Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi hakkında bilgi
Ana Sayfa »Eğitim » Üniversiteler » Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi hakkında bilgi

Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi hakkında bilgi

   

Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi hakkında bilgi

Türkiye ile Kırgız Cumhuriyeti"nin ortaklığında Kurulan Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi, özel statülü devlet üniversitesidir. Öğrenimin tamamen ücretsiz olduğu üniversitenin Orta Asya"nın önde gelen marka kurumlarından biridir.
 
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, iki kardeş ülke, Türkiye Cumhuriyeti ve Kırgız Cumhuriyeti devletleri tarafından ortaklaşa 30 Eylül 1995 tarihinde İzmir"de imzalanan anlaşma ile kurulan uluslararası nitelikli, özel statülü bir devlet üniversitesidir. Üniversite, aynı zamanda 14 ülkeden, 24 kökenden yüzlerce öğrencisiyle, uluslararası bir eğitim öğretim merkezidir. Üniversite bünyesinde 9 fakülte, 5 yüksekokul, 538 akademik personel ve ön lisans, lisans ve lisans üstü düzeyde 4637 öğrencisiyle eğitim – öğretimini sürdürmektedir.
 

Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Topluluklarındaki gençler başta olmak üzere sürekli eğitime inanan her kesimden bireylerin birlikte öğrenmeleri ve ortak anlayış geliştirmeleri amacıyla, alanında yetkin ve özgüveni yüksek, ortak kültür değerlerimiz etrafında ahlaki ilkeler ve evrensel değerlerle donatılmış, toplumsal sorumluluk sahibi, çağdaş, uluslararası istihdam edilebilir nitelikte bireyler yetiştirmek ve başta Türk Uygarlığı olmak üzere dünya bilimine katkı sağlamaktır. Eğitimde uluslararası bir marka olarak akademik çalışmaları ve topluma sunduğu hizmetlerle Türk Dünyasına ve insanlığa değer katan, “uluslararası düzeyde saygın ve tanınan bir Üniversite” olmaktır.
 
Orta Asya"nın öğrenci odaklı en büyük (861.800 metrekare açık alan üzerine kurulmuş) uluslararası Kampus Üniversitesidir. Mezunlarımız 27 ülkede % 80 istidam edilmekte ve Uluslararası çift diploma ve denklik verilmektedir. Ücretsiz, harçsız ve Yurt-Kur burslu eğitim/öğretim imkanı sağlamaktadır.
 
Çok kültürlü bir ortamda ileri ve modern teknolojilerle donatılmış laboratuarla desteklenen, iş dünyası ve toplumun ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik, çağdaş ve uluslararası işbirliklerine uyumlu eğitim programlarımızla Türkiye"den, Kırgızistan"dan, Rusya"dan, Çin"den, ABD"den ve diğer ülkelerden gelen seçkin öğretim elemanları ve teknik kadromuzla bilişim teknolojilerinden de azami suretle yararlanarak öğrenci merkezli ve teknoloji tabanlı bir eğitime özel önem gösterilmektedir.
 
Orta Asya"nın önde gelen üniversitelerinden biri olması ve modern çağdaş eğitim-öğretim sistemi ve ileri teknolojilerle donatılmış laboratuarlarla ülkedeki diğer yüksek öğretim kurumlarına örnek teşkil eden üniversitenin iş dünyası ve toplumun ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik, uluslararası işbirlikleri ile Türk dünyasının ekonomik, sosyal ve kültürel yönden gelişimine katkı sağlamaktadır. Özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarına kapılarını açmış, somut projelerle toplumu desteklemektedir. Ulusal beklentilerle de uyumlu yetiştirmeye özen gösterilerek küresel istihdam edilebilirlik ilkesinin bir gereği olarak öğrencilerini farklılaştırabilmek için eğitimde esneklik ilkesinin yanı sıra kişisel gelişime de büyük önem vermekteyiz. Eğitim-öğretim dili Kırgızca ve Türkçe olan üniversitede öğrencilerimiz Rusça, Çince ve İngilizceyi de öğrenme imkanına sahip olup küresel istihdam edilebilirlik için önemli bir avantaj elde etmektedirler.
 
Tamamen ücretsiz olan üniversitede öğrencilerin dengeli beslenmeleri, sağlıklı ortamda barına bilmeleri ve sağlık sorunlarının çözülebilmesi yönünde koruyucu sağlık faaliyetleri dahil hiçbir şekilde öğrenci bütçesini zorlamadan 24 saat hizmet verilmektedir.
 
Başta öğrencilerimiz olmak üzere bütün mensuplarımızı ortak kültür değerlerimizle yoğurarak birbiriyle kaynaşması, kendilerini ifade edecek şekilde sosyal etkinlikler içerisinde bulunabilmeleri, aidiyet, sahibiyet ve mensubiyet şuurlarının gelişmesi yönünde sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere ortak yaşamımızın bir parçası olarak bakmaktayız.
 
Eğitimin yapılan bir iş değil, yaşanan bir süreç olduğu inancıyla uygulamalara, iş yeri tabanlı öğrenmelerine, staj ve kariyer geliştirme çalışmalarına büyük önem vermekteyiz. Bu bağlamda laboratuar ve donanımımız sürekli geliştirilmekte ve her yıl başta Türkiye olmak üzere 300"ü aşkın öğrencimiz staj için yabancı ülkelere gönderilmektedir. Böylece öğrencilerinin mesleki gelişimine uluslararası bir boyut katma imkanı sağlanmakta birlikte, başka kültürleri tanıma, anlama ve uyum becerileri gelişmekte, istihdam imkanları ve istihdam edilebilirlik oranları artmaktadır.
 
Gelecek 10 yılımızda değişim, dönüşüm ve uyum gerçeğini daima göz önünde bulundurarak başlatmış olduğumuz stratejik planlama esaslı kurumsal yönetim yaklaşımımızla istikrarlı ve sürdürülebilir bir gelişmeyi ilke edinerek, bundan sonraki 5 yılda eğitimde uluslararası bir marka, gelecek 10 yıl içerisinde ise bilinme ve Türk Dünyası"na değer katmada bir mükemmeliyet merkezi olmayı asli hedef belirlemiş bulunuyoruz.
 
ÖĞRENCİ EVLERİ
 
Öğrenci Evlerinde barınan öğrencilerin, bir aile ortamında bulunmanın huzur, güven ve rahatlığını yaşamaktadır. Öğrencilerine sağlanan imkanlar ve sunulan hizmetler göz önüne alındığında Öğrenci Evleri, Orta Asya"nın en modern öğrenci evleri olarak gösterilmekte ve model alınmaktadır. Öğrenci Evleri, barınma hizmeti vermenin yanı sıra öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif yönlerden kendilerini geliştirmeleri için de çeşitli imkanlar sunmaktadır. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi yaklaşık 1400 öğrenciye yurt imkânı sağlamaktadır. Bu da öğrenci sayısının % 35"ine denk gelmektedir. Manas Üniversitesi bu oranla Kırgızistan"da birinci durumdadır. Türkiye ve dünyadaki birçok üniversiteden çok daha öndedir. Yurt ücreti aylık 4 ABD Dolarıdır. Üniversite ve yurt yemekhanesinde yemek verilmekte olup 4 çeşit yemek ücreti sadece 50 Som"dur (1,1 ABD Doları).
 
KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİNDE ÜCRETSİZ ÖĞRENİM GÖRME İMKÂNI

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinde eğitim-öğretim ücretsizdir. Harç dâhil hiçbir ücret alınmamaktadır. Ayrıca üniversite kendi imkânlarıyla üç kademeli burs vermektedir. (10-20-23 ABD Doları )
 
KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİNDE YABANCI DİL ÖĞRENME İMKÂNI
 
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinde, eğitim dilleri olan Türkçe ve Kırgızca dışında Kırgızistan" da yoğun olarak konuşulan Rusça da üniversite eğitimi boyunca yabancı dil dersi olarak alınabilmekte, kentte de bu dilde pratik yapma olanağı bulunabilmektedir. Ayrıca üniversitede verilen İngilizce ve Çince kursları ile bu dilleri öğrenme ve geliştirme ortamı sunulmuş durumdadır. Böylelikle dünyanın en önemli dillerini öğrenerek rakiplerinizin birkaç adım önüne geçebilme şansını yakalayabilirsiniz.
 
ÖZEL STATÜLÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ

Olması Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi iki ülkenin ortaklaşa kurmuş olduğu özel statülü bir devlet üniversitesidir. Manas Üniversitesinin diplomaları, Türkiye ve Kırgızistan"da DEVLET ÜNİVERSİTELERİnin verdiği diplomalara denktir ve aynı hakları sağlar. Bu denklik yasalarla koruma altına alınmıştır.
 
KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİNDE YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA İMKÂNI

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinde lisans öğrenimi gören öğrenciler daha sonra Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitülerinde 12 Ana Bilim Dalından yüksek lisans ve doktora yapma olanaklarına da sahiptirler. Enstitülerimizden bugüne kadar 312 Tezli Yüksek Lisans, 75 Tezsiz Yüksek Lisans ve 34 Doktora öğrencisi mezun olmuştur.
 
KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİNDE STAJ OLANAKLARI

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, öğrencilerine Türkiye"de T.C. Merkez Bankası, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB), Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), T.C. Ziraat Bankası v.b. kurumlarla; Türkiye, Kırgızistan ve diğer ülkelerde ki kamu kurumları ve farklı alanlardaki seçkin özel sektör kuruluşlarla (Turizm, Sanayi, Ticaret, İletişim v.b.) anlaşmalar yaparak staj olanağı sağlamaktadır. Bugüne kadar üniversite yaklaşık 900 öğrencisine staj olanağı sağlamıştır.
 
KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİNDE KÜLTÜREL ZENGİNLİK

Üniversitenin bünyesinde 14 değişik ülkeden gelen öğrenciler bulunmaktadır. Bu da üniversite ortamının kültürel farklılığının ve zenginliğinin ortaya çıkmasına olanak sağlamaktadır. Birçok ülke ve akraba topluluklarından gelen öğrencilerle tanışarak farklı kültürleri tanıma imkânı mevcuttur. Dünyanın pek çok farklı yerinden dostlarınız olması anlamına gelmektedir.
 
KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİNDE SPORTİF, SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER
 
Üniversitede tenis, masa tenisi, satranç, futbol, voleybol, basketbol sahaları ve güreş salonu mevcuttur. Bunların yanı sıra halk oyunları, enstrüman, modern dans vb. kurslara katılarak öğrenciler kendilerini geliştirebilmekte ve ilgi alanlarına göre sosyal çevre edinebilmektedirler. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi"nde, şu an aktif olarak Tiyatro, Çevre, Turizm, PR Reklamcılık, Yönetim ve Ekonomi Kulüpleri gibi 18 Öğrenci Kulübü vardır. Ayrıca, ünü Kırgızistan sınırlarını aşan "Manasın Kızları" ve diğer Halk Oyunları Toplulukları, Müzik v.b. sanat grupları da faaliyet göstermektedir.
 
KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİNDE MEZUNİYETTEN SONRA İŞ BULMA KOLAYLIĞI
 
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi"nden mezun olan öğrenciler aldıkları kaliteli eğitimin yanında gerek yabancı dil bilmeleri, gerekse başka coğrafya ve başka kültürleri tanımaları sebebiyle iş hayatına hazır oldukları için istihdam konusunda da zorluk çekmemektedirler. Üniversitemiz mezunları Türkiye, Rusya, Avrupa ülkeleri, ABD, Çin, ve Türk Cumhuriyetleri başta olmak üzere dünyanın 27 ülkesinde istihdam edilmektedir.
 
KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİNDE MODERN VE CANLI YERLEŞKE ATMOSFERİ
 
Her köşesinde bir etkinliğin olduğu; aktif, hareketli, girişimci gençlerle dolu yerleşkemizde bilimsel faaliyetlerin yanı sıra herkese yönelik sosyal faaliyet, sportif etkinlikler, turnuvalar, yarışmalar, bahar şenlikleri, kariyer günleri, tanıtım günleri v.b. etkinlikler mevcuttur. Bu anlamda Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Yaşayan Bir Üniversitedir.
 
KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİNDE İLERİ TEKNOLOJİK ALTYAPI
 
Kırgızistan – Türkiye Manas Üniversitesi; Manas Radyosu, TV Stüdyoları, Sinema Salonu, Bilgisayar ve Animasyon Laboratuarları, modern binaları, amfileri, kablolu ve kablosuz internet olanağı ve diğer alt yapı imkanlarıyla öğrencilerini geleceğe en iyi şekilde hazırlamaktadır.
 
KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİNDE DİĞER İMKANLAR

 
2000 kişiye aynı anda hizmet veren Sosyal Tesisler
 
• 5 katin-kafeterya
 
• 3 konferans salonu
 
• 150 kişilik sinema salonu
 
• 80 kişilik tiyatro salonu
 
• 100 kişilik Akıllı Konferans Salonu
 
• 6 Amfi
 
• 4 Toplantı Salonu
 
• 3 Kütüphane
 
• 2 adet TV eğitim stüdyosu ve birimleri
 
• 2 adet radyo eğitim stüdyosu ve birimleri
 
• Kapalı Spor Salonu
 
• Voleybol, basketbol, tenis ve halı saha futbolu için açık hava tesisleri
 
• 30 adet Tam donanımlı laboratuar ve atölye
 
KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTELERİ

• Edebiyat Fakültesi
 
• Fen Fakültesi
 
• Güzel Sanatlar Fakültesi
 
• İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 
• İlahiyat Fakültesi
 
• İletişim Fakültesi
 
• Mühendislik Fakültesi
 
• Veterinerlik Fakültesi
 
• Ziraat Fakültesi
 
KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKOKULLARI
 
• Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu
 
• Konservatuar
 
• Turizm ve Otelcilik Yüksek Okulu
 
• Meslek Yüksekokulu
 
• Enstitüler
 
• Fen Bilimler Enstitüsü
 
• Sosyal Bilimler Enstitüsü
 
• Uygulama ve Araştırma Merkezleri
 
• Biyoteknoloji ve Biyoçeşitlilik Araştırma Merkezi
 
• Orta Asya Araştırmaları Merkezi
 
• Türk Uygarlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi
 
KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ ADRESİ
 
Merkez Bina Mira Cad. No: 56, 720042 Bişkek, KIRGIZİSTAN
 
Tel : +996 (312) 54 19 41 (42-43-44-45)
 
Faks : +996 (312) 54 19 35

Benzer Konular

canlı kuran oku kuran dinle kuran izle
mekke kabe canlı yayın izle
büyük islam ilmihali
hadisi şerif
yemek tarifleri
en güzel oyunlar, oyun oyna