Gazikent Üniversitesi hakkında bilgi
Ana Sayfa »Eğitim » Üniversiteler » Gazikent Üniversitesi hakkında bilgi

Gazikent Üniversitesi hakkında bilgi

   

Gazikent Üniversitesi hakkında bilgi

2010 – 2011 yıllarında kapılarını eğitim-öğretime açan Gazikent Üniversitesi"nin kuruluş çalışmaları 1996"da başladı. Gazikent, dünyanın ve ülkemizin yeniden şekillendiği 90"lı yıllarda “eğitim, araştırma ve yenilik” odaklı bir üniversite olarak tasarlanmıştır.
 
Üniversite; ilk yılına 2 fakülte, 8 bölüm ve Yabancı Diller Yüksekokulu ile başladı. Bu yıl Hukuk Fakültesi"ne ve ek kontenjan döneminde Sağlık Bilimleri Yüksek Okuluna da öğrenci almaya başlamıştır.
 
Üniversite bünyesinde kurulan araştırma ve proje birimleri sosyal, ekonomik, temel bilimler ve mühendislik alanlarında bilimsel araştırma projeleri üretmek için ilk adımları atmıştır. Birçok e-kitap ve veri tabanı aboneliği yaptırmış olan kütüphane ve dokümantasyon merkezi, bu araştırmaları desteklemektedir.
 

GAZİKENT ÜNİVERSİTESİ VİZYON VE MİSYONU

Kâr amacı gütmeyen ve öncelikli olarak bilimin gelişmesini ve marka bir yükseköğretim kurumu olmayı amaçlayan üniversite; Cumhuriyete ve demokratik değerlere bağlı; özgürlüklere ve farklılıklara saygılı; bilimsel düşünce ışığında araştıran, sorgulayan ve yenilikçi mezunlar vermeyi hedeflemektedir.
 
Üniversitenin, Doğu ve Güneydoğu Anadolu"nun en büyük sanayi, ticaret ve ihracat merkezi olan Gaziantep"te kurulmuş olmasının stratejik bir önemi bulunmaktadır.
 
Üniversite şehir, bölge ve ülke ekonomisine büyük katkılar sağlamayı hedeflemektedir. Sunacağı kaliteli eğitimle, sanayi ürünleri yanında turizm, ulaştırma ve lojistik, sağlık, eğitim ve fuarcılık hizmetleri ihracatının artırılmasına yardımcı olacaktır.
 
Gazikent, düşünce özgürlüğü, bilimin evrenselliği ve araştırma ruhu; insan hak ve özgürlüklerine bağlılık, do-ğaya ve çevreyesaygı, fırsat eşitliği, bilgi ve ahlak uyumu ilkelerine dayalı bir vizyona sahiptir.
 
Temel misyonun, uluslararası saygınlığı olan bir eğitim ve araştırma kurumu olmaktır.
 
GAZİKENT ÜNİVERSİTESİNDE ULUSLARARASI TEMAS VE İŞBİRLİĞİ

Üniversiteler için uluslararası temas ve tecrübe sonderecede önemlidir. Yeni ve farklı şeyler öğrenme, farklı insanları ve kültürleri tanıma, dünya üniversitelerinin işleyişini bizzat görme, yeni bir çevre ve arkadaş edinme konusunda Üniversite öğrencileri için bir kaç fırsat söz konusudur:
 
• İngilizce Hazırlık Sınıfı sonunda öğrencilerin yurt dışında anlaşma yaptığı bir kurumda belli bir süre İngilizce eğitimi görmelerine yardımcı olma,
 
• Erasmus Değişim Programıyla belli bir süre AB üyesi ülkelerin üniversitelerinde eğitim;
 
• Farklı kültürlerden öğretim üyeleri ve öğrencilerle aynı kampüsü paylaşma.
 
GAZİKENT ÜNİVERSİTESİNDE ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL PROGRAMLARI

Gazikent Üniversitesinde uygulanan çift anadal programı (ÇAP), iki bölümden diploma alarak mezun olmanıza imkân sağlayacak. Mesela, ekonomi bölümünde okuyan bir öğrenci işletme bölümünün fark derslerini vererek ekonomi diploması yanında işletme diploması da alabilecektir.
 
Yan Dal, belli şartları yerine getirenlerin istemeleri halinde aynı fakültenin başka bir bölümünden veya başka bir fakültenin istedikleri herhangi bir bölümden belli kredide ders alarak belirli bir alanda daha fazla bilgi sahibi olmalarına imkân veren bir programdır.
 
GAZİKENT ÜNİVERSİTESİNDE AKADEMİK KADRO
 
Gazikent Üniversitesi, kaliteli bir uluslararası eğitim kurumu olma hedefini, bünyesine katılan birikimli, titiz, araştırmacı ve dinamik bir akademik kadroyla gerçekleştirecektir. Öğretim üyesi başına ortalama 15 öğrenciyi hedeflemektedir.
 
Deneyimli öğretim kadrosu; sizleri geleceğe ve küresel dünyanın rekabet ortamına ve dinamiklerine cevap verebilmek için araştıran, öğrenen ve üreten bireyler olarak yetiştirecektir.
 
GAZİKENT ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRENİM ÜCRETLERİ VE BURSLAR

Dünyada ve ülkemizde, birçok aile için yükseköğretimin ulaşılabilir (ödenebilir) olması çok önemlidir. Gazikent, kâr amacı gütmeyen bir eğitim kurumu olarak makul bir öğrenim ücreti politikası ve kapsamlı bir burs programı uygulamaktadır.
 
Öğrenim ücretinin peşin ödenmesi durumunda %10 indirim uygulanır. Ödemeleri 10 eşit taksitte yapma imkânı da bulunmaktadır.
 
Ayrıca, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Programları"na 2011 – 2012 öğretim yılında öğrenci alınmaktadır.
 
Başarı Odaklı Burs Sistemi

Gazikent Üniversitesi, kurucu vakfı Gaziantep Eğitim ve Hizmet Vakfı"nın 1980"den bu yana sürdürdüğü geleneği başarı odaklı burs programıyla devam ettirmektedir. Bu çerçevede üniversite bir dizi burs programı uygulamaktadır. Bunlar arasında üniversitede ücretsiz okunmasını sağlayan LYS Bursları, aylık nakit burs alınmasına imkân veren LYS Derece Bursları, öğrencilerin paralı olarak başladığı eğitimlerini burslu sürdürmelerini sağlayan başarı indirimleri; sanat, kültür ve spor alanında başarılı olan öğrencilere yönelik spor başarı bursları sayılabilir .
 
Ayrıca, Erdem Eğitim Kurumlarından mezun olup, üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilere %20, Gaziantep Eğitim Hizmet Vakfı Mütevelli Heyet Üyeleri ve Gazikent Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyeleri ile Erdem Okullarında çalışanların (her eğitim – öğretim yılı çalıştığını belgelemek kaydıyla) çocuklarından Erdem mezunu olanlara %30, diğer okullardan mezun olanlara %10 indirim uygulanır.
 
GAZİKENT ÜNİVERSİTESİNDE YURTLAR

Üniversite kampüsüne 304 öğrenci kapasiteli kız ve erkek yurtlarının yapım çalışmaları başladı. Şehir dışından gelen öğrenciler, Üniversitenin kontrolünde, güvenli ve her türlü konfora sahip stüdyo dairelerde ve Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarında konakladılar.
 
Yurtlarda 24 saat sıcak su, kahvaltı ve akşam yemeği, kuaför, internet salonu, çamaşırhane, çamaşırhane, okuma salonu, kantin, dinlenme salonu, kondisyon salonu vb. sportif ve kültürel ihtiyaçlarınıza cevap verecek birimler bulunacak.
 
GAZİKENT ÜNİVERSİTESİNDE AKADEMİK BİRİMLER

Gazikent Üniversitesi, 2010-2011 eğitim-öğretim yılında iki fakülte ve sekiz bölümde eğitim öğretime başladı. 2011-2012 döneminde bunlara Hukuk Fakültesini ve Sağlık Bilimleri Yüksek Okulunu ekledi. 2012 – 2013 eğitim – öğretim yılında Eğitim Fakültesini açıyor.
 
GAZİKENT ÜNİVERSİTESİNDE KÜTÜPHANE
 
Üniversitenin kütüphanesi, üniversitenin öğretim ve araştırma fonksiyonlarını desteklemek üzere öğretim elemanları, öğrenciler ve diğer kullanıcıların eğitim ve öğretimine ilişkin bilgi ve belge ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlamaktadır.
 
Kütüphane kaynaklarının Dünyanın ve Ülkemizin önde gelen yayınevlerine ait basılı kitap ve dergilerin yanı sıra e-veritabanları, e-kitaplar, e-dergiler ve multimedya (CD, VCD, DVD vb.) kaynakları ile zengin bir koleksiyona sahiptir.
 
Kütüphane web sayfası üzerinden, güvenilir akademik bilgi kaynaklarına 7/24 erişilebilmektedir. Kütüphanenin; yayın sağlama, ödünç verme, kütüphaneler arası ödünç yayın/belge sağlama (öğretim elemanlarına), çoklu ortam, danışma ve eğitim ve engelli kullanıcı hizmetlerini sunmaktadır.
 
Şu anda Ebscohost, Science Direct, Taylor and Francis, IEEE Xplore, Web of Science gibi e-veritabanları kütüphanenin ve üniversitenin kampüsü içerisinde kullanıma açıktır.
 
ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞ BİRLİĞİ:

Gazikent Üniversitesi, Avrupa Birliği"nin bilgi temelli toplum oluşturma stratejisine uygun olarak, İş dünyasıyla olan ilişkilerini geliştirmeyi temel bir misyon olarak belirlemiştir. Bu amaçla, Fakültelerin ders planlarını günümüz ekonomilerinin karmaşık ve dinamik yapısıyla uyumlu bir şekilde oluşturdu.
 
Öğrenci, öğretim üyesi ve iş dünyasının yönetici, uzman ve ustalarını buluşturacak olan Endüstri Uygulama- ları dersi, üniversite ve iş dünyası arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde önemli bir köprü olacak.
 
Sanayi kuruluşları, yerel yönetimler, kamu kurumları, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde evrensel bilime, Türkiye ve bölge ekonomisinin gelişmesine ve sürdürülebilir çevreye katkıda bulunacak projeleri arka arkaya devreye koymaya çalışılıyor. Bu çerçevede, projelerden sağlanacak kaynaklarla bölgede önemli bir laboratuvar kurma çalışmalarına başlamış durumdadır.
 
Üniversitenin iş dünyasıyla işbirliğini gerçekleştireceği birimlerden bazıları:
 
Bilim, Teknoloji ve Araştırma Merkezi,
 
GAP Araştırma ve Uygulama Merkezi,
 
Göç, Nüfus, Eğitim ve istihdam Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi,
 
Sürdürülebilir Çevre Araştırma ve Uygulama Merkezi
 
GAZİKENT ÜNİVERSİTESİNDE KAMPÜS

Yeşil ve Akıllı Kampüs

Gazikent Üniversitesi geniş, ferah ve harika bir doğa manzarasına sahip bir kampüse sahiptir. Burada modern derslikler yanında öğrenciler için barınma, beslenme ve diğer ihtiyaçların karşılanması amacıyla yurt, kafeterya, spor tesisleri ve sağlık merkezi yer almaktadır.
 
Son teknoloji ile donatılan kampüste, her noktadan internete bağlanabilen öğrenciler, podcast altyapısı ile derslerini internet üzerinden izleme imkânı bulacaklar. Mevcut öğrencilerin, kendilerine Üniversitece hediye edilen dizüstü bilgisayarlarıyla bu imkânlardan faydalanmaktadırlar.
 
GAZİKENT ÜNİVERSİTESİNDE SPOR ALANLARI VE FAALİYETLERİ

Kampüs içerisinde yer alan spor kompleksi; sportif aktivitelerle, öğrencilerin ders dışı zamanlarını değerlen-dirmeleri, spor alışkanlığı kazanmaları ve sportif yeteneklerini ortaya çıkarmaları amacıyla oluşturuldu. Kompleks içerisinde yer alan basketbol ve voleybol sahaları, tenis kortu, halı futbol sahası öğrenci ve personelin kullanımı için hazır.
 
Öğrencilerin sportif faaliyetlerinin gelişmesini sağlamak ve çeşitli spor dallarında kurumsal olarak belli bir yere ulaşmak için Gazikent Spor Kulübünü kurmayı planlıyor. Popüler sporcular ve spor yazarları davet edilerek söyleşiler düzenlenecek, öğrencilerin spora ilgileri canlı tutulacaktır.
 
GAZİKENT ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRENCİ KULÜPLERİ

Üniversiteler, bilimsel ilerlemenin temeli olan kurumlar olma yanında, kültürel gelişme sürecinin de önemli unsurları olarak toplumun ileriye dönük modern ve çağdaş yüzünü temsil ederler.
 
Üniversite öğrencileri derslerine devam ederken, bir yandan da sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere de zaman ayırırlar. Bu çerçevede, Üniversitede öğrencilerin ders dışı zamanlarını mesleki, bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle değerlendirebilmeleri amacıyla öğrenci kulüplerinin kurulmasına başlanmıştır. Öğrencileri, kulüp kurabilmekte, kurulmuş kulüplerden dilediklerine üye olabilmekte ve aktif görev alabilmektedirler.
 
Öğrenci Kulüpleri; öğretim yılı içersinde üniversitenin vizyon ve misyonuyla uyumlu kongre, seminer, konferans, söyleşi gibi etkinlikler düzenlemenin yanı sıra gezi, parti, sportif oyunlar, turnuvalar, konser gibi sosyal ve kültürel faaliyetler yapabilmektedirler.
 
Şu anda üniversitede öğrencileri tarafından kurulan Bilim ve Teknoloji Kulübü, Dans Topluluğu, Müzik Kulübü, Sinema Kulübü, Drama Topluluğu ve Spor Kulübü, Bilinçli Gençlik Kulübü faaliyetlerine başlamıştır.
 
GAZİKENT ÜNİVERSİTESİNDE ULAŞIM İMKÂNLARI

Kampüsün, hava limanına olan yakınlığı ve şehir merkezine ulaşım kolaylığı ile ulaşım sorununu ortadan kaldırıyor. Kampüs, havaalanına ve şehir merkezine 8 km mesafede bulunuyor. Üniversitenin sunduğu servis araçlarının yanı sıra, yaygın ve düzenli olarak hizmet veren şehir içi ulaşım araçlarından da yararlanılmaktadır.
 
GAZİKENT ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTELERİ

Hukuk Fakültesi

• Hukuk
 
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
 
• Ekonomi
 
• İşletme
 
• Uluslararası Ticaret Ve Lojistik
 
• Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler
 
Mühendislik -Mimarlık Fakültesi

• Bilgisayar Mühendisliği
 
• Elektrik-Elektronik Mühendisliği
 
• İnşaat Mühendisliği
 
• Mimarlık
 
Eğitim Bilimleri Fakültesi *
 
• Sınıf Öğretmenliği
 
• Okulöncesi Öğretmenliği
 
• Psikolojik Danışmanlık Ve Rehberlik
 
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

• Beslenme Ve Diyetetik
 
• Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon
 
• Hemşirelik
 
GAZİKENT ÜNİVERSİTESİ ADRESİ

Gazikent Üniversitesi, Havalimanı Yolu 8. km. 27410 Şahinbey / GAZİANTEP
 
Tel : 0 342 211 80 80
 
Faks : 0 342 211 80 81
 
www.gazikent.edu.tr

Benzer Konular

canlı kuran oku kuran dinle kuran izle
mekke kabe canlı yayın izle
büyük islam ilmihali
hadisi şerif
yemek tarifleri
en güzel oyunlar, oyun oyna