafede, kuzeyde bulunan Kentav şehri, yaklaşık 50 bin kişilik bir şehirdir. Burada öğrenciler için 400 kişilik yurt imkânı vardır. Kentav"da normal bir evin kirası yaklaşık 100 ABD dolarıdır. Bir öğrencinin zaruri harcamaları ise yine 250–300 ABD dolarıdır.
 
HAVA DURUMU

Üniversite, Kazakistan Cumhuriyeti, Güney Kazakistan Eyaletinde yer almaktadır. Genel olarak karasal bir iklimin hâkim olduğu bölgede yazlar sıcak, kışlar ise soğuk geçmektedir. Yaz aylarında hava sıcaklığı 40 dereceye kadar yükselmekte, kışın ise –15/-20 dereceyi bulan soğuklarla karşılaşılmaktadır.
 
KAZAKİSTAN"A ULAŞIM

Türkiye"den gidecek öğrencilerin Türkistan"a ulaşımı, Almatı üzerinden Türk Hava Yolları ve Kazakistan Hava Yolları ile, Çimkent üzerinden SCAT Air ile yapılabilmektedir. Türk Hava Yolları ve Kazak Hava Yolları ile İstanbul-Almatı arası yaklaşık 4,5-5 saattir. SCAT Air ile İstanbul-Çimkent arası yaklaşık 4 saattır. Almatı"dan Türkistan"a ulaşım, karayolu ve demiryolu ile yapılabildiği gibi, Çimkent"e kadar uçakla, Çimkent"ten sonra karayoluyla da olabilmektedir. Almatı"dan havayolunu tercih edenler 1 saatlik yolculuktan sonra Çimkent"e ulaşmaktadır. Almatı-Çimkent arası uçak bileti yaklaşık 160 ABD Dolarıdır. Almatı-Türkistan arasında her biri yaklaşık 1000 km. olan demiryolu ve karayolu ulaşım imkânı mevcuttur. Almatı-Türkistan arası otobüs ve tren bilet ücretleri yaklaşık 30–40 ABD Dolarıdır. Otobüsle 10–12, trenle 15–19 saatte varıla bilmektedir. Türkiye ile Türkistan arasında yazın 3, kışın ise 4 saat fark vardır.
 
VİZE

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının bir aydan az seyahatleri için vize almasına gerek yoktur. Bu sürenin aşılması durumunda vize alınması gerekmektedir. Öğrenciler ise eğitim vizesi almaktadırlar. Öğrencilerin vize işlemleri, Üniversite Rektörlüğü tarafından yapılmaktadır.
 
ADRES

Yerleşke :Türkistan / KAZAKİSTAN
 
Begzat Sattarhanov Caddesi No:29
 
Rektörlük Binası 161200
 
Türkistan Şehri, Güney Kazakistan Eyaleti
 
Tel : 007 72533 636 36
 
Faks : 007 72533 636 05
 
Mütevelli Heyet Başkanlığı: Ankara / TÜRKİYE
 
Taşkent Caddesi 10. Sokak No: 30 06490 Bahçelievler
 
Tel : 0 312 216 06 00
 
Faks : 0 312 215 22 09
 
www.yesevi.edu.tr

Benzer Konular

canlı kuran oku kuran dinle kuran izle
mekke kabe canlı yayın izle
büyük islam ilmihali
hadisi şerif
yemek tarifleri
en güzel oyunlar, oyun oyna