Uşak Üniversitesi hakkında bilgi
Ana Sayfa »Eğitim » Üniversiteler » Uşak Üniversitesi hakkında bilgi

Uşak Üniversitesi hakkında bilgi

   

Uşak Üniversitesi hakkında bilgi

17 Mart 2006 tarih ve 5467 Sayılı Kanunla kurulan Üniversitede 15 Profesör, 33 Doçent, 110 Yardımcı Doçent, 17 Öğretim Görevlisi,73 Araştırma Görevlisi, 15 Uzman ve 9 Okutman olmak üzere toplam 272 Akademik Personel sayısına sahiptir. Üniversite kuruluşundan günümüze kadar geçen sürede Akademik Persorel sayısında %166"lık bir büyüme sağlayarak gelişimine bu yönde hızla devam etmektedir. 2 yıl öncesi 73 olan Üniversitede çalışan İdari Personel sayımız bugün itibariyle %202"lik bir büyüme kaydederek 221"e ulaşmıştır. Öğrenci sayımız ise 15.000"e yaklaşmıştır.
 
Fiziki mekan ve akademik planlamamız 15 yıllık sürede yaklaşık 30.000 öğrenci hedeflemektedir. Bugün itibariyle Üniversitede 9 fakülte, 3 yüksekokul. 9 meslek yüksekokulu bulunmaktadır.
 
Fakültelerde 31 faal, henüz öğrenci alınmayan 20 olmak üzere topplam 51 bölüm, Yüksekokulda 1, meslek yüksekokullarında 49"u faal, 1"i öğrencisi olmayan toplam 50 program bulunmaktadır.
 
Üniversite kuruluş kanununa göre Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsü olmak üzere 2 adet enstitüye sahiptir. Bu enstitülerde 15 tezli yüksek lisans, 5 tezsiz yüksek lisans ve 5 doktora olmak üzere toplam 23 programda lisansüstü programı açılmıştır.
 
Yine 2 yıl içinde Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Deri Uygulama ve Araştırma Merkezi, Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi, Halı Uygulama ve Araştırma Merkezi olmak üzere toplam 6 araştırma ve uygulama merkezi faaliyete geçirilmiştir. Uşak Üniversitesi Bilimsel Analiz ve Teknolojik Araştırmalar Merkezi kurulması yolundaki projemiz Devlet Planlama Teşkilatı tarafından kabul edilmiş ve inşaatı devam etmektedir. Kurulacak laboratuarlar üniversitenin olduğu kadar Uşak"ın da hizmetinde olacaktır.
 
Avrupa Birliği ve Uluslar arası İlişkiler Ofisinin çalışmalarını sürdürdüğü Erasmus Öğrenci Hareketliliği Programı dahilinde İtalya, Litvanya, İspanya, Polonya ve Yunanistan"a staj ve değişim için öğrenciler gönderilmiştir. Öğrencilerin kendi ilgi alanında faaliyet yapabilecekleri 43 kulüp Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde kurulmuştur ve 3200"e yakın üyesi ile kulüpler etkin faaliyetlerine devam etmektedir.
 
Kütüphade 9 platformda 55 veri tabanı 25.200 kitap ile 45.147 elektronik kitap bulunmaktadır. 1300 adet dergi 470 tezden oluşan koleksiyonu ile hizmet vermeye devam etmektedir. Üniversite Eduroam ile her yerde kablosuz internet bağlantısına bağlantıya ulaşan 13 üniversiteden biri olarak teknolojik alt yapısını hızla çağa uydurma çabalarını devam ettirmektedir. Mediko-Sosyal Hizmet Birimleri bünyesinde; Mediko, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Engelli Birimi, Beslenme ve Diyet Danışmanlığı birimleriyle öğrencilere hizmet verilmektedir.
 
1500 metrekare kapalı, 75 metrekare açık alanı ile Öğrenci Yemekhasi 400 kişiye hizmet verebilecek kapasiteye sahiptir.
 
Kampüs alanı içinde 1000 metrekplük su deposu yapılmış olup, 4500 metre uzunluğunda içme suyu terfi hattı tamamlanmıştır.
 
Alt Yapı Galeri Sistemi Üniversitenin gelecekteki tüm alt yapısı için tasarlanmıştır Galeri toplamda 16.700 kişiye hizmet verecek şekilde biçimlendirilmiştir. Herhangi bir felakete karşı dayanıklılık üst seviyede olmakla birlikte, afetlerde sığınak olarak da kullanılabilecektir.
 
Sosyal Tesis işletme Müdürlüğü bodrum dahil 3 kattan oluşmaktadır. 2300 metrekare kapalı alana sahip olan merkezde 5 odası 3 kişilik, 7 odası 2 kişilik, 2 odası süit ve 2 odası VİP olmak üzere toplam 16 oda bulunmaktadır. Merkezdeki Blandus Yemek Salonu, Akmonya Kahvaltı Salonu, Clandras Kafe ve Kızılbey Toplantı Salonu Üniversitenin akademik ve idari personeline hizmet vermeye başlamıştır. 2008 yılında yapımı başlayıp 2009 yılında tamamlanan Sosyal Tesis Açık Spor Tesislerinde; tenis, voleybol ve basketbol sahaları bulunmaktadır. Kapalı alanında soyunma odaları ve duşlar yer almaktadır.
 
İhalesi tamamlanan Kapalı Spor Salonu ve Yarı Olimpik Yüzme Havuzu (Proje Tasarımı) inşaatı başlamıştır. Bu tesislerde toplam 9400 metrekare kapalı alana sahip olacak salonda, öğrenci kulüp odaları, spor sahası ve 2000 kişi kapasiteli spor müsabakası izleyici platformu, 4500 kişiye hizmet verecek olan spor salonu ve öğrenci ve akademisyenlere açık olacak ısıtmalı yarı olimpik yüzme havuzu bulunacaktır.
 
Yapımı devam etmekte olan öğrenci çarşısında kafeteryalar, kuaför, kırtasiye, bankalar, market vs. imkânlarıyla tam bir öğrenci yaşam alanı tasarlanmaktadır.
 
Üniversitede çeşitli konularda paneller ve konferanslar düzenlenmiş, III. Türk Bilim ve Teknoloji Tarihi Kongresi, Avrupalılığı Anlamak ve Türkiye"de Avrupa Vatandaşlığını Teşvik Etmek, Rakip ve Cânân konulu bilgi meclisi ile Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından düzenlenen Uluslararası Katılımlı Karo Yarışması Uluslararası Osmanlı Öncesi ve Dönemi Osmanlı Araştırmaları Komitesi (ClEPO) 4. Ara Dönem sempozyumu, Ulusal Öğrenci Konseyi Yeni Kurulan Üniversiteler Komisyonu 1. Genel Kurulu, 8. Ulusal Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğrencileri Kongresi gibi ulusal ve uluslararası etkinlikler gerçekleştirilmiştir.
 
Ayrıca etkinliklerde sunulan bildiriler basılarak ilim dünyasının hizmetine sunulmuş, seramik ve resim gibi Güzel Sanatlar alanında birçok sergiler açılmıştır. 
 

Uşak Üniversitesi Misyonu :
 
Uşak Üniversitesi, aklın ve evrensel değerlerin ışığında ürettiği bilgiyi başta öğrenciler olmak üzere çevresine yayan, küresel ve yerel sorunların çözümüne katkıda bulunmak amacıyla fikir ve düşüncelerini özgürce açıklayan yenilikçi bir kurum olmayı görev edinmiştir.
 
Uşak Üniversitesi Vizyonu:
 
Verdiği eğitimle; özgüvene ve sorun çözme becerisine sahip, yaratıcı, sorgulayan, mutlu bireyler yetiştirmenin yanında; ürettiği bilgi ve hizmetlerle tercih edilen, şeffaf, hesap verebilen bir üniversite olmaktır.
 
Uşak Üniversitesi Yerleşkeleri

Uşak Üniversitesi"nin 1 Eylül Merkez Yerleşkesi, il merkezine 7 km uzakta olup İzmir Yolu üzerindedir. Mer-kez Yerleşkemizde; Rektörlük Binası, Eğitim Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Meslek Yüksekokulu, Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu, Kütüphane, öğrenci yurtları ve sosyal tesisler yer almaktadır. 1 Eylül Yerleşkede kapalı spor salonu ve bilimsel araştırmalar laboratuarı inşaatları devam etmektedir. Sağlık Yüksekokulu ayrı bir yerleşke içinde şehir merkezinde yer almaktadır. Banaz, Eşme Karahallı, Sivaslı ve Ulubey ilçelerinde de birer meslek yüksekokulu bulunmaktadır.
 
Uşak Üniversitesinde Eğitim -Öğretim

Üniversitede bilim alanı bir yabancı dil olan programlar dışında eğitim-öğretim dili Türkçe"dir. Ancak ilgili kurulların önerisi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile bazı programlarda tamamen veya en az % 30 oranında yabancı dilde eğitim-öğretim yapılabilir.
 
Ayrıca Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre yapılmaktadır.
 
Uşak Üniversitesinde Olanaklar

Üniversite, öğrencilerin ve personelin beden ve ruh sağlıklarını korumak, topluma yararlı bireyler haline getirmek amacıyla; çağdaş yöntemlerle yeterli ve kaliteli düzeyde beslenme, barınma, sağlık, kültür, spor, psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerini çağın gereklerine uygun olarak modem mekanlarda sunarak, sosyal ihtiyaçlarını karşılamaktır.
 
Sürekli gelişmeyi ve daha iyi hizmeti esas alan, tüm yerleşkelerinde, beslenme, barınma, sağlık, kültür ve spor hizmetlerinin sunulduğu, sosyal, yaşamsal aktivitelerin hayata geçirildiği, tercih edilen, taleplere cevap verebilen, kaynaklarını verimli kullanan, bilgi ve teknoloji ile donatılmış kalite odaklı öncü bir üniversite olan Uşak Üniversitesi gelişimini hızla devam ettirmektedir.
 
Uşak Üniversitesinde Burs ve Çalışma Olanakları

Başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilerine Rektörlük bursu öğrenim süresince verilmektedir. Ayrıca çeşitli eğitim burslarından da öğrenciler faydalandırılmaktadır.
 
Bunların dışında öğrencilere Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı"mızca yarı zamanlı olarak, Üniversitenin çeşitli idari birimlerinde çalışma olanağı da verilmektedir.
 
Uşak Üniversitesinde Araştırma -Geliştirme

Üniversite ve çevresindeki sanayi kurumları, ticaret odaları ve organize sanayi bölgeleri arasında bilim ve teknoloji alanında işbirliğinde olan üniversite TÜBİTAK ve benzeri kurumlar ile Avrupa Birliği projeleri gibi araştırma alanlarında üniversiteler ve araştırma merkezleriyle işbirliği ve ortaklıklar yapmaktadır.
 
Uşak Üniversitesinde Barınma
 
Kredi Yurtlar Kurumunda 2011-2012 Öğretim Yüı"nda 760 kız, 340 erkek, toplam 1100 öğrenciye barınma imkanı sağlamaktadır.
 
Ayrıca 2012-2013 Öğretim Yılında Kredi Yurtlar Kurumu"nun yeni yurt binası 500 öğrenci kapasitesiyle hizmete başlamıştır.
 
Üniversite, öğrencilerin kampüs içinde barınmasına olanak sağlayacak arsa tahsisi konusunda Kredi Yurtlar Kurumu ile yazışmalarını sürdürmektedir.
 
Kent merkezinde öğrencilere hizmet veren bir çok özel yurt ve apart şeklinde öğrenci evleri de bulunmaktadır.
 
Uşak Üniversitesinde Beslenme

Üniversite, günlük; yemekhanesinde ortalama 1400, Sosyal Tesisi"nde 100 kişiye hizmet vermekte olup, kampüs içerisinde 4 ayrı kantinle de öğrencilerine beslenme olanakları sağlamaktadır.
 
Uşak Üniversitesinde Ulaşım

Uşak kent merkezinden Üniversite Bir Eylül Yerleşkesi"ne ulaşım toplu taşıma araçlarıyla 10 dakika sürmektedir. İlçelerden ulaşım ise yine toplu taşıma araçlarıyla gerçekleşmektedir.
 
Uşak Üniversitesinde Sağlık

Uşak Üniversitesi Bir Eylül Yerleşkesi"nde yer alan sağlık merkezinde uzman doktor ve hemşireleriyle öğrencilerin muayene ve tedavileri yapılmaktadır. Ayrıca merkezde öğrenciler birçok tahlil ve gerekli testlerini ücretsiz yaptırabilmektedir.
 
Uşak Üniversitesinde Kütüphane
 
Uşak Üniversitesi Merkez Kütüphanesi bilgi çağında, bilimsel bilginin üretim adreslerinden birisi olan üniversitenin bu işlevini yerine getirebilmesi için, gerek üretim aşamasında bilgi merkezi olma özelliği ile gerekse bilginin yayılması ve insanlığa ulaştırılması aşamasında köprü olma özelliğine uygun olarak yapılanmasını ve örgütlenmesini tesis etmeye çalışmaktadır.
 
Uşak Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Koleksiyonu; 30.000 kitap, 17 elektronik veri tabanı (9 VT abone, 8 VT EKUAL kapsamında), 470 adet tez, 1500 adet süreli yayından oluşmaktadır. 17 adet veri tabanı aboneliği ile 2.850.775 elektronik kitap, 22.415 adet tam metin e-dergi, 288.170 dergi indeksi, 58.334 e-kitap, 2.900.000 adet tez 1.400.000"ü tam metin tez (uluslararası) erişim sağlanmaktadır.
 
Merkez Kütüphanesinde, Library of Congress Sınıflama Sistemi kullanılmakta ve kitaplar açık raf sistemine uygun olarak kullanıcıların hizmetine sunulmaktadır. Kütüphanede mevcut bütün materyallere erişimin sağlanması için bütün materyaller “(YORDAM 2001) 2001-Bilgi-Belge Otomasyon Programı” adlı program kullanılarak elektronik ortama aktarılmış ve internet üzerinde de kullanıcıların hizmetine sunulmuş olup, online katalog tarama hizmeti web sayfası aracılığı ile verilmektedir.
 
Uşak Üniversitesinde Öğrenci Merkezli Kaynak Kullanımı

Uşak Üniversitesi, bir kamu üniversitesi olarak devletten aldığı mali desteğin yanı sıra başta hayırsever işadamlarımız olmak üzere eğitim gönüllülerinden aldığı maddi bağışları ile öğrenci merkezli yatırımlara ağırlık vererek öğrencisine çağdaş bir eğitim düzeyinde hizmet sunmaktadır.
 
Uşak Üniversitesinde Uluslararası İlişkiler

AB & Uluslararası İlişkiler Ofisi öğrenci ve personel değişimine olanak sağlayan ikili anlaşmalarımız aracılığıyla öğrencilere ve personelimize yurtdışında işbirliği içinde olduğumuz kurumlarda eğitim, araştırma ve staj programlarına katılma konusunda destek vermek ve bu süreçleri yönetmektir. Ofisimiz ayrıca, ikili anlaşmalar aracılığıyla üniversiteyi bir süreliğine ziyaret edecek olan öğrenci ve personelin başvuru sürecini de koordine etme görevini üstlenmiştir.
 
Ofisleri, özellikle Hayatboyu Öğrenme Programı (Lifelong Learning Programme) kapsamında yurtdışındaki programlar ve bağlantılar ile ilgili yararlı gördüğü bilgileri, duyuru ve ilanları öğrencileri ve personeli ile paylaşır, danışmanlık ve yönlendirme hizmeti sunar. Yurtdışında eğitim, gönüllü çalışma ve staj gibi programlar düzenleyen kurumların öğrencilere ulaşmalarında aracı olur.
 
Uşak Üniversitesi Kampüste Yaşam

Uşak Üniversitesi"nde yer alan fakülteler, yüksekokullar, enstitüler eğitim ve etkinliklerin sürdürülmesini ve bilimsel araştırmaların yapılmasını sağlayacak etkin bir akademik yapılanmaya sahiptir.
 
Bir Eylül Yerleşkesi"nde yapımı hızla devam eden Öğrenci Çarşısı ve Spor Salonu (Yarı olimpik yüzme havuzu) bitiminde öğrencilerin sosyal yaşamına geniş olanaklar sunacaktır.
 
Sosyal Tesis İşletme Müdürlüğü 3 kişilik 5 oda, 2 kişilik 7 oda, 2 süit oda ve 2 VIP oda olmak üzere toplam 16 oda ile 2300 metrekarelik kapalı alana sahiptir. Merkezdeki Blaundus Yemek Salonu, Akmonya Kahvaltı Salonu, Clandıras Kafe ve Kızılbey Toplantı Salonu ile üniversite akademik, idari personeli ve öğrencilerine hizmet vermektedir.
 
Uşak Üniversitesi Kampüste Sosyal Hayat

Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre sanat ve kültür çalışmaları yapmaları için resim, fotoğraf, el sanatları, müzik, halk dansları, modem danslar, tiyatro ve benzeri faaliyet alanlarında kurslar, çalışma grupları, korolar oluşturmak, bu grup ve koroların üniversite içinde ve dışında konser, gösteri, sergi ve karşılaşma gibi faaliyetlerde bulunmalarını veya karşılaşmalara katılmalarını sağlamaktır. Üniversitede toplam 60 öğrenci topluluğu bulunmaktadır.
 
Uşak Üniversitesinde Kulüpler

Sayısı 50"yi geçen kulüpleri aracılığıyla çeşitli alanlara ilgisi olan öğrenciler hobilerini geliştirici birçok etkinlik düzenleyebilmektedir. Yurt içinde gezileri ve tanınmış kişilerin verdiği söyleşileri organize eden bu topluluklar, öğrencilerinin ekip halinde çalışarak yapabileceklerinin sınırlarını zorladığı bir alan haline dönüşmektedir.
 
Uşak Üniversitesinde Öğrenci Temsil Konseyi
 
Her yıl kasım ayında öğrenciler tarafından demokratik yoldan seçilen bir öğrenci temsilcisi Üniversite Senatosu"nda öğrencilerin görüş ve önerilerini dile getirebilmektedirler. Böylece yönetim organlarıyla öğrenciler arasındaki iletişimde güçlendirilmektedir.
 
Neden Uşak Üniversitesi ?

Üniversitede eğitim-öğretim faaliyetlerinin merkezinde “öğrenciler” bulunmaktadır.
 
Uşak Üniversitesi teknolojik bakımdan yeni ve gelişmiş bir üniversitedir.
 
Uşak Üniversitesi sürekli güçlenen, alanlarında sayısız bilimsel çalışmalar yapan, ülkemiz ekonomisine ve sanayisine büyük hizmetler sunan genç ve dinamik bir öğretim elemanı kadrosuna sahiptir.
 
Öğrenciler, öğrenimlerini birinci yılından itibaren, öğretim elemanlarının aktif akademik danışmanlığında yönelimlerini belirlemekte ve iş hayatına etkin biçimde hazırlanmaktadırlar.
 
Bilimsel ve kültürel etkinlerin merkezi olmayı hedef edinen üniversite, gerek ulusal gerek uluslar arası alanda birçok panel, konferans, sempozyum, kurultay ve çalıştayşara ev sahipliği yapmaktadır.
 
Geleneksel olarak mayıs aylarında süzenlenen bahar şenliklerinde konserler, sergiler, söyleşiler düzenlenmektedir.
 
UŞAK ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTELERİ

• Eğitim Fakültesi
 
• İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 
• Fen Edebiyat Fakültesi
 
• Mühendislik Fakültesi
 
• Güzel Sanatlar Fakültesi
 
• İlahiyat Fakültesi
 
• İletişim Fakültesi
 
• Spor Bilimleri Fakültesi
 
• Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
 
UŞAK ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKOKULLARI

• Uşak Sağlık Yüksekokulu
 
• Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
 
• Yabancı Diller Yüksekokulu
 
UŞAK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI

• Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu
 
• Uşak Meslek Yüksekokulu
 
• Banaz Meslek Yüksekokulu
 
• Karahallı Meslek Yüksekokulu
 
• Eşme Meslek Yüksekokulu
 
• Ulubey Meslek Yüksekokulu
 
• Sivaslı Meslek Yüksekokulu
 
• Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
 
• Adalet Meslek Yüksekokulu
 
UŞAK ÜNİVERSİTESİNDE BÖLÜM BAŞKANLIKLARI

• Enformatik Bölüm Başkanlığı
 
• Beden Eğitimi ve Spor Bölüm Başkanlığı
 
• Türk Dili Bölüm Başkanlığı
 
• Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı
 
• Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanlığı
 
UŞAK ÜNİVERSİTESİNDE UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİ

 
• Avrupa Birliği Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi
 
• Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi
 
• Bilimsel Analiz ve Teknolojik Uygulama ve Araştırma Merkezi
 
• Deri Uygulama ve Araştırma Merkezi
 
• Halı Uygulama ve Araştırma Merkezi
 
• Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi
 
• Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi
 
• Balkan Ülkeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi
 
• Türk Dünyası Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
 
• Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
 
• Yeşil Ekonomi Uygulama ve Araştırma Merkezi
 
UŞAK ÜNİVERSİTESİNDE KOORDİNATÖRLÜKLER
 
Bilimsel Araştırmalar Birimi
 
AB ve Uluslararası İlişkiler Ofisi
 
Farabi Koordinatörlüğü
 
Pedagojik Formasyon Koordinatörlüğü
 
Proje Birimi
 
UŞAK ÜNİVERSİTESİ ADRESİ

Uşak Üniversitesi 1 Eylül Kampüsü İzmir yolu 7.km. 64200 /Uşak Tel : 0276 221 21 21
 
www.usak.edu.tr

Benzer Konular

canlı kuran oku kuran dinle kuran izle
mekke kabe canlı yayın izle
büyük islam ilmihali
hadisi şerif
yemek tarifleri
en güzel oyunlar, oyun oyna